Obec Malenovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://malenovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malenovice
Malenovice 85
739 11 Malenovice

Datová schránka: k77ay9j
E-mail: ou@obec-malenovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2020 Schválený závěrečný účet hospodaření obce Malenovice za rok 2019, Účetní závěrka za rok 2019, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Malenovice za rok 2019
30. 06. 2020 Vnitřní směrnice obce č. S1/2020
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 10,11/2020
26. 06. 2020 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
25. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Malenovice za rok 2019, Účetní závěrka za rok 2019, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Malenovice za rok 2019
16. 06. 2020 Svolání 11. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
03. 06. 2020 Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2019
03. 06. 2020 Rozpočtová změna Zájmového sdružení Frýdlansko -Beskydy č.1
01. 06. 2020 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
12. 05. 2020 Svolání 10. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
30. 04. 2020 Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
29. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2019
28. 04. 2020 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
27. 04. 2020 Sb. zákonů částka 46 - č. 129 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
21. 04. 2020 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
17. 04. 2020 Nařízení vlády ČR povolání vojáků v činné službě a příslušníku Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2
08. 04. 2020 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí – Veřejná vyhláška, opatření obené povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu
07. 04. 2020 Oznámení o změně formy a místa konání 9. zastupitelstva obce Malenovice
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
07. 04. 2020 Svolání 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice, konaného distanční formou
01. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
28. 03. 2020 Záměr obce přijmout dar v podobě pozemků
27. 03. 2020 Sb. zákonů ČR částka 48 - č. 133, 134, 135, 136, 137
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR částka 47 - č. 130, 131, 132
27. 03. 2020 Sb. zákonů částka 46 - č. 129 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
27. 03. 2020 Nařízení vlády - částka 44 - č. 120, 121
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR částka 42 - č. 109, 110, 111, 112
27. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
26. 03. 2020 Oznámení o zrušení 9. zasedání Zastupitelstva obce
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR částka 45 - č. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
20. 03. 2020 Mimořádné opatření vlády - úprava doby pro nákup u občanů nad 65 let
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR částka 41 - č.106, 107, 108
19. 03. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení 9. zasedání Zastupitelstva obce
19. 03. 2020 Nařízení vlády ČR povolání vojáků v činné službě a příslušníku Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2
19. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČR č. 75-81, č.82, č. 84-90, č. 96-99
14. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
13. 03. 2020 Svolání 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
09. 03. 2020 Záměr obce přijmout dar v podobě pozemků
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu územní studie
20. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Borová-Malenovice
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povyhy – Stanovení přechodné úpravy provozu
05. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

XML