Obec Bezvěrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://bezverov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bezvěrov
Bezvěrov 101
330 41 Bezvěrov

Datová schránka: 7j3bk9p
E-mail: bezverov@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
17. 03. 2019 Usnesení z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 27.2.2019
16. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2019 - Bezvěrov/Krašov
16. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2019 - Bezvěrov/Potok
16. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2019 - Bezvěrov/Vlkošov
14. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Bezvěrov/Buč
14. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Bezvěrov/Služetín
14. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Bezvěrov/Vlkošov
14. 03. 2019 Záměr obce o prodeji části pozemku v k. ú. Dolní Jamné p. č. 1883
12. 03. 2019 Plakát na IV. veřejné zasedání obce Bezvěrov dne 20.3.2019
12. 03. 2019 Rozpočtová úprava č.1 ze dne 6.2.2019
12. 03. 2019 Smlouva o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování KO pro obec Bezvěrov
11. 03. 2019 Záměr obce Bezvěrov o směně pozemku p. č. 1056/37 v k. ú. Bezvěrov
07. 03. 2019 Plakát na III. veřejné zasedání obce Bezvěrov dne 27. 2. 2019
05. 03. 2019 Rozpočtová úprava č.1 ze dne 6.2.2019
04. 03. 2019 Záměr obce o pronájmu části nebytových prostor za účelem podnikání - hostinská činnost - v k. ú. Bezvěrov p. č. st. 176, č. p. 142- obč. vyb.
03. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezvěrov, IČO00257541 za rok 2018
01. 03. 2019 Usnesení z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 27.2.2019
27. 02. 2019 Záměr o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1032/2 do vlastnictví obce Bezvěrov
25. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2019 - Bezvěrov/Krašov
25. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2019 - Bezvěrov/Potok
25. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2019 - Bezvěrov/Vlkošov
22. 02. 2019 Záměr obce Bezvěrov o směně pozemku p. č. 1056/37 v k. ú. Bezvěrov
20. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Bezvěrov/Buč
20. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Bezvěrov/Služetín
20. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Bezvěrov/Vlkošov
18. 02. 2019 Plakát na III. veřejné zasedání obce Bezvěrov dne 27. 2. 2019
14. 02. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezvěrov, IČO00257541 za rok 2018
14. 02. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p. č. 1894 v k.ú. Dolní Jamné
13. 02. 2019 Prodloužení lhůty pro podání nabídek a prokázání kvalifikace -"Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov"
12. 02. 2019 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji - k.ú. Potok, Světec u Dolního Jamného, Služetín u Bezvěrova
10. 02. 2019 Usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 23.01.2019
10. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bezvěrov
09. 02. 2019 Změna zadávací dokumentace - "Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov
07. 02. 2019 Výzva k podání nabídek - Veřejná zakázka "Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov"
02. 02. 2019 Rozpočtová úprava č.10 ze dne 18.12.2018
31. 01. 2019 Plakát na II. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 23.1.2019
27. 01. 2019 VV-o vydání Aktualizace zásad č. 4 územního rozvoje Plzeňského kraje
25. 01. 2019 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vodárna Plzeň a.s.
24. 01. 2019 Usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 23.01.2019
24. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.10 ze dne 18.12.2018
24. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bezvěrov
24. 01. 2019 Změna zadávací dokumentace - "Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov
24. 01. 2019 Prodloužení lhůty pro podání nabídek a prokázání kvalifikace -"Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov"
24. 01. 2019 Výzva k podání nabídek - Veřejná zakázka "Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov"
21. 01. 2019 VV-OOP-Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - Vodárna Plzeň a.s.
15. 01. 2019 Metodická informace k nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělství-povolení k omezenému použití přípravků na ochranu rostlin
14. 01. 2019 Plakát na II. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 23.1.2019
12. 01. 2019 Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka na služby, Smlouva o dílo - Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov
10. 01. 2019 VV-o vydání Aktualizace zásad č. 4 územního rozvoje Plzeňského kraje

XML