Obec Lešany

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obeclesany.com

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lešany
Lešany 23
257 44 Lešany

Datová schránka: bnvbte3
E-mail: oulesany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2020 ČR - Ministerstvo obrany, Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
17. 01. 2020 Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 - Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
08. 01. 2020 Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Středočeského - Veřejná vyhláška a usnesení
23. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou: Návrh opatření obecné povahy - Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 12. 2019 Usnesení ZO č. 8 ze dne 17. 12. 2019
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 8/2019
21. 12. 2019 Schodkový rozpočet obce Lešany na rok 2020, schválený zastupitelstvem obce
21. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Lešany na r. 2021 - 2023
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
06. 12. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 17. 12. 2019
29. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Lešany na období r. 2021 - 2023 - návrh
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Lešany na rok 2020
29. 11. 2019 Program rozvoje obce Lešany na období 2019 - 2025
29. 11. 2019 Dotační program odvoz odpadních vod na rok 2020
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Lešany na rok 2020
22. 11. 2019 Záměr obce Lešany směnit nemovitý majetek
15. 11. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 11. 2019 Záměr obce Lešany prodat nemovitý majetek
08. 11. 2019 Usnesení ZO č. 7 ze dne 5. 11. 2019
08. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
08. 11. 2019 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 7/2019
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0301-0303 Praha - Václavice“
25. 10. 2019 Týnecko - svazek obcí, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022
25. 10. 2019 Týnecko - svazek obcí, návrh rozpočtu na rok 2020
25. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 5. 11. 2019
25. 10. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
19. 10. 2019 Rozpis plateb DSO BENE-BUS pro rok 2020
19. 10. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 10. 2019 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZ..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Oznámení - výměna oken č. p. 96
04. 10. 2019 DSO BENE-BUS - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
04. 10. 2019 DSO BENE-BUS - Návrh rozpočtu na rok 2020
25. 09. 2019 Usnesení ZO č. 6 ze dne 23. 9. 2019
25. 09. 2019 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 6/2019
13. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 23. 9. 2019
12. 09. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
11. 09. 2019 Oznámení - obecní rozhlas
11. 09. 2019 Oznámení - místní komunikace
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
28. 08. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámí vlastníci
15. 08. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, v obci Lešany - v místních částech Lešany a Břežany
07. 08. 2019 Usnesení ZO č. 5 ze dne 5. 8. 2019
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření Obce Lešany č. 5/2019
26. 07. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 5. 8. 2019
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - návrh OOP - Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, v obci Lešany - v místních částech Lešany a Břežany
19. 07. 2019 Rozhodnutí - povolení kácení
11. 07. 2019 Záměr obce Lešany prodat palivové dříví
03. 07. 2019 Rozhodnutí - povolení kácení

XML