Obec Horní Bojanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://hornibojanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice 96
693 01 Horní Bojanovice

Datová schránka: n63a2bi
E-mail: info@hornibojanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-Silnice II. a III. třídy místní komunikace
21. 03. 2023 Návrhová část Strategického plánu obce Horní Bojanovice včetně Akčního plánu 2023-2026
20. 03. 2023 Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 2/2023
09. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
07. 03. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání ZO č. 2/2023, které proběhne 15.3.2023 od 19:00 v sále KD
06. 03. 2023 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KÚ Horní Bojanovice
01. 03. 2023 Záměr obce na pronájem areálu koupaliště
01. 03. 2023 Záměr obce na propachtování části pozemku p.č. 2629/106 a p.č. 2629/61
01. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
23. 02. 2023 Výroční zpráva dle §18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
21. 02. 2023 Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa-závěr zjišťovacího řízení
19. 01. 2023 Výpis usnesení VZ ZO 1/2023 ze dne 18.1.2023
18. 01. 2023 VOLBA PREZIDENTA ČR-zveřejnění kontaktu pro nahlášení žádosti o přenosnou volební schránku
18. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o změně č.1 ÚP Horní Bojanovice
16. 01. 2023 Rozpočtové opatření č. 12/2022
15. 01. 2023 Výsledky volba prezidenta republiky
12. 01. 2023 Dotace JMK - Vybavení JSDH předurčenost práce na vodě
09. 01. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání ZO 1/2023, které se bude konat 18.1.2023 v 19:00
06. 01. 2023 Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa
03. 01. 2023 Informace o zveřejnění-DSO Mikroregion
02. 01. 2023 Záměr na pronájem prostor v budově OÚ č.p. 96
27. 12. 2022 VOLBA PREZIDENTA ČR-Přehled volebních stanovišť v Jihomoravském kraji
22. 12. 2022 Oznámení o zveřejňování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu, včetně jejich návrhů na rok 2023-ČISTÝ JIHOVÝCHOD
22. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 11/2022
22. 12. 2022 Oznámení o zveřejňování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu, včetně jejich návrhů na rok 2023-Obec Horní Bojanovice
16. 12. 2022 VOLBA PREZIDENTA ČR-Oznámení o době a místě konání voleb
16. 12. 2022 VOLBY PREZIDENTA ČR-Pozvánka na první zasedání OVK
16. 12. 2022 VOLBY PREZIDENTA ČR-jmenování OVK
15. 12. 2022 Výpis usnesení z VZ ZO 8/2022
15. 12. 2022 Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 MŠ Horní Bojanovice
15. 12. 2022 Rozpočet SKF Obce Horní Bojanovice na rok 2023
15. 12. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Bojanovice na roky 2024-2025
15. 12. 2022 Rozpočet obce Horní Bojanovice na rok 2023
09. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022
06. 12. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Horní Bojanovice dne 13.12.2022 v sále KD
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025-DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025-DSO MIKROREGION
25. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá pronajmout obecní byt v podkroví obecního úřadu Horní Bojanovice č.p. 96, p.č. st. 81/1 v katastru Horní Bojanovice.
25. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025-MŠ Horní Bojanovice
25. 11. 2022 Návrh rozpočtu SKF Obce Horní Bojanovice na rok 2023
25. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Obec Horní Bojanovice a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 Obec Horní Bojanovice
24. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá propachtovat část obecního pozemku parc.č. 2622/6 v katastru Horní Bojanovice o výměře 1723m2 a část obecního pozemku p.č. 2629/24 v k.ú. Horní Bojanovice o výměře 446m2.
23. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá pronajmout prostory v budově bývalé školy č.p. 97, p.č.st. 39/3 v k.ú. Horní Bojanovice. Jedná se o místnost v prvním patře vedle knihovny včetně sociálního zařízení v mezipatře - kosmetické studio pro veřejnost
23. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá pronajmout prostory v budově obecního úřadu Horní Bojanovice 96, p.č. st. 81/1 v katastru Horní Bojanovice a to pro podnikatelskou činnost pedikůra - manikůra.
23. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá propachtovat část obecního pozemku p.č. 1530/14 o výměře cca 600 m2 v katastru Horní Bojanovice
23. 11. 2022 Záměr obce pronajmout prostory v budově obecního úřadu Horní Bojanovice č.p. 96, p.č. st. 81/1 v katastru Horní Bojanovice pro podnikatelskou činnost. Jedná se o prostor bývalé pošty.
23. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá propachtovat obecní pozemek p.č. 104/1 o výměře 819 m2 v katastru Horní Bojanovice
23. 11. 2022 Obec Horní Bojanovice hodlá propachtovat obecní pozemek p.č. 2636/2 o výměře 6579m2, část obecního pozemku p.č. 2689/33 o výměře 1800m2, část obecního pozemku p.č. 65 o výměře 25m2, část obecního pozemku p.č. 64/1 o výměře 20m2 v k.ú. Horní Bojanovice
22. 11. 2022 Záměr obce Horní Bojanovice prodat část obecního pozemku p.č. 850/1
22. 11. 2022 Záměr obce Horní Bojanovice propachtovat pozemek p.č. 986/40

XML