Město Benátky nad Jizerou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://benatky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benátky nad Jizerou
Zámek 49/1
294 71 Benátky nad Jizerou

Datová schránka: wzhbv2s
E-mail: podatelna@benatky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Ta Bárka, z.s.
03. 07. 2020 Prodej pozemku z majetku Vojenských lesů p.č. 5088 v k.ú. Staré Benátky
03. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hozlárová
03. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hozlár
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 2/2020 o nočním klidu
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 1/2020, kterou se mění OVZ č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Benátky n.J.
02. 07. 2020 Termíny konání kulturních akcí pořádaných městem Benátky nad Jizerou
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
02. 07. 2020 Ministerstvo zemědelství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
02. 07. 2020 Ministerstvo zemědelství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) - změna
02. 07. 2020 Dražební vyhláška - datum dražby 13.7.2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
30. 06. 2020 Oznámení - schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
30. 06. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
30. 06. 2020 Oznámení - Schválený závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2019
30. 06. 2020 Termíny konání kulturních akcí pořádaných městem Benátky nad Jizerou
25. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 2/2020 o nočním klidu
25. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 1/2020, kterou se mění OVZ č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Benátky n.J.
18. 06. 2020 Vojenský lesní úřad - zákaz vstupu do lesů - opravné rozhodnutí
17. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
13. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
11. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hokejový club Benátky nad Jizerou, z.s.
11. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou, z.s.
11. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
11. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Nezávislý život, z.ú.
03. 06. 2020 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků - město Benátky nad Jizerou x Středočeský kraj
03. 06. 2020 Zveřejnění záměru prodeje - pozemek č. 5009/44 a pozemku č. 5085/3 v k.ú. Staré Benátky
28. 05. 2020 Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2019
21. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
21. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
21. 05. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
14. 05. 2020 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2023
14. 05. 2020 Prodej pozemku z majetku Vojenských lesů p.č. 5088 v k.ú. Staré Benátky
12. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Kochánky - prodloužení vodovodu na p.č. st. 172
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dražice nad Jizerou
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK VS Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Benátky nad Jizerou
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hokejový club Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Loutkové divadlo Rolnička, spolek
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hokejový club Benátky nad Jizerou, z.s.
04. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hokejový club Benátky nad Jizerou, z.s.

XML