Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikace ve městě Morkovice-Slížany, Cimburk, Sokolská, Ve Bráně, Přecechtělova, Legionářská
31. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - parkovací plocha u č.p. 3344 u ul. Třasoňova v Kroměříži
30. 03. 2023 Vedení města - Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2023
30. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43215, místní komunikace v Kroměříži Havlíčkova, Za Květnou zahradou, Albertova
29. 03. 2023 Město Chropyně - Opatření obecné povahy č. 1/2023 - Změna č. 6 Územního plánu Chropyně
29. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí schválení stavebního záměru "RD1 řadový Kotojedská ul., Kroměříž"
29. 03. 2023 02/334/072739/3259/37/2022/PoK rozhodnutí - společné povolení (U+S) "RD1 řadový Kotojedská ul., Kroměříž"
29. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 507 ul. Masarykova v Chropyni
29. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - pozemková parcela č. 3292/1 v k.ú. Kroměříž
29. 03. 2023 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2807/20 - orná půda v k. ú. KM
29. 03. 2023 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 249/1 - orná půda v k. ú. Těšnovice
29. 03. 2023 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.4.2023, vypnutá oblast: Kroměříž -ul. Jožky Silného č.p. 2824/12
29. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - p.č. 1216 k.ú. Bílany, Kroměříž
28. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení společného řízení "Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž" Kroměříž č.p. 4064, Rumunská 22
28. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu účelová komunikace k pivovaru v obci Záhlinice
28. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na komunikaci křižovatka ulic Sokolská x Javorová v Hulíně
27. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na komunikaci u č.p. 1305/1 ul. U Sýpek v Kroměříži
27. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na komunikaci u č.p. 788 ul. Tyršova v Kroměříži
27. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na komunikaci u č.p. 1020/1 ul. Kpt. Jaroše v Kroměříži
27. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na komunikaci u č.p. 615/14 ul. Kpt. Jaroše v Kroměříži
27. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikace Švabinského nábř. v Kroměříži (před budovou ZŠ Zámoraví)
27. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na komunikace mezi obcemi Těšnovice - Trávník, v obci Trávník
27. 03. 2023 Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí - usnesení o odročení dražebního jednání 29.03.2023
27. 03. 2023 Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška proti Josef Bednář, Máchova 2474/5, Kroměříž
27. 03. 2023 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Marián Suchánek, Kpt. Jaroše 567/13, Kroměříž
27. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, knihy 23 ks
26. 03. 2023 Vedení města - Výsledky voleb do zastupitelstva obce Střížovice
24. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "REKO MS Kroměříž - Myslbekova+1"
24. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - soubor movitých věcí: dle seznamu
23. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací plocha u č.p. 3859/2 u ul. Vachova v Kroměříži
23. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška dřevěné skříňka 12 ks, konferenční stolek 1 ks
22. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36725, účelová komunikace v obci Bezměrov, železniční přejezd P7233 na trati Kojetín - Valašské Meziříčí
22. 03. 2023 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.4.2023, vypnutá oblast: Kroměříž - ul. Třebízského č.p. 1460, 1331, 1330 a 1326
22. 03. 2023 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.4.2023, vypnutá oblast: Kroměříž - ul. Úprkova dle seznamu
21. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, místní komunikace v Hulíně ulice Holešovská, Kostelní, Žižkova, Jiráskova, Nábřeží
21. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, II/367, III/43215, III/36733, III/36734, III/36735, místní komunikace v Kroměříži
21. 03. 2023 Exekutorský úřad Praha 4 -dražební vyhláška proti Balážová Klaudia, Albertova 3883/27, Kroměříž
20. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti "Cyklostezka Břest - Skaštice"
20. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkovací plocha u č.p. 3370 u ul. Úprkova v Kroměříži
20. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikace v Kroměříži, Velké náměstí
20. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Gorkého v Kroměříži (vjezd od ul. Jiráskova)
20. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření veřejného osvětlení K Moravě, Horní Zahrady, Kroměříž
17. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikace Gorkého v Kroměříži
17. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/367, ul. Kotojedská v Kroměříži
17. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - soubor movitých věcí: dle seznamu
16. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/43230, II/432, III/43231 Koryčany - Osvětimany
16. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - pozemek parcela č. 582 v k.ú. Miňůvky
15. 03. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Tach..." již není dostupný.
15. 03. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/367, místní komunikace v Kroměříži, 1. máje, Milíčovo náměstí, náměstí Míru, Šafaříkova, Riegrovo náměstí, Masarykovo náměstí
15. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukce na prodej movité věci - kuchyňský nůž o celkové délce 32 cm s čepelí o délce 20 cm

XML