Obec Zahrádky

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://zahradkycl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zahrádky
Zahrádky 108
471 01 Zahrádky

Datová schránka: gaqbvmb
E-mail: obec@zahradkycl.cz, podatelna@zahradkycl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 05. 2024 Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK
19. 05. 2024 Oznámení o vymezení doby nočního klidu
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
19. 05. 2024 Pozvánka na 13. zasedání ZO
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
19. 05. 2024 Pozvánka na 14. zasedání ZO
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška
19. 05. 2024 Nabídka pozemků k pronájmu
19. 05. 2024 Rozhodnutí
15. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
12. 05. 2024 Záměr propachtovat pozemek ZAM 7/2024
12. 05. 2024 Informace o přijatých nápravných opatřeních a zamezení jejich opakování
12. 05. 2024 Záměr propachtovat pozemek ZAM 4/2024
12. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právních předpisů
12. 05. 2024 Veřejné projednání záměru "I/15 Zahrádky, obchvat"
10. 05. 2024 Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK
10. 05. 2024 Vyrozumění starosty vybraným členům OVK o termínu a místě školení OVK
06. 05. 2024 I. Oznámení o zahájení řízení
06. 05. 2024 Pozvánka na 14. zasedání ZO
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
06. 05. 2024 Pozvánka na jednání Valné hromady honebního společenstva Zahrádky
06. 05. 2024 Záměr propachtovat pozemek ZAM 5/2024
06. 05. 2024 Pozvánka na 12. zasedání OZ
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
06. 05. 2024 Změna nařízení Státní veterinární správy
06. 05. 2024 Záměr propachtovat pozemek ZAM 3/2024
06. 05. 2024 Záměr smluvně zřídit právo stavby ZAM 6/2024
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
06. 05. 2024 Záměr propachtovat pozemek ZAM 1/2024
29. 04. 2024 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí
25. 04. 2024 Záměr propachtovat pozemek ZAM 7/2024
25. 04. 2024 Oznámení o vymezení doby nočního klidu
25. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
17. 04. 2024 Informace občanům Obec Zahrádky o odpadech za rok 2023
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
02. 04. 2024 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
27. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
27. 03. 2024 Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2023
25. 03. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023
25. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
21. 03. 2024 Informace o přijatých nápravných opatřeních a zamezení jejich opakování
12. 03. 2024 Oznámení o provedeném výmazu
12. 03. 2024 Změna nařízení Státní veterinární správy
08. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05. 03. 2024 Pozvánka na jednání Valné hromady honebního společenstva Zahrádky

XML