Město Sedlčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mesto-sedlcany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany

Datová schránka: frsbn7e
E-mail: podatelna@mu.sedlcany.cz, urad@mu.sedlcany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 04. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
01. 04. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
31. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
31. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
31. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Milešov
31. 03. 2020 Vyhlášení nálezu č. 11/2020 - mobilní telefon
31. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
31. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
31. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Sedlčanech, ul. Havlíčkova
31. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Milešov
31. 03. 2020 Vyhlášení nálezu č. 11/2020 - mobilní telefon
30. 03. 2020 Vyhlášení nálezu č. 11/2020 - mobilní telefon
30. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
30. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
27. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
27. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
27. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Sedlčanech, ul. Havlíčkova
26. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Sedlčanech, ul. Havlíčkova
26. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
26. 03. 2020 Nabídka státních pozemků k prodeji
26. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
26. 03. 2020 Nabídka státních pozemků k prodeji
26. 03. 2020 OZNÁMENÍ - vyřizování úředních záležitostí
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - chodníku v ul. Husova u čp. 374 v Sedlčanech
26. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
26. 03. 2020 Rozhodnutí o společném povolení stavby vodního díla: "Rozšíření vodovodu Kosova Hora - Obciny II"
26. 03. 2020 Rozhodnutí - vydání souhlasu: "Průzkumný hydrogeologický vrt HVK-1"
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Šánovická, Sedlec
25. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
25. 03. 2020 Nabídka státních pozemků k prodeji
25. 03. 2020 OZNÁMENÍ - vyřizování úředních záležitostí
25. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - chodníku v ul. Husova u čp. 374 v Sedlčanech
24. 03. 2020 OZNÁMENÍ - vyřizování úředních záležitostí
24. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - chodníku v ul. Husova u čp. 374 v Sedlčanech
24. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
24. 03. 2020 Rozhodnutí o společném povolení stavby vodního díla: "Rozšíření vodovodu Kosova Hora - Obciny II"
24. 03. 2020 Rozhodnutí - vydání souhlasu: "Průzkumný hydrogeologický vrt HVK-1"
24. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Šánovická, Sedlec
24. 03. 2020 OZNÁMENÍ - úřední hodiny Městského úřadu Sedlčany od 16.března 2020
24. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
24. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
24. 03. 2020 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení staveb vodních děl - DČOV Sedlčany, Vítěž
24. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Kosova Hora
24. 03. 2020 Seznam nemovitých věcí platný k 1.2.2020, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
24. 03. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení - vrtaná studna Kosova Hora
24. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinné - Oldřiška Ferenčíková, Brandlova 1641/1, Praha 4
24. 03. 2020 Odročení elektronické dražby (viz 20/007, 20/008) proti povinnému - Roman Prechtl, Putim 62
24. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
23. 03. 2020 Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10
21. 03. 2020 Rozhodnutí o společném povolení stavby vodního díla: "Rozšíření vodovodu Kosova Hora - Obciny II"

XML