Obec Čestlice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://cestlice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čestlice
Pitkovická 290
251 01 Čestlice

Datová schránka: rmtbzat
E-mail: obec@cestlice-obec.cz, ou.cestlice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2022 MU Říčany, stavební - Oznámení - pokračování společného řízení - Domo Development - Propojení stávající místní komunikace na silnici III-0039 (ul. Průhonická-Říčanská)
19. 05. 2022 MČ Praha 22, odbor výstavby - VV - společné rozhodnutí - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
19. 05. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 25.5.2022
15. 05. 2022 Vyhlášení záměru - zřízení služebnosti p. č. v k.ú. Čestlice a k.ú. Průhonice
09. 05. 2022 TJ SOKOL ČESTLICE, z.s. - VPS o finančním příspěvku č.1/2022
02. 05. 2022 Dokument "KUSK - VV - Doručení ..." již není dostupný.
02. 05. 2022 MU Říčany, stavební - Oznámení - pokračování společného řízení - Domo Development - Propojení stávající místní komunikace na silnici III-0039 (ul. Průhonická-Říčanská)
28. 04. 2022 Vyhlášení záměru - zřízení služebnosti p. č. v k.ú. Čestlice a k.ú. Průhonice
26. 04. 2022 MHMP-VV - Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl.m. Prahy a Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl.m. Prahy na udržitelný rozvoj území
25. 04. 2022 VV - FUSK - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
21. 04. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.4.2022
21. 04. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.4.2022
21. 04. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.4.2022
21. 04. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.4.2022
13. 04. 2022 MÚ Říčany - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 04. 2022 MÚ Říčany - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 04. 2022 MÚ Říčany - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 04. 2022 MÚ Říčany - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
12. 04. 2022 Městská část Praha 22 - VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
12. 04. 2022 Městská část Praha 22 - VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
12. 04. 2022 Městská část Praha 22 - VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
12. 04. 2022 Městská část Praha 22 - VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
09. 04. 2022 Oznámení o uložení poštovní zásilky - George Philipp
09. 04. 2022 MHMP - oznámení - změna Z 3822/00
09. 04. 2022 Oznámení o uložení poštovní zásilky - Vacek Lukáš
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení - vlna 10 Z 3106/10
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení Z 3900/00
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení - Z 2874/00
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení - Z 3110/10
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení - vlna 28 - Z 3532/28, Z 3538/28 a Z 3541/28
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení - vlna 17 - Z 3273/17 a Z 3274/17
09. 04. 2022 MHMP - VV - oznámení Z 3791/00
09. 04. 2022 MHMP - VV - Oznámení - Z 3790/00
09. 04. 2022 MHMP - VV - Oznámení - Z 3516/00
09. 04. 2022 MHMP - VV oznámení Z 3431/00
09. 04. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
09. 04. 2022 Volby přísedících Okresního soudu Praha - východ na volební období 2022-2026
09. 04. 2022 Ztráty a nálezy 2022
09. 04. 2022 Ladův kraj - Oznámení - Schválený rozpočet na rok 2022
09. 04. 2022 Ladův kraj - oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2026
09. 04. 2022 Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č.1/2021
09. 04. 2022 MZ-VV opatření obecné povahy
09. 04. 2022 Ladův kraj - oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2020
09. 04. 2022 VPS o finančním příspěvku č.2/2021 - Sdružení Vonička
09. 04. 2022 VPS TJ Sokol-o finančním příspěvku č.1/2021
09. 04. 2022 VPS - Vonička
09. 04. 2022 VPS TJ SOKOL Čestlice
09. 04. 2022 VPS - Vonička
09. 04. 2022 Oznámení o uložení poštovní zásilky - George Philipp
09. 04. 2022 MHMP - oznámení - změna Z 3822/00

XML