Obec Biskupice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://biskupiceuluhacovic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Biskupice
Biskupice 120
763 41 Biskupice

Datová schránka: x6daq7g
E-mail: podatelna@biskupiceuluhacovic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Biskupice u Luhačovic
26. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet hospodaření MLZ
26. 06. 2020 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Biskupice u Luhačovic
25. 06. 2020 Mimořádně opatření MZ ze dne 6.3.2020
25. 06. 2020 Mimořádné opatření MZ ze dne 7.3.2020
25. 06. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
25. 06. 2020 KHS-Výzva školám a školským zařízením ve Zlínském kraji
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 56
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 52
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 51
25. 06. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Zlínského kraje č. 7
25. 06. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2020
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 45
25. 06. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5
25. 06. 2020 Oznámení hejtmana Zlínského kraje č. 1 k č.j. NS-COVID-19/5
25. 06. 2020 Mimořádné opatření
25. 06. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 247
25. 06. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 249
25. 06. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. a 16.3.2020
25. 06. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020 a 15.3.2020
25. 06. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 215
25. 06. 2020 OZNÁMENÍ-UZAVŘENÍ MŠ BISKUPICE
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 82
25. 06. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 485
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 80
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 81
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 69
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 70
25. 06. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 8
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částky 65 a 66
25. 06. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 62
25. 06. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR-omezení osobního kontaktu
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 58
25. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 59
24. 06. 2020 Záměr obce
23. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu MLZ
22. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
10. 06. 2020 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Biskupice u Luhačovic
08. 06. 2020 Záměr obce
04. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu MLZ
29. 05. 2020 Pozvánka na zasedání ZO
28. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce (Obec Biskupice)
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška
27. 05. 2020 Záměr obce
25. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
20. 05. 2020 Pozvánka na zasedání ZO
11. 05. 2020 Záměr obce
05. 05. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 485
05. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR částka 82

XML