Obec Vír

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://virvudolisvratky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VÍR
Vír 178
592 66 Vír

Datová schránka: z6qbjq5
E-mail: ou@virvudolisvratky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 08. 2019 Veřejná vyhláška
30. 07. 2019 3. rozpočtové opatření
23. 07. 2019 Dokument "Usnesení – dražba nem..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Záměr 8/2019 – prodej pozemku
10. 07. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 7. 2019
03. 07. 2019 Pozemkové úpravy Hrdá Ves – Oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
10. 06. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
10. 06. 2019 Pozemkové úpravy Hrdá Ves – pozvánka na jednání
10. 06. 2019 Pozemkové úpravy Vír – pozvánka na jednání
10. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 06. 2019 2. rozpočtové opatření
10. 06. 2019 Závěrečný účet Obce Vír za rok 2018
05. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 6. 2019
28. 05. 2019 Záměr 5/2019 – prodej pozemku
28. 05. 2019 Záměr 6/2019 – prodej pozemku
28. 05. 2019 Záměr 7/2019 – prodej pozemku
22. 05. 2019 Žádost o přístup k osobním údajům
22. 05. 2019 Informace o zpracování osobních údajů
10. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
10. 05. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
08. 05. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva 15.5.2019
07. 05. 2019 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu a hospodaření SVK ZR 2018
07. 05. 2019 Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko 2018
07. 05. 2019 Usnesení valné hromady SVK ZR 25.4.2019
07. 05. 2019 Rozvaha k 31.12.2018
07. 05. 2019 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
07. 05. 2019 Příloha k 31.12.2018
07. 05. 2019 Závěrečný účet 2018
07. 05. 2019 Zpráva o výsledku hospodaření Obce Vír za rok 2018
07. 05. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2018
03. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitestva Kraje Vysočina
18. 04. 2019 Záměr 4/2019 – pronájem lesních pozemků
18. 04. 2019 1. rozpočtové opatření 2019
09. 04. 2019 Zpráva o hospodaření SVK
09. 04. 2019 Závěrečný účet SVK
09. 04. 2019 Stanovisko SVK
09. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
28. 03. 2019 Záměr 1/2019 – prodej pozemku
28. 03. 2019 Záměr 2/2019 – výpůjčka pozemků
28. 03. 2019 Záměr 3/2019 – prodej pozemků
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu
13. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20. 3. 2019
12. 03. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019
04. 03. 2019 Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2019
04. 03. 2019 Závěrečný účet a hospodažení SVK Žďársko
04. 03. 2019 Střednědobý výhled SVK Žďársko na roky 2019 – 2022
04. 03. 2019 Valná hromada SVK Žďársko 19. 3. 2019 – výkazy
11. 02. 2019 OOP – uzavírka-III-38815 – Korouhvice – Dalečín
09. 01. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 1. 2019
03. 01. 2019 Rozpočet na rok 2019

XML