Město Otrokovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://otrokovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Datová schránka: jfrb7zs
E-mail: epodatelna@muotrokovice.cz, radnice@muotrokovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2020 81/2020 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 24.03.2020 - nemovité věci v k. ú. Otrokovice (rodinný dům, garáž)
21. 02. 2020 80/2020 - Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k 01.02.2020
17. 02. 2020 74/2020 - Oznámení o schválených rozpočtových opatřeních
17. 02. 2020 73/2020 - Výzva pro podávání žádostí o dotaci dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2020
14. 02. 2020 71/2020 - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 20.03.2020 - různé věci
12. 02. 2020 68/2020 - Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitosti v k. ú. Žlutava (chata, zahrada)
12. 02. 2020 67/2020 - Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitosti v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště (rodinný dům)
10. 02. 2020 65/2020 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.02.2020 - Bartošova, Otrokovice-Kvítkovice
10. 02. 2020 64/2020 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.02.2020 - Bartošova, Otrokovice-Kvítkovice
07. 02. 2020 63/2020 - Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice
06. 02. 2020 61/2020 - Schválený rozpočet města Otrokovice na rok 2020
05. 02. 2020 Dokument "60/2020 - Územní rozh..." již není dostupný.
05. 02. 2020 58/2020 - Pozvánka na 10. zasedání ZMO 12.02.2020
04. 02. 2020 57/2020 - Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2021-2022
03. 02. 2020 Dokument "51/2020 - Dražební vy..." již není dostupný.
03. 02. 2020 53/2020 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.02.2020 - Komenského 579 a 1855, Otrokovice
01. 02. 2020 Dokument "43/2020 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
31. 01. 2020 45/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení o schválení Kanalizačního řádu Fatra Napajedla
31. 01. 2020 Dokument "44/2020 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
29. 01. 2020 47/2020 - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
28. 01. 2020 46/2020 - Veřejná vyhláška - Usnesení č. 7/2020 - navrhování důkazů a jiných návrhů ve věci schválení Kanalizačního řádu Fatra Napajedla
28. 01. 2020 42/2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení na místních komunikacích ul. Dvořákova a Přístavní v obci Otrokovice - zóna 30
27. 01. 2020 Dokument "41/2020 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
22. 01. 2020 39/2020 - Pozvánka na 9. zasedání ZMO 29.01.2020
22. 01. 2020 40/2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 31.03.2021 na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice - provádění údržby
21. 01. 2020 Dokument "38/2020 - Sdělení o p..." již není dostupný.
21. 01. 2020 Dokument "36/2020 - Usnesení o ..." již není dostupný.
17. 01. 2020 33/2020 - Veřejná vyhláška - Doručení upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Otrokovice pořizované zkráceným postupem a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
17. 01. 2020 Dokument "32/2020 - Územní rozh..." již není dostupný.
16. 01. 2020 31/2020 - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a společného územního a stavebního řízení - Vrtaná studna - vodovod
16. 01. 2020 27/2020 - Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
15. 01. 2020 Dokument "26/2020 - Územní rozh..." již není dostupný.
14. 01. 2020 24/2020 - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2021 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
14. 01. 2020 22/2020 - Návrh rozpočtu na rok 2020
14. 01. 2020 21/2020 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Otrokovice na roky 2021-2022
14. 01. 2020 Dokument "23/2020 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Dokument "20/2020 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Dokument "19/2020 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
10. 01. 2020 18/2020 - SENIOR - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
10. 01. 2020 17/2020 - Dům dětí a mládeže Sluníčko - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
10. 01. 2020 16/2020 - Mateřská škola Otrokovice - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
10. 01. 2020 15/2020 - ZŠ Trávníky - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
10. 01. 2020 14/2020 - ZŠ T. G. Masaryka - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
10. 01. 2020 13/2020 - ZŠ Mánesova - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
09. 01. 2020 12/2020 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 1/2020 - Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu TOMA, a. s.
08. 01. 2020 10/2020 - Zahájení zjišťovacího řízení koncepce Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
08. 01. 2020 Dokument "9/2020 - Stavební pov..." již není dostupný.
07. 01. 2020 Dokument "8/2020 - Oznámení zah..." již není dostupný.
06. 01. 2020 7/2020 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - zaslání informace o dokumentaci záměru V418/818 - zdvojení vedení
03. 01. 2020 6/2020 - Posuzování vlivů na živ.prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru Modernizace výroby plastových recyklátů

XML