Město Nýřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://nyrany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nýřany
Benešova třída 295
330 23 Nýřany

Datová schránka: 8hrbtcq
E-mail: starosta@mesto-nyrany.cz, mistostarosta@mesto-nyrany.cz, tajemnik@mesto-nyrany.cz, lubomir.silhavy@nyrany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Topolová a U Trati v obci Zbůch
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici III/180 51, u poz. p.č.3/1 k.ú. Chotíkov
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na MK, p.p.č.1578/20,k.ú. Pernarec
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/193, II/201, III/193 15, III/201 53, III/205 1, III/193 21, III/180 54 a místních komunikacích, k.ú. Pernarec, Skupeč, Ostrov u Bezdružic, Štipoklasy u Číhané, Úněšov, Hunčice, Líšťany,
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška „Všeruby - náměstí, rekonstrukce silnic III/205 1, III/204 5h a MK“, umístěné v obci Všeruby
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška Seznámení s podklady rozhodnutí povolení ke stavbě vodního díla vrtané studny a povolení k odběru podzemních vod na pozemku p. č. dle KN 250/13 v k. ú. Tatiná
22. 02. 2021 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na silnici III/180 48 a místní komunikaci, ul. Havířská, k.ú. Nýřany
20. 02. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Liš/29778/2019
20. 02. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Mrá/38085/2020
19. 02. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici II/180, III/180,II/204,II/205,III/205 3 a MK v k.ú. Ledce, Horní Bříza, Nekmíř, Nevřeň, Všeruby, Příšov, Chotíkov, Záluží
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Vach/35019/2020
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost "Usnesení o ustanovení opatrovníka"
17. 02. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Arabasz
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici II/180, ul. Sokolská a přilehlých MK v obci Zbůch
15. 02. 2021 Veřejná vyhláška Návrh územního plánu Tlučná
15. 02. 2021 Rozhodnutí - SPU 400953/2020/Dolná
12. 02. 2021 Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí - PK-ŽP/2925/21
12. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "ZŘ společné umístění, studna, pí Štěpánková, Druztová"
11. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na PK, lokalita Ke Kumberku, město Město Touškov
11. 02. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na MK, ul. Luční, Podmostní v obci Vejprnice
11. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 02. 2021 Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Lučního potoka
09. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
05. 02. 2021 Oznámení o pokračování přerušeného 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
05. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici II/180 u areálu závodu NOVEM, k.ú. Město Touškov
04. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
01. 02. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 50, ul. Malesická, p.p.č. 1314 v úseku od p.p.č. 648/5 k p.p.č. 1326, k.ú. Město Touškov
01. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška změn..." již není dostupný.
29. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "Zatrubnění bezejmenného toku Nadryby"
29. 01. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy, MK a VÚK ve správním obvodu ORP Nýřany
28. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
28. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
28. 01. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na MK k.ú. Pernarec
27. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení (Ú+S) řízení o povolení stavby: „Vejprnice, dopravní ostrůvek na silnici II/203 a chodník do obce Vejprnice Brůdek“
25. 01. 2021 Oznámení - PK-ŽP/1326/21 "Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť"
25. 01. 2021 FINANČNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ - Daň z nemovitých věcí
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - zahájení územ. a staveb.řízení "studna manž. Železných, Tatiná"
25. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
21. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
21. 01. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici III/180 12, Zruč-Senec,oprava mostu
20. 01. 2021 Oznámení o svolání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - 1.2.2021
20. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
19. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
19. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní místo úředníka Odboru územního plánování (OÚP)
19. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní místo úředníka Odboru dopravy (OD) – agenda registru vozidel
18. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - „M..." již není dostupný.

XML