Město Hulín

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://hulin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hulín
nám. Míru 162
768 24 Hulín

Datová schránka: 2prbftx
E-mail: podatelna@hulin.cz, mesto@hulin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Aktuální seznam nalezených věcí k 17. 5. 2021
15. 05. 2021 VV-2021-50 - podání žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ, ul. Ed. Světlíka Hulín
15. 05. 2021 VV 2021-54 - zápis dětí do jeslí na školní rok 2021 - 2022
15. 05. 2021 VV 2021-74 usnesení
14. 05. 2021 VV-2021-89 - přehled usnesení z 58. schůze Rady města Hulína, konané dne 12.05.2021
13. 05. 2021 VV-2021-73 - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hulín - zahájení řízení
11. 05. 2021 VV-2021-88 - umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVe do budovy MŠ Decent Hulín
11. 05. 2021 VV-2021-68 - veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti Luigi Fiorillo bytem Hulín
11. 05. 2021 VV-2021-70 - veřejná vyhláška opatření obecné povahy
11. 05. 2021 VV-2021-69 - oznámení o přerušení dodávky el. energie, Hulín dne 10.05.2021 - vypnutá oblast viz.příloha
07. 05. 2021 VV 2021-87 - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
06. 05. 2021 VV 2021-86 - oznámení o pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
06. 05. 2021 VV 2021-85 - záměr města č. 9/2021
06. 05. 2021 VV 2021-84 - záměr města č. 10/2021
06. 05. 2021 VV 2021-64 - opatření obecné povahy - 35 DZ Hulín, A. Dvořáka žel. přejezdu P8174 TSS vz Mana DZ
05. 05. 2021 VV-2021-25 - usnesení č.j. 139EX 23262/13-136
04. 05. 2021 VV 2021-83 - přehled usnesení z 57. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 28.4.2021
04. 05. 2021 VV-2021-63 - přehled usnesení z 56.schůze Rady města Hulína, konané dne 14.04.2021
03. 05. 2021 VV 2021-80 - zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
03. 05. 2021 VV 2021-82 - zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 - Záhlinice a Chrášťany
03. 05. 2021 VV 2021-81 - usnesení
01. 05. 2021 Aktuální seznam nalezených věcí k 31. prosinci 2020
01. 05. 2021 VV-2021-59 - oznámení o přerušení dodávky el. energie Hulín dne 30.04.2021, vypnutá oblast viz. příloha
30. 04. 2021 Dokument "VV-2021-62 - oznámení..." již není dostupný.
30. 04. 2021 Dokument "VV 2021-22 - dražební..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Dokument "VV-2021-75 - oznámení..." již není dostupný.
29. 04. 2021 VV-2021-76 - veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29. 04. 2021 VV-2021-77 - kalkulace nákladů na pitnou a na odkanalizovanou vodu
29. 04. 2021 VV-2021-78 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Hulína číslo: MUH/00209/2021
29. 04. 2021 VV-2021-79 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hulína č. MUH/01963/2021
29. 04. 2021 VV 2021-60 - přehled usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 7.4.2021
29. 04. 2021 VV 2021 - 61 - opatření obecné povahy
28. 04. 2021 Dokument "VV 2021-74 usnesení..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Dokument "VV 2021-48 - usnesení..." již není dostupný.
26. 04. 2021 VV-2021-73 - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hulín - zahájení řízení
24. 04. 2021 VV-2021-58 - přehled usnesení z 55.schůze Rady města Hulína, konané dne 06.04.2021
23. 04. 2021 VV-2021-72 - Veřejnoprvní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hulína č. MUH/02142/2021
23. 04. 2021 VV-2021-71 - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hulína číslo: MÚH/02018/2021
22. 04. 2021 Dokument "VV-2021-68 - veřejná ..." již není dostupný.
22. 04. 2021 VV-2021-70 - veřejná vyhláška opatření obecné povahy
22. 04. 2021 VV-2021-69 - oznámení o přerušení dodávky el. energie, Hulín dne 10.05.2021 - vypnutá oblast viz.příloha
21. 04. 2021 VV 2021-66 -daň z nemovitých věcí na rok 2021
21. 04. 2021 VV-2021-67 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hulína číslo: MÚH/01998/2021
21. 04. 2021 Dokument "VV-2021-45 - dražební..." již není dostupný.
21. 04. 2021 VV-2021-51 - oznámení o přerušení dodávky el. energie Hulín- 19.04.2021, vypnutá oblast viz. příloha
20. 04. 2021 Dokument "VV-2021-47 - čj. EX 0..." již není dostupný.
19. 04. 2021 VV 2021-64 - opatření obecné povahy - 35 DZ Hulín, A. Dvořáka žel. přejezdu P8174 TSS vz Mana DZ
19. 04. 2021 VV 2021-65 - Oznámení Rozpočtové opatření č.2/2021
17. 04. 2021 VV 2021-55 - Hulín, A.Dvořáka zpomalovací polštáře silniční
17. 04. 2021 Dokument "VV 2021-56 - oznámení..." již není dostupný.

XML