Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška proti Michal Flašar, Lubná 177, Lubná
23. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu místní úpravy provozu u č.p. 4065 na parkovací ploše u místní komunikace Albertova v Kroměříži
22. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha-západ - dražební vyhláška proti Kateřina Veverková, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
22. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu místní úpravy provozu u č.p. 3985 na místní komunikaci Albertova v Kroměříži
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Martin Kremlička, Brněnská 126/9, Vyškov-město
21. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Hana Lakatošová, Svatopluka Čecha 736/22, Kroměříž
21. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43838, III/05511 u obce Záhlinice a III/4903 u obce Břest
21. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, veřejně přístupná účelová komunikace v Kroměříži ul. Velehradská u prodejny Lidl
21. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Odbor Stavební úřad, referent oddělení územního rozhodování a stavebního řádu - výkon stavebního úřadu
21. 01. 2019 Policie ČR, Krajskéředitelství policie Zlínského kraje - Opatření o vyhlášení popisu věci
20. 01. 2019 Exekutorský úřad Kroměříž - dražební vyhláška proti Karel Srněnský, Velké náměstí 47/39, Kroměříž
20. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby "Kotojedy-kabel NN Benzina" Kroměříž, Kotojedy
20. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, seznámení s podklady rozhodnutí "opt. přípojka_KmNET-Mánesova_KM" Kroměříž, Mánesova
19. 01. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 11.2.2019, vypnutá oblast: Kroměříž - m.č. Kotojedy dle seznamu
19. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 2884 (naproti č.p. 2414) na ul. Páleníčkova v Kroměříži
19. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 3575 - 3574 na ul. Spáčilova v Kroměříži
19. 01. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 11.2.2019, vypnutá oblast: Kroměříž - ul. Švestková, Sadová a Ořechová
19. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška proti Zdeněk Zavadil, Zdounky 27, Zdounky
18. 01. 2019 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - závěr zjišťovacího řízení, Rezidence Čápka Kroměříž
18. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí - stavební povolení "Lidli Kroměříž, Velehradská 451/4b, Modernizace TYP NFK 17, k.ú.: Kroměříž" Kroměříž, Velehradská
17. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí - stavební povolení "Samoobslužná automyčka" Kroměříž
17. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "LOKALITA RD U MLÝNA - VĚŽKY II. a III. Etapa" Věžky
16. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, rozhodnutí - stavební povolení "Silnice III/36741:Kvasice" SO 101 III/36741, SO 103 Odstavný pruh, SO 105 Místo pro přecházení a chodníky, SO 106 Úprava napojení MK
16. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška proti Marcela Prchalová, Těšínská 87, Ostrava
16. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška proti DENKER MOTORS s.r.o. v likvidaci, Táboritská 880/14, Praha, Kateřina Walletzká, třída Palackého 1387/12, Kyjov
16. 01. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj - Veřejná vyhláška, vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření "6114 - MORAVIA Plynovod, úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kroměříž"
16. 01. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1110/2 parc. č. 1110/5 a 1110/6 v k.ú. Kroměříž
16. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 1971/11 na ul. Brandlova v Kroměříži
15. 01. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 5.2.2019, vypnutá oblast: Kroměříž - 1. máje, Tovačovského a Husovo náměstí dle přiloženého seznamu
15. 01. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 5.2.2019, vypnutá oblast: Kroměříž - ul. Křížná dle přiloženého seznamu
15. 01. 2019 Exekutorský úřad Svitavy - dobrovolná dražba AGRO Mouřenín spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 133/70, Svitavy
11. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Oprava chodníku a zídky v obci Rataje" SO 01 Chodník, SO 102 Opěrná stěna "
11. 01. 2019 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Parkovací dům Havlíčkova"
11. 01. 2019 Exekutorský úřad Zlín - dražební vyhláška proti Jan Hledík, Zdislavice 93, Troubky-Zdislavice
11. 01. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.1.2019, vypnutá oblast: Kroměříž - m.č. Bílany dle přiloženého seznamu
11. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "ROZŠÍŘENÍ PROVOZU NA VÝROBU ROZVADĚČŮ|" Kroměříž, Stoličkova
11. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Petr Mucha, Oskol 3192/43, Kroměříž
11. 01. 2019 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška, dražba nemovité věci 6. 3. 2019 v 10:00 hodin
10. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 699, ul. Vrchlického v Kroměříži
10. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 3985 na místní komunikaci Albertova v Kroměříži
10. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše před prodejnou AVOS u ulice Braunerova v Kroměříži
09. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše před prodejnou AVOS u ulice Braunerova v Kroměříži
08. 01. 2019 Město Kroměříž - Městská policie - vypisuje výběrové řízení na místo strážníka Městské policie Kroměříž
07. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - rozhodnutí o stavebním povolení "Technická infrastruktura pro komunitní dům Kvasice" SO 301.1 - Komunikace, SO 301.2 - Komunikace pro pěší
05. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru životního prostředí, koordinace státní správy na úseku ochrany lesa
05. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
05. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na mostu přes Věžecký potok, ev.č. 428-011 na silnici II/428 v obci Zlobice
05. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: SML/845/2018 pro Rodinné centrum Kroměříž, z.s., se sídlem Kollárova 658/13, Kroměříž
05. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor právní - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: SML/842/2018
05. 01. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejnoprávní smlouva č. SML/770/2018 o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských rezervací a městských památkových zón

XML