Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Vedení města - Pozvánka na XII. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 16. dubna 2020 v 16 hodin
09. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Oprava vodovodu, ul. Oskol, Kroměříž - vodovodní přípojka VP5 k HZS včetě vodoměrné šachty a suchovodu"
08. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Vialij Ivanovič Rokač, Skopalíkova 1715/35, Kroměříž
08. 04. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 28. 4. 2020 od 7:30 do 13:30, Kroměříž - Bílany dle seznamu
08. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru regionálního rozvoje - Ekolog města
07. 04. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Arény na zimním stadionu v Kroměříži na ul. Obvodová č.p. 3474
07. 04. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet u tenisových kurtů za zimním stadionem na parc.č. 1104/38 v k.ú. Kroměříž
07. 04. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet v tělocvičně Slavia na ul. Kotojedská č.p. 2590 v Kroměříži
07. 04. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet na plaveckém bazénu v budově č.p. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži
07. 04. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet 1 a bufet 2 na fotbalovém hřišti na ul. Obvodová 3607 v Kroměříži
07. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/43233 v obci Koryčany, místní část Blišice
07. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432, II/367, III/36734, místní komunikace v Kroměříži, okružní křižovatka Velehradská x Albertova x Moravská
07. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432, místní komunikace v obci Roštín
07. 04. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27. 4. 2020 od 11:00 do 15:30, Kroměříž, Bílany, Postoupky, Měrůtky
07. 04. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27. 4. 2020 od 07:30 do 10:30 hodin, Kroměříž, část Trávník
07. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/428 mezi obcemi Kroměříž - Lutopecny (podél stavebnin a betonárky)
07. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/367, III/36740, místní komunikace v obci Kvasice, ul. Tlumačovská
07. 04. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, prodej pozemku parc.č. 503/8 v k.ú. Kroměříž
06. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/36740 a místní komunikace v obci Kvasice
06. 04. 2020 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Posuzování vlivů na životní prostředí - veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 38, "Ekologické uzavření odkaliště Bělov" - změna stavby před dokončením
06. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu u č.p. 1283/21 na místní komunikaci Soudní v Kroměříži
06. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 2436/4 na ul. Boční v Kroměříži v Kroměříži
06. 04. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na křižovatce místních komunikací, lokalita U Mlýna v obci Věžky (větev K1 a K3)
06. 04. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.4.2020 od 11.30 do 15.30 hodin, Kroměříž - Postoupky
06. 04. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.4.2020 od 7.30 do 13.30 hodin, Kroměříž - Za Oskolí a Na Hrázi dle seznamu
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
03. 04. 2020 Policie ČR, obvodní oddělení policie Kroměříž - Vyhlášení popisu věci
01. 04. 2020 E.ON Distribuce, a.s. -zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.4.2020 od 8.15 do 11.30 hodin, Kroměříž - Havlíčkova 1265/50
01. 04. 2020 Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o zrušení dražebního jednání proti Marek Vedra, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
01. 04. 2020 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - usnesení o odročení dražebního jednání proti Petra Sadilová, Wolkerova 184, Zborovice
31. 03. 2020 Exekutorský úřad Kladno - dražební vyhláška proti Rudolf Doupovec, Jestřabice 96, Koryčany
31. 03. 2020 Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška proti Michal Müller, Nádražní 994/20, Bruntál
30. 03. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2762/1 - ostatní plocha v k.ú. Kroměříž
30. 03. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN v k.ú. Kotojedy, Těšnovice, Trávník, Vážany
30. 03. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.4.2020 od 7.30 do 15.00 hodin, Kroměříž - Lutopecká č.p. 1422 -
30. 03. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.4.2020 od 7.30 do 13.30 hodin, Kroměříž - Trávnické Zahrádky č. 146, 147 a 196
30. 03. 2020 E.ON Distribuce, a.s. -zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.4.2020 od 7.30 do 15.00 hodin, Kroměříž - Bílanská, Čelakovského, Hlávkova, Hulínská a Raisova
30. 03. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, prodej pozemku parc.č. 1194 , k.ú. Postoupky
30. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Jana Minksová, Riegrovo náměstí 3767/10, Kroměříž
30. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Václav Zajíc, Kristýna Zajícová, Albertova 3883/27, Kroměříž
27. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Kollárova v Kroměříži (naproti vjezdu MŠ)
27. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení správního řízení - omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci v k.ú. Kroměříž, parc.č. 870/134, 870/139, 870/141
27. 03. 2020 Zlínský kraj - Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7
26. 03. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 127/2 v k.ú. Miňůvky
24. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Kroměříži - Blahoslavova, Vejvanovského
24. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, Trávnické Zahrádky (točna autobusů)
24. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/43231, vodní nádrž u obce Koryčany
24. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/428, MK v Kroměříži Na Lindovce, Pod Barbořinou, Květná, Víta Nejedlého, Koperníkova, Žerotínova
24. 03. 2020 Zlínský kraj - Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6
24. 03. 2020 MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení spisové služby

XML