Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Vedení města - Pozvánka na XXV. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 16 hodin
30. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - ROZHODNUTÍ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, Škoda Felicia Combi, barvy červené - metal, RZ: 4M2 9096, VIN FMBEHH653V0392990
30. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - ROZHODNUTÍ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, Škoda Felicia Combi, barvy červené - metal, RZ. 3Z3 8141, VIN TMBEFF654TO182407
29. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3743/83 - ostatní plocha v k.ú. Kroměříž
27. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - oznámení o zahájení řízení "Kostelany, Lhotka - kanalizace a ČOV" Kostelany, Lhotka
26. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení zahájení územního a stavebního řízení "Rekonstrukce MK v obci Zborovice etapa 1-3, ul. Za nádražím 1 a 2"
25. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Otakar Smetka, Hradisko 78, Kroměříž
25. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Těšnovice-kabel NN, Matuška" Kroměříž , Těšnovice
25. 11. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - Zvedák na motorová vozidla (hever)
25. 11. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - pracovní nářadí
25. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Marcel Úlehla, 3689/13, Kroměříž
25. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor finanční - návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2022
25. 11. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15.12. 2021 od 07:30 do 15:00, vypnutá oblast: Kroměříž - Chropyňská dle seznamu
23. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Zborovská v Kroměříži
23. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení "Základní technická vybavenost pro výstavbu RD Litenčice - Lokalita pod hřištěm"
22. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - ROZHODNUTÍ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, Škoda Octavia, barvy červené, bez RZ i VIN kódu
22. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - ROZHODNUTÍ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, Peugeot 308 SW, barvy černé, bez RZ, VIN kód VF34HZH55190655
22. 11. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - návrh rozpočtu na rok 2022
22. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení zahájení stavebního řízení "Rekonstrukce silnice III/43223 v obci Rataje"
22. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Přípravné práce sanace vlhkého zdiva Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž"
22. 11. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - lovecký nůž s boxerem
22. 11. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - AKU rozbrušovačka zn. Graphite
22. 11. 2021 Exekutorský úřad Hodonín - dražební vyhláška proti Miroslava Kadlčíková, Svatoplukova 755, Staré Město
22. 11. 2021 Exekutorský úřad Olomouc - usnesení o odročení dražebního jednání proti KODIAK Group s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha, Nové Město
19. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.1400 v k.ú. Bílany
19. 11. 2021 Státní veterinární správa Zlín, VV upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka
19. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent/referentka odboru investic-příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek
18. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu ve městě Kroměříž-viz příloha
18. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu: Hulín - ul. Holešovská, Hviezdoslavova, Sokolská
16. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor finanční - návrh rozpočtu Mikroregionu Kroměřížsko na rok 2022
16. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkovací plocha u č.p. 4051 na místní komunikaci Albertova v Kroměříži
16. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na silnice II/432 ul. Velehradská v Kroměříži
15. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Cetechovice
15. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Střílky
15. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a městem Koryčany
15. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Zástřizly
15. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Chvalnov - Lísky
15. 11. 2021 Dokument "MěÚ Kroměříž, stavebn..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Dražební společnost M..." již není dostupný.
15. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/367, místní komunikace u obce Kvasice
15. 11. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Most..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432 v souvislosti s akcí "Oprava žel. přejezdu P7317 u obce Olšina"
12. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikace Kpt. Jaroše v Kroměříži
12. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na III/46740, III/46741, místní komunikace v obci Kvasice
12. 11. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru bezúplatného převodu částí pozemku parc.č. 719/1, 719/3 a 8398/2 v k.ú. Kroměříž
11. 11. 2021 Dokument "MěÚ Kroměříž, stavebn..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Dokument "MěÚ Kroměříž, stavebn..." již není dostupný.
11. 11. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži, Velké náměstí, Riegrovo náměstí, Prusinovského

XML