Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Policie ČR, Obvodní oddělení policie Kroměříž - Zveřejnění popisu kulečníkové koule
28. 06. 2022 Policie ČR, Obvodní oddělení policie Kroměříž - Zveřejnění popisu zavíracího nože
28. 06. 2022 Policie ČR, Obvodní oddělení policie Kroměříž - Zveřejnění nálezu zalamovacího nože
27. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikace Žižkova a křižovatka Nerudova x Vrchlického v Hulíně
27. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikace Obvodová (parkoviště u č.p. 3315) v Kroměříži
27. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkovací plocha u č.p. 3792 ul. U Rejdiště v Kroměříži
27. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci p.č. 4566/9 u prodejny TESCO v Kroměříži (označení nabíjecí stanice pro elektromobily)
24. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení zahájení společného řízení "Chodníky pro pěší a zpevněné plochy u silnice II/436, III/43211 Kyselovice"
24. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ul. Zeyrova, Třasoňova a Vachova
24. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení zahájení řízení "Rekonstrukce místní komunikace v ul. Soudní"
23. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice: II/428 v obci Pravčice
23. 06. 2022 Město Morkovice - Slížany - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č. 1/2021 - Změna č. 2 Územního plánu Morkovice - Slížany
22. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na parkovací plocha u č.p. 4058 na místní komunikaci Albertova v Kroměříži
21. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Petra Podhorská, Riegrovo náměstí 151/31, Kroměříž
21. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor živnostenský - veřejná vyhláška, Eva Schwarz, Nádražní 1690/3, Kroměříž
21. 06. 2022 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška, elektronická dražba movitých věcí, zahájení 27.7.2022 v 09:00, ukončení 28.7.2022 v 16:00, dražená věc: výrobní linka protipožárních nátěrových hmot
21. 06. 2022 Město Kroměříž - Obecně závazná vyhláška č. 2/2022
21. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 20.7. 2022 od 7:30 do 10:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Bartošova, Brandlova, Chelčického, Štítného, Stoličkova, Tomkova, Tržiště, Nádražní a Veleslavínova dle seznamu
21. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 20.7. 2022 od 7:30 do 10:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Nádražní, Stoličkova, Švabinského nábřeží, Tomkova, Wolkerova, Hulínská a Chropyňská dle seznamu
21. 06. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - podíl o velikosti id. 3/45 pozemková parcela č. 4644 v k.ú. Kroměříž
17. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: II/367, II/432, III/36739, III/36740, III/43828 a místní a účelové komunikace v obci Kvasice, Střížovice, Trávník, Hulín, Záhlinice
17. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.7. 2022 od 7.30 do 15.00 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž ul. Pilařova, Křížkovského a Stojanovo náměstí
17. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.7.2022 od 7.30 do 15.00 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž ul. Jožky Silného č.p. 2873,2684 a celá obec Bílany
17. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.7.2022 od 7.30 do 10.30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž Na Sádkách, Chropyňská a Kaplanova
17. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.7.2022 od 7.30 do 10.30 hodin, vypnutá oblast: ul .Albertova 3304/7
17. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne18.7.2022 od 11.30 do 14.30 hodin, vypnutá oblast: Kroměříž, Chropyňská 2848/26
17. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/367 ul. Jiráskova, Sládkova v Kroměříži
17. 06. 2022 Vedení města - oznámení o počtu kandidátů pro volby do zastupitelstev v roce 2022
16. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Rozhodnutí - schválení stavebního záměru, oprava místní komunikace Těšnovice
16. 06. 2022 Město Kroměříž, odbor právní - zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 242/2 v k.ú. Těšnovice
16. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/432, III/43215, III/42815, III/42817, III/42825, III/43223
15. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, stanovené přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Purkyňova Kroměříž
15. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanoveníí místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Máchova 2493, KM
15. 06. 2022 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška, elektronická dražba movitých věcí, zahájení 20.7.2022 v 09:00, ukončení 21.7.2022 v 16:00, dražená věc: výrobní linka protipožárních nátěrových hmot
15. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15.7. 2022 od 07:30 do 10:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Kotojedy
15. 06. 2022 Exekutorský úřad ve Zlíně, Usnesení o vyklizení bytu dne 12.7.2022, Ivan Oplustil, Nitranská 4265/10, Kroměříž
14. 06. 2022 Exekutorský úřad Vsetín - dražební vyhláška proti Antonín Večeřa, nám. Míru 162, Hulín
14. 06. 2022 Exekutorský úřad Vsetín - dražební vyhláška proti Vladimír Raclavský, Hlavní 43, Zborovice
14. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Riegrovo nám. v Kroměříži u č.p.165
14. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice II/432 Cetechovice
10. 06. 2022 Vedení města - Upřesněný program na XXIX. zasedání ZMK, které se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 v 16.00 hodin
10. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, stavební úřad - veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení "Těšnovice-TS+VN, NN kabel-obnova" Kroměříž, Těšnovice
09. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení "Silnice III/43224: Soběsuky"
09. 06. 2022 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kroměříži ul. Obvodová, parkoviště u plaveckého bazénu a fotbalového stadionu
09. 06. 2022 Dokument "MěÚ Kroměříž, stavebn..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "MěÚ Kroměříž, odbor ž..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "MěÚ Kroměříž, stavebn..." již není dostupný.
08. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.7. 2022 od 12:30 do 14:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Kotojedy u Střeleckého klubu Hvězda Kotojedy
08. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.7. 2022 od 7:30 do 14:30, vypnutá oblast: Kroměříž - Bílany parc. č. 356
08. 06. 2022 EG.D, a.s. - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 28.6. 2022 od 7:30 do 15:00, vypnutá oblast: Kroměříž - U Strže, Ostrov, Kojetínská a Za Zámeckou zahradou dle seznamu

XML