Obec Vysočina

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://obecvysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vysočina
Vysočina 55
539 01 Vysočina

Datová schránka: ya6bt88
E-mail: Info@obecvysocina.cz, obec.vysocina@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 11. 2019 Usnesení č. 5/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina
09. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 15/2019
09. 11. 2019 Záměr obce Vysočina - prodej pozemku
08. 11. 2019 Společné prohlášení - Vlastnictví křížů
07. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysočina
07. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019
05. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 19/2019
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
21. 10. 2019 Veřejné zastupitelstvo - pozvánka
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2019
21. 10. 2019 Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12/2019
21. 10. 2019 Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy
21. 10. 2019 Usnesení č. 3/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina
21. 10. 2019 Schválený závěrečný účet SOMH za rok 2018 a výsledek přezkoumání hospodaření SOMH za rok 2018
21. 10. 2019 2018 - Schváleno - Závěrečný Účet Obce
21. 10. 2019 2018 - Schváleno - Zpráva O Výsledku Přezkoumání Hospodaření
21. 10. 2019 2018 - Schváleno - Inventarizační zpráva
21. 10. 2019 2018 - Schváleno - Výkaz Zisku
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 17/2019
21. 10. 2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Možděnice
21. 10. 2019 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - zalesňování
21. 10. 2019 Usnesení č. 4/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
21. 10. 2019 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
28. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího/vedoucí příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan
28. 05. 2019 Kalamitní kůrovcové desatero
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
12. 04. 2019 Sbírka ošacení a dalších věcí - Diakonie Broumov
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava silničního provozu
14. 03. 2019 Ochrana lesa proti kůrovci
01. 03. 2019 Pozvánka
15. 11. 2018 Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
09. 11. 2018 Rozpočtová opatření č. 20 a 21/2018
07. 11. 2018 Záměr obce Vysočina - prodej pozemku
07. 11. 2018 Návrh rozpočtu pro rok 2019 a Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2022 svazku obcí mikreregionu Hlinecko
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Vysočina
02. 11. 2018 Usnesení č. 6/2018 z ustavující schůze zastupitelstva obce Vysočina
23. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 15/2018
23. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018Veřejné zasedání zastupitelstva obce
23. 10. 2018 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vysočina
22. 10. 2018 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci
12. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 18/2018
12. 10. 2018 Usnesení č. 5/2018 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
27. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 17/2018

XML