Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích III/42825, II/432, III/43215, III/42815, III/43224, III/43220, III/36734, II/367, III/43218 Zdounky železniční přejezd
30. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení Silnice II/428, III/43346: Morkovice, Křižovatka
30. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, rozhodnutí stavební povolení "Dopravní a technická infrastruktura pro I. etapu lokality Hanácké pole, Kroměříž" SO 102 Komunikace, chodníky
29. 07. 2021 Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o zrušení dražebního jednání proti Kateřině Komínkové, Pačlavice 119
29. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelová komunikace Kroměříž, Távnické zahrádky
29. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Dominik Košťál, U Zámečku 2056/6, Kroměříž
28. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací plocha u č.p. 3985/2 u místní komunikace Albertova v Kroměříži
28. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Tovačovského, Chropyňská, Erbenovo nábřeží v Kroměříži
28. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Švabinského nábřeží x Bartošova v Kroměříži
28. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži, Sv. Čecha, Kollárova
27. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, PD CERKOM, s.r.o., náměstí Míru 3287/13, Kroměříž
27. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Záhumenní v obci Pravčice
27. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u mostu ev.č. 435-009 na silnici II/435,, mezi obcemi Kroměříž - Plešovec
27. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Podlesí II, ve městě Chropyně
27. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Rataje, Popovice
26. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení "Obnova ulice Cinburk Morkovice-Slížany" SO 101 -oprava místní komunikace, SO 103 - zpevněné plochy
24. 07. 2021 Exekutorský úřad Olomouc, Dražební vyhláška proti: Libor Černý, Křenovice 48
24. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Tyršova, silnice III/43215 ul. Havlíčkova, Purkyňova, Soudní v Kroměříži
22. 07. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "6114 MORAVIA - VTL Plynovod, Úsek TU 160 Bukovany - TU 166 Bezměrov 2A"
21. 07. 2021 Město Kroměříž - informace o konání akcí
21. 07. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, konání aukce 21.7.- 4.8. 2021, předmět aukce: viz příloha
21. 07. 2021 EG.D, a.s. - ZRUŠENÍ oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26. 7. 2021 od 07:30 do 10:30, vypnutá oblast: Kroměříž, Albertova a Havlíčkova
21. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Silnice III/05511 Záhlinice, Hulín Chrášťany, III/43828 Záhlinice - Kurovice, místn komunikace Hulín - Chrášťany
20. 07. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, konání 20.7.-11.8.2021, předmět aukce-viz. příloha
19. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby " Silnice III/367738 Lubná, průjezdní úsek"
19. 07. 2021 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška proti Kateřině Komínkové, Pačlavice 119
19. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent/referentka oddělení spisové služby. Druh práce: Administrativní a spisový pracovník
19. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: parkovací plocha před č.p. 270 u místní komunikace Husovo nám. v Kroměříži
16. 07. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - "V417/817 – zdvojení vedení "
16. 07. 2021 Obec Chvalnov-Lísky, veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2/2021 - Změna č. 2 Územního plánu Chvalnov-Lísky
15. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice III/36724 místní komunikaci v obci Bojanovice
14. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice III/36733 v Kroměříži ul. Hulínská, Chropyňská, Nádražní, Bílanská
14. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy rodinného domu Lutopecny č.p.41"
14. 07. 2021 Zlínský kraj-odbor ekonomický, vyhlášení záměru o bezúplatném převodu nemovitých věcí - pozemků p.č.813/145, 146,161, 162,817/7, 12 v k.ú. Kroměříž
14. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: parkovací plocha u č.p. 4038/23 ul. Albertova v Kroměříži
14. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice II/432 ve městě Koryčany
14. 07. 2021 EG.D, a.s. - ZRUŠENÍ oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27. 7. 2021 od 07:00 do 15:30, vypnutá oblast: Kroměříž Axmanova, Braunerova, Dolnozahradská, J. Silného, K.Rajnocha, Nová, Ovocná, Altýře, U Zámečku, Zámeček Světlá a část obce Trávník
14. 07. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30. 7. 2021 od 08:30 do 11:00, vypnutá oblast:ul. nebo jejich části Albertova, Havlíčkova
14. 07. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30. 7. 2021 od 07:30 do 15:00, vypnutá oblast: Kroměříž, část ul. Havlíčkova
14. 07. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29. 7. 2021 od 07:00 do 15:30, vypnutá oblast: Kroměříž Axmanova, Braunerova, Dolnozahradská, J. Silného, K.Rajnocha, Nová, Ovocná, Altýře, U Zámečku, Zámeček Světlá a část obce Trávník
13. 07. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 28. 7. 2021 od 07:00 do 15:30, vypnutá oblast: Kroměříž, Komenského náměstí, ul. Tovačovského a Tylova č. 220
13. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: III/4322, III/4903, Pravčice, Hulín
13. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: parkovací místo u č.p.4020 na ul. Albertova, Kroměříž
12. 07. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 719/1, 719/3 a 8398/2 v k.ú. Kroměříž
12. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: parkovací místo u č.p.3975 na ul. Třasoňova, Kroměříž
12. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: parkovací plocha u č.p. 4020 ul. Albertova, Kroměříž
12. 07. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27. 7. 2021 od 07:00 do 15:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Trávník dle seznamu
12. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Páleníčkova v Kroměříž - oprava chodníků v ul. Páleníčkova
09. 07. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení společného řízení "Vybudování nových betonových lodžií bez základů bytového domu Úprkova 3683 - 85, Kroměříž" Kroměříž, Úprkova ul.
08. 07. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.

XML