Město Frýdlant

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://mesto-frydlant.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant

Datová schránka: t27bufd
E-mail: podatelna@mu-frydlant.cz, mesto@mu-frydlant.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Výběrové řízení - samostatný odborný referent stavebního úřadu
08. 04. 2021 Společné územní a stavební povolení - vrtaná studna pro farmu v kú Jindřichovice p. S.
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice ev. č. III/03510, ul. Kodešova, Frýdlant
08. 04. 2021 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Frýdlant
08. 04. 2021 Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Frýdlant - pozemek p.č. 3250/1 areál bývalého autokempu
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/03511 v katastru obce Frýdlant, ul. Žitavská v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
06. 04. 2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh závěrečného účtu 2020
06. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/2913 v katastru obce Bulovka
06. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastru obce Hejnice v rozsahu podle grafické přílohy
01. 04. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na r. 2022-26 - NÁVRH
01. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2020
01. 04. 2021 Zahájení řízení s velkým počtem účastníků - povolení výjimek ze zákl. ochr. podmínek zvláště chráněných území
30. 03. 2021 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Lázně Libverda - pozemek p.č. 290/2 o výměře 83 m2
26. 03. 2021 Výběrové řízení - vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant
26. 03. 2021 Výběrové řízení - zkušební komisař při MěÚ Frýdlant
25. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravu provozu - úplná uzavírka ul. Školní ve Frýdlantu
25. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060758472
25. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060760066
24. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/13
18. 03. 2021 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitel/ka Základní a Mateřské školy Dolní Řasnice , okres Liberec ,příspěvkové organizace
17. 03. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny na období 2021–2030
17. 03. 2021 Usnesení ze dne 26. února 2021 č. 196 o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií virus SARS CoV-2
16. 03. 2021 Prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu s názvem: „Silnice III/29014 – Peklo, rekonstrukce silnice“
16. 03. 2021 OZV č. 01/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem
16. 03. 2021 Zveřejňování rozpočtového procesu - na základě zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
16. 03. 2021 Město Frýdlant - Schválený rozpočet na r. 2021
15. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 765/40 a 765/34 v k. ú. Hejnice, obec Hejnice (novostavba parkoviště u školky)
15. 03. 2021 Stanoví přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
15. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
15. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu podle grafické přílohy (DIO)
12. 03. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Horní a střední Labe 2022-2027"
11. 03. 2021 usnesení z 19 veřejného zasedání Zastupitelstva města Frýdlant z 03/03/2021
11. 03. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022-2027"
11. 03. 2021 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
10. 03. 2021 Výběrové řízení - referent odděl. sociálně právní ochrany dětí
08. 03. 2021 Oznámení o podání žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení: Výroba dílů z hliníkových a hořčíkových slitin, výrobní areál DGS Frýdlant"
04. 03. 2021 Schválený rozpočet hospodaření na r. 2021 - Školní jídelna Frýdlant, okr. LBC, přísp. org.
04. 03. 2021 Výběrové řízení - vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant
04. 03. 2021 Výběrové řízení - zkušební komisař při MěÚ Frýdlant
04. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - stavba s názvem "LB-Frýdlant-II. fáze Předměstí - obnova NN"
02. 03. 2021 Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Frýdlant
01. 03. 2021 Dokument "Oznámení uložení píse..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Ozn. o zahájení řízení - PD a IČ-Lázně Libverda, Lázeňská stezka-obnova vodovodu
26. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice ev. č. III/29016
26. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice ev. č. III/03510, ul. Kodešova, Frýdlant
25. 02. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 dle zák. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn.

XML