Obec Slavče

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://slavce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Slavče
Slavče 52
373 21 Slavče

Datová schránka: 87rb5s4
E-mail: ou.slavce@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 územního plánu Ločenice
22. 07. 2021 Zasedání zastupitelstva obce Slavče dne 29.7.2021, program
20. 07. 2021 opatření obecné povahy - veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu - modernizace silnice…
19. 07. 2021 oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu - III/14622 Keblany -…
12. 07. 2021 prodej části pozemku 453/1 k.ú. Slavče u Trhových Svinů
12. 07. 2021 prodej části pozemku 470/1 k.ú Slavče u Trhových Svinů
12. 07. 2021 směna pozemků k.ú. Dobrkovská Lhotka a Slavče u Trhových Svinů
09. 07. 2021 OBEC - Rozpočtové opatření č. 6/2021
07. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - u..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Plánovaná odstávka systému CDBP - cestovní pasy a občanské průkazy
30. 06. 2021 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
28. 06. 2021 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu - Modernizace silnice…
15. 06. 2021 OBEC - Schválený závěrečný účet za rok 2020 (7 příloh)
15. 06. 2021 MŠ - Schválený závěrečný účet za rok 2020 (6 příloh)
14. 06. 2021 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
08. 06. 2021 oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek- BPEJ, protokol o…
03. 06. 2021 Zasedání zastupitelstva obce Slavče dne 11.6.2021, program
01. 06. 2021 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. C/4,5,6/2021 Čížkrajice
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby Lniště - kabel NN
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
26. 05. 2021 Žádost o odkup části pozemku p.č.948/1 k.ú. Slavče
26. 05. 2021 Žádost o odkup části pozemku p.č.460/1 k.ú. Slavče
26. 05. 2021 Žádost o odkup části pozemku p.č.460/1,460/3,455/1 k.ú. Slavče
26. 05. 2021 Žádost o odkup části pozemku p.č.3922/1 k.ú. Dobrkovská Lhotka
26. 05. 2021 Žádost o odkup části pozemku p.č.470/1 k.ú. Slavče
26. 05. 2021 Dokument "odročení elektronické..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Žádost o směnu pozemků Dobrkovská Lhotka - Slavče
26. 05. 2021 Obec - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (7 příloh)
26. 05. 2021 MŠ - Návrh závěrečného účtu 2020 (6 příloh)
19. 05. 2021 oznámení o veřejném projednání návrhu Územní studie krajiny JčK
19. 05. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo obrany
11. 05. 2021 OBEC - Rozpočtové opatření č. 5/2021
10. 05. 2021 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
04. 05. 2021 Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Slavče u Trhových Svinů
30. 04. 2021 oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Ďáblík
23. 04. 2021 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
21. 04. 2021 Záměr pronájmu obecních pozemků k.ú. Mohuřice
21. 04. 2021 Finanční úřad pro Jihočeský kraj - veřejná vyhláška
12. 04. 2021 OBEC - Rozpočtové opatření č. 4/2021
09. 04. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - u..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Aukční vyhláška č. C/35/2021
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení Lniště - Kabel NN
23. 03. 2021 OBEC - Rozpočtové opatření č. 3/2021
12. 03. 2021 OBEC - Rozpočtové opatření č.2/2021
08. 03. 2021 Zápis žáků do 1. ročníku základní školy Trhové Sviny
08. 03. 2021 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
05. 03. 2021 Zasedání zastupitelstva obce Slavče dne 12.3.2021, program
03. 03. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

XML