Obec Lešany

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obeclesany.com

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lešany
Lešany 23
257 44 Lešany

Datová schránka: bnvbte3
E-mail: oulesany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 2/2020
02. 07. 2020 Závěrečný účet Obce Lešany pro rok 2019 schválený Zastupitelstvem obce Lešany dne 28. 6. 2019
01. 07. 2020 Usnesení ZO č. 3 ze dne 30. 6. 2020
01. 07. 2020 Záměr prodloužení nájemní smlouvy
01. 07. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí - rozhodnutí
26. 06. 2020 Záměr koupě nemovitého majetku
26. 06. 2020 Záměr prodloužení nájemní smlouvy
22. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 30. 6. 2020
10. 06. 2020 Usnesení ZO č. 2 ze dne 9. 6. 2020
09. 06. 2020 Závěrečný účet Obce Lešany pro r. 2019
09. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lešany za rok 2019
09. 06. 2020 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
02. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 9. 6. 2020
01. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 9. 6. 2020
01. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Lešany – v místních částech Lešany a Břežany“ - doplnění
21. 05. 2020 Konkurz na ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lešany
20. 05. 2020 DSO BENE-BUS Návrh závěrečného účtu za rok 2019
20. 05. 2020 DSO BENE-BUS Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 2019
20. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
30. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Lešany – v místních částech Lešany a Břežany“
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
08. 04. 2020 Záměr směny nemovitého majetku
07. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 04. 2020 DSO BENE-BUS Zpráva o přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
02. 04. 2020 DSO BENE-BUS Návrh závěrečného účtu za rok 2019
19. 03. 2020 Konkurz na ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lešany
16. 03. 2020 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov - Určení škol
06. 03. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
04. 03. 2020 Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje - koronavirus, doporučení
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednání návrhu změny územního plánu obce Lešany
28. 02. 2020 Záměr prodeje dřeva
07. 02. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 02. 2020 Usnesení ZO č. 1 ze dne 4. 2. 2020
06. 02. 2020 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 1/2020
29. 01. 2020 Strategický plán rozvoje obce
27. 01. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 4. 2. 2020
21. 01. 2020 ČR - Ministerstvo obrany, Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
17. 01. 2020 Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 - Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
08. 01. 2020 Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Středočeského - Veřejná vyhláška a usnesení
23. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou: Návrh opatření obecné povahy - Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 12. 2019 Usnesení ZO č. 8 ze dne 17. 12. 2019
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 8/2019
21. 12. 2019 Schodkový rozpočet obce Lešany na rok 2020, schválený zastupitelstvem obce
21. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Lešany na r. 2021 - 2023
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
06. 12. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 17. 12. 2019
29. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Lešany na období r. 2021 - 2023 - návrh
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Lešany na rok 2020

XML