Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 Zveřejnění poskytnutích informací
15. 01. 2021 Usnesení z 7. schůze ROK konané dne 11-01-21
15. 01. 2021 Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021 - oznámení o zveřejnění
15. 01. 2021 Rozpočtová opatření 2021 - oznámení o zveřejnění
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení, zveřejnění žádosti IP - DGPack s.r.o.
14. 01. 2021 IPPC - Oznámení o vydání změny IP č. 6 Agrodružstvo Tištín, farma Nezamyslice
14. 01. 2021 stanovení PÚP I/11
14. 01. 2021 Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2
14. 01. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
14. 01. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace
13. 01. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (13. 1. - 12. 2. 2021)
13. 01. 2021 Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (13. 1. - 12. 2. 2021)
11. 01. 2021 IPPC- oznámení o vydání rozhodnutí - Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o.- změna IP
11. 01. 2021 IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Meopta – optika, s.r.o. - změna IP
11. 01. 2021 SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
11. 01. 2021 SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"
11. 01. 2021 Seznam předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2021
11. 01. 2021 VŘ - všeobecné praktické lékařství - Přerov
08. 01. 2021 VPS Kojetín × Stříbrnice
08. 01. 2021 SEA - Oznámení koncepce "PUMM Hranice"
08. 01. 2021 1_2021_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež
08. 01. 2021 VPS Uničov × Dlouhá Loučka
08. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Nový areál společnosti Démos trade, a.s. v Olomouci (k.ú. Velká By
08. 01. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace
07. 01. 2021 Usnesení - převzetí návrhu.
07. 01. 2021 SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027"
07. 01. 2021 VŘ - koordinátor centrálních nákupů oddělení podpory a centrálního nákupu na OPŘPO
07. 01. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (7. 1. - 8. 3. 2021)
07. 01. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (7. 1. - 8. 3. 2021)
07. 01. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (7. 1. - 8. 3. 2021)
06. 01. 2021 VŘ - referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na ODSH
06. 01. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce dle zákona č. 106/1999 Sb.
05. 01. 2021 VŘ - referent lesnictví a ochrany zvířat proti týrání oddělení lesnictví na OŽPZ
05. 01. 2021 nabytí právní moci - Xaverov Přemyslovice
05. 01. 2021 nabytí právní moci Xaverov Želatovice
05. 01. 2021 nabytí právní moci - Mach drůbež
05. 01. 2021 Doložka o nabytí PM Rozhodnutí o změně IP - SUEZ CZ a.s. - OH Hradčany
04. 01. 2021 EIA/MŽP - Oznámení záměru "Rozšíření areálu Remarkplast Bohuslavice"
04. 01. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení
31. 12. 2020 15_Rozhodnutí hejtmana o vykonání péše o děti a mládež
30. 12. 2020 VŘ - zdravotnická dopravní služba - okres Jeseník
29. 12. 2020 14_Rozhodnutí hejtmana o vykonání péče o děti a mládež
29. 12. 2020 Usnesení z 2. zasedání ZOK konaného dne 21-12-20
29. 12. 2020 Usnesení z 6. schůze ROK konané dne 21-12-20
29. 12. 2020 Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., na úřední desce
23. 12. 2020 07_02_1 – Podpora sportovních akcí
23. 12. 2020 06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021
23. 12. 2020 07_02_3 PODPORA REPREZENTANTŮ ČR Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
23. 12. 2020 06_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021
23. 12. 2020 Dotační program pro sociální oblast 2021, Dotační titul č. 09_01_2 Podpora integrace romských komunit

XML