Město Mikulov

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://mikulov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov

Datová schránka: wp6bvkp
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 Zveřejnění č. 35/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/4
18. 07. 2019 Zveřejnění č. 34/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/6
18. 07. 2019 Zveřejnění č. 33/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/5
18. 07. 2019 Zveřejnění č. 32/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/7
18. 07. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice
16. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 06660/12-80
16. 07. 2019 Zveřejnění č. 31/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání-Nádražní č.or. 9
12. 07. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.
11. 07. 2019 Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy a změna užívání skladů vinařství na degustační místnost se zázemím" na pozemku parc.č. st.3582 v katastrálním území Dolní Dunajovice.
09. 07. 2019 Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební povolení stavby nazvané:" Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul. Valtická, Mikulov" na pozemku parc.č. 6171/1, parc.č. 6183 a parc.č. 6184/1 v k.ú. Mikulov na Moravě
09. 07. 2019 Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"
04. 07. 2019 Výpis z Usnesení č.6/2019/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 26.06.2019
04. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, o nočním klidu
04. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní Dolní Dunajovice
02. 07. 2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
02. 07. 2019 Stavební povolení "III/39613 Drnholec průtah"
02. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly
28. 06. 2019 Zveřejnění č. 30/MA-2019 - pronájem částií pozemků p.č. 320/2, 320/1 v lokalitě ul. Kapucínská
27. 06. 2019 Nález č. 14/2019
27. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu-silnice III/42120 Dukelská,Mikulov
27. 06. 2019 VŘ - OSŽP - silniční správní úřad
25. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace MK Mikulov, Mušlov
25. 06. 2019 Zveřejnění č. 29/MA-2019 - výpůjčka pozemku p.č. 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě
25. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace K Vápence, Mikulov
25. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4146 v obci Dolní Dunajovice
24. 06. 2019 VŘ-vedoucí odboru sekretariát tajemníka
21. 06. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Dunajovické kopce na období 2020-2029
21. 06. 2019 Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na Vídeňská č.or.17 , č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
20. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě
18. 06. 2019 Pozvánka na ZM konané dne 26.06.2019
18. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy MK U Hřiště v obci Březí
18. 06. 2019 Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů
18. 06. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení "Mikulov propojení ulic Bezručova-Žižkova"
18. 06. 2019 Nařízení města Mikulov č. 4/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Mikulov č. 2/2019, o vymezení místních komunikací s placeným stáním
18. 06. 2019 Usnesení OS Břeclav- vyhláška-Milada Talpová
17. 06. 2019 Nařízení města Mikulov č. 3/2019
14. 06. 2019 Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané ,,rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice
14. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy silnice II/421,III/42117 v obci Milovice
13. 06. 2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
13. 06. 2019 "Doručení rozhodnutí -vlastníku pozemku p.č. 1045, v k.ú. Jevišovka, neznámého pobytu"
13. 06. 2019 Nález č. 13/2019
13. 06. 2019 Zveřejnění č. 28/MA-2019 - Prodej pozemku p.č. 6081
13. 06. 2019 Zveřejnění č. 27/MA-2019 - Prodej části pozemku p.č. 5831/1
13. 06. 2019 Zveřejnění č. 25/MA-2019 - Prodej pozemku p.č. 125/15
13. 06. 2019 Zveřejnění č. 24/MA-2019 - Pacht pozemku p.č. 1660, části p.č. 1661/2 a p.č. 1661/3
13. 06. 2019 Zveřejnění č. 26/MA-2019 - Pronájem prostor sloužících k podnikání - Nádražní č.or. 9
13. 06. 2019 Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na Vídeňská č.or. , č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2019

XML