Olomoucký kraj

Kraj
Morava

http://kr-olomoucky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Datová schránka: qiabfmf
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Jeseník Okres Prostějov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2024 Stanovení PÚP
16. 07. 2024 Mgr. Marta Hradilová_fyzioterapie_Hranice_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
15. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
15. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce
12. 07. 2024 EIA-Oznámení a žádost o vyjádření - Linka TAP Prostějo, areál Kojetínská
12. 07. 2024 Nařízení MVO MVP 2024 Partutovice
12. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
12. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
11. 07. 2024 Seznam dotačních programů vyhlašovaných v roce 2024 - aktualizace po ZOK 17. 06. 2024
10. 07. 2024 Nařízení MVO MVP 2024 Vlčice u Jeseníka
10. 07. 2024 Nařízení MVO Hniloba včelího plodu 2024 - Bratrušov
10. 07. 2024 Stanovení PÚP
10. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu.
10. 07. 2024 Stanovení PÚP
10. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
10. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
10. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
10. 07. 2024 Vyhlášení výběrového řízení - gynekologie a porodnictví, Olomouc - 75496
10. 07. 2024 Vyhlášení výběrového řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Šternberk - 73954
09. 07. 2024 Stanovení PÚP
09. 07. 2024 Stanovení PÚP
09. 07. 2024 Zahájení ZŘ - Těžba cihlářských hlín v lokalitě Bělotín - Kunčice
09. 07. 2024 Závěr zj.řízení-Zábřeh na Moravě - Skalička, zástavba rodinnými domy
09. 07. 2024 Závěr-Zjišťovacího řízení--Mobilní betonárna Přerov-Lověšice
08. 07. 2024 Osvědčení obec Grygov
08. 07. 2024 EIA - Oznámení záměru "Náhradní přenosová trasa 110 kV Mohelnice - Úsov"
08. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce dle zákona č. 106/1999 Sb.
04. 07. 2024 VŘ - referent kvality sociálních služeb oddělení sociální pomoci na OSV
04. 07. 2024 VŘ - referent pro registraci sociálních služeb oddělení sociální pomoci na OSV
04. 07. 2024 VŘ - referent pro financování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb na OSV
04. 07. 2024 VŘ - referent stavebního řádu a vyvlastnění na OKSÚ
04. 07. 2024 Stanovení PÚP
03. 07. 2024 EIA-Zahájení zjišťovacího řízení-Nové podání-RC-Zone-Přerov
03. 07. 2024 osvědčení DSO Moravská brána
03. 07. 2024 Zveřejnění posklytnuté informace
03. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
03. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace
03. 07. 2024 Vyhlášení výběrového řízení - neonatologie, Šternberk - 72855
03. 07. 2024 zveřejnění poskytnuté informace
02. 07. 2024 1011 Opatření obecné povahy - Aktualizace záplavového území Desné a Losinky
02. 07. 2024 1011 Opatření obecné povahy - Aktualizace záplavového území Desné a Losinky
02. 07. 2024 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce dle zákona č. 106/1999 Sb.
01. 07. 2024 osvědčení veřejné sbírky Obec Střeň
01. 07. 2024 IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Cement Hranice - Z20
01. 07. 2024 MUDr. Milada Skřivánková_praktický lékař_Prosenice_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
01. 07. 2024 Zahájení ZŘ - Turistické centrum Pevnůstka
01. 07. 2024 IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Veolia Energie ČR, a. s. - Teplárna Přerov - Z32
01. 07. 2024 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí - Z5_UNEX Olomouc
01. 07. 2024 IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Z15_FESTA SERVIS spol. s r.o._Galvanovna
01. 07. 2024 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 7 DELTACOL CZ s.r.o., závod Litovel

XML