Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí oddělení ekologie krajiny
18. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.10. od 7.30 do 15.00 hodin, Kroměříž - Kotojedy dle přiloženého seznamu
17. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí útvaru interního auditu a vnitřní kontroly
17. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 4020 (Francouzská ul.) na parkovací ploše u místní komunikace Albertova v Kroměříži
17. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici III/4348 v úseku Vlkoš - Troubky
17. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Moravcova v Kroměříži
17. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Zborovská v Kroměříži
17. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, parcela č. 1194 o výměře 3631 m2 v k.ú. Postoupky
16. 09. 2019 Město Kroměříž, odbor školství mládeže a tělovýchovy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: 137/02/19/2 pro Mažoretky Jany Pavlíčkové, z.s. se sídlem Komenského náměstí381/20, Kroměříž
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Jaroslav Knap, Čs. Armády 4006/17, Kroměříž
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Světlana Nováková, Havlíčkova 1253/42, Kroměříž
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Miloslav Kytlica, Kotojedská 459/11, Kroměříž
16. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.10. od 7.30 do 10.00 hodin, Kroměříž - Kotojedská - Albert ČR, s.r.o.
16. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.10. od 7.30 do 12.30 hodin, Kroměříž - Nad Lomy dle přiloženého seznamu
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška proti Soňa Tulisová, Sadová 883, Hulín
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - změna č. 1 územního plánu Zástřizly a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - změna č. 1 územního plánu Zástřizly
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Braunerova, Nová, U Zámečku, Dolnozahradská v Kroměříži
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/36739, II/367, III/36734, III/36735, III36736 Bařice - Střížovice
16. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ul. Šafaříkova
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Hana Nováková, Zborovská 4602, Chomutov
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Marie Suchánková, Sokolská 412, Hulín
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Světlana Nováková, Havlíčkova 1253/42, Kroměříž
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Kroměříž - dražební vyhláška proti Zdeněk Solanský, Zákostelí 164, Zdounky
13. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/43215 Havlíčkova v Kroměříži mezi ul. Albertova - K Terezovu
13. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 1111, ul. Kollárova v Kroměříži
13. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.10. od 11.30 do 15.00 hodin, Kroměříž Malý Val a Masarykovo náměstí č.p. 183
13. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 2.10. 2019 od 12.30 do 14.30 hodin, Kroměříž Vážany Lesní 299/54
13. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.10.2019 od 11.30 do 15.00 hodin, Kroměříž, Osvoboditelů 4069/8
12. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "REKO MS Kroměříž - Bílanská +2, etapa 2" Kroměříž, Bílanská, Čelakovského, Raisova, Partyzánská
12. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.10.2019 od 7.30 do 11.00 hodin Kroměříž - Moravská, Páleníčkova, Velehradská a Vrobelova
12. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.10. 2019 od 11.30 do 15.00 hodin, Kroměříž - Vážany
12. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.9. od 7.30 do 10.30 hodin Kroměříž, Vážany
12. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Kpt. Jaroše č.p.615, Kroměříž
12. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí oddělení provozní správy
11. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti správního obvodu ORP Kroměříž
11. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí oddělení provozní správy
11. 09. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 51 - trvalý travní porost o výměře 154 m2 v k.ú. Trávník
11. 09. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.146/1 - zahrada o výměře 306 m2 v k.ú. Miňůvky
11. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Bartošková Štěpánka, Bezměrov č.p. 3
11. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, 11.9.2019 v 9 hodin. - předmět 2 ks sekyr
10. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kroměříž, parkovací ploch, ul. Spáčilova, č.p.3080
10. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor finanční - oznámení o zveřejnění - schválený rozpočtový výhled města Kroměříže
10. 09. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška proti Bohumír Dvořák, Rataje 97
10. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.9.2019 7.30 - 14.30 hod.
10. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti NEW GARDEN s.r.o. Zdounky
10. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Nikol Finková, Hlavní 37/37, Zborovice
10. 09. 2019 Exekutorský úřad Rokycany - dražební vyhláška proti Jan Novák, Věžky 37
10. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kroměříž, Gen.Svobody - mezi ul. Smetanova - Štěchovice
10. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kroměříž, II/428 Lutopecká, Odbojářů a Koperníkova
10. 09. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kroměříž, Za Květnou zahradou, za kolonádou v Kroměříži

XML