Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Usnesení o delegaci
28. 06. 2022 Usnesení o delegaci
28. 06. 2022 Usnesení o delegaci
28. 06. 2022 Usnesení o delegaci
27. 06. 2022 Usnesení o delegaci
27. 06. 2022 Usnesení o delegaci
27. 06. 2022 Rozhodnutí o odvolání
27. 06. 2022 Usnesení o delegaci
27. 06. 2022 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 6. - 25. 8. 2022)
27. 06. 2022 Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (27. 6. - 27. 7. 2022)
27. 06. 2022 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 6. - 27. 7. 2022)
27. 06. 2022 Zveřejnění poskytnuté žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., na úředení desce
27. 06. 2022 Zveřejnění informace dle zákona 106/1999 Sb.
24. 06. 2022 VŘ - vedoucí oddělení sociální pomoci na OSV
24. 06. 2022 VŘ - účetní, výkaznictví oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
24. 06. 2022 Nabytí PM
24. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Olomouc
24. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - otorinolaryngologie, okres Prostějov
24. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut, okres Šumperk
24. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - vnitřní lékařství, okres Prostějov
24. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - kardiologie, okres Prostějov
23. 06. 2022 VŘ - referent územního plánování oddělení územního plánování na OSR
23. 06. 2022 Usnesení z 56. schůze ROK konané dne 20-06-2022
23. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Přerov
23. 06. 2022 Usnesení o přerušení řízení
23. 06. 2022 Usnesení o delegaci
23. 06. 2022 Usnesení o delegaci
23. 06. 2022 Usnesení o delegaci
23. 06. 2022 Usnesení o delegaci
23. 06. 2022 IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Slovácké strojírny - Galvanovna Postřelmov - Z11
22. 06. 2022 Rozhodnutí-OP Přemyslovice mlýn
22. 06. 2022 Oznámení na vědomí rozhodnutí účastníkům řízení
21. 06. 2022 Návrh programu zasedání ZOK 27-06-22 – úprava návrhu programu po ROK 20-06-22
21. 06. 2022 Oznámení o zahájení správního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
21. 06. 2022 Územní rozhodnutí
21. 06. 2022 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
21. 06. 2022 VŘ - správce informační a komunikační infrastruktury oddělení provozu služeb na OIT
21. 06. 2022 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.
21. 06. 2022 osvědčení
21. 06. 2022 Návrh opatření obecné povahy - MÚP_I/11 - Chodníky Olšany a Klášterec
21. 06. 2022 Návrh opatření obecné povahy - MÚP - I/11 Bušín - Olšany
20. 06. 2022 osvědčení
17. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, Prostějov
17. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - klinický logoped, okres Jeseník
17. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Jeseník
16. 06. 2022 Vyrozumění o podaném odvolání
16. 06. 2022 Zveřejnění informace dle zákona 106/1999 Sb.
14. 06. 2022 Stanovení PÚP
14. 06. 2022 Stanovení PÚP
14. 06. 2022 Zveřejnění dle zákona 106/1999 Sb.

XML