Obec Ústí

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://obecusti.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ústí
Ústí 76
755 01 Ústí

Datová schránka: 973b3ic
E-mail: obec@obecusti.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 UR5_2019
19. 09. 2019 Oznámení dle zákona 250/2000
19. 09. 2019 Výpis usnesení 12/2019
18. 09. 2019 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 09. 2019 Pozvánka na 12. zastupitelstvo
04. 09. 2019 Oznámení o vymez. kratší doby nočního klid
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (lesy)
26. 08. 2019 381_2019 odpověď na žádost o informaci
22. 08. 2019 Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1556/1 a 762/14
22. 08. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 115/1
22. 08. 2019 Výpis usnesení 11/2019
14. 08. 2019 SOMV - Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb - Rozpočtové opatření č. 2/2019
13. 08. 2019 Pozvánka na 11. zastupitelstvo
08. 08. 2019 Oznámení o vymez. kratší doby nočního klidu
06. 08. 2019 ÚR4_2019
31. 07. 2019 Cyklostezka - dotace
31. 07. 2019 Květnatá louka 2019
25. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-Ozná..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Výpis usnesení 10/2019
16. 07. 2019 ÚR3_2019
16. 07. 2019 závěrečný účet za rok 2018
16. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
16. 07. 2019 Pozvánka na 10. zastupitelstvo
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/57, I/69, I/49
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28. 06. 2019 Výpis usnesení 9/2019
20. 06. 2019 Květnatá louka
19. 06. 2019 Pozvánka na 9. zastupitelstvo
17. 06. 2019 Dotace na sport od ZK
17. 06. 2019 SOMV - Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb - Závěrečný účet za rok 2018
14. 06. 2019 Rozpočtový výhled do roku 2022_aktualizace 2
06. 06. 2019 Oznámení dle zákona 250/2000
06. 06. 2019 Oznámení o vymez. kratší doby nočního klidu
23. 05. 2019 ÚR2_2019
23. 05. 2019 dotace Sokol 2018
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/69, I/57, I/49
23. 05. 2019 SOH- Inventarizační zpráva 2018
23. 05. 2019 SOH- Výkaz zisku a ztráty, rozvaha
23. 05. 2019 SOH - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, příloha
23. 05. 2019 SOH-Návrh závěrečného účtu 2018, zpráva auditu
23. 05. 2019 Výluka na žel. trati VSETÍN - VELKÉ KARLOVICE ve dnech 4.7. - 17.7.2019
23. 05. 2019 Záměr nákupu pozemků
23. 05. 2019 Pozvánka na veřejnou schůzi
23. 05. 2019 Volby do evropského parlamentu-stanovení minimál. počtu členů voleb. komise a jmenování zapisovatele
23. 05. 2019 Volby do evropského parlamentu-stanovení minimál. počtu členů voleb. komise a jmenování zapisovatele
17. 05. 2019 SOMV - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
17. 05. 2019 Výpis usnesení 8/2019
16. 05. 2019 Pozvánka na 7. zastupitelstvo
16. 05. 2019 Oznámení-komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína-oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
16. 05. 2019 Pozvánka na 6. zastupitelstvo

XML