Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikace Velké náměstí v Kroměříži
20. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci U Rejdiště v Kroměříži (mezi č.p. 3490 - 3732)
19. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Tomáš Zámečník, Višňovce 831, 768 24 Hulín
19. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci před č.p. 2480 na místní komunikaci Myslbekova v Kroměříži
19. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 617/18 na ul. Kpt. Jaroše v Kroměříži
19. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru regionálního rozvoje - Ekolog města
18. 11. 2019 Exekutorský úřad Přerov - usnesení o nařízení dražebního roku proti Miroslav Remeš, Dvořákova 5331, Otrokovice
18. 11. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/2 v k.ú. Postoupky
18. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ul. Prusinovského
15. 11. 2019 Státní plavební správa - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 33/2019
15. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí V417/817 - zdvojení vedení
15. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení majetkoprávního - Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti správy majetku a staveb
15. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Skladová hala NAVOS Kroměříž"
15. 11. 2019 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška proti Václav Sarnecký, Spáčilova 3035/7, Kroměříž
14. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení "Vodovod Pravčice"
14. 11. 2019 Exekutorský úřad Přerov - usnesení o odročení dražebníh jednání proti Marie Suchánková, Sokolská 412, Hulín
13. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Pavel Hroz, Lutopecny 52
12. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. F.Vančury, J. Obadala, Odbojářů
12. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 920/34 na parkovací ploše u místní komunikace Sv. Čecha v Kroměříži
12. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 3543/54 na parkovací ploše u místní komunikace Spáčilova, Kroměříž
12. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Prusinovského a Velké náměstí
12. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru informačních technologií - Informatik - správce systémů a podpora uživatelů
12. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Bytové domy" Velehradská" Kroměřž" Kroměříž
11. 11. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, pozemku parcela č. 1194 o výměře 3631 m2 v k.ú. Postoupky
08. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení řízení "Kroměříž, Ostrov-kabel NN, obnova 1040014385" Kroměříž, Miňůvky
08. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení "XIII. Etapa projektu regenerace panelového sídliště v Chropyni" SO 01 Dopravní řešení
08. 11. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.11.2019 od 7.30 do 13.30 hodin, Kroměříž - Vážany ul. Hulská, Kopce a Osvoboditelů dle seznamu
08. 11. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.12.2019 od 7.30 do 13.15 hodin, Kroměříž - Kaplanova a Chropyňská (část zahr. osady mezi ul. Kaplanova a Chropyňská)
08. 11. 2019 Obec Zlobice - Veřejná vyhláška, Oznámení opatření obecné povahy č. 1/2019 - Územní plán Zlobice
07. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Zborovice na silnici III/42815I
06. 11. 2019 Exekutorský úřad Zlín - dražební vyhláška proti Miroslav Rachounek, Střížovice 54, Střížovice
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4327, místní komunikace v Kromříži - Bílanská, J. Silného, Čelakovského
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432 a místní komunikaci 3. pluku a Hanácké náměstí
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 1190/2 na místní komunikaci Generála Svobody v Kroměříži
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2759/48 na parkovací ploše u místní komunikace Gorkého v Kroměříži
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2539/31 na parkovací ploše u místní komunikace Myslbekova v Kroměříži
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 420/25 na místní komunikaci Svatopluka Čecha v Kroměříži
06. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, sdělení seznámení s podklady rozhodnutí zrušení železničních přejezdů: P 7206 k.ú. Chropyně trať Brno - Přerov, P 7207 k.ú. Chropyně trať Brno - Přerov
06. 11. 2019 Exekutorský úřad Vsetín - dražební vyhláška proti Milan Štípala, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
06. 11. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj - USNESENÍ "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice"
05. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Marie Polišenská, Pilařova 8/2, Kroměříž
05. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 4264 na parkovací ploše u místní komunikace Nitranská v Kroměříži
05. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 1111 na místní komunikaci Kollárova v Kroměříži
05. 11. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.12.2019 od 7.30 do 16.00 hodin, Kroměříž - Gen. Svobody, Kojetínská, Koperníkova, Smetanova, Třebizského, U Sýpek, Štěchovice dle seznamu
05. 11. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.11.2019 od 7.30 do 16.00 hodin, Kroměříž - Gen. Svobody, Kojetínská, Koperníkova, Smetanova, Třebizského, U Sýpek, Štěchovice dle seznamu
05. 11. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Žďár..." již není dostupný.
04. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Květoslav Helis, Denkova 3198, 767 01 Kroměříž
04. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Hung Nguyen Manh, A. Dvořáka 744, 768 24 Hulín
04. 11. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži, Za Květnou Zahradou, Za kolonádou
01. 11. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 2498 v k.ú. Kroměříž

XML