Obec Vír

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://virvudolisvratky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VÍR
Vír 178
592 66 Vír

Datová schránka: z6qbjq5
E-mail: ou@virvudolisvratky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2019 OOP – uzavírka-III-38815 – Korouhvice – Dalečín
09. 01. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 1. 2019
03. 01. 2019 Rozpočet na rok 2019
02. 01. 2019 Záměr 18/2018 – prodej pozemku
21. 12. 2018 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na 1.Q r. 2019
21. 12. 2018 Rozpočtové opatření SVK Žďársko 9 a 10/2018
21. 12. 2018 Rozpočet na rok 2019
12. 12. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2018
10. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na období r. 2020-21
03. 12. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 8/2018
03. 12. 2018 Rozpočtové opatření SVK Žďársko 8/2018
28. 11. 2018 5. rozpočtové opatření 2018
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
19. 11. 2018 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
14. 11. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2018
01. 11. 2018 Rozpočtové opatření SVK Žďársko 7/2018
01. 11. 2018 4. rozpočtové opatření 2018
26. 10. 2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 6. listopadu 2018
24. 10. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 10. 2018
04. 10. 2018 Rozpočtové opatření SVK Žďársko 6/2018
03. 10. 2018 Veřejnoprávní smlouva 5/2018
03. 10. 2018 Veřejnoprávní smlouva 6/2018
03. 10. 2018 Veřejnoprávní smlouva 7/2018
27. 09. 2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 9. října 2018
26. 09. 2018 Volby do zastupitelstva obce Vír 2018
15. 09. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo obce dne 21. 9. 2018
15. 09. 2018 OOP – Úprava silničního provozu v obci Vír
15. 08. 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce 2018
13. 08. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 08. 2018 Vyhlášení obnovy katastrálního operátu k. ú. Vír
25. 07. 2018 3. rozpočtové opatření 2018
19. 07. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18. 7. 2018
18. 07. 2018 VV – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
11. 07. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18. 7. 2018
09. 07. 2018 Rozpočtové opatření SVK Žďársko 4-2018
29. 06. 2018 Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2017
29. 06. 2018 Záměr 17/2018 – prodej pozemku
18. 06. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 06. 2018 2. rozpočtové opatření 2018
13. 06. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
13. 06. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
08. 06. 2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 19. června 2018
06. 06. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2018
06. 06. 2018 Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2017
04. 06. 2018 OOP – Úprava silničního provozu – Vír, Hrdá Ves
31. 05. 2018 Úprava silničního provozu – Vír, Hrdá Ves
29. 05. 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
29. 05. 2018 Zpráva o výsledku hospodaření obce Vír za rok 2017
29. 05. 2018 Rozvaha 31.12.2017
29. 05. 2018 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

XML