Město Sedlčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mesto-sedlcany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany

Datová schránka: frsbn7e
E-mail: podatelna@mu.sedlcany.cz, urad@mu.sedlcany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 16/2023 - hodinky
31. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice, místní komunikace a parkoviště na náměstí T.G.Masaryka v Sedlčanech
30. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Dublovice
26. 05. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lejla Porterová, Oldřichova 595/35, Praha 2
26. 05. 2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10235 u obce Plešiště
25. 05. 2023 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace Sukovo náměstí v Sedlčanech
25. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Sedlčany z důvodu úplné uzavírky místní komunikace Sukovo náměstí
25. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu města Sedlčany za rok 2022
25. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Vysoký Chlumec
24. 05. 2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Kosova Hora
24. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Malkovice
24. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Vitín
24. 05. 2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11438, místní komunikace a účelová komunikace v obci Kosova Hora
22. 05. 2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Štětkovice
22. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 15/2023 - batoh
19. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Sedlčany-Roudný
17. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Milešov
17. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 14/2023 - finanční hotovost
16. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Sedlečko
16. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 13/2023 - velký svazek klíčů s přívěskem s křestním jménem, plátěná taška
15. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Dublovice
12. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Vysoký Chlumec
11. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodník na náměstí T.G.Masaryka v obci Sedlčany před č.p. 166 (LIMA)
11. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Kňovice
09. 05. 2023 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace v ul. Ke Hvězdárně a ul. Pod Cihelným vrchem v Sedlčanech
09. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplná uzavírka místních komunikací ul. Ke Hvězdárně a ul. Pod Cihelným vrchem v Sedlčanech
09. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 12/2023 - klíč od vozidla + klíčky
09. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Milešov
05. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace Dohnalova Lhota-Lavičky a místní komunikace Sedlec-Prčice z důvodu pořádání akce "Pochod Praha-Prčice"
04. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 11/2023 - karta VISA-Revolut
03. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Krásná Hora nad Vltavou
03. 05. 2023 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - výpůjčka pozemku v obci Sedlčany společnosti BIOSKA REALITY, s.r.o.
03. 05. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu ve Středočeském kraji
02. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11438 a místní komunikace v obci Kosova Hora
02. 05. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
02. 05. 2023 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
29. 04. 2023 Oznámení o zahájení řízení - stavba vodního díla: domovní čistírna odpadních vod s vypouštěním do vodoteče, Divišovice
28. 04. 2023 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení stavby vodního díla - vrtaná studna, Nedrahovice
28. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2022
27. 04. 2023 Úplné vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2022
26. 04. 2023 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - zřízení služebnosti nezbytné cesty a stezky na části pozemků parc. č. 105 a parc. č. 112/2 v k.ú. a obci Sedlčany
26. 04. 2023 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 04. 2023 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Luční v Sedlčanech
26. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10522 a místní komunikace v obci Sedlčany
26. 04. 2023 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
25. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/119 a místní komunikace v obci Kňovice
25. 04. 2023 Daň z nemovitých věcí na rok 2023
24. 04. 2023 Rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace - chodník podél silnice č. I/18 v ul. Votická a místní komunikace a chodník v ul. K.H. Máchy v Sedlčanech
19. 04. 2023 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. 04. 2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Milešov

XML