Město Frýdlant

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://mesto-frydlant.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant

Datová schránka: t27bufd
E-mail: podatelna@mu-frydlant.cz, mesto@mu-frydlant.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Město Frýdlant - Návrh rozpočtu na rok 2022
26. 11. 2021 Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem
25. 11. 2021 Dražební vyhláška - 203 Ex 31856/14-133 - K. B. (opakovaná)
25. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805880
25. 11. 2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
24. 11. 2021 Školní jídelna Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2022
23. 11. 2021 Usnesení - 25. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 10. listopadu 2021
22. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent pro výkon územně plánovací činnosti
22. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent na odboru stavebního úřadu a životního prostředí – vodní hospodářství
22. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent na odboru stavebního úřadu a životního prostředí – lesní hospodářství, myslivost
19. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p. č. 1774/1 v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu, obec Dětřichov (most M02)
19. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantu
19. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent stavebního úřadu
19. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška 08/2021 o zřízení městské policie
19. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška 07/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
19. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška 06/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
17. 11. 2021 Bytové hospodaření Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na rok 2022
16. 11. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 2593 v k. ú. Frýdlant (ul. K. Velebného) a na místní komunikaci 28c (ul. Šmilovského)
16. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/291 a na místních komunikacích v katastru obce Nové Město pod Smrkem, v rozsahu podle grafické přílohy
15. 11. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Závěr zjišťovacího řízení Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
15. 11. 2021 Vlastníci a spoluvlastníci pozemků sousedících se silnicí I. třídy č.I/13, Frýdlant
15. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 0..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 0..." již není dostupný.
12. 11. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí
10. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích ev. č. II/290 a ev. č. III/29016 v katastru obce Hejnice v rozsahu podle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (DIO)
10. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/29014 v katastru obce Raspenava
10. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060804862
10. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060801399
10. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060801197
03. 11. 2021 Pozvánka na 25. veřejné zasedání zastupitelstva města 10. listopadu 2021 + program
03. 11. 2021 Zveřejňování rozpočtového procesu - na základě zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
03. 11. 2021 ZŠ, ZuŠ a MŠ Frýdlant - Rozpočet hospodaření na rok 2022
02. 11. 2021 Svazek obcí SMRK - Střednědobý výhled - návrh pro rok 2023 a 2024
02. 11. 2021 Svazek obcí SMRK - Návrh rozpočtu na rok 2022
29. 10. 2021 Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2022
26. 10. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060801405
26. 10. 2021 25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDLANT_10.11. 2021
26. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
26. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
26. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
26. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
25. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Údolí ve Frýdlantu v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
25. 10. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. Mánesova a Revoluční v Novém Městě pod Smrkem
22. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/13
20. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/03510 ve Frýdlantu, ul. Kodešova, v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
20. 10. 2021 ZŠ speciální Frýdlant - Návrh rozpočtu na rok 2022
18. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na silnici ev. č. III/2903 ve Frýdlantu (ul. Bělíkova a ul. Zámecká)

XML