Město Otrokovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://otrokovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Datová schránka: jfrb7zs
E-mail: epodatelna@muotrokovice.cz, radnice@muotrokovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2021 203/2021 - Veřejná vyhláška - Doručení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Žlutava v uplynulém období 2013-2021
17. 05. 2021 200/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 30.06.2021 a od 01.07.-31.07.2021 na silnici č. III/4973 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic - Rekonstrukce předprostoru hřbitova
14. 05. 2021 198/2021 - Návrh závěrečného účtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2020 včetně Zprávy č. 385/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
14. 05. 2021 199/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - výkopové práce - "Otrokovice, Hložkova - Rekonstrukce kanalizace DN3000"
13. 05. 2021 197/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Pohořelice, ŘSZK, Přeložka kabel NN"
12. 05. 2021 196/2021 - Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti - Marie Šarmanová (1967), Otrokovice
11. 05. 2021 195/2021 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - Barum Continental
11. 05. 2021 194/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení - Silnice III/497247: Napajedla
11. 05. 2021 193/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice č. III/36745 v obci Otrokovice
11. 05. 2021 192/2021 - Veřejná vyhláška - o možnosti přezít písemnost - Lenka Havrdová, Pardubice
10. 05. 2021 191/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava železničního přejezdu P8170 Tlumačov
10. 05. 2021 190/2021 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 51/2021 - ZTV Pohořelice "Na Dolině"
10. 05. 2021 189/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení -Revitalizace ROŠ - chodníky podél silnic III/36745 a III/36746
06. 05. 2021 184/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.05.2021 v ul. Obchodní v obci Otrokovice - MOTOBESIP a RESTART 2021
06. 05. 2021 183/2021 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru Distribuční centrum Otrokovice
05. 05. 2021 182/2021 - Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - Kanalizační řád obce Oldřichovice
05. 05. 2021 181/2021 - Oznámení o zahájení územního řízení bez jednání - Páteřní cyklostezka, napojení sídliště Střed - hřiště, chodníky a parkovací stání, Otrokovice
05. 05. 2021 180/2021 - Veřejná vyhláška - Závěr zjišťovacího řízení - Závod na výrobu plastových drtí a granulátů fy Ekotrend
04. 05. 2021 179/2021 - Rozhodnutí č. 60/2021 - Novostavba bytového domu Otrokovice
04. 05. 2021 178/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště na povrchových vodách ve Zlínském kraji pro rok 2021
04. 05. 2021 177/2021 - Usnesení č. 117/2021 o zastavení řízení - Plavební komora Bělov
03. 05. 2021 176/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v termínu květen-červen 2021 - ul. Nádražní a tř. Osvobození v obci Otrokovice - rozšíření kapacity parkovacích míst
01. 05. 2021 171/2021 - Veřejná vyhláška - Usnesení o určení data smrti - Emilie Menšíková nar.1955
30. 04. 2021 170/2021 - Oznámení o změně předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu - Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického soutěžního sportu v roce 2021
30. 04. 2021 174/2021 - Veřejná vyhláška - Doručení změny č. 2 Územního plánu Otrokovice, která byla vydána formou opatření obecné povahy, a úplného znění Územního plánu Otrokovice po vydání jeho změny č. 2
30. 04. 2021 173/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - " Práce na vysokém napětí - modernizace vedení, Otrokovice"
30. 04. 2021 172/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - vypnutí zabez.zařízení - " Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice"
28. 04. 2021 Dokument "168/2021 - Oznámení z..." již není dostupný.
28. 04. 2021 166/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - "Kanalizační řád obce Spytihněv"
27. 04. 2021 167/2021 - Veřejná vyhláška - Usnesení č. 47/2021 - "Kanalizační řád obce Spytihněv"
26. 04. 2021 165/2021 - Oznámení o změně předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu - Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti kultury v r. 2021
23. 04. 2021 164/2021 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - Moravská vodárenská
23. 04. 2021 163/2021 - Veřejná vyhláška - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
23. 04. 2021 161/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení bez jednání - Odkanalizování a čištění odpadních vod Pohořelice
22. 04. 2021 159/2021 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.04.2021 - Ml. stavbařů 8992, Wolkerova, Otrokovice
21. 04. 2021 158/2021 - Oznámení o zrušení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu na akce mimořádného významu s mezinárodní účastí pořádané v Otrokovicích v roce 2021
19. 04. 2021 157/2021 - Oznámení o upuštění od dražby nedobrovolné dle ust. § 46 zák. č. 26/2000 Sb., která se měla konat 20.04.2021
19. 04. 2021 156/2021 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.04.2021 - Bartošova, K. H. Máchy, Otrokovice
19. 04. 2021 Dokument "155/2021 - Oznámení z..." již není dostupný.
17. 04. 2021 152/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích I/49 a I/55 - Oprava dálničního přivaděče D55 - 30
15. 04. 2021 154/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Otrokovice - "Přípojka vodovodu, Zámostí 247, Otrokovice"
15. 04. 2021 153/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Oprava dálničního přivaděče D55 - 30"
14. 04. 2021 150/2021 - Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Otrokovice 21.04.2021
14. 04. 2021 151/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Spytihněv - "Spytihněv, Rožňák, venk. NN"
13. 04. 2021 149/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Otrokovice, Marcinov, přípojka NN - protlak"
13. 04. 2021 148/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Spytihněv - ul. Záhonce a Ke Hřišti - oprava místní komunikace
13. 04. 2021 147/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Tlumačov, nám. Komenského - zavedení zóny 30
12. 04. 2021 Dokument "146/2021 - Veřejná vy..." již není dostupný.
10. 04. 2021 143/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 30.04.2021 na silnici č. III/36746 (ul. Objízdná) a ul. U Letiště v obci Otrokovice - Most ev. č. 36746-4 v Otrokovicích
08. 04. 2021 145/2021 - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

XML