Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení o uložení vozidla PEUGEOT 308 SW, barva černá, bez RZ, VIN VF34H9HZH55190655
22. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, rozhodnutí č. 128/2020 - schválení stavebního záměru "Koryčany Blišice - stoková síť"
22. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru regionálního rozvoje - Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti městské mobility a geoinformatiky
21. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení zahájení stavebního řízení "Silnice III/42825: Morkovice" SO 101 - SILNICE III/42825
21. 01. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, pilka na železo
20. 01. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, pákové kleště
20. 01. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, sekera s dřevěným topůrkem
19. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Chodník pro obec Šelešovice Chodník podél silnice II/432, Šelešovice 101 Chodník
19. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení zahájení stavebního řízení "Silnice III/42825: Morkovice" SO 102- Parkovací plochy, SO 103- Úprava a připojení MK a ÚK, SO 105- Chodníky, SO 106- Úprava MK Kolaříkova I, SO 107-Úprava MK Kolaříkova I
19. 01. 2021 Obec Skaštice - veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2020 - Změny č. 3 Územního plánu Skaštice
19. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - ROZHODNUTÍ schvaluje stavební záměr "Chodník na ulici Kroměřížská, Hulín" SO 101 - Chodník, SO 102 -Vjezdy, SO 103 - Ostrůvek
19. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice III/43231 u obce Koryčany
18. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice II/367, ul. 1. máje v Kroměříži
18. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy obecnými schématy
15. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru regionálního rozvoje - Projektový manažer - prodloužení termínu
14. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení společného řízení "Podzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Zborovská" Kroměříž, Zborovská
14. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Koryčany
14. 01. 2021 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - zrušení dražebního jednání proti Miroslav Sehnal, Pornice 118, Pačlavice - Pornice
13. 01. 2021 Okresní soud v Kroměříži - usnesení o určení data smrti Zbyněk Ořechovský, naposledy bytem Bílanská 1605/43, Kroměříž
13. 01. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Rozpočetové opatření č. 2 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2020
13. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci u ul. Albertova v Kroměříži (vjezd k zásobovací rampě prodejny JYSK)
13. 01. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29. 1. 2021 od 07:00 do 16:00, vypnutá oblast: Kroměříž Lázeňská, Na Kopečku, Zámecká zahrada a Sněmovní náměstí dle seznamu
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška proti Pavel Baroš, Benešov u Semil 6, Benešov u Semil
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška proti Denisa Svatošová, Školská 472/38, Karviná - Ráj
12. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách mezi městem Kroměříž a uvedenými obcemi
12. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži, Sněmovní náměstí, Velké náměstí, Masarykovo náměstí, Pilařova, Na Kopečku
12. 01. 2021 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
12. 01. 2021 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství- veřejná vyhláška- rozhodnutí "Střížovice - přístupová komunikace k zěžebnímu prostoru firmy ZAPA beton"
11. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/367 v Kroměříži, Milíčovo náměstí
11. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, rozhodnutí č. 12/2021 - stavební povolení "Technocar s.r.o. - SO 11 prodloužení vodovodního řadu"
11. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 3080/36 na parkovací ploše u místní komunikace Spáčilova v Kroměříži
11. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Rozhodnutí schválení stavebního záměru "Obnova ulice Slížany II b, Morkovice-Slížany"
08. 01. 2021 Zlínský kraj, Ing. Radim Holiš - hejtman - Změna č. 1 Opatření hejtmana Zlínského kraje k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let
08. 01. 2021 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26. 1. 2021 od 07:30 do 13:30, vypnutá oblast: Kroměříž ulice Za Oskolí dle seznamu
08. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Michal Galaík, Husovo náměstí 223/18, Kroměříž
08. 01. 2021 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška proti Jana Pištěcká, Albertova 3883/27, Kroměříž
07. 01. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Schválený rozpočet na rok 2021 + Rozpočtový výhled na období 2022 - 2024
07. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí, schvaluje stavební záměr "Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Vejvanovského" Kroměříž, Vejvanovského
07. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí, schvaluje stavební záměr "Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Malý Val" Kroměříž, Malý Val
07. 01. 2021 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení zahájení stavebního řízení "Oprava chodníku na ulici Rostislavova Kroměříž" SO 01 Chodníky, SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 Sjezdy
06. 01. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
06. 01. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027"
06. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu parc.č. 302 - zahrada v k.ú. Postoupky
06. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku parc.č. 6211 v k.ú. Kroměříž
06. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v suterénu domu č.p.4091-2 na ulici Nitranská v Kroměříži
06. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží a suterénu budovy č.p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži
06. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 6 v k.ú. Zlámanka
06. 01. 2021 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 601/73 v k.ú. Kroměříž
05. 01. 2021 Dokument "MěÚ Kroměříž, odbor ž..." již není dostupný.
05. 01. 2021 Dokument "Krajský úřad Zlínskéh..." již není dostupný.

XML