Obec Oldřiš

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.oldris.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oldřiš
Oldřiš 132
569 82 Oldřiš

Datová schránka: kn6a46r
E-mail: obec.oldris@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2024 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na PK
15. 07. 2024 Prodloužení termínu - Průtah Borová I/34 PÚP
10. 07. 2024 Rozhodnutí o umístění stavby - optická síť - Cetin
09. 07. 2024 Informace o koníní zasedání zastupitelstva obce
03. 07. 2024 Veřejná vyhláška - aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK
01. 07. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060960690
25. 06. 2024 Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky
19. 06. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060960696
18. 06. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060960677
14. 06. 2024 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
12. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
04. 06. 2024 Pozvánka na členskou schůzi AZASS
04. 06. 2024 AZASS - návrh závěrečného účtu
04. 06. 2024 Mikroregion Poličsko - návrh závěrečného účtu a přezkum
04. 06. 2024 Vodovody Poličsko - návrh závěrečného účtu a přezkum
03. 06. 2024 KSM, Pozvánka na VH, Návrh závěrečného účtu za r. 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023, Výkaz FIN
28. 05. 2024 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
24. 05. 2024 Závěrečný účet 2023 AZASS - návrh
21. 05. 2024 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš
21. 05. 2024 ZSO Borovsko, Návrh závěrečného účtu za r. 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023
15. 05. 2024 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
13. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Oldřiš za rok 2023
13. 05. 2024 OOP - PÚP - I/34 BOROVÁ PRŮTAH- PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ
13. 05. 2024 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro volby do EP 2024
13. 05. 2024 Pozvánka na schůzi DSO Oldřiš - Borová
07. 05. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060953366
07. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do EP
07. 05. 2024 Vodovody Poličsko - Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2023
30. 04. 2024 DSO Oldřiš - Borová, Návrh závěrečného účtu za r. 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
26. 04. 2024 Opatření obecné povahy - I/34 ve městě Polička - přechodná úprava provozu
23. 04. 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. června 2024
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
11. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
28. 03. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060947563
28. 03. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060935433
26. 03. 2024 Návrh rozpočtu 2024 - Svazek obcí Vodovody Poličsko
20. 03. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich
14. 03. 2024 Informace o konání zastupitelstva obce
28. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060935402
15. 02. 2024 Informace o záměru nakládání s majetkem obce
14. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060940898
05. 02. 2024 Odpadové hospodářství - termíny svozů
05. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na PK
05. 02. 2024 určení termínu sčítání zvěře (§ 36 odst. 1),
26. 01. 2024 Informace o stavebním záměru na pozemku obce
16. 01. 2024 Informace o konání zastupitelstva obce
15. 01. 2024 Opatření obecné povahy - bobr
02. 01. 2024 Veřejná vyhláška - OOP problematičtí jedinci vlka
27. 12. 2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - dopravní zařízení (dopravní odrazové zrcadlo)

XML