Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Klára Košutová, Velké nám. 115, Kroměříž
19. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Vážany u |Kroměříže, rozšíření DS, zahr. kolonie"
19. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Novostavba skladu posypové soli areál SÚS Kroměříž, Kotojedy
18. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu: na silnici II/432 mezi obcemi Kroměříž a Jarohněvice
18. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu: parkovací plocha u místní komunikace na č.p. 280, ul. Kostnická, Kroměříž
17. 07. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška proti: Otakar Smetka, Hradisko č.p.78
17. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru informačních technologií - Informatik-správce aplikací
16. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu: místní komunikace Křižná x Riegrovo nám.
15. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu, silnice II/367 ul. Kojetínská, II/428 ul. Na Lindovce, MK Pavlákova v Kroměříži
15. 07. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti : Stanislav Plesník, 1.máje 623/19, Kroměříž
15. 07. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti: Světlana Nováková, Havlíčkova 1253/42, Kroměříž
15. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Tovačovského (vnitroblok, mezi rampami) v Kroměříži
11. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 4014/14 na místní komunikaci Čs. armády v Kroměříži
11. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2415 na parkovací ploše u místní komunikace Páleníčkova v Kroměříži
11. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci před polyfunkčním domem na silnici II/432, ul. Masarykova v Koryčanech
11. 07. 2019 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška proti Zdeněk Svrčina, Nám. Míru 162, Hulín
10. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor finanční - oznámení o zveřejnění - schválený závěrečný účet města Kroměříže za rok 2018
10. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Petr Sojka, Vladislav 249, Vladislav
10. 07. 2019 OMEXON GA Energo s.r.o. - oznámení - V417 oprava vedení
10. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4322, III/4903, místní komunikace v obci Pravčice a Hulín
09. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2801 na místní komunikaci Kollárova v Kroměříži
09. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2801 na místní komunikaci Kollárova v Kroměříži
08. 07. 2019 Exekutorský úřad Brno-město - exekuční příkaz proti Jana Pištěcká, Albertova 3883/27, Kroměříž
08. 07. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15. 8. 2019, vypnutá oblast: Kroměříž - Na Hrázi a Za Oskolí dle seznamu
08. 07. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15. 8. 2019, vypnutá oblast: Kroměříž - Za Zámeckou zahradou K/2681/13
08. 07. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16. 8. 2019, vypnutá oblast: Kroměříž - Hulínská 2286/28
08. 07. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 9. 8. 2019, vypnutá oblast: Kroměříž - Hulínská 2286/28
08. 07. 2019 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží v budově č.p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži
08. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Reko MS Kroměříž - Kazimíra Rudého" Kroměříž, Kazimíra Rudého
04. 07. 2019 Dokument "MěÚ Kroměříž, odbor o..." již není dostupný.
04. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2424/18 na parkovací ploše u místní komunikace Máchova v Kroměříži
04. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428, místní komunikace v Kroměříži, Odbojářů x F. Vančury
04. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432, MK Koryčany, ul. Masarykova, Dvorky
04. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "REKO MS KM Vážany - Požárníků" Kroměříž, Vážany č.p. 27, Požárníků 31
04. 07. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, pozemek parcela č. 1012 v k.ú. Postoupky
04. 07. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, pozemek parcela č. 1273 v k.ú. Postoupky
04. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Město Kroměříž, odbor školství mládeže a tělovýchovy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže číslo: SML/253/2019 pro Tělovýchovná jednota Těšnovice, z.s. se sídlem Těšnovice 191, Kroměříž
03. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci U Rejdiště v Kroměříži (od ul. Obvodová, podél restaurace M club)
02. 07. 2019 Město Morkovice - Slížany - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č. 1/2019 - změna č.1 Územního plánu Morkovice - Slížany
02. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti správního obvodu ORP Kroměříž
02. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu u č.p. 2884 (před č.p. 2415) na parkovací ploše u místní komunikace Páleníčkova v Kroměříži
02. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Alšova v Kroměříži (u ul. Kotojedská, u ul. U Rejdiště)
02. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
01. 07. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnici II/428, III/42825, III/43215, III/42815 Morkovice - Počenice - objízdná trasa
01. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
28. 06. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnici II/428, místní komunikace ve městě Morkovice
28. 06. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné místní úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži, chodník na ul. Hulínská, Kaplanova
27. 06. 2019 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/367, III/36744, místních a účelových komunikacích v obci Kvasice

XML