Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 EIA/MŽP - Přepracovaná dokumentace "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov"
21. 01. 2019 Ukončení platnosti MVO - 17. 1. 2019 - prevence SLAK a moru malých přežvýkavců
21. 01. 2019 veřejnoprávní smlouva
21. 01. 2019 Výzva vyjádření k podanému odvolání
18. 01. 2019 EIA/MŽP - Závazné stanovisko "Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Flenexa plus"
18. 01. 2019 Zveřejnění na úřední desce-řízení o přestupu žáka
17. 01. 2019 nabytí právní moci - doložka - Precheza
17. 01. 2019 zveřejnění na webu-stavba Prostějov
17. 01. 2019 zveřejnění na úřední desce-povol.strpět geol.práce
17. 01. 2019 Zveřejnění na úřední desce 106/1999 Sb.-přezk.řízení
17. 01. 2019 Zveřejnění poskytnuté informace - kontrola VPS
17. 01. 2019 SEA - ZZŘ "Plán udržitelné městské mobility Olomouc"
17. 01. 2019 úřední deska - informace o zahájení tvorby SPRSS 2021 - 2023 a AP 2020
16. 01. 2019 Usnesení o delegaci řízení
16. 01. 2019 VŘ - referent pro rejstřík škol a komunikaci s ČŠI oddělení organizačně správních činností na OŠM
16. 01. 2019 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (16. 1. - 15. 3. 2019)
15. 01. 2019 Marie Augustinová-oznámení o možnosti převzít písemnost-rozhodnutí o odvolání-usn.o přerušení SŘ.
15. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení
14. 01. 2019 Konkurzní řízení - ředitel ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Prostějov
14. 01. 2019 SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+"
11. 01. 2019 Stanovení -PÚP-(OOP)-sil. I55 Kokory (stoka A5-3)
11. 01. 2019 Stanovení -PÚP-(OOP)-sil. I55 Kokory
11. 01. 2019 Doložka o nabytí právní moci - změna IP - Skládka Javorník
10. 01. 2019 VŘ - klinický psycholog - Olomouc
10. 01. 2019 Stanovení PDZ
09. 01. 2019 VŘ - referent lesnictví oddělení lesnictví na OŽPZ
08. 01. 2019 Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2019 - oznámení o zveřejnění
08. 01. 2019 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č.4-Skládka Mrsklesy, stavba VIII
08. 01. 2019 Přehled dotačních programů na r. 2018-aktualizace-po 13. zasedání ZOK
07. 01. 2019 MUDr. Veleba Václav_všeobecné praktické lékařství_Mikulovice_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
07. 01. 2019 EIA-Oznámení záměru - Extenze výrobní haly společnosti M.L.S. Holice, k.ú. Holice u Olomouce
07. 01. 2019 Konkurzní řízení - Základní škola Doloplazy
07. 01. 2019 VŘ - všeobecné praktické lékařství - Šumperk
04. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 - oznámení o zveřejnění
04. 01. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení
04. 01. 2019 Zahájení ZŘ k záměru ANTAKA a.s. - CTPark Hranice - Antaka
28. 12. 2018 Uveřejnění - Schválené rozpočty PO na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů PO na období 2020-2021
28. 12. 2018 VŘ - všeobecná sestra, zdrav. péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta - okres Přerov
28. 12. 2018 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019_DT2
27. 12. 2018 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019_DT1
22. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
22. 12. 2018 Zveřejnění na úřední desce-rozhodnutí o stížnosti
22. 12. 2018 VŘ - všeobecné praktické lékařství - Olomoucký kraj
21. 12. 2018 VŘ - všeobecné praktické lékařství - Němčice nad Hanou
21. 12. 2018 Zveřejnění informace_souhrnné údaje o řízeních o povolování staveb
21. 12. 2018 VŘ - zubní lékařství - Přerov - RBP ZP, ZP Škoda
21. 12. 2018 Usnesení z 56. schůze ROK konané dne 17-12-2018
21. 12. 2018 Usnesení z 13. zasedání ZOK konaného dne 17-12-2018
21. 12. 2018 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje-stávající včelaři
21. 12. 2018 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje-začínající včelaři

XML