Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 EIA - Oznámení záměru - Protierozní opatření, zvýšení biodiverzity a ... na p.č. 2246 Libina
12. 04. 2021 VŘ - účetní a metodik účetnictví KÚ oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
12. 04. 2021 Zveřejnění poskytnutých info_Bečva
12. 04. 2021 EIA - Oznámení záměru - Recyklační centrum DEMSTAV group - Jeleňák
12. 04. 2021 Návrh programu zasedání ZOK 26-04-21
12. 04. 2021 VŘ - klinická psychologie - Olomouc
09. 04. 2021 Usnesení z 16. schůze ROK konané dne 29-03-21
09. 04. 2021 Zveřejnění poskytnuté info_rozhodnutí v přezkumném řízení
09. 04. 2021 Oznámení OOP
08. 04. 2021 Stanovení ZÚ a AZZÚ VVT Březná.
08. 04. 2021 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 8 VELOSTEEL TRADING, a.s., závod Loučná nad Desnou
08. 04. 2021 Oznámení o nabytí právní moci
08. 04. 2021 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 7 VELOSTEEL TRADING, a.s., závod Loučná nad Desnou
08. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 04. 2021 zveřejnění informace
08. 04. 2021 zveřejnění na úřední desce
07. 04. 2021 Oznámení o nabytí právní moci
06. 04. 2021 VŘ - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - okres Přerov
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
31. 03. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
31. 03. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení - ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu
31. 03. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce
30. 03. 2021 07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021
30. 03. 2021 VPS Kokory × Brodek u Přerova
30. 03. 2021 Stanovení PÚP_OOP - I/11 - Chromeč, ŘSD ČR - přeložka VNv
30. 03. 2021 Doložka o nabytí PM - Drůbežárna Drahanovice
30. 03. 2021 Doložka právní moci
30. 03. 2021 Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol - Gymnázium Hranice a SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice
29. 03. 2021 Stanovení PÚP
29. 03. 2021 Zveřejnění poskytnutých info_odběry vod, Fond VH
29. 03. 2021 Stanovení PÚP
29. 03. 2021 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Oznámení o nabytí právní moci
29. 03. 2021 Oznámení o nabytí právní moci
29. 03. 2021 Oznámení o nabytí právní moci
29. 03. 2021 11_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - všeobecné praktické lékařství, Olomouc - 6 ZP
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - kardiologie, Olomouc
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - všeobecné praktické lékařství, Přerov
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 25.3.2021 - zdravotnická dopravní služba, okr. Jesenik
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 25.3.2021 - gynekologie a porodnictví, Olomouc
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 25.3.2021 - zubní lékařství, Šternberk - 6 ZP
26. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - angiologie, kardiologie, okres Olomouc
26. 03. 2021 IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP - Cement Hranice, akciová společnost
25. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
24. 03. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - fyzioterapie, okr. Olomouc - RBP ZP
24. 03. 2021 Velká Bystřice - vyrozumění o pokračování odvolacího řízení
23. 03. 2021 Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (23. 3. - 23. 4. 2021)
23. 03. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (23. 3. - 21. 5. 2021)
23. 03. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (23. 3. - 23. 4. 2021)

XML