Obec Libá

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://obec-liba.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Libá
Libá 220
351 31 Libá

Datová schránka: japb3za
E-mail: obecliba@seznam.cz, podatelna.liba@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 Záměr obce Libá pronajmout nemovitý majetek
30. 06. 2020 Závěrečný účet 2019
30. 06. 2020 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
19. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
19. 06. 2020 Zápis ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
18. 06. 2020 Svolání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
09. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Libá za rok 2019
09. 06. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019
09. 06. 2020 Výkaz zisků a ztráty
09. 06. 2020 Zpráva o přezkumu hospodaření obce Libá za rok 2019
09. 06. 2020 Záměr obce Libá prodat nemovitý majetek
08. 06. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 MIKROREGION CHEBSKO
08. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Chebsko za rok 2019
04. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lužná u Fr. Lázní, pozvánka na úvodní jednání
28. 05. 2020 Oznámení o obnově katastrálního operátu
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
06. 05. 2020 Svolání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
04. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019
04. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2019
04. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2019
24. 04. 2020 Finanční úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. /2020 Mikroregion Chebsko, d.s.o.
18. 02. 2020 Záměr obce Libá prodat nemovitý majetek
18. 02. 2020 Záměr obce Libá vykoupit nemovitý majetek
13. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
13. 02. 2020 Program 21. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
03. 02. 2020 Pozvánka na shromáždění Mikroregionu Chebsko, d.s.o.
29. 01. 2020 Svolání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
21. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Mikroregion Chebsko - Rozpočtové opatření č. 4
14. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Obecně závazní vyhláška č. 4/2019 obce o místním poplatku z pobytu
19. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Libá pro roky 2020 - 2022
19. 12. 2019 Rozpočet Obce Libá na rok 2020
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
12. 12. 2019 Svolání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá
12. 12. 2019 Mikroregion Chebsko - rozpočtové opatření č. 3
04. 12. 2019 Pozvánka na shromáždění Mikroregionu Chebsko
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Libá 2020-2022
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Libá na rok 2020
02. 12. 2019 Mikroregion Chebsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021-2022
02. 12. 2019 Mikroregion Chebsko, d.s.o. - návrh rozpočtu na rok 2020í
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019

XML