Obec Bezvěrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://bezverov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bezvěrov
Bezvěrov 101
330 41 Bezvěrov

Datová schránka: 7j3bk9p
E-mail: bezverov@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 VV-OOP-Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - Vodárna Plzeň a.s.
15. 01. 2019 Metodická informace k nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělství-povolení k omezenému použití přípravků na ochranu rostlin
14. 01. 2019 Plakát na II. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov dne 23.1.2019
12. 01. 2019 Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka na služby, Smlouva o dílo - Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov
10. 01. 2019 VV-o vydání Aktualizace zásad č. 4 územního rozvoje Plzeňského kraje
08. 01. 2019 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vodárna Plzeň a.s.
06. 01. 2019 DSO Krašov změna rozpočtu na rok 2018 - rozpočtová úprava č. 3
04. 01. 2019 VV-OOP-Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - Vodárna Plzeň a.s.
04. 01. 2019 Usnesení z I. veřejného zasedání obce Bezvěrov dne 17. 12. 2018
03. 01. 2019 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji - k.ú. Potok, Světec u Dolního Jamného, Služetín u Bezvěrova
03. 01. 2019 Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka na služby, Smlouva o dílo - Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov
03. 01. 2019 Publicita - leták VPP - projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121.0000059
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č. 9 ze dne 24.10.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.7 ze dne 24.9.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.8 ze dne 3.10.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.6 ze dne 15.8.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.5 ze dne 18.6.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.4 ze dne 23.5.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.3 ze dne 13.4.2018
02. 01. 2019 Rozpočtová úprava č. 2 ze dne 19.3.2018
01. 01. 2019 Rozpočtová úprava č.1 ze dne 29.1.2018
01. 01. 2019 DSO Krašov - Rozpočtové opatření č. 2
01. 01. 2019 DSO Krašov - Návrh rozpočtu na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
01. 01. 2019 DSO Krašov- změna rozpočtu na r. 2018 - rozpočtové opatření č. 1
01. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb.
01. 01. 2019 Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 Svazek obcí Krašov
28. 12. 2018 VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tř.-opravy na plynár. zařízení
27. 12. 2018 VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacíh a účelových komunikacích veřejně přístupných
24. 12. 2018 Plakát na I. veřejné zasedání obce Bezvěrov dne 17. 12. 2018
22. 12. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k. ú. Služetín u Bezvěrova
20. 12. 2018 DSO Krašov změna rozpočtu na rok 2018 - rozpočtová úprava č. 3
18. 12. 2018 Usnesení z I. veřejného zasedání obce Bezvěrov dne 17. 12. 2018
18. 12. 2018 Schválený rozpočet na rok 2019
18. 12. 2018 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezvěrov 2019 - 2022
18. 12. 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
18. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
18. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezvěrov 2019 - 2022
18. 12. 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
17. 12. 2018 Publicita - leták VPP - projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121.0000059
12. 12. 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
12. 12. 2018 DSO Krašov - Schválený rozpočet na r. 2019, Schválený střednědobý výhled 2020-2022
11. 12. 2018 VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tř.-opravy na plynár. zařízení
10. 12. 2018 VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacíh a účelových komunikacích veřejně přístupných
10. 12. 2018 Oznámení o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2019
09. 12. 2018 Záměr obce o směně pozemků v k.ú. Bezvěrov a Krašov - Ing. Vaněk J.
09. 12. 2018 Záměr obce o směně pozemků v k.ú. Bezvěrov a Krašov - Úněšovský statek
09. 12. 2018 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 12. 2018 Svazek obcí Slavkovský les - Návrh rozpočtu na rok 2019
07. 12. 2018 Plakát na I. veřejné zasedání obce Bezvěrov dne 17. 12. 2018
06. 12. 2018 VV-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML