Město Kaplice

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://mestokaplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kaplice
Náměstí 70
382 41 Kaplice

Datová schránka: b3ib5e9
E-mail: tajemnik@mestokaplice.cz, kancelar@mestokaplice.cz, starosta@mestokaplice.cz, podatelna@mestokaplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kaplice - Bahňák
20. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky - účetní hospodářské činnosti
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - stavba betonárky, rekonstrukce a rozšíření silnice III/1572
20. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
19. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Hradiště - 02.04.2019
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení SŘ - hlavní a vedlejší polní cesta, etapa 1, Dolní Dvořiště
19. 03. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Pořešín obnova VN, TS, NN
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - odstranění stavby - Pořešín obnova VN, TS, NN
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kaplice, ulice Omlenická a Linecká
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství - evidence ŘP
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/3 - obchvat Kaplice
14. 03. 2019 Oznámení záměru pronájmu a propachtování pozemků a nebytových prostor
14. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. RZ190005
13. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Martina Pípová, r. 1983
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Kaplice, ul. K Zámečku - 20.03.2019 - 06.12.2018
13. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Mihaliková Kateřina r. 1991 + 2 nezl. děti
13. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Bazsó Petr, r. 1996, trvale Kaplice, část Hubenov čp. 22
13. 03. 2019 Dražební vyhláška - pov. Machka Tomáš, r. 1977, Benešov nad Černou 106
13. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k. ú. Hradiště u Kaplice
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Hana Dušáková, r. 1953
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kaplice - Bahňák
08. 03. 2019 Oznámení záměru prodeje pozemků - výstavba občanské vybavenosti
08. 03. 2019 Oznámení záměru prodeje pozemků
08. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kaplice
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - stavba betonárky, rekonstrukce a rozšíření silnice III/1572
08. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Hradiště - 02.04.2019
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení SŘ - hlavní a vedlejší polní cesta, etapa 1, Dolní Dvořiště
07. 03. 2019 Záměr pronájmu bytu - Bělidlo čp. 101, vel. 1+1, 1. NP, byt č. 14
07. 03. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
06. 03. 2019 Záměr pronájmu bytu - Lineceká 20, vel. 1+0, 1. NP, byt č. 5
06. 03. 2019 Záměr pronájmu bytu - Na Vyhlídce 509, vel. 1+20, 5. NP, byt č. 11
06. 03. 2019 Záměr pronájmu bytu - Kostelní 126, vel. 1+0, 1. NP, byt č. 3
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
06. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství - evidence ŘP
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/3 - obchvat Kaplice
06. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Martina Pípová, r. 1983
06. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Kaplice, ul. K Zámečku - 20.03.2019 - 06.12.2018
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení SŘ - novostavba 2 BD - Pod Vyhlídkou, Kaplice
05. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
05. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Mihaliková Kateřina r. 1991 + 2 nezl. děti
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Hana Dušáková, r. 1953
04. 03. 2019 Oznámení - bezúplatná výpůjčka pozemkové parcely v k. ú. Hradiště
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací - Mostky - Blansko
04. 03. 2019 Oznámení záměru prodeje pozemků - výstavba občanské vybavenosti
04. 03. 2019 Oznámení záměru prodeje pozemků
04. 03. 2019 Rozhodnutí - Střítež - Kanalizace Raveň
04. 03. 2019 Oznámení o pronájmu nebytových prostor v Kaplici
04. 03. 2019 Změna rozpočtu č. RZ190003
04. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Blansko - 04.03.2019

XML