Obec Březník

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obecbreznik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Březník
Březník 247
675 74 Březník

Datová schránka: pqyatm4
E-mail: podatelna@obecbreznik.cz, obec@obecbreznik.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020
14. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
14. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
08. 07. 2020 OZNÁMENÍ - VODOVODY A KANALIZACE
01. 07. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem 1040014545 – Březník – Horka: rekonstrukce VN, TS a kabelizace NN
01. 07. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem 1040014846 – Březník – U Sadu: kabelizace NN
01. 07. 2020 Svazek obcí pro komunální služby - oznáýmení o vyvěšení dokumentů
30. 06. 2020 Rozhodnutí o povolení uzavírky
30. 06. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
22. 06. 2020 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2020
19. 06. 2020 Zahájení řízení VV - Obec Březník - rekonstrukce VO a MR
17. 06. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Úplná uzavírka obci Březník od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
16. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
16. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
15. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou
15. 06. 2020 Oznámení záměru pachtu pozemků pod vedením VVN
15. 06. 2020 Oznámení o záměru prodeje pozemku pč. 1342/1 v kú Březník
04. 06. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 05. 2020 Zahájení řízení VV - E.ON Březník - HORKA - rekonstrukce VN, TS, kabelizace NN
29. 05. 2020 Zahájení řízení VV - E.ON Březník - U Sadu - rekonstrukce VN, TS, kabelizace NN.pdf
29. 05. 2020 Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč - pozvánka na Valnou hromadu a zveřejnění dokumentů
29. 05. 2020 Oznámení o připravovaném zasedání 02/2020 zastupitelstva obce Březník
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2019
20. 05. 2020 Závěrečný účet obce Březník za rok 2018
14. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
13. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení řízení o návrhu Územního plánu Kladeruby nad Oslavou
06. 05. 2020 Oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha
22. 04. 2020 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
17. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - TJ Sokol Březník - 750 000 Kč
17. 04. 2020 Oznámení o změně termínu konání opakovaného vyřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
16. 04. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020
16. 04. 2020 ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
16. 04. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
16. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíRozpočtové opatření č. 2/2020
16. 04. 2020 Schválený rozpočet obce Březník na rok 2020
16. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru stavby vodního díla "Březník - oprava vodovodu"
08. 04. 2020 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva
07. 04. 2020 Nařízení - období nadměrného sucha
06. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
01. 04. 2020 Navýšení rozpočtového provizoria na rok 2020, Svazek obcí pro komunální služby Hrotovická 232, 674 0l Třebíč
25. 03. 2020 Rozhodnutí o povolení uzavírky
24. 03. 2020 122 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření
23. 03. 2020 Přehled tiskových zpráv z Kraje Vysočna105 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření
23. 03. 2020 104 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. března 2020 o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
23. 03. 2020 82 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření
23. 03. 2020 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostl
20. 03. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 03. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

XML