Obec Libá

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://obec-liba.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Libá
Libá 220
351 31 Libá

Datová schránka: japb3za
E-mail: obecliba@seznam.cz, podatelna.liba@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 posuzování vlivů na životní prostředí - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
13. 07. 2021 Svolání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libá
23. 06. 2021 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužná u F.Lázní - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
22. 06. 2021 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
22. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - po..." již není dostupný.
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pozemní komunikace)
04. 06. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Libá
04. 06. 2021 Svolání 19. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libá na 14. 6. 2021
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
27. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za 2020 - Mikroregion Chebsko
27. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pozemní komunikace)
10. 05. 2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise k novým volbám do Zastupitelstva obce konaných dne 19. 6. 2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Karlovarský kraj
23. 04. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise k novým volbám do Zastupitelstva obce konaných dne 19. června 2021
08. 04. 2021 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužná u F.L. - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
31. 03. 2021 Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Libá pro volby do zastupitelstev konaných 19. června 2021
31. 03. 2021 Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků k novým volbám do Zastupitelstva obce konaných dne 19. června 2021
31. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
17. 03. 2021 Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Libá pro volby do zastupitelstev konaných 19. června 2021
17. 03. 2021 Svolání 18. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libá
04. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020
20. 01. 2021 Mikroregion Chebsko, d.s.o. - rozpočtové opatření č. 2
05. 01. 2021 Rozpočtové provizorium 2021
18. 12. 2020 Svolání 17. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libá
10. 12. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Chebsko 2021
10. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Chebsko 2022-2023
10. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pozemní komunikace)
30. 11. 2020 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, kú. Pomezná
30. 11. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27. 10. 2020 Svolání 16. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libá
26. 10. 2020 Úprava úředních hodin OÚ Libá
20. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
09. 10. 2020 Úprava úředních hodin OÚ Libá
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
11. 09. 2020 Rozpočtové opatření 02/2017
24. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
11. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise k volbám do Zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020
07. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
07. 08. 2020 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
06. 08. 2020 Svolání 15. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libá
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 07. 2020 Svolání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
30. 06. 2020 Záměr obce Libá pronajmout nemovitý majetek
30. 06. 2020 Závěrečný účet 2019
30. 06. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
19. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
19. 06. 2020 Zápis ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
18. 06. 2020 Svolání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá

XML