Město Frýdlant

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://mesto-frydlant.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant

Datová schránka: t27bufd
E-mail: podatelna@mu-frydlant.cz, mesto@mu-frydlant.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Frýdlant
16. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
13. 01. 2020 Oznámení - Parkoviště v ul. Lesní, Frýdlant
13. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností Frýdlant (Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Dětřichov, Kunratice, Heřmanice, Višňová, Černousy, Habartice, Pe
13. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v Novém Městě pod Smrkem, ul. Nádražní, Husova a Revoluční
13. 01. 2020 ZŠ speciální Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025
13. 01. 2020 ZŠ speciální Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2020
10. 01. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru ,,Výroba dílů z hliníkových a hořčíkových slitin, DGS Druckguss Systeme s.r.o., výrobní areál DGS Frýdlant"
10. 01. 2020 Výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš
09. 01. 2020 Usnesení - 11. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2. 1. 2020
08. 01. 2020 Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Frýdlant - p.č. 1644 o výměře 580 m2
08. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 11b ve Frýdlantu (ul. Hejnická)
08. 01. 2020 Bytové hospodářství Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2020
07. 01. 2020 Školní jídelna Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2020
07. 01. 2020 Dražební vyhláška - J. Goroľ
07. 01. 2020 Dražební vyhláška - M. Ivičičová
07. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/13 v úseku Dětřichov - Frýdlant
06. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p. č. 653 v katastru obce Černousy
06. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p. č. 653 v katastru obce Černousy
06. 01. 2020 DSO Mikroregion Frýdlantsko - Oznámení o zveřejnění na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
06. 01. 2020 Zveřejňování rozpočtového procesu - na základě zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
03. 01. 2020 ZŠ, ZUŠ a MŠ - Rozpočet hospodaření na rok 2020
02. 01. 2020 Svazek obcí SMRK - Stav rozpočtu roku 2019
02. 01. 2020 Město Frýdlant - Schválené rozpočtové provizorium r. 2020
02. 01. 2020 Město Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč - na r. 2021 - 2024
02. 01. 2020 Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2020
30. 12. 2019 - VÝZVA DO DOTAČNÍHO PROGRAMU SPORT, KULTURA... r. 2020
30. 12. 2019 VÝZVA DO DOTAČNÍHO PROGRAMU SPORT, KULTURA... r. 2020
30. 12. 2019 Záměr na prodej pozemku v kú Frýdlant, pč. 1152/1
30. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Sv. Čecha, MK 66c, Frýdlant
23. 12. 2019 Usnesení - 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Frýdlant konané_11. 12. 2019
19. 12. 2019 Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva města + program
19. 12. 2019 11. VEŘEJNÉ MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA_2. 1. 2020
19. 12. 2019 Řízení o propachtování nemovitostí - pozemků pozemek p.č. 3535/6 o výměře 2209 m2, pozemek p.č. 3543/2 o výměře 64 m2,...k.ú. Frýdlant
19. 12. 2019 Řízení o propachtování nemovitostí - pozemků pozemek p.č. 1288/1 o výměře 4095 m2, pozemek p.č. 1671 o výměře 2809 m2,...k.ú. Frýdlant
19. 12. 2019 Řízení o propachtování nemovitosti - pozemku p.č. 3105/3 – část o výměře 19132 m2, k.ú. Frýdlant
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
18. 12. 2019 ZŠ, ZUŠ a MŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024
13. 12. 2019 OZV č. 04/2019 - poplatek ze psů
13. 12. 2019 OZV č. 03/2019 - poplatek za pobyt
13. 12. 2019 OZV č. 02/2019 o komunálním odpadu - poplatek
13. 12. 2019 OZV č. 01/2019 o komunálním odpadu - systém
11. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/13 v úseku Dětřichov - Frýdlant
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212
10. 12. 2019 Oznámení o nálezu zvířete
10. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p. č. 1765/2, 1765/6, 1765/10 a st. p. č. 351 a 306 v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem, obec Bílý Potok (u horské chaty Smědava)
10. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - na silnicích ev. č. III/03515 (Dětřichov) a III/2901 (Dětřichov)

XML