Město Odry

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://odry.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Datová schránka: kyebfxv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství - veřejná vyhláška - Rozhodnutí - medvěd hnědý
16. 07. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje města - Veřejná zakázka - Městská nemocnice v Odrách - výměna požáních uzávěrů (dveří)
15. 07. 2019 Magistrát města Brna - Veřejná vyhláška
04. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství - Závěr zjišťovacího řízení koncepce "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027"
25. 06. 2019 Město Odry - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Technologické centrum a kybernetická bezpečnost města Odry"
20. 06. 2019 Město Odry - Odbor rozvoje majetku - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Veřejné osvětlení ul. Pásová, Odry"
19. 06. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 08/2019 - Referent Správy Nemovitého Majetku
19. 06. 2019 Město Odry - Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Oder
19. 06. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 09/2019 - Vedoucí Odboru Životního Prostředí
18. 06. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 09/2019 - Vedoucí OŽP
14. 06. 2019 Mikroregion Odersko - Pozvánka na 5. jednání Valné hromady Mikroregionu Odersko
14. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Znoj..." již není dostupný.
14. 06. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení s aukcí o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci
12. 06. 2019 Město Odry - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Technologické centrum a kybernetická bezpečnost města Odry"
11. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
10. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Ostr..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Město Odry-Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2018
05. 06. 2019 Město Odry - Závěrečný účet města Odry za rok 2018
31. 05. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 07/2019 - Referent Odboru správního a obecního živnostenského úřadu
31. 05. 2019 Město Odry - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Vybavení ZŠ Pohořská - pořízení nábytku a IC techniky"
30. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Město Odry - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Vybavení ZŠ Pohořská - pořízení nábytku a IC techniky"
25. 05. 2019 MěÚ Odry -Telefonní seznam volebních místností
23. 05. 2019 Město Odry - Výběrové řízení na pozici velitele Městské policie Odry
23. 05. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje města- Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Služby mobilního operátora pro město Odry 2019 - 2021 - II."
22. 05. 2019 Oderská městská společnost - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Zpracovní PD s názvem "Rekonstrukce plynové kotelny v Odrách""
21. 05. 2019 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství - Zahájení zjišťovacího řízení koncepce Strategie rozvoje Moravskoslezkého kraje 2019-2027
21. 05. 2019 Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška
21. 05. 2019 MěÚ Odry - Odbor rozvoje města - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Odkanalizování bytového domu č.p. 964 ul. Nadační, Odry"
21. 05. 2019 Mikroregion Odersko - Pozvánka na 4. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko
17. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Kla..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Výběrové řízení č. 06/2019 - Referent/ka správy nemovitého majetku
16. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Ostr..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Havl..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Město Odry - Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva města
10. 05. 2019 Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka konvektomatu pro školní jídelnu"
10. 05. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 04/2019 - Referent/ka odboru sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí
09. 05. 2019 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
07. 05. 2019 VŘ č. 04/2019
03. 05. 2019 Finanční správa - informace pro občany k placení daně z nemovitých věcí
02. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Znoj..." již není dostupný.
02. 05. 2019 Město Odry- Oznámení o uložení nalezených předmětů
02. 05. 2019 Město Odry- Výběrové řízení č. 5 - Vedoucí Odboru Životního Prostředí
30. 04. 2019 Město Odry - Výběrové řízení č. 3 - referent/ka Odboru Správního a Živnostenského
29. 04. 2019 Město Odry- Výběrové řízení- Referent/ka Odboru Správního a Živnostenského VŘč. 03/2019
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje dań z nemovitých věcí na rok 2019
23. 04. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2018
18. 04. 2019 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý

XML