Obec Komořany

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://komorany.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komořany
Komořany 1
683 01 Komořany

Datová schránka: dzqbkjc
E-mail: obeckomorany@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 08. 2020 Aukční vyhláška - katastrální území Lysovice
04. 08. 2020 Pozvánka na 19/20 zasedání ZO Komořany dne 11.8.2020
04. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství - 28.7.2020
09. 07. 2020 Zápis č. 18/2020 ze zasedání ZO Komořany z 30.6.2020
23. 06. 2020 Pozvánka na 18/20 zasedání ZO Komořany dne 30.6.2020
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu
17. 06. 2020 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.2296/1
16. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Rakovec - od 15.6.2020
15. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Rakovec - od 15.6.2020
12. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Komořany za rok 2019
12. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Komořany za rok 2019
11. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Komořany za rok 2019
11. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Komořany za rok 2019
11. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
11. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční individuální dotace č. 2/2020
11. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční individuální dotace č. 3/2020
04. 06. 2020 Zápis č. 17/20 ze zastupitelstva obce z 26.5.2020
19. 05. 2020 Pozvánka na 17/20 ZO Komořany dne 26. 5. 2020
18. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Zv..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Zv..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Usnesení Okresního soudu ve Vyškově - zemřelý p. Miloš Němeček, Komořany
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška-FÚ pro JMK - Hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí - poplatníci nepřihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO za r. 2020
22. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
08. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FÚ pro JMK - Hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO za r.2020
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství - Opatření odchylné od určitých ustanovení lesního zákona
08. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
04. 04. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 140 - 142
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
25. 03. 2020 Pozvánka na 15/20 ZO Komořany dne 21.1.2020
25. 03. 2020 Pozvánka na 14/19 zasedání zastupitelstva obce Komořany dne 16.12.2019
25. 03. 2020 Zápis č. 13/19 ze zastupitelstva obce Komořany dne 26.11.2019
20. 03. 2020 ROZHODNUTÍ O NAŘÍZENÍ REGULACE ZPŮSOBU ŘÍZENÍ A ORGANIZACE DOPRAVY
20. 03. 2020 Směrnice č. 1/2020 - PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE OBCE KOMOŘANY
10. 03. 2020 Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
05. 03. 2020 Pozvánka na jednání valné hromady - Mikroregion Rakovec
05. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
05. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Mikroregion Rakovec
05. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Rakovec
05. 03. 2020 Zápis č.16 /20 ze zasedání zastupitelsva obce dne 25.2.2020
05. 03. 2020 Zápis č.16 /20 ze zasedání zastupitelsva obce dne 25.2.2020
04. 03. 2020 Pozvánka na jednání valné hromady - Mikroregion Rakovec
04. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
04. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Mikroregion Rakovec
04. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Rakovec
21. 02. 2020 Pozvánka na 16/20 zasedání ZO Komořany
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška
07. 02. 2020 Výroční zpráva 2019
04. 02. 2020 Zápis č.14 /19 ze zasedání zastupitelsva obce dne 16.12.2019

XML