Město Bílovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://bilovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
743 01 Bílovec

Datová schránka: y9qbxiy
E-mail: posta@bilovec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2020 Zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
24. 05. 2020 Záměr města pronajmout nebyt.prostor č.21 na č.p. 746 ul. Smetanova v Bílovci
23. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatnění Územního plánu Kujavy
23. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za rok 2019
22. 05. 2020 Elektronická dražba proti povinné - Alena Tomanová
22. 05. 2020 Schválená rozpočtová opatření č.4 a č.5 rozpočtu města Bílovce na rok 2020
20. 05. 2020 Záměr města uzavřít budoucí kupní smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti p.č.2155/1 k.ú. Stará Ves u Bílovce
19. 05. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Panská, Sjednocení, Májová, Studénka k.ú. Butovice
15. 05. 2020 Výběrové řízení na prodej nemov.věci - pozemek p.č.2934 ....k.ú. Velké Albrechtice
14. 05. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci p.č.1356/42,1356/73 ...Studénka
12. 05. 2020 Návrh majetku k vyřazení
12. 05. 2020 Nález - středněvelký papoušek
06. 05. 2020 Dokument "Usnesení o elektrické..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Záměr města uzavřít darovací smlouvu - p.č.2036/6 k.ú. Bílovec-město
05. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí - komunika..." již není dostupný.
05. 05. 2020 Oznámení zahájení stav. řízení - Chodníkové těleso p.č.1270/2... k.ú. Jistebník
04. 05. 2020 Oznámení zahájení stav. řízení - Chdoníkové těleso p.č.1270/2... k.ú. Jistebník
03. 05. 2020 Návrh majetku k vyřazení - DPS Bílovec
01. 05. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupněn hromadný předpisný seznam č.j. 1882058/20/3200-11460-803051
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní kom.-p.č.2574/1 k.ú. Bílovec-město
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozem.komunikaci p.č.2317,2138 k.ú. Velké Albrechtice
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na p.č.1441/4,461/8 k.ú. Jistebník
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozem.komun.-p.č.1870/1 k.ú. Tísek
22. 04. 2020 Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - komplexní pozemkové úpravy- k.ú. Labuť u Bílovce
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - komplexní pozemkové úpravy - k.ú. Lubojaty
22. 04. 2020 Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020 pitné vody
20. 04. 2020 Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - III/4804...k.ú. Jistebník
20. 04. 2020 Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - p.č.520/3 Albrechtičky
20. 04. 2020 Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - p.č.520/3 Albrechtičky
20. 04. 2020 Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci silnice Velké Albrechtice
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
15. 04. 2020 Vyhlášení aukce na koupi - pozemková parcela p.č.1675/4 k.ú. Stará Ves u Bílovce
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška -přechodná úprava procozu na pozemní komun.-ul.Poštovní,p.č.1164/1 k. ú. Studénka
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci-silnice III/4804
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška -místní úprava provozu na pozem.komunikaci - p.č.2292 Bravantice
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci p.č.2161...k.ú. Butovice
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška- místní úprava provozu na pozemní komunikaci ul. Komenského p.č.603/1 k.ú. Bílovec-město
08. 04. 2020 Záměr města uzavřít úplatnou dohodu o užívání vjezdové brány na p.č.475/10 k.ú. Bílovec-město
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu na pozem.komunikaci -p.č.4/1,134...k.ú. Butovice
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci p.č.895/16,910
02. 04. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení o..." již není dostupný.
02. 04. 2020 Záměr města uzavřít dotatek č.5 - prodloužení smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - monitorovací kalendář, koupací sezona 2020
31. 03. 2020 Opravné sdělení - komunikace ul.Družstevní - SO 102-chodníky p.č.495/9...k.ú. Studénka nad Odrou
31. 03. 2020 Záměr města uzavřít úplatnou dohodu - vjezdová brána na p.č.477/2 a 477/7 k.ú. Bílovec-město
31. 03. 2020 provoz na odbrou dopravy 30.3.2020 a 1.4.2020
27. 03. 2020 Oznámení o splatnosti poplatků
24. 03. 2020 Dokument "Stavební povolení - k..." již není dostupný.
24. 03. 2020 Záměr města pronajmout byt 1+1 č.4 na ul. Puškinova Bílovec

XML