Město Zlín

Okresní město
Okres Zlín

http://zlin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Datová schránka: 5ttb7bs
E-mail: posta@muzlin.cz, muzlin@muzlin.cz, is@muzlin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. náměstí Míru v obci Fryšták
23. 05. 2024 zveřejnění č.e. 123 - 2024 záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 656-3 k. ú. Zlín,Díly III, zař. staveniště
23. 05. 2024 zveřejnění č.e. 122 - 2024 záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 2801-105 k. ú. Zlín, Budovatelská
23. 05. 2024 Zveřejnění záměru č. e. 121/2024, pronájem pozemků p. č. 956/25 a p. č. 956/1 k. ú. Zlín /U Slanice/
23. 05. 2024 EG.D
23. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mezní, Záhoří, Tínová, Náhorní v obci Zlín "Příluky, p. Ondroušek, kabel. VN + TS + kabel. NN"
23. 05. 2024 veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti
22. 05. 2024 zveřejnění č.e. 120 - 2024 záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 1475 k. ú. Štípa, výstavba kioskové trafostanice
22. 05. 2024 Záměr směnit část pozemku p.č. 495/12, k.ú. Lhotka u Zlína za pozemek p.č. 626, k.ú. Lhotka u Zlína
22. 05. 2024 Zveřejnění záměru č. e. 117/2024, uzavření dodatku k pronájmu pozemku p. č. 3233/10 k. ú. Zlín /Broučkova/
22. 05. 2024 zveřejnění č.e. 119 - 2024 záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1990-28 a p. č. 1990-70 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, Polní, revitalizace bytového domu
22. 05. 2024 zveřejnění č.e. 118 - 2024 záměr vypůjčit, pronajmout, prodat části pozemků p. č. 972-40, p. č. 972-41, p. č. 974-8 a p. č. 974-9 vše k. ú. Zlín, obec Zlín, Buková, přístavba
22. 05. 2024 zveřejnění č. e. 112 - 2024 záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce, pozemek p. č. 3256-7 k. ú. Zlín, Zálešná III
22. 05. 2024 zveřejnění č.e. 113 - 2024 záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 1924-2 k. ú. Malenovice u Zlína, Tečovská 244, 2 parkovací místa
22. 05. 2024 zveřejnění č.e. 114 - 2024 záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 673-31 k. ú. Zlín, Lesní 2943, sjezd
22. 05. 2024 Zveřejnění záměru č. e. 115/2024 - záměr bezúplatně převést část pozemku p. č. 1119/141 k. ú. Zlín /třída Tomáše Bati/
22. 05. 2024 Zveřejnění záměru č. e. 116/2024 - záměr prodat část pozemku p. č. 970/89 k. ú. Malenovice u Zlína /Tečovská/
22. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49016, III/49018, III/49026, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v obci Zlín "Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2024"
22. 05. 2024 Oznámení o opakovaném veřejném projednání Změny č.4C ÚP Zlína
22. 05. 2024 Přerušení dodávky vody - 11.6.2024
22. 05. 2024 Exekutorský úřad Praha, dražební vyhláška - EKO-UNIBAU a.s. Praha v likvidaci
22. 05. 2024 EG.D
22. 05. 2024 Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška
22. 05. 2024 veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti
22. 05. 2024 Oznámení o uložení písemnosti - Jarmila Thomasová
22. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Prostřední, Lesní čtvrť ( vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín "Zlín, výměna potrubí LT DN100 Lesní čtvrť, Prostřední"
21. 05. 2024 Exekutorský úřad Brno, dražební vyhláška - zrušení - Zdeněk Havel
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka
21. 05. 2024 Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/49, I/49a - “9. Ročník FESTIVALOVÝ PŮLMARATON MONET + ZLÍN 2024“
20. 05. 2024 Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběrů povrchových vod z r. 2018
20. 05. 2024 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Drahomíra Šestáková
20. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Křiby v obci Zlín
20. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Družstevní v obci Zlín
20. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. T. Bati v obci Zlín
20. 05. 2024 Doplněný program 10. RMZ 20. 5. 2024
20. 05. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
20. 05. 2024 EG.D
17. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Bartošova, Sadová, nám T. G. Masaryka, nám. Míru, Soudní, Hradská, nám. Práce (parkoviště u Velkého kina), sad Svobody v obci Zlín "Zlín Film Festival"
16. 05. 2024 Program 10. RMZ 20. 5. 2024
16. 05. 2024 Oznámení zahájení územního řízení "NPO 2022 VHCN pro oblast 28 Holešov-Valašské Klobouky-Veselí nad Moravou, Ostrata, FTTx_M_NGA_V_NIO28_OSTRATA_OSZL11_OK, 11010-108725"
16. 05. 2024 Výzva vyjádření k podanému odvolání "SEK - optická síť Pasecký žleb 2. etapa"
16. 05. 2024 EG.D
15. 05. 2024 REFERENT/REFERENTKA - OCHRANA PŘÍRODY
15. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Štefánikova (vč. parkovacího stání a komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín "Zlín, parkovací automat ul. Štefánikova (Malá scéna)"
15. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, II/497 v obci Bohuslavice u Zlína "Cyklojízda Otrokovice - Dubnica nad Váhom 2024"
15. 05. 2024 Rozhodnutí - společné povolení - parc. č. 583/1, 834/2, 841, 916, 941, 943, 986/1,... v k.ú. Štípa "Chodník podél sil. III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa"
15. 05. 2024 OOP - dočasný zákaz stání silničních vozidel na pozemních komunikacích na místních komunikacích v obci Zlín
15. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na parc. č. 479/2 k.ú. Racková v obci Racková
15. 05. 2024 OOP - dočasný zákaz stání silničních vozidel na PK - místní komunikace ul. Podlesí IV a Podlesí V v obci Zlín; stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace ul. Podlesí IV a Podlesí V v obci Zlín - "Blokové čištění"
15. 05. 2024 EG.D

XML