Město Frýdlant

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://mesto-frydlant.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant

Datová schránka: t27bufd
E-mail: podatelna@mu-frydlant.cz, mesto@mu-frydlant.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku v k. ú. Frýdlant, pč. 466/1
06. 08. 2020 Záměr prodeje pozemku pč. 1283 v kú Albrechtice u Frýdlantu
06. 08. 2020 Záměr na prodej pozemků pč. 241/2 a část pč. 241/1, kú Albrechtice u Frýdlantu
29. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hajniště, NMPS
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy - změna okolností kalamitního poškození lesních porostů
27. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na ev. č. II/291 v kú NMPS
27. 07. 2020 Nařízení KHS LK se sídlem v Liberci č. 1/2020 o opatřeních k epidemii
23. 07. 2020 Dražební vyhláška - 204 EX 10342/19-145 - J. R.
22. 07. 2020 Město Frýdlant - Schválený rozpočet r. 2020
21. 07. 2020 Rozhodnutí - Vodovod Dolní Řasnice IV. etapa
20. 07. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na silnici ev. č. II/290 v katastru obce Hejnice, ul. Jizerská
17. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Písečná v katastru města Frýdlant v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
17. 07. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, obec Frýdlant
17. 07. 2020 DSO Mikroregion Frýdlantsko - Oznámení o zveřejnění na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - 0..." již není dostupný.
17. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/13
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastru obce Raspenava
15. 07. 2020 Zveřejňování rozpočtového procesu - na základě zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
14. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
10. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Husova ve Frýdlantu v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diakonie Beránek z.s.)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Most k naději, z.s.)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Člověk v tísni)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (ADVAITA, z. ú.)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Centrum LIRA, z. ú.)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Maják NMPS, z. ú.)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Domov Raspenava, příspěvková organizace)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diakonie ČCE)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diecézní charita Litoměřice)
07. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie)
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve Frýdlantu v rozsahu podle grafické přílohy
03. 07. 2020 Město Frýdlant - Závěrečný účet za rok 2019
02. 07. 2020 Oznámení_Zahájení řízení o dodatečném povolení dokončené stavby a pozvání k ústnímu jednání - Frýdlant – oprava vodovodu Hág – 0. etapa – SO 300 oprava vodovodu“ a „Frýdlant – Hág, Zámecký Okres – oprava havárie vodovodu – SO 301 – Vodovod ul. Jizerská,..
02. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastru obce Nové Město pod Smrkem
02. 07. 2020 Oznámení_Zahájení územního řízení - LB-Frýdlant, Kodešova - Obnova NN, VN, HDPE
01. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nádražní ve Frýdlantu
01. 07. 2020 Svazek obcí Smrk_Oznámení o zveřejnění_Závěrečný účet r. 2019
25. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 01/2020 - akce typu techno party
25. 06. 2020 Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Frýdlant 17/06/2020
25. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent pro výkon územně plánovací činnosti
23. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/2914 v k. ú. Dolní Oldříš, obec Bulovka
19. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 1 a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a o konání jejich veřejného projednání
18. 06. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici ev. č. II/290 v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem
18. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. II/290 v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem
17. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v k. ú. Arnoltice u Bulovky
12. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích ve Frýdlantu, Údolí
11. 06. 2020 Stavební povolení ke stavbě vodního díla: "Rekonstrukce ul. Kodešova, Frýdlant včetně inž. sítí"
10. 06. 2020 Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva města 17. června 2020 + program

XML