Obec Střílky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://obecstrilky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střílky
Koryčanská 47
768 04 Střílky

Datová schránka: ighbis4
E-mail: obec@obecstrilky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 05. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ZK (2 přílohy)
12. 05. 2021 Záměr pronájmu nemovitosti - restaurace Kulturní dům (3 přílohy)
10. 05. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (2 přílohy)
04. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce Střílky za rok 2020 (6 příloh)
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (2 přílohy)
27. 04. 2021 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví obce (1 příloha)
23. 04. 2021 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - daň z nemovitých věcí na rok 2021 (1 příloha)
16. 04. 2021 Aukční vyhláška (1 příloha)
14. 04. 2021 Oznámení o ukončení mimořádných veterinárních opatření (1 příloha)
07. 04. 2021 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
06. 04. 2021 Dokument "Oznámení veřejného pr..." již není dostupný.
12. 03. 2021 Veřejná vyhláška - VTL plynovod 6114 - Moravia (1 příloha)
03. 03. 2021 Oznámení záměru prodeje pozemků (1 příloha)
03. 03. 2021 Oznámení záměru prodeje pozemků (1 příloha)
01. 03. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ na… (1 příloha)
26. 02. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Střílky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (1 příloha)
24. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k… (1 příloha)
22. 02. 2021 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
02. 02. 2021 Oznámení o vstupu do likvidace (1 příloha)
01. 02. 2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku z vlastnictví obce (2 přílohy)
18. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - údržba silnic II. a III. třídy (1 příloha)
06. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění (1 příloha)
05. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Střílky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,… (1 příloha)
05. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
04. 01. 2021 Informace o dokumentaci ČEPS EIA „V417/817 – zdvojení vedení“
07. 12. 2020 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
30. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Střílky na rok 2021 (1 příloha)
12. 11. 2020 Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2021 (1 příloha)
27. 10. 2020 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
12. 10. 2020 Veřejná vyhláška usnesení - plynovod " 6114 Moravia" (1 příloha)
07. 10. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku z vlastnictví obce (1 příloha)
07. 10. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu části nemovitosti (1 příloha)
21. 09. 2020 Nařízení mimořádného opatření KHS Zlín č.7/2020 (1 příloha)
21. 09. 2020 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
15. 09. 2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (1 příloha)
04. 09. 2020 ZÁMĚR PRONÁJMU NEMOVITOSTI (2 přílohy)
04. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (1 příloha)
25. 08. 2020 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE STŘÍLKY na období 2022 - 2026 (1 příloha)
21. 08. 2020 Jmenování zapisovatele OVK Střílky pro volby do zastupitelstev krajů (1 příloha)
19. 08. 2020 Zveřejnění záměru darování čerpadla z vlastnictví obce (1 příloha)
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020 (1 příloha)
11. 08. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků z vlastnictví obce (1 příloha)
10. 08. 2020 Informace a termíny konání akcí v obci Střílky (1 příloha)
31. 07. 2020 Věřejná vyhláška Opatření obecné povahy (2 přílohy)
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZ (1 příloha)
27. 07. 2020 Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR) na realizaci veřejné zakázky „Dodávka nábytku… (6 příloh)
23. 07. 2020 Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR) na realizaci veřejné zakázky na stavební… (8 příloh)
22. 07. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků z vlastnictví obce (1 příloha)
22. 07. 2020 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
22. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů konané… (1 příloha)

XML