Město Vodňany

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://vodnany.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vodňany
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany

Datová schránka: fb9bfyg
E-mail: blascak@muvodnany.cz, eposta@muvodnany.cz, muvod@muvodnany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Dražební vyhláška 143 EX 00155/19-182
14. 02. 2020 Změna stavby před jejím dokončením - Vodňanská drůbež
07. 02. 2020 Oznámení o nalezené věci č.3/2020
05. 02. 2020 Manuál k zaslání hlášení o produkci a nakládání s odpady ISPOP za rok 2019
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Úplná uzavírka provozu "21. Motosprint Vodňany"
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu "21. Motosprint Vodňany"
30. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 120..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu "Cyklotrasa Blanice"
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/12231 ve správním obvodu města Vodňany
27. 01. 2020 Oznámení o nalezené věci č.2/2020
22. 01. 2020 Zveřejnění aukčních vyhlášek č.CST/EAS/007,008,009/2020
22. 01. 2020 Zveřejnění aukčních vyhlášek č. CST/EAS/004, 005,006/2020
22. 01. 2020 Zveřejnění aukčních vyhlášek č.CST/EAS/001/2020
21. 01. 2020 Oznámení o VŘ s aukcí č.CST/001/2020,č.CST/002/2020
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v lokalitě Vodňanské Svobodné Hory, ve správním obvodu obce Stožice
17. 01. 2020 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Vodňany
17. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí CST/003/2020
16. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 015..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 015..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Blanicko-Otavského regionu
10. 01. 2020 Daň z nemovitých věcí 2020
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v místní části Čavyně, ve správním obvodu města Vodňany
09. 01. 2020 Aukční vyhlášky CST/EAS/093,094,095,096,097,098/2019
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Uzavírka provozu v ulici Nad Velkou podvinicí ve Vodňanech
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Nad Velkou podvinicí ve Vodňanech
07. 01. 2020 Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027“
07. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Informace o zahájení zjišťovacího řízení ke změně záměru"Rozšíření skládky Vodňany"
01. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
01. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 203..." již není dostupný.
01. 01. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
31. 12. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/20 a I/22 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany
18. 12. 2019 Dodatečné povolení stavby "stavební úpravy a přístavba výrobní haly na pozemku p.č.1038 v k.ú.Číčenice se změnou užívání na objekt pro výrobu krmiv pro zájmové chovy" FTT Investments s.r.o.
16. 12. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015(změna č.1)- vyjímka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v ulici Suchomelka ve Vodňanech
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Částečné uzavírky provozu na silnicích II. a III. třídy, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, v roce 2020
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, v roce 2020
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Povolení částečné uzavírky provozu při provádění stavebních prací v ulici Písecká ve Vodňanech
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu při provádění stavebních prací v ulici Písecká ve Vodňanech
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Společné povolení "Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice"
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy v roce 2020 z důvodu provádění běžné letní údržby
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu pro plánovanou "Cyklotrasu Blanice" ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany
29. 11. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
28. 11. 2019 Záměr pronajmout nebytový prostor č. p. 98/7
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v obci Číčenice
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Uzavírka provozu na pozemních komunikacích při konání kulturní akce "Mikuláš na náměstí bez petard" ve Vodňanech dne 5.12.2019
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu při konání kulturní akce "Mikuláš na náměstí bez petard" ve Vodňanech dne 5.12.2019
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Uzavírka provozu na pozemní komunikaci při konání kulturní akce "Rozsvícení vánočního stromu" na nám. Svobody ve Vodňanech dne 1.12.2019
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu při konání kulturní akce "Rozsvícení vánočního stromu" na nám. Svobody ve Vodňanech dne 1.12.2019

XML