Obec Jakubčovice nad Odrou

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://www.jakubcovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jakubčovice nad Odrou
Oderská 100
742 36 Jakubčovice nad Odrou

Datová schránka: 49zb3n7
E-mail: ou@jakubcovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 Oznámení likvidace DS SOMPO 2016, výzva věřitelům
25. 01. 2021 Záměr obce Jakubčovice n.O.- prodej motorového vozidla Ford Tranzit
25. 01. 2021 Pozvánka na 14. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko
25. 01. 2021 Nabídkové řízení na prodej nákladního motorového vozidla Ford Tranzit
14. 01. 2021 Výkaz FIN 2-12M
14. 01. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2019
14. 01. 2021 Rozpočtová opatření 13/2020
14. 01. 2021 rozpočtová opatření 12/2020
14. 12. 2020 Schválený rozpočet obce Jakubčovice n.O. pro rok 2021
11. 12. 2020 Obecní závazná vyhláška č. 2/2020-poplatky za odpady
11. 12. 2020 Obecní závazná vyhláška č. 1/2020-poplatky za psy
09. 12. 2020 Veřejná vyhláška ozn. o zahájení správního řízení
09. 12. 2020 Informace KÚ MSK
07. 12. 2020 Pozvánka na XIV .zasedání ZO Jakubčovice n.O.
01. 12. 2020 Pozvánka na XIV. zasedání ZO Jakubčovice n.O.
27. 11. 2020 Ceny vodného a stočného pro rok 2021
25. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 DS SOMPO 2016, návrh střednědobého rozpočtu na roky 2022.2023 DS SOMPO 2016, pozvánka
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu Obec Jakubčovice n.O. na rok 2021
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu MO 2021
18. 11. 2020 Návrh střednědobého rozpočtu na r. 2021 Mikroregion Odersko
16. 11. 2020 Nabídkové řízení na prodej nákladního motorového vozidla Fprd TZranzit
16. 11. 2020 Záměr prodeje nákladního vozidla Ford Tranzit
12. 11. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
26. 10. 2020 Nařízení KHS Ostrava 29/2020
21. 10. 2020 Rozpočtová opatření 9,10,11/2020
13. 10. 2020 Mimořádné opatření KHS 28/2020
13. 10. 2020 Uzavření MŠ
13. 10. 2020 Stanovení úředních hodin na obecním úřadě
13. 10. 2020 Krizové opatření
24. 09. 2020 Pozvánka na 12, jednání VH Mikroregionu Odersko
21. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb
10. 09. 2020 Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev krajů
10. 09. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10. 09. 2020 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
27. 08. 2020 Pozvánka na XIII..zasedání ZO Jakubčovice n.O.
27. 08. 2020 Záměr obce Jakubčovice n.O.-zařízení ordinace praktického lékaře lékaře
19. 08. 2020 Záměr obce Jakubčovice n.O.-výpůjčka ordinace zubnho lékaře lékaře
19. 08. 2020 Záměr obce Jakubčovice n.O.-výpůjčka ordinace zubnho lékaře lékaře
14. 08. 2020 Mimořádné opatření KHS 20/2020
07. 08. 2020 Mimořádné opatření KHS 18/2020
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška-opatření veřejné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad úz. rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška-opatření veřejné povahy
03. 08. 2020 Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev krajů
03. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
31. 07. 2020 Záměr- pacht na vodovodní řád Ke hřišti
28. 07. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregion Odersko
24. 07. 2020 rozpočtová opatření 7,8/2020
24. 07. 2020 Mimořádné opatření 16/2020
24. 07. 2020 Mimořádné opatření 15/2020

XML