Obec Jinačovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://jinacovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jinačovice
Jinačovice 83
664 34 Jinačovice

Datová schránka: u8gb8i5
E-mail: obec@obecjinacovice.cz, urad@obecjinacovice.cz, starosta@obecjinacovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2023 VV o možnosti převzít písemnost
26. 09. 2023 Dodatečná informace k zadávací dokumentaci
26. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
25. 09. 2023 Oznámení o přerušení el. energie č.p. 157, 232, 256, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51
25. 09. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace a změna termínu pro podání nabídek
25. 09. 2023 Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek
25. 09. 2023 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce
25. 09. 2023 Rozhodnutí hejtmana JMK 1/2023 ze dne 11. 7. 2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
24. 09. 2023 Oznámení o přerušení el. energie dne 19. 9.2023
24. 09. 2023 Dodatečná informace k zadávací dokumentaci
24. 09. 2023 VV o možnosti převzít písemnost
24. 09. 2023 Oznámení o přerušení el. energie č.p. 138, 197, 200, 218, 226, 241, 91, 92, 95, dne 11.8. 2023
21. 09. 2023 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jinačovice
21. 09. 2023 Dodatečná informace k zadávací dokumentaci
20. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
20. 09. 2023 Oznámení záměru na pronájem a budoucí prodej obecních pozemků
20. 09. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace a změna termínu pro podání nabídek
19. 09. 2023 Jmenování zapisovatele
19. 09. 2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
19. 09. 2023 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce
19. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu- o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
13. 09. 2023 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí- Návrh územního plánu Jinačovice
13. 09. 2023 Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek
13. 09. 2023 VV - zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
07. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu- o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb
07. 09. 2023 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
07. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu- o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb
28. 08. 2023 Dokument "VV- zveřejnění Aktual..." již není dostupný.
28. 08. 2023 Oznámení o přerušení el. energie dne 19. 9.2023
28. 08. 2023 Informace o konkretních termínech konání akcí- úprava nočního klidu
28. 08. 2023 VV OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 08. 2023 VV-opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 08. 2023 VV- opatření obecné povahy
24. 08. 2023 Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí
22. 08. 2023 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice
22. 08. 2023 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 30. 8. 2023
15. 08. 2023 Oznámení o přerušení el. energie č.p. 272, 255, 305, 298, 308, 261, 284, p.č. 1004/1 dne 11.8. 2023
17. 07. 2023 Oznámení záměru na pronájem obecního pozemku
17. 07. 2023 Oznámení o přerušení el. energie č.p. 272, 255, 305, 298, 308, 261, 284, p.č. 1004/1 dne 11.8. 2023
17. 07. 2023 Oznámení o přerušení el. energie č.p. 138, 197, 200, 218, 226, 241, 91, 92, 95, dne 11.8. 2023
12. 07. 2023 VV- OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaci
12. 07. 2023 Informace o konkrétním termínu konání akce- Mladé hody a Den obce
11. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana JMK 1/2023 ze dne 11. 7. 2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
11. 07. 2023 OZV č. 3 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
07. 06. 2023 OZV Č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 06. 2023 Informace o konkrétním termínu konání akce- Jarní slavnost
07. 06. 2023 Informace o konkrétním termínu konání akce- Jarní slavnost
25. 05. 2023 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce
23. 05. 2023 Valná hromada Svazku VaK Tišnovsko 30.5. 2023 + doplnění programu
23. 05. 2023 Valná hromada Svazku VaK Tišnovsko 30.5. 2023

XML