Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Zdeněk Pavlíček, Masarykova 11, Chropyně
19. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška, závěr zjišťovacího řízení. Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž
19. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na křižovatce silnic II/428 x III/43346 v Morkovicích
18. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Oprava vodovodu, ul. Oskol, Kroměříž - vodovodní přípojka VP5 k HZS včetně vodoměrné šachty a suchovod"
18. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení o pokračování územního řízení "Bytové domy" Velehradská" Kroměříž" Kroměříž
18. 02. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.3.2020 od 7.30 do 14.00 hodin, Kroměříž - Chropyňská, Kaplanova a Zámecká zahrada dle seznamu
18. 02. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.3.2020 od 7.30 do 15.15 hodin, Kroměříž - Havlíčkova dle seznamu
18. 02. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.3.2020 od 7.30 do 15.15 hodin, Kroměříž - Havlíčkova dle seznamu
18. 02. 2020 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška proti Patrik Daniel, Kotojedská 459/11, Kroměříž
18. 02. 2020 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška proti Patrik Daniel, Kotojedská 459/11, Kroměříž
18. 02. 2020 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška proti Patrik Daniel, Kotojedská 459/11, Kroměříž
17. 02. 2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti NEWGARDEN s.r.o., Zdounky 11, Zdounky
14. 02. 2020 Vedení města - Upřesněný pogram na XI. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 20. února 2020 v 16 hodin
14. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územniho řízení "Výstavba datové sítě SEK" Bařice.Velké Těšany, Bařice
14. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici mezi obcemi Kroměříž - Lutopecny (podél stavebnin a betonárky)
14. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Morkovice (před obchodem COOP)
14. 02. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.3.2020 od 7.30 do 15.30 hodin, Kroměříž - Braunerova, Ke Splávku, Nová, Skopalíkova, Slovákova, U Trati, Veselá a Zborovská dle seznamu
14. 02. 2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška proti Marek Vedra, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
13. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na křižovatce místních komunikací, lokalita U Mlýna v obci Věžky (větev K1 a K3)
13. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha-západ - dražební vyhláška proti Jitka Vachová, Vřesovice 72, Vřesovice
13. 02. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.2.2020 od 7.30 do 15.00 hodin, Kroměříž - Vážany - Skřivánčí, Spojovací a Zvonková dle seznamu
13. 02. 2020 Úřad pro civilní letectví - veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu HEMS Kroměříž
12. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Pavol Grego, Lhotka 254, Koryčany
12. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o vyhovění odvolání P 7206 k.ú. Chropyně evid. km 77022 tratě Brno - Přerov, t.ú. Kojetín - Chropyně P 7207 k.ú. Chropyně trať Brno - Přerov evid. km 78,040 trať Brno - Přerov, žst.
11. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Marie Polišenská, Pilařova 8/2, Kroměříž
11. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Radovana Foltýnová, Soudní 1284/19, Kroměříž
11. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha 4 - dražební vyhláška proti Novák Jan, Věžky 37, Věžky
10. 02. 2020 Vedení města - Pozvánka na XI. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 20. února 2020 v 16 hodin
10. 02. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, Černý kožený opasek s kovovou sponou
07. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - projektový manažer
07. 02. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška, parcela č. 135 a pac.č. 236 v k.ú. Zářičí
07. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u č.p. 1283/21 na místní komunikaci Soudní v Kroměříži
07. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u č.p. 2436/4 na ul. Boční v Kroměříži
07. 02. 2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška proti Stanislav Svatoš, Zámecká 174, Koryčany
06. 02. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - Rozhodnutí pro konání shromáždění "Demonstrace za zastavení umělých potratů"
06. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, naproti č.p. 1057 na místní komunikaci Boční v Kroměříži
06. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, Doručení návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Lutopecny v uplynulém období 2016 - 2020
06. 02. 2020 Státní plavební správa - opatření obecné povahy č. 2/2020
05. 02. 2020 Obec Šelešovice - veřejná vyhlášky, opatření obecné povahy č. 1/2020 - Změna č. 2 Územního plánu Šelešovice
04. 02. 2020 Dokument "Finanční úřad pro Zlí..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2851/22 zahrada v k.ú. Kroměříž
04. 02. 2020 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 249 v k.ú. Hradisko
04. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, úsek tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent oddělení sociální práce - Výkon veřejného opatrovnictví, zastupování osob omezených ve svéprávnosti v rozsahu jejich omezení
03. 02. 2020 Ministerstvo životního prostředí - vyrozumění o zahájení správního řízení k žádosti o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 166 Bezměrov 2A" (km 41,283-84,639)
03. 02. 2020 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Výměna střešní krytiny víceúčelového zařízení" Rataje, Sobělice č.p. 8
03. 02. 2020 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.2.2020 od 7.30 do 15.00 hodin, Kroměříž - Vážany - Osvoboditelů, Pionýrů a Stavbařů dle seznamu
03. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
31. 01. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - rozhodnutí č. 7/2020 - stavební povolení "Pačlavický potok.KM 2,850-3,090 Pačlavice"
30. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
30. 01. 2020 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - rozhodnutí, dodatečné stavební povolení "Komunikace na parc. č. 145/18, Kotojedy"

XML