Město Sezimovo Ústí

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://sezimovo-usti.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše 21/6
391 01 Sezimovo Ústí

Datová schránka: h76j9ss
E-mail: epodatelna@sezimovo-usti.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
31. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
29. 05. 2023 Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů v DPS
26. 05. 2023 Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
26. 05. 2023 EVO Planá - Energie z odpadu Táborska
26. 05. 2023 Aukční vyhláška
26. 05. 2023 Aukční vyhláška
24. 05. 2023 Aukční vyhláška
22. 05. 2023 Záměr uzavření smlouvy o směně pozemků
19. 05. 2023 Závěrečný účet města Sezimovo Ústí za r. 2022; Účetní závěrka za r. 2022
19. 05. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
19. 05. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
18. 05. 2023 Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru
17. 05. 2023 Záměr pachtu nebytových prostor
17. 05. 2023 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 75/10
17. 05. 2023 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 494/14
05. 05. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
02. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 04. 2023 Město Sezimovo Ústí vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení pracovního místa: strážník Městské policie Sezimovo Ústí
26. 04. 2023 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
25. 04. 2023 Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů
24. 04. 2023 Veřejná vyhláška
21. 04. 2023 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
20. 04. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
17. 04. 2023 Aukční vyhláška
11. 04. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 04. 2023 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
05. 04. 2023 Záměr uzavření pachtu
04. 04. 2023 Aukční vyhláška
04. 04. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
03. 04. 2023 Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
29. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
25. 03. 2023 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 627/21
25. 03. 2023 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 602/10
25. 03. 2023 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 494/08
23. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
23. 03. 2023 Aukční vyhlášky
20. 03. 2023 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
14. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení
08. 03. 2023 Aukční vyhláška č. CTA/047A/2023
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
07. 03. 2023 Záměr prodloužení nájemního vztahu na nebytové prostory restaurace Luna
06. 03. 2023 Vyhláška o pořízení změny č. 2 Územního plánu Sezimovo Ústí
28. 02. 2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci
24. 02. 2023 Aukční vyhláška
23. 02. 2023 Záměr prodloužení nájemního vztahu nebytových prostor v budově čp. 1389

XML