Město Mikulov

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://mikulov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov

Datová schránka: wp6bvkp
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- rozhodnutí: BELCANTO RESORT MIKULOV - II. etapa
19. 07. 2024 OOP: Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace v obci Sedlec
19. 07. 2024 OOP: Stanovení místní úpravy provozu - silnice II/414 a místní komunikace v obci Drnholec
19. 07. 2024 Stanovení PÚP OOP: DZ B1 ul. Vrchlického - zákaz vjedu před hrobku
18. 07. 2024 Stanovení PUP OOP- B 28 k V 10g: parkovací systém města Mikulov
18. 07. 2024 Veřejná vyhláška k č.j. MUMI 24025133
18. 07. 2024 Veřejná vyhláška k č.j. MUMI 24025204
18. 07. 2024 Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
18. 07. 2024 Veřejná vyhláška k č.j.MUMI 24024859
18. 07. 2024 veřejná vyhláška k č.j. MUMI 24025002
17. 07. 2024 Stanovení PUP OOP -úpravy akce "Mikulov parkovací systém" - II.etapa
16. 07. 2024 OOP: Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici II/421, III/42117 v obci Milovice
12. 07. 2024 Stanovení PUP OOP: cyklistický závod Brno - Mikulov - Brno
12. 07. 2024 Stanovení PUP OOP: parkovací systém města Mikulov
12. 07. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Tržní řád č. 7/2024
10. 07. 2024 Výpis usnesení z 14. ZM konaného 26. 6. 2024
10. 07. 2024 Zveřejnění č. 8/B-2024
10. 07. 2024 Zveřejnění č. 7/B-2024
10. 07. 2024 Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2024
09. 07. 2024 Nález č. 12/2024 č.j.MP-1666r/24
03. 07. 2024 OOP: Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na MK č. 11c Česká v Mikulově
03. 07. 2024 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK č. 11c Česká v Mikulově
02. 07. 2024 Pozvánka na 15. zasedání ZM Mikulov
01. 07. 2024 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ: D.Dunajovice obnova NN,kino K701/1 687/1
01. 07. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámení o zahájení změny ÚR pro stavbu: Oplocení Mikulov p. č. 6043, 6044
01. 07. 2024 Stanovení PUP OOP: parkovací systém města Mikulov, upozornění na změnu organizace dopravy
28. 06. 2024 MÚP - opatření obecné povahy - zahájení: Žádost o stanovení MÚP - parkovací systém města Mikulov
28. 06. 2024 Stanovení PÚP OOP: Žádost o stanovení PÚP - parkovací systém města Mikulov
27. 06. 2024 OOP: Stanovení přechodné úpravy provozu - MK č. 2d Náměstí a MK č. 1d Kostelní náměstí v Mikulově
27. 06. 2024 Oznámení SPÚ o zahájení řízení - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mikulov na Moravě
27. 06. 2024 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy silničního provozu - ul. Vídeňská 2a v Mikulově
27. 06. 2024 OOP: Stanovení přechoédné úpravy silničního provozu - ul. Vídeňská 2a
27. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
27. 06. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení stavby "Drnholec-ul. Husova, komunikace a chodník"
27. 06. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení stavby - "Drnholec- ul. Husova , komunikace a chodník"
27. 06. 2024 Veřejná vyhláška KÚ JmK - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2020-06/2024
27. 06. 2024 Oznámení veřejného projednání návrhu - veřejná vyhláška: Vyhodnocení změny č.2 územního plánu obce B
27. 06. 2024 Oznámení veřejného projednání návrhu Změna č.1 územního plánu Mikulov
27. 06. 2024 Oznámení veřejného projednání návrhu Změna 2 územního plánu Mikulov
27. 06. 2024 OOP: Stanovení místní úpravy silničního provozu - Úprava VDZ na silnici II/414 a II/421
27. 06. 2024 VV - ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENí
27. 06. 2024 VV - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
20. 06. 2024 OOP: Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/421 ul. Hliniště, MK ul. U Lomu
18. 06. 2024 Pozvánka na 14. zasedání ZM Mikulov konaného 26. 6. 2024
18. 06. 2024 Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě (Státní pozemkový úřad)
17. 06. 2024 Dokument "Žádost o zveřejnění v..." již není dostupný.
17. 06. 2024 OOP: Stanovení místní úpravy provozu - ul. Nádražní, na pozemku parc.č. 1950/1 v k.ú. Mikulov na Moravě
17. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2024
17. 06. 2024 OOP: Oznámení o návrhu stanovení MUP - parkoviště před OD Lidl v Mikulově
14. 06. 2024 Výzva: VUŽ - VALENTIN TSVETANOV LYUBENOV

XML