Obec Vysočina

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://obecvysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vysočina
Vysočina 55
539 01 Vysočina

Datová schránka: ya6bt88
E-mail: Info@obecvysocina.cz, obec.vysocina@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2020 Usnesení č. 2/2020 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina
21. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
18. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu - oprava mostu Králova Pila
14. 05. 2020 Veřejné zastupitelstvo - pozvánka
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
12. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dokončení opravy silnice III/343 3 a doplnění stávajícího dopravního značení a zařízení v Možděnici
18. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
17. 04. 2020 Omezení veřejné autobusové dopravy v Pardubickém kraji + výlukový jízdní řád linky obsluhující naši obec
08. 04. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - krizová opatření - 6.4.2020
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Povolení vjezdu do chráněných oblastí pro energetiky
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Vlastníkům lesů
03. 04. 2020 Kam s kovovým odpadem?
31. 03. 2020 Informace k přechodu na novou technologii televizního vysílání
27. 03. 2020 Omezení veřejné autobusové dopravy v Pardubickém kraji v době nouzového stavu
26. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
25. 03. 2020 Mimořádné opatření - prodloužení omezení volného pohybu lidí a dalších opatření
20. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
20. 03. 2020 Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného na rok 2020 + komentář
20. 03. 2020 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Rozpočet na rok 2020 - návrh
20. 03. 2020 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021- 2023 (v tis. Kč) - návrh
20. 03. 2020 Úprava vyhrazené otevírací doby potravin pro seniory
20. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 - 249 o přijetí krizového opatření
20. 03. 2020 Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu
20. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření z 16.3.2020
20. 03. 2020 Souhrn krizových opatření vydaných Vládou ČR
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu, doplnění dopravního značení
10. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020 z rozpočtu obce Vysočina
10. 03. 2020 Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví po jednání Bezpečnostní rady státu
28. 02. 2020 Rozpočtová opatření č. 23/2019
28. 02. 2020 Rozpočet obce Vysočina pro rok 2020 - schválený
28. 02. 2020 Rozpočtová opatření č. 24 a 25/2019
07. 02. 2020 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Rozpočet na rok 2020 - schválený
07. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
07. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07. 02. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
07. 02. 2020 Rozpočtový výhled pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce Vysočina pro rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 - schválený
07. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 22/2019
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna opatření proti kůrovcové kalamitě
07. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 21/2019
07. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 20/2019
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
07. 02. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
07. 02. 2020 Návrh rozpočtu Obce Vysočina pro rok 2020
07. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných
07. 02. 2020 Termín sčítání zvěře pro rok 2020
07. 02. 2020 Informace o příspěvku na zmírnění následků škod v lesích způsobených kůrovci
07. 02. 2020 Usnesení č. 6/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina
07. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

XML