Město Mikulov

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://mikulov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov

Datová schránka: wp6bvkp
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 1d a 2d v souvislosti s prováděním výkopových prací v Mikulově na Kostelním náměstí dne 02.-05.04.2020
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy-dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Rozhodnutí č. 141/2020 ,,VB 873 ÚS1-TS H. Věstonice Děvín, obnova na pozemcích parc.č.705,706,709,710,711,712,714 v k.ú. Klentnice, parc.č.673/1,673/2,674,675 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic
31. 03. 2020 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)
31. 03. 2020 Krizové opatření starosty č. 4/2020
31. 03. 2020 Krizové opatření starosty č. 5/2020
31. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikulovsko na internetových stránkách
30. 03. 2020 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
30. 03. 2020 Rozhodnutí-společné územní a stavební povolení
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání "ÚP Mikulov"
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/141 a III/4154 v souvislosti s konáním sportovní akce SUPERMOTO v obci Hrušovany nad Jevišovkou dne 14.-16.08.2020
26. 03. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí č.j. 006 EX 506/07-119
25. 03. 2020 VŘ-OSŽP-koordinovaná stanoviska
25. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na r.2020
25. 03. 2020 Rozpočet města Mikulov na r. 2020
24. 03. 2020 Zveřejnění č. 23/MA-2020 - Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 6052 v lokalitě Pod Svatým kopečkem
24. 03. 2020 Zveřejnění č. 22/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 3088/265 v lokalitě ul. Hraničářů
23. 03. 2020 Zveřejnění č. 21/MA-2020 -Záměr města pronajmout prostory k podnikání- kancelář č. 130 v budově MěÚ Mikulov
23. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov
23. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov
23. 03. 2020 Zveřejnění č. 19/MA-2020 Záměr města pronajmout nebytový prostor- Větrná č. or.1,2,3.
19. 03. 2020 Aukční vyhláška -č.j. UZSVM/BBV/2020/-BBVM -prodej parcely p.č. 2594/7 v k.ú. Mikulov na Moravě
19. 03. 2020 Zveřejnění č. 20/MA-2020 -prodej pozemků p.č.2155/58 a části p.č.2088/1 a p.č. 2155/2 v k.ú. Mikulov na Moravě
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
19. 03. 2020 Krizové opatření starosty č. 3/2020
19. 03. 2020 Krizové opatření starosty č.2/2020
18. 03. 2020 Krizové opatření starosty č.2/2020
17. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
16. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
14. 03. 2020 82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
14. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Sadová v Mikulově za účelem zemních a výkopových prací v chodníku pro uložení kabelu NN
13. 03. 2020 Veřejná vyhláška- Státní pozemkový úřad
13. 03. 2020 Zveřejnění č. 18/MA-2020 Záměr města pronajmout část pozemku p.č.3347/228 v k.ú. Mikulov na Moravě - odstavné stání pro osobní motorové vozidlo
13. 03. 2020 Vyhlášení nouzového stavu
12. 03. 2020 Vyhlášení nouzového stavu
12. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Saodvá v Mikulově za účelem zemních a výkopových prací v chodníku pro uložení kabelu NN
12. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2020, o nočním klidu
10. 03. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
10. 03. 2020 Zveřejnění č.17/MA-2020 - Záměr města pronajmout pozemek p.č. 763 v lokalitě ul. Na Jámě
10. 03. 2020 Zveřejnění č.16/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 2155/55 v lokalitě mezi ul. 22. dubna a ul. Nová v k.ú. Mikulov na Moravě
10. 03. 2020 Zveřejnění č.15/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 3088/270 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě
10. 03. 2020 Zveřejnění č.14/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 3088/269 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě
06. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 objízdné trasy k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059
06. 03. 2020 Výpis Usnesení č. 11/2020/I
06. 03. 2020 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí-aktualizovaný seznam
05. 03. 2020 Výpis Usnesení č. 11/2020/I
04. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4147, mostní provizorium Dolní Dunajovice
04. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 36c, ul. Husova u doma č. 330/10, Mikulov
04. 03. 2020 Oznámení o opakovaném veřejném projednání "ÚP MIKULOV"

XML