Obec Střílky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://obecstrilky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střílky
Koryčanská 47
768 04 Střílky

Datová schránka: ighbis4
E-mail: obec@obecstrilky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2023 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
01. 09. 2023 Záměr pronájmu nemovitosti
30. 08. 2023 Záměr pronájmu nemovitosti
30. 08. 2023 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO..." již není dostupný.
11. 07. 2023 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
19. 06. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 06. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO…
30. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení OZV obce Střílky č.1/2023 ve sbírce právních předpisů
15. 05. 2023 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
28. 04. 2023 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2022
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2023
13. 04. 2023 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
05. 04. 2023 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
05. 04. 2023 Záměr výpůjčky nemovitosti
10. 03. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou
08. 03. 2023 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
23. 02. 2023 Výzva ÚZSVM - pozemky s nedostatečně identifikovanými vlastníky
01. 02. 2023 Informace o zveřejnění
19. 01. 2023 O z n á m e n í o době a místě konání voleb - II. kolo volby prezidenta ČR
05. 01. 2023 Pozvánka na Valnou hromadu HS Koryčansko
28. 12. 2022 O z n á m e n í o době a místě konání voleb
20. 12. 2022 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO..." již není dostupný.
20. 12. 2022 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023
13. 12. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
08. 12. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍLKY
08. 12. 2022 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
06. 12. 2022 Oznámení o svolání I. zasedání okrskové volební komise
06. 12. 2022 Pozvánka na školení členů okrskových volebních komisí
06. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení OZV obce Střílky č.1/2022 ve sbírce právních předpisů
05. 12. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních…
01. 12. 2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
30. 11. 2022 Záměr pronájmu nemovitosti
30. 11. 2022 Návrh rozpočtu obce Střílky na rok 2023
25. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky
10. 11. 2022 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
07. 11. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
07. 11. 2022 Aukční vyhláška
04. 11. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZE-59640/2022-16212
06. 10. 2022 I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Střílky
14. 09. 2022 Záměr pronájmu části nemovitosti
05. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
30. 08. 2022 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Střílky
26. 08. 2022 Oznámení o svolání I. zasedání okrskové volební komise
11. 08. 2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
02. 08. 2022 Informace o konání akce
15. 07. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
07. 07. 2022 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018 - 2022
28. 06. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28. 06. 2022 Informace o volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. - 24.září 2022

XML