Město Otrokovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://otrokovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Datová schránka: jfrb7zs
E-mail: epodatelna@muotrokovice.cz, radnice@muotrokovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2021 24/2021 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatřeních ze dne 18.1.2021 - maloobchodní prodej a služby
15. 01. 2021 23/2021 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. – zveřejnění dokumentace k záměru V417/817 – zdvojení vedení
15. 01. 2021 21/2021 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027
14. 01. 2021 16/2021 - Oznámení zahájení územního řízení bez jednání - dělení a scelování pozemků v k. ú. Bělov
11. 01. 2021 13/2021 - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání 10.02.2021 - rodinný dům a pozemky v k. ú. Žlutava
11. 01. 2021 11/2021 - Usnesení o nařízení elektronické dražby 16.02.2021 - pozemek v k. ú. Napajedla
11. 01. 2021 12/2021 - Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
11. 01. 2021 10/2021 - Usnesení o nařízení elektronické dražby 16.02.2021 - pozemky v k. ú. Oldřichovice u Napajedel
08. 01. 2021 9/2021 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření a mimořádné opatření MZ ČR ze dne 07.01.2021
06. 01. 2021 8/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 01.03.-31.08.2021 na ul. 2. května a K Pahrbku v obci Napajedla - provádění výkopových prací v rámci stavby REKO MS Napajedla - 2. května
05. 01. 2021 Dokument "7/2021 - Veřejná vyhl..." již není dostupný.
04. 01. 2021 6/2021 - Rozpočet na provoz na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23 SENIOR Otrokovice
04. 01. 2021 5/2021 - Rozpočet na provoz na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23 Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice
04. 01. 2021 4/2021 - Rozpočet na provoz na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23 Mateřská škola Otrokovice
04. 01. 2021 3/2021 - Rozpočet na provoz na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23 ZŠ Trávníky Otrokovice
04. 01. 2021 2/2021 - Rozpočet na provoz na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice
04. 01. 2021 1/2021 - Rozpočet na provoz na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23 ZŠ Mánesova Otrokovice
01. 01. 2021 520/2020 - Vyhlášení výběrového řízení č. 22/2020 na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru majetko-právního - technický pracovník
01. 01. 2021 521/2020 - Vyhlášení výběrového řízení č. 24/2020 na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení obecné správy majetku
01. 01. 2021 519/2020 - Vyhlášení výběrového řízení č. 23/2020 na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy bytů a nebytů
01. 01. 2021 460/2020 - Oznámení výběrového řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání, v přízemí domu č. 1161, ul. Hlavní, Otrokovice, parc. č. 472, v k. ú. Otrokovice
01. 01. 2021 527/2020 - Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
01. 01. 2021 522/2020 - Oznámení nálezů v roce 2020
31. 12. 2020 532/2020 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti kultury v roce 2021
31. 12. 2020 531/2020 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu na akce mimořádného významu s mezinárodní účastí pořádané v Otrokovicích v roce 2021
31. 12. 2020 530/2020 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu v roce 2021
31. 12. 2020 529/2020 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického soutěžního sportu v roce 2021
29. 12. 2020 Dokument "515/2020 - Veřejná vy..." již není dostupný.
28. 12. 2020 528/2020 - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu a přijetí krizových opatření s účinností od 27.12.2020
22. 12. 2020 526/2020- Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu ALEUTA, a. s.
22. 12. 2020 525/2020 -Veřejná vyhláška - Usnesení č. 162/2020 - navrhování důkazů a jiných návrhů ve věci schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu ALEUTA, a. s.
18. 12. 2020 524/2020 - Usnesení vlády České republky o změně krizových opatření s účinností od 18.12.2020
18. 12. 2020 523/2020 - Pravidla čerpání rozpočtového provizoria na rok
16. 12. 2020 518/2020 - Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
15. 12. 2020 476/2020 - Prodloužení omezení provozu Městského úřadu Otrokovice do odvolání
15. 12. 2020 517/2020 - Mimořádné opatření MZ ČR účinné od 16.12.2020 - antigenní a konfirmační testy
15. 12. 2020 507/2020 - Pozvánka na 15. zasedání ZMO dne 16.12.2020
15. 12. 2020 Dokument "516/2020 - Veřejná vy..." již není dostupný.
11. 12. 2020 511/2020 - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 23.12.2020 a o změně krizových opatření
11. 12. 2020 508/2020 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zaslání informace o přepracované dokumentaci záměru "V418/818 - zdvojení vedení"
09. 12. 2020 507/2020 - Pozvánka na 15. zasedání ZMO dne 16.12.2020
08. 12. 2020 505/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření a mimořádné opatření MZ ČR platné od 8.12.2020 - ochranné prostředky úst, antigenní testy obyvatel
04. 12. 2020 501/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 30.11.2020 - omezení provozu škol a omezení návštěv zdravotnických zařízení
03. 12. 2020 498/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření a mimořádné opatření MZ ČR platné od 03.12.2020 - hromadné akce, vzdělávací akce a zkoušky, ochranné prostředky úst
01. 12. 2020 495/2020 - Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 04.12.2020 - antigenní a konfirmační testy pedagogických pracovníků
30. 11. 2020 493/2020 - Návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-24 DSO Baťův kanál
25. 11. 2020 488/2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24.11.2020
24. 11. 2020 Dokument "479/2020 - Usnesení o..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Dokument "478/2020 - Usnesení o..." již není dostupný.
24. 11. 2020 486/2020 - SENIOR Otrokovice - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023

XML