Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, rozhodnutí - stavební povolení "Vodní nádrž Tetětice - Oprava nádrže a odstranění nánosů"
26. 03. 2019 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška proti Miloš Šidla, Hlavní 5, Mikulovice
26. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "REKO MS Kroměříž - Odbojářů" Kroměříž, Odbojářů
26. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 272/9 na Husově náměstí v Kroměříži
26. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 128 v Kroměříži, místní část Těšnovice
25. 03. 2019 Vedení města - Počet členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 2019
25. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42819, III/42826, III/43220, III/36744, III/36735, III/36738, III/43224, III/43226 u obce Kostelany
22. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodnou úpravy provozu na silnici II/367 v Kroměříži ul. 1. máje/
22. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnici III/36737, místní komunikace v obci Velké Těšany
22. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení "Manipulační plocha" Kroměříž na pozemcích parc.č. 5023/4, 5237 v k.ú. Kroměříž
22. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení "FTTx cyrilek.net, KM, sídliště Zachar - Slovan, 2. etapa" Kroměříž
21. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43220 u obce Kostelany
21. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/367, účelová komunikace u obce Kvasice
21. 03. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Zdeňka Buksová, Troubky 12, Troubky - Zdislavice
20. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Klára Košutová, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
20. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, René Urban, Riegrovo náměstí 151/31, Kroměříž
20. 03. 2019 Exekutorský úřad Kroměříž - usnesení, likvidace dědictví po zůstaviteli Aloisovi Hynčicovi, Střítež nad Lubinou 109
19. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: SML/085/2019 pro Pečovatelská služba Kroměříž, z.ú., se sídlem Nitranská 4091/11, Kroměříž
19. 03. 2019 Město Kroměříž, odbor školství mládeže a tělovýchovy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: SML/06/2019 pro TJ SLAVIA Kroměříž, z.s. se sídlem Kotojedská 2590/6, Kroměříž
19. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - rozhodnutí - omezuje veřejný přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci, na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně a povoluje umístění pevné překážky
18. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, movitá věc - Zavírací kapesní nůž
18. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, movitá věc - Sekera
15. 03. 2019 Exekutorský úřad Přerov - usnesení o nařízení dražebního roku proti Miroslav Vlč, Slížany 41, Morkovice - Slížany
15. 03. 2019 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 v k.ú. Kroměříž, křížení s dálnicí D1 - EXIT 258
15. 03. 2019 Vedení města - upřesněný program na IV. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 16:00 hodin
15. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/367 v blízkosti dálnice D1 (EXIT 258), III/4327 v místě křížení s dálnicí D1 (EXIT 260)
14. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení dopravy a silničního hospodářství - Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich
14. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení územního rozhodování a stavebního řádu - Výkon stavebního úřadu
14. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/36741, II/367, III/36744, III/36740, III/836735, III/36738, III/36739 komunikace v obci Kvasice
14. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení "Reko MS Kroměříž - Bílanská +2, etapa 1" Kroměříž, Bílanská, Hulínská, Jožky Silného
14. 03. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 31 v k.ú. Těšnovice
14. 03. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, včetně krytého vstupu v budově č. p. 6 v k.ú. Zlámanka
14. 03. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 764 v k.ú. Kroměříž
14. 03. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 479/2 v k.ú. Trávník
14. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 4065 na parkovací ploše u místní komunikace Albertova v Kroměříži
14. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u stolařství v Kroměříži, místní část Hradisko
13. 03. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3. 4. 2019, vypnutá oblast Kroměříž, ulice Kaplanova K/2402/53, K/2402/55 a K/2402/56
12. 03. 2019 Vedení města - program na IV. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 16:00 hodin
11. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/43218, III/43217, místní komunikace v obci Rataje
08. 03. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27. 3. 2019, vypnutá oblast Kroměříž, ulice Štítného dle seznamu
08. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška - Doručení návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Bařice - Velké Těšany
07. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "FVE AUTOSHOP PAULUS s.r.o., Kroměříž" Kroměříž č.p. 3221, Hulínská 26
07. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 1971/11 na ulici Brandlova v Kroměříži
07. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice II/432 v obci Šelešovice od hasičské zbrojnice po č.p. 119
07. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice II/432 v obci Šelešovice u křiž. II/432 x III/43223 x III/43222
07. 03. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25. 3. 2019, vypnutá oblast Kroměříž, Odbojářů 3305
07. 03. 2019 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška proti Tomáš Krejčíř, Škrochova 3597/11, Brno
07. 03. 2019 Exekutorský úřad Prostějov - dražební vyhláška proti Stanislav Malík, Nový dvůr 1273, Kunovice
07. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, movité věci (osobní automobil zn. Honda Accord Sedan)
06. 03. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy a přístavba školy, části budov "B" sa "C", ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury 3695" Kroměříž č.p. 3695, Františka Vančury 2

XML