Město Sedlčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mesto-sedlcany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany

Datová schránka: frsbn7e
E-mail: podatelna@mu.sedlcany.cz, urad@mu.sedlcany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2024 Vyhlášení nálezu č.13/2024 - Svazek klíčů
22. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/102 a II/118 v obci Krásná Hora
21. 05. 2024 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.
21. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/1028 a místních komunikacích v obci Svatý Jan
21. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/10526 a místních komunikacích v obci Vysoký Chlumec
20. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - pronájem služebního bytu o velikosti 1+1, na adrese U Školky č. p. 739 v Sedlčanech
20. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - pronájem části oplocení pozemku parc. č. 250/4 v k.ú. Bezmíř a obci Vojkov (objekt Vodojem Voračice)
17. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ul. Podélná v obci Sedlčany
16. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici č. III/0185, III/0186 a místních komunikacích v obci Chramosty
16. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města Sedlčany za rok 2023
16. 05. 2024 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - rodinný dům, garáž, zahradní domek včetně TI, jímky a akumulační nádrže na dešťovou vodu v k.ú. a obci Štětkovice, stavebník Ing. Libor Čech, Praha
15. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11442 a místní komunikace v obci Štětkovice z důvodu pořádání kulturní akce "Pouťová taneční zábava" a "Pouť"
15. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11442 a místní komunikace v obci Štětkovice z důvodu pořádání kulturní akce "Dětský sportovní den"
15. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/102, III/10230, III/1028 a místní komunikace ve správním obvodu ORP Sedlčany z důvodu dopravního omezení na Vesteckém mostě
15. 05. 2024 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
15. 05. 2024 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
14. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
14. 05. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje "Vrtaná studna DS-2" v k. ú. Milešov
14. 05. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje "Vrtaná studna DS-1" v k. ú. Milešov
14. 05. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“
14. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - účelová komunikace a část Krčínovy cyklostezky v k. ú. Měšetice
09. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ul. Vítěžská v Sedlčanech
09. 05. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: vrtaná studna v k.ú. Skrýšov u Svatého Jana, stavebník Obec Svatý Jan
09. 05. 2024 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby proti povinnému - Jiří Křepela a Martina Křepelová, Náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha-Smíchov
09. 05. 2024 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Sedlčany
08. 05. 2024 Dražební vyhláška o elektronické dražbě proti povinnému Jiří Pešata, bytem Krásná Hora nad Vltavou čp. 45 - Krásná Hora nad Vltavou
08. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v osadě Žákovec, obec Krásná Hora nad Vltavou
08. 05. 2024 Vyhlášení nálezu č. 11/2024 - mobilní telefon
07. 05. 2024 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení: vrtaná studna Počepice, Rovina, stavebník Vít Zrůbek a Eliška Zrůbková, Nechvalice 27
06. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/120, II/121, III/0187, III/1204, III/1205, III/12136, III/12137, III/12138, místní komunikace Dohnalova Lhota - Lavičky a místní komunikace Sedlec-Prčice
06. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Vyrozumění členů OVK o termínech školení
03. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/120 a místní komunikaci v obci Sedlec-Prčice, část Sedlec
03. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/120, III/1202 a místní komunikace v obci Nedrahovice
03. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa správce informačních a komunikačních technologií (informatik)
02. 05. 2024 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.
30. 04. 2024 Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2023
30. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/0046 u vodní nádrže Orlík
30. 04. 2024 Úplné vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2023
30. 04. 2024 Vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 - vyložení hromadného předpisného seznamu
29. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
29. 04. 2024 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
29. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - Z..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Dokument "Elektronická dražba p..." již není dostupný.
24. 04. 2024 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č. III/10522 v Sedlčanech
23. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10230 v ul. Havlíčkova a místní komunikace ul. U Háječku v obci Sedlčany
23. 04. 2024 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Luční a parkoviště na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech
23. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10522, místní komunikace a parkoviště na náměstí T. G. Masaryka v obci Sedlčany
22. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
22. 04. 2024 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

XML