Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Usnesení z 26. schůze ROK konané dne 26-07-21
29. 07. 2021 EIA - Závěr zjišťovacího řízení-Protierozní opatření, zvýšení biodiverzity a ... na p.č. 2246 Libina
28. 07. 2021 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JMbrojler Vacanovice s.r.o., pro zař
28. 07. 2021 Oznámení o nabytí PM - Cukrovar Vrbátky, a.s.
28. 07. 2021 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JMbrojler Vacanovice s.r.o., pro zař
28. 07. 2021 Vyrozumění o nových podkladech a usnesení o lhůtě ve stavebním řízení D1 0136 Říkovice - Přerov
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
28. 07. 2021 Zveřejnění poskytnutných informací
27. 07. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
27. 07. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
27. 07. 2021 Vyhlášení konkurzních řízení - ZŠ, DD a ŠJ Litovel a SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice
27. 07. 2021 VŘ - koordinátor Digitální technické mapy (DTM) odboru strategického rozvoje kraje
27. 07. 2021 VŘ - referent výběrových řízení se zdravotními pojišťovnami odd. správních činností ve zdrav. na OZ
27. 07. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., na úřední desce
27. 07. 2021 SEA/MŽP - Návrh koncepce "Dohoda o partnerství v programovém období 2021-2027"
27. 07. 2021 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
26. 07. 2021 SEA/MŽP - Oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024..."
26. 07. 2021 osvědčení obec Drahanovice
24. 07. 2021 Stanovení PÚP
24. 07. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 22.7.2021 - PL pro děti a dorost, Příkazy
24. 07. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 22.7.2021 - PL pro děti a dorost, Náklo
24. 07. 2021 Zveřejnění výsledku výb. řízení 22.7.2021 - zubní lékařství, Šumperk
24. 07. 2021 Rozhodnutí o odvolání
24. 07. 2021 Seznam programů vyhlašovaných v roce 2021 - aktualizace po ZOK 21. 6. 2021
22. 07. 2021 Zveřejnění informace dle zákona č. 106/1999 Sb., na úřední desce
22. 07. 2021 Stanovení PÚP
22. 07. 2021 Vyvlastňovací řízení
20. 07. 2021 VŘ - vedoucí oddělení krajského vzdělávání na OŠM
20. 07. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
20. 07. 2021 EIA-Oznámení záměru - Betonárna Přerov - optimalizace výrobní kapacity
19. 07. 2021 osvědčení Město Uničov
19. 07. 2021 Oznámení o nabytí právní moci
19. 07. 2021 Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Vlčice
16. 07. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
16. 07. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace
15. 07. 2021 Dokument "Vyrozumění účastníků ..." již není dostupný.
15. 07. 2021 Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Červenka
15. 07. 2021 osvědčení VS Kobylá nad Vidnavkou
15. 07. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce
15. 07. 2021 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce
14. 07. 2021 Dokument "EIA-Rozhodnutí - Závě..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Dokument "usnesení o podjatosti..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
14. 07. 2021 Zveřejnění poskytnutých informací
13. 07. 2021 Dokument "Opravné usnesení k us..." již není dostupný.
13. 07. 2021 VPS Prostějov × Brodek u Prostějova
13. 07. 2021 Dokument "Usnesení, prodloužení..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Dokument "Usnesení o vyhovění n..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
12. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu

XML