Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://novavesnm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nová Ves u Nového Města na Moravě 104
592 31 Nová Ves u Nového Města na Moravě

Datová schránka: hqxaq87
E-mail: obecnovaves@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 05. 2020 Pozvánka na 18.zasedání ZO
25. 05. 2020 Pozvánka na Valnou hromadu SVK,,Žďársko,,
25. 05. 2020 Pozvánka na Valnou hromadu SVK,,Žďársko,,
25. 05. 2020 Usnesení z 17.zasedání ZO
25. 05. 2020 Rozpočtovém opatření 2/2020
15. 05. 2020 Usnesení z 16.zasedání ZO
13. 05. 2020 Pozvánka na 17.zasedání ZO
13. 05. 2020 Požární řád obce
12. 05. 2020 Rozpočtové opatření Mikroregion Novoměstsko
06. 05. 2020 Vyhláška FÚ - informace k dani z nemovitých věcí za rok 2020
06. 05. 2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020 SVK,, Žďársko,,
22. 04. 2020 Oznámení Veřejnou vyhláškou - úprava provozu na pozemních komunikacích
22. 04. 2020 Usnesení z 16.zasedání ZO
17. 04. 2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
17. 04. 2020 Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019
17. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
08. 04. 2020 Pozvánka na 16.zasedání ZO
08. 04. 2020 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina
08. 04. 2020 Oznámení Veřejnou vyhláškou- stanovení přechodné úpravy provozu
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy
06. 04. 2020 Oznámení o disponování s majetkem obce - pronájem části pozemku
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání .návrhu A ktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitlený rozvoj území
24. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
16. 03. 2020 Zrušení Valné hromady SVK,,Žďársko,,
13. 03. 2020 Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu
11. 03. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě
05. 03. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 SVK ,,Žďársko,,
05. 03. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 SVK ,,Žďársko,,
05. 03. 2020 Pozvánka na Valnou hromadu SVK ,,Žďársko,,
05. 03. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ) pro k.ú. Nová Ves u Nového Města na  Moravě
26. 02. 2020 Usnesení z 15.zasedání ZO
18. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
17. 02. 2020 Informace o Veřejné dopravě Vysočiny
13. 02. 2020 Rozpočtové opatření 10/2019 SVK ,, Žďársko,,
13. 02. 2020 Oznámení o disponování s majetkem obce
13. 02. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
13. 02. 2020 Oznámení Veřejnou vyhláškou
13. 02. 2020 Pozvánka na 15.zasedání ZO
06. 02. 2020 Upozornění vlastníkům lesa
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška
31. 01. 2020 Oznámení Veřejnou vyhláškou
30. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 01. 2020 Usnesení ze 14.zasedání ZO
24. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.5/2019 Mikroregion Novoměstsko
24. 01. 2020 Aukční vyhláška
16. 01. 2020 Pozvánka na 14.zasedání ZO
16. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019
13. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

XML