Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Vedení města - Upřesněný návrh programu XX. ZMK konaného 15. dubna 2021
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Silnice III/367738: Lubná, průjezdní úsek" Lubná
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, MIRBAU, s.r.o., Obvodová 3315, 15a, Kroměříž
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4065 (naproti štítu) na ul. Albertova v Kroměříži
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, III/4328, III/4326, III/4327, III/43211, místní a účelová komunikace v Hulíně
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Na Kopečku v Kroměříži
09. 04. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 6. 5. 2021 od 07:30 do 12:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Vážany, Osvoboditelů a Stavbařů dle seznamu
09. 04. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29. 4. 2021 od 07:30 do 15:00, vypnutá oblast: Kroměříž, Svatopluka Čecha, Kollárova a Březinova dle seznamu
09. 04. 2021 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - veřejná vyhláška, usnesení o převzetí žádosti
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o prodloužení územního řízení "Jarohněvice, zahr. kolonie, VN+TS+NN"
09. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43220 a místní komunikace K Drahlovu mezi obcemi Jarohněvice - Drahlov
07. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení správního řízení na účelovou komunikaci parc. č. 5003/1 v k.ú. Kroměříž
07. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ulice Erbenovo nábřeží, Švabinského nábřeží
07. 04. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23. 4. 2021 od 07:30 do 13:30, vypnutá oblast: Kroměříž, Bílanská dle seznamu
06. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36733, místní komunikace v Kroměříži ulice Oskol, Tovačovského, Spáčilova, Kostnická, Husovo nám.
06. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení "SO 301 Jednotná kanalizace" "SO 361 Přeložka vodovodu" v rámci stavby "Silnice III/36726: Měrůtky, průjezdní úsek"
06. 04. 2021 Vedení města - Pozvánka na XX. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 16 hodin
06. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí oddělení registrace živností
01. 04. 2021 Exekutorský úřad Hodonín - dražební vyhláška proti Libor Zsemberi, Masarykova č.p. 243, Chropyně
01. 04. 2021 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání
01. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení "Kanalizace a ČOV Nová Dědina č.p. 93"
01. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí oddělení územního plánování
01. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí oddělení územního rozhodování a stavebního řádu
30. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4058 na ul. Albertova v Kroměříži
29. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4065 (u štítu) u místní komunikace Albertova v Kroměříži
29. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4092 u místní komunikace Nitranská v Kroměříži
29. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Antonína Dvořáka (parc. č. 4986,4924) v obci Hulín
29. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkovací plocha u č.p. 3036/9 u místní komunikace Spáčilova v Kroměříži
29. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkoviště u ul. Příční v Koryčanech
29. 03. 2021 Exekutorský úřad Plzeň-město - usnesení o odročení dražbního jednání proti Miloslav Semela, Lutopecká 1410/3, Kroměříž
29. 03. 2021 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška proti Rudolf Golemba, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
29. 03. 2021 Exekutorský úřad Tábor - dražební vyhláška proti Pavel Hepnar, Vladimíra Hepnarová, Holešovská 674, Hulín
26. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikace v Kroměříži, sídliště Barbořina
26. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III/43227, místní komunikace v obci Cvrčovice
26. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor služeb - rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události
25. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Trubkovody SEK v obci Lubná"
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4058/21 na ul Albertova v Kroměříži
24. 03. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2715/4 v k.ú. Kroměříž
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 3984/4 u místní komunikace Albertova v Kroměříži
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 3575/60 u místní komunikace Spáčilova v Kroměříži
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, rozhodnutí - stavební povolení "Protierozní opatření v k.ú. Pačlavice" SO 002 Polní cesta DC66
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 190 na místní komunikaci v Kroměříži, místní část Trávník
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Soudní (před budovou Okresního soudu) v Kroměříži
24. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic II/428 x III/43346 v Morkovicích-Slížanech
23. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4058 na ul Albertova v Kroměříži
23. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vrbka v uplynulém období 2015 - 2021
23. 03. 2021 Město Kroměříž, odbor školství mládeže a tělovýchovy - opatření hejtmana Zlínského kraje změna č. 8
23. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4065 (u štítu) na ul Albertova v Kroměříži
23. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupná účelová komunikae v areálu OC TESCO Kroměříž
22. 03. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 4058 na ul Albertova v Kroměříži

XML