Obec Čtyřkoly

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://ctyrkoly.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čtyřkoly
Čtyřkoly 70
257 22 Čtyřkoly

Datová schránka: 49hau35
E-mail: ou.ctyrkoly@gmail.com

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - k.ú. Čtyřkoly k 1.2.2020
30. 06. 2020 Zápis č. 5/2020
24. 06. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
19. 06. 2020 Program zasedání zastupitelstva 17.6.2020
18. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Čtyřkoly za r. 2019 s přílohami
18. 06. 2020 Schválený závěrečný účet obce Čtyřkoly za rok 2019 s přílohami
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - záměr pronájmu části pozmeku parc.č. 96/3
14. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Záměr dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku parc. č. 74/1
14. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 509/9
04. 06. 2020 Program zasedání zastupitelstva 17.6.2020
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška - záměr pronájmu části pozmeku parc.č. 96/3
28. 05. 2020 Zápis č. 4/2020
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Záměr dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku parc. č. 74/1
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 509/9
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
22. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
22. 05. 2020 Program zasedání zastupitelstva 20.5.2020
22. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Čtyřkoly za r. 2019 s přílohami
19. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
13. 05. 2020 Smlouva o dílo - Rekonstrukce místní komunikace na pozemku 753/5, větev 2 - J.L.T.
07. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
05. 05. 2020 Program zasedání zastupitelstva 20.5.2020
28. 04. 2020 Zápis č. 3/2020
24. 04. 2020 Program zasedání zastupitelstva 23.4.2020
23. 04. 2020 Vyhláška MZ ČR ke kůrovcové kalamitě
17. 04. 2020 Program zasedání zastupitelstva 23.4.2020
11. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
06. 04. 2020 Vyhláška MZ ČR ke kůrovcové kalamitě
29. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov – zrušení vodního díla
26. 03. 2020 Program zasedání zastupitelstva 25.3.2020
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - záměr prodeje části pozemku parc. č. 322/16
20. 03. 2020 Aktualizovaná vyhláška o regulaci hlučných činností a nočního klidu
16. 03. 2020 Program zasedání zastupitelstva 25.3.2020
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov – zrušení vodního díla
03. 03. 2020 Zápis č. 2/2020
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - záměr prodeje části pozemku parc. č. 322/16
03. 03. 2020 Aktualizovaná vyhláška o regulaci hlučných činností a nočního klidu
28. 02. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - k.ú. Čtyřkoly k 1.2.2020
28. 02. 2020 Program zasedání zastupitelstva 26.2.2020
23. 02. 2020 DSO Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, návrh rozpočtu na rok 2020
21. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019
11. 02. 2020 Program zasedání zastupitelstva 26.2.2020
06. 02. 2020 DSO Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, návrh rozpočtu na rok 2020
06. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/1096
05. 02. 2020 Zápis č. 1/2020
05. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019
30. 01. 2020 Program zasedání zastupitelstva 29.1.2020
30. 01. 2020 Projektová kancelář Ing. Datel - Smlouva o dílo, zajištění autorského dozoru
30. 01. 2020 Ing Stibůrek - Příkazní smlouva, Technický dozor investora
30. 01. 2020 VHS Benešov - Smlouva o dílo, Vodovod Čtyřkoly - U řeky

XML