Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, KHUNG NGUYEN MANH, Antonína Dvořáka 744, Hulín
24. 05. 2019 Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška proti Jurčička Michal, K. H. Borovského 812, Pelhřimov
24. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ulice Mánesova, Páleníčkova, Na Sladovnách
24. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ul. Švabinského nábřeží
23. 05. 2019 Vedení města - Informace o odvolání z funkce zapisovatele a jmenování do funkce zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu 2019
23. 05. 2019 Exekutorský úřad Karlovy Vary - dražební vyhláška proti Telička Tomáš, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
23. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 3033 ul. Spáčilova v Kroměříži
23. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 1222/10 na ul. Gen. Svobody v Kroměříži
23. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na náměstí Svobody a ul. Míru v Chropyni
23. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Reko MS KM Vážany - Požárníků" Kroměříž, Vážany č.p. 27, Požárníků 31 - Bedřicha Zelinky" Kroměříž
23. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o změně umístění stavby "Polyfunkční dům Havlíčkova 01" Kroměříž
22. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Projektový manažer, zajišťování činností souvisejících s agendou projektu "Zdravé město"
22. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnici trasa sportovní akce triatlon "KROMPLMEN"
22. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnici III/36736, III/36735, III/36739 Bařice
21. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Reko MS Kroměříž - Bedřicha Zelinky" Kroměříž
21. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Reko MS Kroměříž, Josefa Obadala +1, č. stavby 7700101020" Kroměříž
21. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Energetické úspory - AUTOSCHOP PAULUS s.r.o., Kroměříž č.p. 3221, Hulínská 26
21. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/432, ul. Masarykova v Koryčanech
21. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži, Velké náměstí
21. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži Vodní, Ztracená, Komenského náměstí, Vejvanovského
20. 05. 2019 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška proti Vladislava Vlčková, Jiráskova 2492/35, Kroměříž
20. 05. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Miroslav Sedlák, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát
20. 05. 2019 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška proti 1) NIKOS - dřevo a stavby s.r.o. v likvidaci, sídlem Truhlářská 1519/62, Praha 4, 2) Aleš Pavelka, Slunečná 138, Jakubčovice nad Odrou
20. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 4014/14 na místní komunikaci Čs. armády v Kroměříži
20. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2415 na parkovací ploše u místní komunikaci Páleníčkova v Kroměříži
17. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43220, III/36735, III/36744, III/42819, III/42826 trasa sportovní akce "Kostelany bike maraton"
17. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2801 na místní komunikaci Kollárova v Kroměříži
17. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2801 na místní komunikaci Kollárova v Kroměříži
17. 05. 2019 Město Kroměříž, odbor školství mládeže a tělovýchovy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: 36/01/19/1 pro Tělocvičná jednota Sokol Postoupky se sídlem Postoupky 67, Kroměříž
16. 05. 2019 Mikroregion Kroměřížsko - Závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko za rok 2018 + Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
16. 05. 2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Závěrečný účet DSO Sdružení pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2018
16. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Klára Košutová, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška proti Petra Sadilová, Wolkwrova 184, Zborovice
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Zlín - dražební vyhláška proti Jan Hledík, Zdislavice 93, Troubky - Zdislavice
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Světlana Nováková, Havlíčkova 1253/42, Kroměříž
16. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělemí územního rozhodování a stavebního řádu
16. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Riegrovo náměstí v Kroměříži (u školní jídelny)
15. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428 v obci Pačlavice u č.p. 89/1 v k.ú. Pačlavice
15. 05. 2019 Město Kroměříž - Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu
15. 05. 2019 Město Kroměříž - Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 10/2017, o místních poplatcích
15. 05. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 87 v k.ú. Zlámanka
15. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Reko MS Kroměříž - Pod Barbořinou" Kroměříž
15. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby "Manipulační ploch" Kroměříž na pozemcích parc.č. 5023/4, 5237 v k.ú. Kroměříž
15. 05. 2019 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška proti Jitka Oláhová, U Hejtmana 206, Chropyně
15. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43223 v obci Šelešovice
14. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Marie Polišenská, Roman Polišenský, Pilařova 8/2, Kroměříž
14. 05. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/239 v k.ú. Kroměříž
14. 05. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví města Kroměříže v k.ú. Kroměříž a v k.ú. Bílany za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. v k.ú. Kroměříž, k.ú. Bílany, k.ú. Hradisko, Postoupky a Miňůvk
14. 05. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428, místní komunikace v Kroměříži Na Lindovce, Pavlákova
14. 05. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3. 6. 2019, vypnutá oblast: Kroměříž - 3. pluku, Albertova, Boční, Dvořákova, Fügnerova, Gen. Klapálka, Gen. Bočka, Gen. Píky, Hanácké náměstí, Havlíčkova, Legionářů, dle seznamu

XML