Obec Podluhy

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://obecpodluhy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Podluhy
Podluhy 51
268 01 Podluhy

Datová schránka: pqkb4zc
E-mail: ou.podluhy@cmail.cz, obec.podluhy@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 12. 2019 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2020
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2020
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.3/2020
04. 12. 2019 Návrhu rozpočtu na rok 2020
03. 12. 2019 Dražební vyhláška
30. 11. 2019 Návrh rozpočtu r.2020 DSO
30. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r.2021-2023 DSO
30. 11. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
30. 11. 2019 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019
30. 11. 2019 Závěrečný účet DSO 2018
30. 11. 2019 Informace o vyvěšení závěrečného účtu r.2018
30. 11. 2019 Volby EP 2019
30. 11. 2019 Veřejnoprávní smlouva – TJ Sparta Podluhy
30. 11. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
30. 11. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
30. 11. 2019 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
30. 11. 2019 Informace o zveřejňování rozpočtových opatření
30. 11. 2019 Rozpočet obce 2019
30. 11. 2019 Informace o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r. 2019 -2022
30. 11. 2019 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2017
30. 11. 2019 Závěrečný účet 2017
30. 11. 2019 funkce přísedícího Krajského soudu v Praze
30. 11. 2019 Závěrečný účet DSO 2017
30. 11. 2019 Závěrečný účet DSO 2017 – zkrácená verze
30. 11. 2019 Monitoring eroze zemedělské půdy
30. 11. 2019 Veřejná vyhláška ÚP Hvozdec
30. 11. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace
30. 11. 2019 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2
30. 11. 2019 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2
30. 11. 2019 Rozpočet 2018 – položkový
30. 11. 2019 Schválený rozpočet 2018
30. 11. 2019 Monitoring eroze zemědělské půdy
30. 11. 2019 Agenda nedostatečně zapsaných osob 1/2
30. 11. 2019 Agenda nedostatečně zapsaných osob 2/2
30. 11. 2019 Usnesení
30. 11. 2019 Projekt postupné revitalizace obecní zeleně
30. 11. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta
30. 11. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
30. 11. 2019 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy
30. 11. 2019 VS č.1 TJ Sparta Podluhy
30. 11. 2019 VS č.2 TJ Sparta Podluhy
30. 11. 2019 Podluhy – neznámý vlastník
21. 11. 2019 Návrh rozpočtu r.2020 DSO
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu r.2020 DSO
19. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r.2021-2023 DSO
07. 10. 2019 Záměr prodeje ČOV Podluhy
07. 10. 2019 Střelby říjen
04. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – zá..." již není dostupný.
12. 09. 2019 TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ

XML