Obec Jevany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obecjevany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jevany
Černokostelecká 49
281 66 Jevany

Datová schránka: j7sbduc
E-mail: info@obecjevany.cz, starosta@obecjevany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Program mimořádného zasedání zastupitelstva č. 6/2021
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Oprava povrchu komunikace III/33316, III/1083, III/1084
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚP JEVANY
22. 06. 2021 Zápis č. 5/2021 z jednání zastupitelstva 17.06.2021
22. 06. 2021 Usnesení zastupitelstva č. 5/2021
15. 06. 2021 VV - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚP JEVANY
09. 06. 2021 Program řádného zasedání zastupitelstva č. 5/2021
25. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
24. 05. 2021 Zápis č. 4/2021 z jednání zastupitelstva 20.05.2021
24. 05. 2021 Usnesení zastupitelstva č. 4/2021
18. 05. 2021 Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
17. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
13. 05. 2021 Strážník Městské policie v Kostelci nad Černými lesy - výběrové řízení
12. 05. 2021 Program řádného zasedání zastupitelstva č. 4/2021
12. 05. 2021 Veřejná výzva - pracovní pozice Ondřejov
10. 05. 2021 Oznámení Zahájení územního řízení ČEZ Distribuce, a.s. - nadzemní vedení VN (Jevany, Bohumil, Vaccines)
07. 05. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
04. 05. 2021 2021
03. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 04. 2021 Finanční vypořádání 2020 KUSK
28. 04. 2021 Finanční vypořádání dotací 2020
28. 04. 2021 Inventarizační zpráva k 31.12.2020
28. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
28. 04. 2021 Příloha za období 12/2020
28. 04. 2021 Rozvaha za období 12/2020
28. 04. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2020
28. 04. 2021 Výkaz zisku a ztráty 12/2020
28. 04. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
16. 04. 2021 Zápis č.3/2021 z jednání zastupitelstva 15.4.2021
16. 04. 2021 Usnesení zastupitelstva č. 3/2021
13. 04. 2021 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jevany od školního roku 2021/2022 a Zápis s docházkou od školního roku 2021/2022
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
08. 04. 2021 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jevany od školního roku 2021/2022
08. 04. 2021 Kritéria přijímání žáků do Základní školy v Kostelci nad Černými lesy na školní rok 2021 - 2022
07. 04. 2021 Program řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2021
12. 03. 2021 Zápis č.2/2021 z jednání zastupitelstva 11.3.2021
12. 03. 2021 Usnesení zastupitelstva č. 2/2021
03. 03. 2021 Program řádného zasedání zastupitelstva č. 2/2021
03. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
01. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020
02. 02. 2021 Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2021
02. 02. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO JEKOZ 31.12.2020
29. 01. 2021 Zápis č. 1/2021 z jednání zastupitelstva dne 29.1.2021
29. 01. 2021 Usnesení zastupitelstva č. 1/2021
20. 01. 2021 Program řádného zasedání zastupitelstva č. 1/2021
01. 01. 2021 Zápis č. 8/2020 z mimořádného jednání zastupitelstva dne 26.11.2020
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jevany
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

XML