Obec Beňov

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://benov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Beňov
Beňov 3
750 02 Beňov

Datová schránka: isib456
E-mail: podatelna@benov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2023 Program 7. zasedání ZO dne 26. 9. 2023
21. 08. 2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (NIV)
17. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Beňov formou opatření obecné povahy
16. 08. 2023 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (u fotbalového…
14. 08. 2023 Opatření obecné povahy - Změna č. 2 Územního plánu Beňov
03. 08. 2023 Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje č. 2/2023 - o zrušení vyhlášeného období zvýšeného nebezpečí vzniku…
01. 08. 2023 Program 6. zasedání ZO dne 8. 8. 2023
27. 07. 2023 KoPÚ Čechy-oznámení o rozšíření obvodu
27. 07. 2023 Návrh změny č. 2 Územního plánu Beňov
12. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje č. 1/2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
11. 07. 2023 Program 5. zasedání ZO dne 18. 7. 2023
26. 06. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Beňově - umístění/vyznačení…
06. 06. 2023 Program 4. zasedání ZO dne 13. 6. 2023
31. 05. 2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Beňov a Prusy z důvodu…
29. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Moštěnka za rok 2022
22. 05. 2023 Záměr obce Beňov - přenechání nemovitých věcí či jejich částí (p. č. st. 48 a p.č. 49/8 v k.ú.…
16. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Beňov
11. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Beňov za rok 2022
10. 05. 2023 Kalkulace cen na pitnou vodu za rok 2022
05. 05. 2023 Záměry obce Beňov - pacht k.ú. Beňov části pozemku p.č. 461/4 a p.č. 461/29; pronájem k.ú. Beňov…
26. 04. 2023 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálních územích Beňov a Prusy
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - předpis pro subjekty nepřihlášené k platbě
04. 04. 2023 Program 3. zasedání ZO dne 11. 4. 2023
16. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
14. 03. 2023 Smlouvy o poskytnutí dotace - FC Beňov pro rok 2023
14. 03. 2023 Smlouvy o poskytnutí dotace - JO Beňov pro rok 2023
27. 02. 2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí…
14. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - o ..." již není dostupný.
07. 02. 2023 Porovnání položek pro stočné 2022 obec Beňov
01. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022
31. 01. 2023 Program 2. zasedání ZO dne 7. 2. 2023
10. 01. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 9/2023
16. 12. 2022 Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR
14. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o mísním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
14. 12. 2022 Cenový výměr č. 1/2022 - cena stočného na rok 2023
14. 12. 2022 Plán řádných zasedání zastupitelstva obce Beňov v roce 2023
14. 12. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - FC Beňov pro rok 2022 - doplnění
01. 12. 2022 Program 1. zasedání obce Beňov dne 8. 12. 2022
29. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby prezidenta České republiky
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu 2023 - Dobrovolný svazeb obcí Mikroregionu Moštěnka
29. 11. 2022 Obec Beňov - návrh rozpočtu na rok 2023
29. 11. 2022 ZŠaMŠ Beňov-návrh rozpočtu na rok 2023
24. 11. 2022 dokument
24. 11. 2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích (parkoviště před MŠ v obci…
23. 11. 2022 KoPÚ Horní Moštěnice - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění…
15. 11. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí č. ..." již není dostupný.
07. 11. 2022 Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané…
10. 10. 2022 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Beňov
07. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
04. 10. 2022 Evidence nedostatečně idetifikovaných vlastníků pozemků

XML