Město Benátky nad Jizerou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://benatky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benátky nad Jizerou
Zámek 49/1
294 71 Benátky nad Jizerou

Datová schránka: wzhbv2s
E-mail: podatelna@benatky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2022 Oznámení - schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
23. 09. 2022 Oznámení - zahájení územního řízení - Optické připojení v ulicích Bratří Bendů a Spojovací
23. 09. 2022 Záměr změnit podmínky pachtu pozemku č. kn. 979 v k.ú. Nové Benátky
20. 09. 2022 Rozhodnutí - společné povolení - "Obytná zóna Dražice na poz. p. č. 773/13" v k.ú. Dražice
20. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022
16. 09. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ing. Petr Pecháček
09. 09. 2022 Aukční vyhláška - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 - pozemková parcela č. 1157 v k.ú. Nové Benátky
09. 09. 2022 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - "Provoz mobilního zařízení k využívání odpadů - Skládka Benátky nad Jizerou"
09. 09. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 19.9.2022 od 17:00 hodin
08. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do zastupitelstva města konané ve dnech 23. a 24.9.2022
08. 09. 2022 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna na pozemku parc. č. 88/8 v k. ú. Tuřice"
02. 09. 2022 Prodej pozemku parc. č. 124/24 a 125/4 v k.ú. Staré Benátky
01. 09. 2022 Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva města
31. 08. 2022 Záměr změnit podmínky nájmu souboru nemovitých věcí (včetně jejich součástí, příslušenství a zařízení) sloužících jako teplárna, výtopna a kotelna
31. 08. 2022 Záměr změnit podmínky pachtu pozemku č.kn. 1343 v k.ú. Staré Benátky a pozemku č. kn. 975 a 1006/1 v k.ú. Kbel
30. 08. 2022 Výpůjčka části pozemku č. 5043/1, 5043/3, 5043/4, 5043/5, 5037/2, 5037/4, 5037/5 a 5037/6 v k.ú. Kbel - motokrosový a bikrosový areál
29. 08. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
25. 08. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
23. 08. 2022 Výzva k odstranění silničního vozidla (vraku)
16. 08. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby "Kostelní Hlavno, obnova NN směr Mečeříž"
16. 08. 2022 Výpůjčka části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel - areál BMX
11. 08. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna, pozemek parc. č. 88/13, k.ú. Tuřice
11. 08. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna, pozemek parc. č. 88/12, k.ú. Tuřice
11. 08. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 08. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 08. 2022 Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
09. 08. 2022 Pronájem části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel - areál BMX
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Zdětín
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Tuřice
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Sojovice
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Skorkov
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Sedlec
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Předměřice nad Jizerou
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Mečeříž
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Kochánky
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Horní Slivno
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Dolní Slivno
05. 08. 2022 Oznámení o registraci kandidátních listin - Benátky nad Jizerou
04. 08. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
04. 08. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Obytná zóna Dražice na poz. p.č. 773/13"
02. 08. 2022 Oznámení záměru - "Provozování mobilního zařízení k využívání odpadů - skládka Benátky nad Jizerou"
01. 08. 2022 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru "Chodník ul. Pražská"
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu "Nedoplatek za komunální odpad"
28. 07. 2022 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 pozemku parc. č. st. 186, jehož součástí je stavba s čp. 15 a pozemku p. č. 781/2 v k.ú. Dražice
26. 07. 2022 Veřejné výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 5088 v k.ú. Staré Benátky - Vojenské lesy a statky ČR s.p.
26. 07. 2022 Výzva k odstranění silničního vozidla (vraku) - Novotný
26. 07. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby - SEK Optická síť Sojovice, FTTH síť LUCO
25. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou

XML