Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
03. 04. 2020 Seznam dotačních programů vyhlašovaných v r. 2020 - aktualizace po ZOK 17. 2. 2020
02. 04. 2020 MUDr. Jan Škopík_PLDD_Moravský Beroun_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
02. 04. 2020 VŘ - referent finančních úhrad oddělení zdravotní péče na OZ
01. 04. 2020 VŘ - PL pro děti a dorost - Úsov, Dubicko, Rohle
01. 04. 2020 VŘ - zubní lékařství - okres Olomouc - RBP ZP
01. 04. 2020 VŘ - PL pro děti a dorost - okres Olomouc
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
01. 04. 2020 osvědčení obec Štěpánov
01. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva
31. 03. 2020 SEA/MŽP - ZZŘ "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027"
30. 03. 2020 Usnesení z 88. schůze ROK konané dne 23-03-20
30. 03. 2020 Osvědčení - Charita Šternberk
30. 03. 2020 Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek
30. 03. 2020 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (30. 3. - 28. 5. 2020)
30. 03. 2020 Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
30. 03. 2020 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
29. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje č. 8/2020
26. 03. 2020 Poplatky za znečišťování ovzduší - Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019
26. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení OK - Dluhonská
25. 03. 2020 stanovení místní úpravy OOP
25. 03. 2020 stanovení PDZ
25. 03. 2020 Rozhodnutí
24. 03. 2020 VPS Prostějov × Mostkovice
24. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana č. 7/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavuze dne 24. 3. 2020
24. 03. 2020 Zveřejnění poskytnuté infromace na úřední desce dle zákona č. 106/1999 Sb.
24. 03. 2020 zveřejnění na úřední desce
24. 03. 2020 Zveřejnění na úřední desce (částečné poskytnutí)
23. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
20. 03. 2020 Rozhodnutí 5-2020 o zrušení rozhodnutí hejtmana ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020
19. 03. 2020 Usnesení z 86. schůze ROK konané dne 13-03-20
19. 03. 2020 Usnesení z 87. schůze ROK konané dne 16-03-20
19. 03. 2020 Usnesení z 85. schůze ROK konané dne 12-03-20
19. 03. 2020 Rozhodnutí zákaz vstupu - výjimka
19. 03. 2020 EIA - Oznámení záměru - Hala Šumperk
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2020 Rozhodnutí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest
18. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraječ. 1 /2020 regulační opatření v dopravě za krizových stavů
17. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
17. 03. 2020 Velká Bystřice - usnesení o přerušení odvolacího řízení
16. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraječ. 1 /2020 regulační opatření v dopravě za krizových
16. 03. 2020 Rozhodnutí OP

XML