Obec Střílky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://obecstrilky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střílky
Koryčanská 47
768 04 Střílky

Datová schránka: ighbis4
E-mail: obec@obecstrilky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2019 Rozhodnutí MMR - VTL Plynovod - Moravia (1 příloha)
12. 06. 2019 Záměr propachtování pozemků (2 přílohy)
11. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva RUIAN (1 příloha)
07. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Koryčanska a Zdounecka za rok 2018 (7 příloh)
05. 06. 2019 Vyhláška o určení data smrti (1 příloha)
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Střílky za rok 2018 (6 příloh)
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
26. 04. 2019 dokument
26. 04. 2019 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do EP (1 příloha)
25. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 (4 přílohy)
25. 04. 2019 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2013 – 2019 (2 přílohy)
05. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KŮROVEC (1 příloha)
03. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebního okrsku (1 příloha)
03. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (1 příloha)
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad (1 příloha)
27. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (1 příloha)
18. 03. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (1 příloha)
05. 03. 2019 Nařízení obce Střílky č. 1/2019, o zákazu podomního prodeje (1 příloha)
04. 03. 2019 Výzva občanům - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2 přílohy)
27. 02. 2019 Dokument "Rozhodnutí o výměně n..." již není dostupný.
19. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - místní úpravu provozu na pozemní komunikaci (3 přílohy)
13. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (1 příloha)
13. 02. 2019 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření (2 přílohy)
02. 01. 2019 ZÁMĚR PRODEJE HASIČSKÉHO AUTA AVIA A 31.1K (1 příloha)
20. 12. 2018 Oznámení DSO Koryčansko Zdounecko (1 příloha)
19. 12. 2018 Rozpočet DSO Koryčansko Zdounecko na rok 2019 (1 příloha)
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava dopravního značení na náměstí (3 přílohy)
10. 12. 2018 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
07. 12. 2018 Rozhodnutí - výjimka medvěd hnědý (1 příloha)
05. 12. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních… (1 příloha)
03. 12. 2018 Územní rozhodnutí o umístění stavby "6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany – TU… (2 přílohy)
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Střílky na rok 2019 (1 příloha)
21. 11. 2018 Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 (1 příloha)
16. 11. 2018 Výzva k nahlížení do spisu - mědvěd (1 příloha)
16. 11. 2018 Dokument "Usnesení o prodloužen..." již není dostupný.
12. 11. 2018 Veřejná vyhláška - aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplné znění Zásad… (1 příloha)
07. 11. 2018 I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
22. 10. 2018 I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
08. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
03. 10. 2018 Řád veřejného pohřebiště obce Střílky (1 příloha)
25. 09. 2018 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (1 příloha)
25. 09. 2018 Záměr prodeje částí pozemku p.č. PK 1874/1 v k.ú. Střílky z vlastnictví obce (3 přílohy)
15. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Střílky č.2/2018, kterou se zrušují některé OZV (1 příloha)
15. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Střílky č.3/2018, kterou se vydává požární řád obce (1 příloha)
15. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu (3 přílohy)
10. 09. 2018 Svolání ustavujícího zasedání okrskové volební komise ustanovené pro vyhlášené volby do… (1 příloha)
20. 08. 2018 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
14. 08. 2018 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)
14. 08. 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Střílky (1 příloha)

XML