Město Mikulov

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://mikulov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov

Datová schránka: wp6bvkp
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova
24. 01. 2020 Dražební vyhláška č.j. 137 Ex 19550/18-50
21. 01. 2020 Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.1.2020 v 8:30 hod
21. 01. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/4 v katastrálním území Dolní Dunajovice.
21. 01. 2020 Nález č. 1/2020
21. 01. 2020 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov
21. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
17. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414, II/421, III/39613, III/39618, III/4144a, III/4146, III/4147, III/4154
17. 01. 2020 Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova
16. 01. 2020 Pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na Náměstí č.or. 14, č.p. 204 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 4/B-2020
16. 01. 2020 pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na Kostelním nám. č.or.7, č.p. 10 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 3/B-2020
16. 01. 2020 pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Hraničářů č.or. 3, č.p. 1351 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 1/B-2020
16. 01. 2020 Zveřejnění č. 3/MA-2020 - pronájem prostoru k podnikání (sklad) - Náměstí č.or. 26
14. 01. 2020 Pozvánka na ZM konané dne 22.1.2020
14. 01. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
13. 01. 2020 Zveřejnění č. 2/MA-2020 - záměr města prodat pozemky p.č. 1660, 1661/2 a 1661/3
10. 01. 2020 Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova.
07. 01. 2020 Rozhodnutí "kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"
07. 01. 2020 Zveřejnění č. 1/MA-2020 - záměr města prodat pozemek p.č. 3336/3
23. 12. 2019 Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané,,lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy,příloha č. 1
19. 12. 2019 Zveřejnění č. 60/MA-2019 -záměr města prodat pozemek p.č.3088/270 v k.ú. Mikulov na Moravě
19. 12. 2019 Zveřejnění č. 61/MA-2019 Pronájem stavby technického vybavení-vodojemu,která je součástí pozemku p.č. 8504 v k.ú. Mikulov na Moravě
19. 12. 2019 Zveřejnění č. 62/MA-2019 -záměr města prodat pozemek p.č. 3088/269 v k.ú. Mikulov na Moravě
19. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4154 Drnholec
19. 12. 2019 Oznámeí o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 MK a UK v obci Pavlov
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy,příloha č. 1
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 120..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 12. 2019 Výpis Usnesení č. 9/2019/I
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
18. 12. 2019 Pravidla rozpočtového provizoria r. 2020
18. 12. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací r.2020
18. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2020-2024
18. 12. 2019 Dokument "Rozhodnutí č. 195/201..." již není dostupný.
17. 12. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
17. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 Pavlov-Dol.Věstonice
17. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci 22.dubna, Mikulov
17. 12. 2019 Oznámení o uzavření veřejnorávní smlouvy
17. 12. 2019 Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2020
17. 12. 2019 VŘ - vedoucí MPO
13. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Výpis Usnesení č. 9/2019/I
12. 12. 2019 Prodej majetku v souvislosti s likvidací pozůstalosti
10. 12. 2019 Zveřejnění č. 59/MA-2019 - záměr města pronajmout prostor k podnikání - sklad (Náměstí č.or. 26)
06. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524 Republikánské obrany Mikulov
06. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška -Ozn..." již není dostupný.

XML