Město Nýřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://nyrany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nýřany
Benešova třída 295
330 23 Nýřany

Datová schránka: 8hrbtcq
E-mail: starosta@mesto-nyrany.cz, mistostarosta@mesto-nyrany.cz, tajemnik@mesto-nyrany.cz, lubomir.silhavy@nyrany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kůrovec
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Boš/25602/2021
14. 09. 2021 Oznámení záměru - vymezený vodohospodářský majetek města
14. 09. 2021 Oznámení záměru - č. parc. 38/5 (k.ú. Kamenný Újezd)
14. 09. 2021 Volby 2021 - Oznámení o místě a době konání 1. zasedání okrskových volebních komisí (OVK)
14. 09. 2021 Oznámení o místě a době konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýřany - 5.10.2021
13. 09. 2021 Veřejná vyhláška povolení k odběru podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1vodního zákona na pozemku p. č. dle KN 429/1 v k. ú. Druztová
13. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Mrá/29975/2020
10. 09. 2021 Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu (PÚP) na MK v ul. Kostelní, Újezdská a přilehlém okolí v obci a k.ú. Město Touškov
10. 09. 2021 Oznámení o místě a době konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýřany - 21.9.2021
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci p.p.č. 556/76, 556/77, 556/43, k.ú. Chotíkov
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška přech. úprava provozu na silnicích II/193, II/204, III/193 15, III/193 19, III/201 52, III/201 53, III/201 54, a dotčených PK, k.ú. Křelovice, Krsov, Ostrov u Bezdružic, Pláň, Štipoklasy u Číhané, Úněšov, Hvožďany u Úněšova, Skupeč
07. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Vol/23083/2021
07. 09. 2021 Oznámení záměru - č. parc. 1738/7, 1738/16 a 1518/1
07. 09. 2021 Oznámení záměru - č.p. 280 (část 44 m2 )
06. 09. 2021 Veřejná vyhláška přech.úpravy provozu na silnicích II/231, III/231 3, III/231 8, III/231 9, III/231 12, III/231 13, III/180 9, III/180 10, III/180 12, III/180 13, Dolany, Žichlice, Čivice, Koryta, Červený Vrch, Kosina, Hromnice, Česká Bříza, Druztová
03. 09. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost „Lokalita Vejprnice Na Křížení cest – fáze 1“
02. 09. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/180 54, III/180 59, III/180 60, III/180 57, II/193, III/193 21, III/205 1 a místních komunikacích, k.ú. Pernarec, Březí u Pernarce, Chrančovice, Náklov, Líšťany,Luhov u Líšťan, Čerňovice
02. 09. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/193 v obci Pernarec
02. 09. 2021 konkurz ředitel OA v Plzni
01. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Vol/5566/2021
01. 09. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní místo úředníka Odboru životního prostředí (OŽP) – administrativní práce
01. 09. 2021 Volby 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb
31. 08. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci MK, ul. Luční, Podmostní v obci Vejprnice
31. 08. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/180, ul. Sokolská a místních komunikacích, ul. Hornická, ul. Na Šachtě, ul. Seniorů, ul. Nádražní v obci Zbůch
30. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
30. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška „Ozn..." již není dostupný.
27. 08. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/026 7 a místních komunikacích v obci Červený Újezd a na pozemní komunikaci, ul. Dobřanská v obci Líně,
26. 08. 2021 Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní rezervaci Janovský mokřad a o jeho projednání.
26. 08. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 50, ul. Malesická v úseku od křižovatky s ul. U Vaječkárny ke křižovatce s ul. Květná ve městě Město Touškov
26. 08. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/201, II/210, III/201 50, III/201 52, III/201 53, k.ú. Krsy, Pláň, Štipoklasy u Číhané
26. 08. 2021 Veřejná vyhláška přech. úpravy provozu na s. II/180, III/180 1, III/180 3, III/180 4, III/180 5, III/180 6, III/180 7, III/180 8, II/204, II/205, III/205 3 a MK v k.ú. Ledce, Horní Bříza, Nekmíř, Nevřeň, Všeruby u Plzně, Příšov, Chotíkov, Záluží, Žilov
26. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Sadová v obci Tlučná, p.p.č. 537/2, 1366/285 v blízkosti pozemku p.č. 1366/164, k.ú. Tlučná
24. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
24. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
19. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích a MK v k.ú. Úněšov, Zahrádka, Nevřeň
18. 08. 2021 Výběrové řízení na úředníka Odboru životního prostředí - agenda vodního hospodářství, MěÚ Nýřany, prac. Plzeň
18. 08. 2021 Výběrové řízení na úředníka Odboru dopravy-úsek silničního hospodářství, MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, Klatovská 200a
18. 08. 2021 Výběrové řízení na úředníka sociálně-právní ochrany dětí, Odboru soc. věcí a zdravotnictví, MěÚ Nýřany, prac. Plzeň
18. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích a MK ul. Příčná, Střední, Dolejší ve městě Město Touškov
18. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici III/026 7, průtahu obcí Červený Újezd
18. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na PK k.ú. Nadryby
17. 08. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do části honitby ROCHLOV
17. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích a MK k.ú. Pernarec, Skupeč, Ostrov u Bezdružic, Štipoklasy, Úněšov, Hunčice, Líšťany
16. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na MK ul. Myslivecká k.ú. Třemošná
16. 08. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici III/180 61 k.ú. Čeminy
13. 08. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/201, II/210, III/201 50, III/201 52, III/201 53, k.ú. Krsy, Pláň, Štipoklasy u Číhané
13. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
12. 08. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání „Ostrov u Bezdružic – likvidace odpadních vod z čp. 26 na pozemku p. č. 9/1“

XML