Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Exekutorský úřad ve Zlíně - usnesení o vyklizení bytu, Anna Ščuková, U Zámečku 2131/4 Kroměříž
03. 07. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.7.2020 od 7,30 do 14,30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž - vodárna Za Zámeckou zahradou
03. 07. 2020 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru regionálního rozvoje - Ekolog města
02. 07. 2020 Exekutorský úřad Břeclav - dražební vyhláška proti Jiří Kučera, Věžky 61, Věžky
02. 07. 2020 Ministerstvo životního prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov (posouzení změn)
02. 07. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, usnesení ustanovení opatrovníka "Rekonstrukce RD č.p. 1650/55 včetně novostavby garáže" Kroměříž č.p. 1650, Švabinského nábřeží 55
01. 07. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy domu č.p. 142 Kostelany, pro nájemní bydlení"
01. 07. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 17.7.2020 od 7,30 do 14,30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž - Gen. Svobody, Havlíčkova, Soudní a náměstí Míru dle seznamu
01. 07. 2020 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, výzva k odstranění reklamního zařízení v k.ú. Kroměříž
01. 07. 2020 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, výzva k odstranění reklamního zařízení v k.ú. Miňůvky
01. 07. 2020 Exekutorský úřad Přerov - usnesení o odročení dražebního jednání proti Ondrej Koky, Náměstí 900, Morkovice - Slížany
30. 06. 2020 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkovýúřad pro Zlínský kraj - Rozhodnutí, komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice
30. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici III/43215 v obci Nětčice
30. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432, II/367 místní komunikace v Kroměříži
29. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení sociální práce - Sociální pracovník na úseku veřejného opatrovnictví
29. 06. 2020 Ministerstvo průmysl a obchodu, odbor stavební - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení "6114 MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU 160 BUKOVANY - TU 166 BEZMĚROV 2A"
29. 06. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, 1. Červený šroubovák s černou rukojetí, 2. Kombinační kleště
29. 06. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, prodej pozemková parcela č. 57/12 v k.ú. Kotojedy
26. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení územního plánování - Výkon úřadu územního plánování
26. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "vybudování nového sjezdu" Kroměříž č.p. 1315, Štěchovice 7
26. 06. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 17.7.2020 od 7,30 do 14,30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž - Havlíčkova dle seznamu
26. 06. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 117.7.2020 od 7,30 do 14,30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž - Velehradská 880 a náměstí Míru 517/7
26. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/43227, účelová komunikace most ev.č. 43227-1 v k.ú. Cvrčovice
26. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Stoličkova v Kroměříži
25. 06. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v 1. NP budovy č.p. 2471 na ulici Sokolovská v Kroměříži
25. 06. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v 1. NP budovy č.p. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži
25. 06. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 601/8, 4539, 2568 v k.ú. Kroměříž
25. 06. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v domě č.p. 61 na ulici Vodní v Kroměříži
25. 06. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 1104/43 v k.ú. Kroměříž
25. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení "Morkovice - rekonstrukce ulice Nová" SO 101 - místní komunikace, SO 102 - Chodníky a sjezdy, terénní úpravy, SO 401 - Veřejné osvětlení
25. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na parkovací ploše u č.p. 4003/11 u místní komunikace Čs. armády v Kroměříži
25. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na parkovací ploše u místní kmunikace Sokolská ve městě Morkovice-Slížany
25. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/36733, III/4327 ul. Stoličkova v Kroměříži
25. 06. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.7.2020 od 7,30 do 14,30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž - Třasoňova dle seznamu
24. 06. 2020 Město Kroměříž - Konání akcí v návaznosti na Obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 1/2020 o nočním klidu
24. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pravčice v uplynulém období 2014 - 2020
24. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Rodinný dům - stavební úpravy" Kroměříž, Postoupky č.p. 57
24. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci "U Klimešů! u křižovatky s ul. Osvoboditelů v Kroměříži, místní část Vážany
23. 06. 2020 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - veřejná vyhláška, sdělení "Haly pro výkrm prasat, farma Těšnovice" Kroměříž, Těšnovice
23. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 4050 na místní komunikaci Rumunská v Kroměříži
23. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432, III/4322, místní komunikace mezi obcemi Hulín - Pravčice
23. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432 ul. Velehradská, místní komunikace Vrobelova, Sokolovská, Moravská v Kroměříži
23. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Kroměříži Pod Barbořinou, Květná, Víta Nejedlého
23. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432 mezi obcemi Těšánky - Roštín, místní komunikace u obce Lebedov
23. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor služeb - rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události
23. 06. 2020 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška proti Josef Šebestík, Šelešovice 39, Šelešovice
22. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Aneta Vlčková, Izabela Rozsypalová, Nětčice 71, Zdounky
22. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Ivana Tománková, Patrik Sinu, Martin Tománek, Adéla Tománková, Natálie Sinuová, Milíčovo náměstí 521/15, Kroměříž
22. 06. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Těšnovice, Fotbalové hřiště - oprava opěrné stěny v k.ú. Těšnovice" Kroměříž, Těšnovice
19. 06. 2020 Vedení města - Upřesněný program na XIV. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 25. června 2020 v 16 hodin

XML