Město Kaplice

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://mestokaplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kaplice
Náměstí 70
382 41 Kaplice

Datová schránka: b3ib5e9
E-mail: tajemnik@mestokaplice.cz, kancelar@mestokaplice.cz, starosta@mestokaplice.cz, podatelna@mestokaplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - III/1585 Janova Ves
31. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - komunikace Kaplice
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Obnova parkovací plochy v ul. Pohorská - Kaplice
30. 12. 2019 Rozpočet města Kaplice 2020
30. 12. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) - udělení výjimky k lovu bobra evropského
30. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o regulací provozní doby pohostinských zařízení
30. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) OSÚ
30. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) OŽP, ÚP a PP - územní plán
30. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí OOŽÚ
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o nočním klidu
20. 12. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Územní plán Netřebice
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místních poplatcích
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - demolice části zemědělského objektu a novostavba stáje pro skot
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - KRAMPUS SHOW KAPLICE 2019
19. 12. 2019 Rozpočtová opatření listopad 2019
19. 12. 2019 Závěr zjišťovacího řízení koncepce - Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027
19. 12. 2019 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
19. 12. 2019 Zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků
19. 12. 2019 Zveřejnění záměru propachtování a pronájmu pozemků + pronájem nebytových prostor
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212
18. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) OSÚ
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - III/1585 Janova Ves
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - komunikace Kaplice
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Krampus show Kaplice 2019
17. 12. 2019 Rozpočet města Kaplice 2020
16. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - dopravní značení Malonty
16. 12. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) - udělení výjimky k lovu bobra evropského
12. 12. 2019 Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek obálkovou metodou
12. 12. 2019 Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provádění běžné letní údržby
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o regulací provozní doby pohostinských zařízení
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o nočním klidu
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místních poplatcích
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - návrh OOP - Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - demolice části zemědělského objektu a novostavba stáje pro skot
10. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) OŽP, ÚP a PP - územní plán
10. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí OOŽÚ
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - KRAMPUS SHOW KAPLICE 2019
10. 12. 2019 Rozpočtová opatření listopad 2019
09. 12. 2019 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
09. 12. 2019 Oznámení o zpracování návrhu zadání Územního plánu Malonty
09. 12. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
09. 12. 2019 Zveřejnění záměru propachtování a pronájmu pozemků
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212
09. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) OSÚ
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Krampus show Kaplice 2019
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - dopravní značení Malonty
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rozsvícení vánočního stromku a zahájení adventu
02. 12. 2019 Prodej bytových jednotek formou obálkové metody

XML