Město Odry

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://odry.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Datová schránka: kyebfxv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební jednání
16. 05. 2019 Výběrové řízení č. 06/2019 - Referent/ka správy nemovitého majetku
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Havlíčkův Brod - zrušení dražebního jednání
15. 05. 2019 Město Odry - Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva města
10. 05. 2019 Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka konvektomatu pro školní jídelnu"
10. 05. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 04/2019 - Referent/ka odboru sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí
09. 05. 2019 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - dražební vyhláška
07. 05. 2019 VŘ č. 04/2019
03. 05. 2019 Finanční správa - informace pro občany k placení daně z nemovitých věcí
02. 05. 2019 Exekutorský úřad Znojmo - Dražební vyhláška
02. 05. 2019 Město Odry- Oznámení o uložení nalezených předmětů
02. 05. 2019 Město Odry- Výběrové řízení č. 5 - Vedoucí Odboru Životního Prostředí
30. 04. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 3 - referent/ka Odboru Správního a Živnostenského
29. 04. 2019 Město Odry- Výběrové řízení- Referent/ka Odboru Správního a Živnostenského VŘč. 03/2019
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje dań z nemovitých věcí na rok 2019
23. 04. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2018
18. 04. 2019 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý
18. 04. 2019 Pozvánka na 5. ZM
16. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Havl..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 2 - referent Odboru Správy Nemovitého majetku
16. 04. 2019 Město Odry- Výběrové řízení č.2 - refernt Odboru Správy Nemovitého majetku
16. 04. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 1 - referent Odboru Správy Nemovitého majetku
16. 04. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje města - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Služby mobilního operátora pro město Odry 2019-2021"
15. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
15. 04. 2019 Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Nemocnice Odry - rekonstrukce skladu pro oddělení trafostanice"
12. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
12. 04. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje měst - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Výměna elektroinstalace a stavební úpravy MŠ Sokolovská, Odry"
12. 04. 2019 MěÚ Odry- Správní odbor-Veřejnoprávní smlouva mezi městem Odry a obcí Vražné
12. 04. 2019 MěÚ Odry- Správní odbor-Veřejnoprávní smlouva mezi městem Odry a obcí Mankovice
12. 04. 2019 MěÚ Odry- Správní odbor-Veřejnoprávní smlouva mezi městem Odry a městysem Spálov na úseku přestuků
12. 04. 2019 MěÚ Odry- Správní odbor- Veřejnoprávní smlouva mezi městem Odry a obcí Luboměř na úseku přestuků
12. 04. 2019 MěÚ Odry- Správní odbor- Veřejnoprávní smlouva mezi městem Odry a obcí Jakubčovice nad Odrou na úseku přestuků
12. 04. 2019 MěÚ Odry, správní odbor Veřejnoprávní smlouva mezi městem Odry a obcí Heřmanice u Oder na úseku přestuků
10. 04. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje města - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Prodloužení vodovodních řadů Pohoř - horní konec"
09. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření odchylná od ustanoveníí § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
08. 04. 2019 MěÚ Odry - Správní odbor - Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
08. 04. 2019 MěÚ Odry - Správní odbor - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
08. 04. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje města - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Služby mobilního operátora pro město Odry 2019-2021"
29. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
27. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Ostr..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
26. 03. 2019 MěÚ Odry - Odbor životního prostředí - Informace o uzavření veřejnoprávních smluv
22. 03. 2019 MěÚ Odry - Správní odbor - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
21. 03. 2019 MěÚ Odry - Odbor stavební úřad - oznámení o zahájení řízení - Veřejné osvětlení - Masarykovo nám. Odry
21. 03. 2019 Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ - K.ú. Pohoř - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
21. 03. 2019 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - K.ú. Pohoř
20. 03. 2019 Dokument "JUDr. Juraj Podkonick..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Mikroregion Odersko - Pozvánka na 3. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko
15. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.

XML