Město Mikulov

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://mikulov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov

Datová schránka: wp6bvkp
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 169 EX 5506/18-49
19. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec
19. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní,Dolní Dunajovice
19. 09. 2019 "Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto místům-CHKO Pálava"
19. 09. 2019 Výběrové řízení-OSV-sociální pracovník
17. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 169 Ex 342/18-104
13. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 06625/19-43
12. 09. 2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
12. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu, UK 22.dubna, Mikulov
12. 09. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov
12. 09. 2019 Nález č. 23/2019
12. 09. 2019 Nález č. 22/2019
12. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 094 EX 02010/19-045
10. 09. 2019 Pozvánka na ZM konané dne 18.9.2019
10. 09. 2019 Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 19.září 2019 v 08:30 hod
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy III/42120, Mikulov
06. 09. 2019 Zveřejnění oznámení záměru ,,Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle a.s. Mikulov"
03. 09. 2019 Dokument "Oznámení o vystavení ..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Nález č. 21/2019
03. 09. 2019 Nález č. 20/2019
03. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy silnice II/414, III/4144 Novosedly
03. 09. 2019 Zveřejnění č. 43/MA-2019-záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2192/1
03. 09. 2019 Zveřejnění č. 42/MA-2019-záměr města Mikulov prodat pozemky p.č. 459/6 a p.č. 459/7
03. 09. 2019 Zveřejnění č. 41/MA-2019-záměr města Mikulov prodat pozemek p.č. 6081
03. 09. 2019 Zveřejnění č. 40/MA-2019-záměr města Mikulov pronajmout prostory k podnikání v budově č.p. 31 (Náměstí č.or. 20)
03. 09. 2019 Zveřejnění č. 39/MA-2019-záměr města Mikulov poskytnout do výpůjčky část pozemku p.č. 3710/7 za účelem realizace krajinného prvku-Vytvoření polní cesty s broučím valem
03. 09. 2019 Zveřejnění č. 38/MA-2019-záměr města Mikulov poskytnout do výpůjčky pozemky v k.ú. Mikulov na Moravě za účelem realizace krajinného prvku-Mandloňové aleje Svobody
03. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č. 122/201..." již není dostupný.
03. 09. 2019 "Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212"
02. 09. 2019 Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů
30. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy - Pálavské vinobraní, Mikulov
29. 08. 2019 Společné povolení "Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"
27. 08. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE
27. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy II/414, III/4154 Drnholec
27. 08. 2019 Nález č. 19/2019
26. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420,II/421,III/42117
23. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy MK Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Mikulov
23. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
23. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam
20. 08. 2019 Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "nástavba a stavební úprava vinných sklepů" na pozemku parc.č. 5959, 5964, 5946, 5957 v katastrálním území Dolní Dunajovice.
20. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2 Územního plánu Nový Přerov"
20. 08. 2019 Nález č. 18/2019
20. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy MK Koněvova, Mikulov
20. 08. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
15. 08. 2019 Zveřejnění č. 37/MA-2019 - záměr města propachtovat pozemky p.č. 3000/10 a p.č. 3000/15
15. 08. 2019 Zveřejnění č. 36/MA-2019 - záměr města propachtovat pozemek p.č. 3000/8
15. 08. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na pozemku parc.č. 2250, 2248/2 a 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

XML