Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Vedení města - Telefonní spojení do volebních místností č.j. 663/2020
01. 10. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/43210, III/4327, III/43211 Břest - Žalkovice - č.j. 662/2020
30. 09. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1990 v ulici Lutopecká v Kroměříži č.j. 661/2020
30. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne16. 10. 2020 od 11:00 do 15:00, vypnutá oblast: Vodojem Kroměříž - Miňůvky č.j. 660/2020
29. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne16. 10. 2020 od 07:30 do 14:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Postoupky, Miňůvky a Hradisko dle seznamu č.j. 657/2020
29. 09. 2020 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí - veřejná vyhláška - sdělení "Haly pro výkrm prasat Těšnovice" Kroměříž, Těšnovice č.j. 659/2020
29. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Silnice III/36726. Měrůtky, průjezdní úsek" Lutopecny, Měrůtky - č.j.658/2020
29. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432, II/428, místní komunikace v obci Zdounky č.j. 656/2020
29. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ul. Vrchlického a Sv. Čecha č.j. 655/2020
25. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - rozhodnutí - schvaluje stavební záměr "Místní komunikace a chodníky v obci Dřínov" SO 105 - Místní komunikace 5 č.j. 654/2020
25. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne12. 10. 2020 od 07:30 do 14:00, vypnutá oblast: Kroměříž - Axmanova, Braunerova, Dolnozahradská, Jožky Silného, Karla Rajnocha, Nová, Ovocná a U Zámečku dle seznamu č.j. 653/2020
25. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne13. 10. 2020 od 07:45 do 13:00, vypnutá oblast: Kroměříž - Dolnozahradská 3300 č.j. 652/2020
25. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/36740 a místní komunikae v obci Kvasice - ul Bělovská, ul. Zahradní, Čtvrtky, Mariánov, Pod strážným - č.j. 651/2020
25. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Hanácké naměstí, Kroměříž - č.j. 650/2020
25. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komnikaci u č.p. 3075 na parkovací ploše u místní komunikace Spáčilova v Kroměříži - č.j. 649/2020
25. 09. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č 2769/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž - č.j. 648/2020
25. 09. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 3630/6- ostatní plocha v k.ú. Kroměříž - č.j. 647/2020
24. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/367 ul. Kotojedská a místních komunikacích ul. Hulínská, Velehradská, Kaplanova, Gorkého v Kroměříži
24. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, místní komunikace v Kroměříži ul. Velehradská, Hanácké nám., 3. pluku
24. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Stavební práce Račanský, s.r.o., Albertova 3883/27, Kroměříž
24. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Pavol Grego, Lhotka 254, Koryčany
24. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/367, místní komunikace v Kroměříži Kotojedská - Obvodová
23. 09. 2020 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška proti Roman Konečný, Vojtěchov 69, Hvozd
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/36724 a stezce pro chodce a cyklisty v úseku Zlobice - Bojanovice
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkovací plocha u p.č. 3984, u místní komunikace Albertova v Kroměříži
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, III/36726, III/36735, III/36738, III/36739, III/42825, III/43215, III/43339, III/43343, účelová komunikace Postoupky - Zlobice
23. 09. 2020 Vedení města - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2020
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Těšnovice, Fotbalové hřiště - oprrava opěrné stěny v k.ú. Těšnovice" Kroměříž, Těšnovice
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432 ul. Velehradská v Kroměříži
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkovací plocha na p.č.5342, ul. Vrchlického, Kroměříž
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43215 v Kroměříži ul. Havlíčkova (Plačkov)
23. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43215 v Kroměříži ul. Havlíčkova (Plačkov)
22. 09. 2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - Nařízení mimořádného opatření č. 8/2020
22. 09. 2020 Exekutorský úřad Zlín - usnesení o vyklizení bytu Antonín Dopita, Lutopecká 1411/5, Kroměříž
22. 09. 2020 Exekutorský úřad Zlín - usnesení o vyklizení bytu Michal Lakatoš, Marie Lakatošová, U Zámečku 2086/5, Kroměříž
22. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne12. 10. 2020 od 07:30 do 14:00, vypnutá oblast: Kroměříž - ul. Svatopluka Čecha dle seznamu
22. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/36724 a stezce pro chodce a cyklisty v úseku Zlobice - Bojanovice
22. 09. 2020 Město Kroměříž - Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 8/2020, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020, o nočním klidu
21. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkovací plocha u p.č. 3984, u místní komunikace Albertova v Kroměříži
18. 09. 2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - Nařízení mimořádného opatření č. 7/2020
18. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Stavební práce Račanský, s.r.o., Albertova 3883/27, Kroměříž
18. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 5. 10. 2020 od 11:00 do 15:00, vypnutá oblast: Kroměříž - Postoupky
18. 09. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 22. 9. 2020 od 07:30 do 16:00, vypnutá oblast: Kroměříž - část ul. Bílanská
18. 09. 2020 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška proti Vladimír Sottner, Bratrská 709/34, Přerov
18. 09. 2020 Exekutorský úřad Jeseník - exekuční příkaz proti Vedra Marek, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
18. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, III/36726, III/36735, III/36738, III/36739, III/42825, III/43215, III/43339, III/43343, účelová komunikace Postoupky - Zlobice
17. 09. 2020 Město Kroměříž - Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 8/2020, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020, o nočním klidu
17. 09. 2020 Vedení města - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2020
16. 09. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Těšnovice, Fotbalové hřiště - oprrava opěrné stěny v k.ú. Těšnovice" Kroměříž, Těšnovice
16. 09. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, pozemek pozemková parcela č. 1230/42 v k.ú. Kroměříž

XML