Město Sedlčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mesto-sedlcany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany

Datová schránka: frsbn7e
E-mail: podatelna@mu.sedlcany.cz, urad@mu.sedlcany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2021 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části katastrálního území Solopysky u Třebnic
18. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Jesenice
18. 10. 2021 Elektronická dražba proti povinnému - Libor Dufek, bytem Dublovice č.p. 111
18. 10. 2021 Elektronická dražba proti povinnému - Libor Dufek, bytem Dublovice č.p. 111
15. 10. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení - domovní čistírna odpadních vod k.ú. Jesenice u Sedlčan, lokalita Boudy
15. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace obce Radíč
14. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - prodej objektu "Úpravna vody" v Kosově Hoře
14. 10. 2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Kosova Hora
14. 10. 2021 Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky místní komunikace ul. Tyršova a ul. Za Nemocnicí v Sedlčanech a povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Růžová v Sedlčanech
13. 10. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu: "Novostavba bezbariérového chodníku v Prosenické Lhotě kat. č. 1475/1" včetně "Veřejného osvětlení"
13. 10. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení - vrtaná studna Jesenice u Sedlčan, Boudy
13. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace obce Štětkovice-Sedlečko
12. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ul. Tyršova, Růžová a Za Nemocnicí v Sedlčanech
12. 10. 2021 Vyhlášení nálezu č. 38/2021 - mobilní telefon
11. 10. 2021 Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
09. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za město Sedlčany
08. 10. 2021 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
08. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/120 a místní komunikace v obci Dobrošovice
08. 10. 2021 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Milešov
07. 10. 2021 Oznámení rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany týkající se podaných návrhů na pořízení Změny č. 2 ÚP Sedlčany
07. 10. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v osadě Voltýřov
07. 10. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Klučenice
05. 10. 2021 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla - 6 domovních čistíren odpadních vod ve 2 místních částech obce Osečany
05. 10. 2021 Oznámení o ztrátě služebního průkazu Ing. Marie Šťovíčkové, pracovnice Obecního živnostenského úřadu Holice
04. 10. 2021 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
04. 10. 2021 Přehled o telefonním spojení do volebních místností
04. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/105 a místní komunikace v Sedlčanech
04. 10. 2021 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
04. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Městského stadionu Tatran
04. 10. 2021 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla - vrtaná studna Petrovice u Sedlčan
27. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10229 a místní komunikace v k.ú. Hrachov
24. 09. 2021 Dokument "Elektronická dražba p..." již není dostupný.
24. 09. 2021 Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v pondělí 4. října 2021 od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany
22. 09. 2021 Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením - vodní dílo "Klučenice - lokalita Na Ovčíně - malá vodní nádrž"
21. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10230, III/1028, III/10526, místní komunikace mezi obcemi Brzina a Svatý Jan směr Třebnice
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021
17. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkoviště ul. U Kulturního domu v Sedlčanech
17. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11438 a místní komunikace-chodník v obci Kosova Hora
17. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Dublovice
15. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení (30.9.2021 ve 13:00 hod.)
15. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení (30.9.2021 v 9:00 hod.)
15. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Křemenice
15. 09. 2021 Soubor anonymizovaných usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. září 2021
14. 09. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020
14. 09. 2021 Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty
13. 09. 2021 Dokument "Usnesení o zrušení el..." již není dostupný.
13. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace-chodník ul. Žižkova a místní komunikace ul. Příční v Sedlčanech
10. 09. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
09. 09. 2021 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

XML