Obec Lešany

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obeclesany.com

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lešany
Lešany 23
257 44 Lešany

Datová schránka: bnvbte3
E-mail: oulesany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 04. 2024 Zápisy ZO
15. 12. 2023 Schválený rozpočet obce Lešany na rok 2024
24. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce na r. 2024
28. 03. 2023 Zahájení územního řízení, Cetin
20. 03. 2023 VZMR - Rekonstrukce kulturního domu v Lešanech – elektroinstalace
14. 03. 2023 Schválený rozpočet obce Lešany na rok 2023 ze dne 13.03.2023
15. 01. 2023 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
15. 01. 2023 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu "Posílení vodních zdrojů Lešany"
15. 01. 2023 Dotační program odvoz odpadních vod na rok 2021
15. 01. 2023 Záměr prodeje Škoda 706 RT - JSDH Lešany
15. 01. 2023 Záměr prodeje Škoda 706 RT - SDH Břežany
15. 01. 2023 Záměr směny pozemků
15. 01. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh OOP
15. 01. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
15. 01. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy, Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu
15. 01. 2023 Záměr obce směnit nemovitý majetek
14. 01. 2023 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu služby "Provoz a správa veřejného osvětlení obce Lešany"
14. 01. 2023 Výběrové řízení na akci "Zateplení části obecního úřadu Lešany"
14. 01. 2023 Výzva a zadávací dokumentace zakázky "Vytvoření místa pasivního odpočinku v Lešanech"
14. 01. 2023 Výzva a zadávací dokumentace zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. - Chodník Lešany - Břežany
14. 01. 2023 Výzva a zadávací dokumentace zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. - opravy místních komunikací
14. 01. 2023 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
14. 01. 2023 Změna č. 2 územního plánu obce Lešany - návrh pro veřejné projednání
14. 01. 2023 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
14. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení Ministerstva zemědělství o návrzích opatření obecné povahy o vydání národního plánu povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
14. 01. 2023 Závěrečný účet obce Lešany pro rok 2020 - návrh
14. 01. 2023 Aukční vyhláška
14. 01. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku
14. 01. 2023 Finanční úřad - informace pro občany
14. 01. 2023 Záměr prodeje movitého majetku
14. 01. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dočasný zákaz zastavení
14. 01. 2023 Oznámení - rekonstrukce kulturního domu v Lešanech
14. 01. 2023 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14. 01. 2023 Záměr koupě nemovitého majetku
14. 01. 2023 Záměr směny nemovitého majetku
14. 01. 2023 Středočeský kraj - veřejná vyhláška, Návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
14. 01. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku
14. 01. 2023 Výročí vystěhování regionu - pozvánky
14. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání - řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Lešany
14. 01. 2023 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - OOP
14. 01. 2023 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška
14. 01. 2023 MŽP Veřejná vyhláška
06. 01. 2023 Rozpočet obce na rok 2011
06. 01. 2023 Rozpočet obce na rok 2010
06. 01. 2023 Rozpočet obce na rok 2010
06. 01. 2023 Rozpočtový výhled na období 2009-2011
06. 01. 2023 Rozpočet obce na rok 2009
05. 01. 2023 Hlasování do přenosné volební schránky
03. 01. 2023 volba prezidenta ČR 13 a 14.1.2023 - oznámení o době a místě konání
02. 01. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška KÚ S..." již není dostupný.

XML