Město Hulín

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://hulin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hulín
nám. Míru 162
768 24 Hulín

Datová schránka: 2prbftx
E-mail: podatelna@hulin.cz, mesto@hulin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 08. 2022 VV-2022-166 - záměr města č. 18/2022
09. 08. 2022 VV-2022-165 - opatření obecné povahy
04. 08. 2022 VV 2022-164- přehled usnesení z 85. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 03. 08. 2022
02. 08. 2022 VV-2022-163 opatření obecné povahy
02. 08. 2022 VV-2022-161 - pozvánka - losování čísel volebních stran
02. 08. 2022 VV-2022-162 - rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23.-24.09.2022
01. 08. 2022 VV-2022-160 - vyhrazení plochy pro volební kampaň voleb do zastupitelstev obcí
29. 07. 2022 Dokument "VV-2022-159 - dražebn..." již není dostupný.
26. 07. 2022 VV-2022-157 Rozhodnutí - Výstavba RD - ulice Vojtěcha Adamce
26. 07. 2022 Dokument "VV-2022-158 - stavebn..." již není dostupný.
22. 07. 2022 VV 2022-156 - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.8.2022 vypnutá oblast Hulín, Wolkerova 845
21. 07. 2022 VV 2022-155 přehled usnesení z 84. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 20.7.2022
14. 07. 2022 VV 2022-153 - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.8.2022, vypnutá oblast Hulín Wolkerova 845
14. 07. 2022 VV 2022-154 - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.8.2022, vypnutá oblast viz. příloha
11. 07. 2022 VV 2022-150 - aukční vyhláška
07. 07. 2022 Dokument "VV 2022-151 - Zpráva ..." již není dostupný.
07. 07. 2022 Dokument "VV 2022-152 - oznámen..." již není dostupný.
04. 07. 2022 VV-2022-149 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.07.2022 odběratel Čepro
30. 06. 2022 VV-2022-146 - přehled usnesení Rady města Hulína, která se konala dne 29.06.2022
30. 06. 2022 VV-2022-146 - opatření obecné povahy
30. 06. 2022 VV-2022 -148 - záměr města č. 16/2022
29. 06. 2022 VV-2022-145 ZaN 10/2022
29. 06. 2022 Aktuální seznam nalezených věcí k 29.06.2022
28. 06. 2022 VV 2022-144 - přehled usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 22.6.2022
27. 06. 2022 VV-2022-142 - oznámení o zveřejnění právního předpisu č. 2/2022
27. 06. 2022 VV-2022-143 - oznámení o zveřejnění právního předpisu č. 1/2022
27. 06. 2022 Dokument "VV-2022-141 - oznámen..." již není dostupný.
27. 06. 2022 VV 2022-139 - Schválený závěrečný účet města Hulína
27. 06. 2022 VV 2022-140 - rozpočtová opatření č. 2
27. 06. 2022 VV 2022-138 - opatření obecné povahy
23. 06. 2022 VV-2022-137 - oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Hulína pro volební období 2022 - 2026
22. 06. 2022 VV-2022-136 - jmenování zapisovatelek okrskové volební komise
21. 06. 2022 VV 2022-135 - oznámení, že od 22. června 2022 do 21. července 2022 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 4484/2022 o vyměření místního poplatku za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
20. 06. 2022 VV 2022-134 - oznámení zahájení stavebního řízení "Výstavba RD - ulice Vojtěcha Adamce, Hulín"
20. 06. 2022 VV 2022-131 - vyhlášení elektronické aukce
17. 06. 2022 VV-2022-133 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 06. 2022 VV-2022-132 - oznámení o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Jižní Haná DSO 2021
15. 06. 2022 VV 2022-130 - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.7.2022, vypnutá oblast Hulín ulice Eduarda Světlíka a Kostelní
14. 06. 2022 VV-2022-129 - pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Hulína na 22.6.2022
14. 06. 2022 VV 2022-128 - oznámení o opatření příslušného správního úřadu v oblasti správních poplatků
14. 06. 2022 Dokument "VV 2022-126 - usnesen..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Dokument "VV 2022-127 - usnesen..." již není dostupný.
13. 06. 2022 Dokument "VV-2022-125 - oznámen..." již není dostupný.
13. 06. 2022 VV 2022-123 - přehled usnesení z 82. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 8.6.2022
13. 06. 2022 VV 2022-124 - opatření obecné povahy
10. 06. 2022 VV-2022-122 - oznámení Základní školy Hulín o konání zvláštního zápisu dětí do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023
10. 06. 2022 VV-2022-121 - záměr města č. 15/2022
09. 06. 2022 Dokument "VV-2022-19 - oznámení..." již není dostupný.
09. 06. 2022 VV-2022-120 - záměr města č. 11/2022 - záměr prodeje pozemků k.ú. Hulín
08. 06. 2022 VV-2022-118 - oznámení o přerušení dodávky el.energie - Hulín dne 29.6.2022 ul. Nerudova č.p. 809 a Vrchlického č.p. 1380

XML