Obec Pasohlávky

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://pasohlavky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pasohlávky
Pasohlávky 1
691 22 Pasohlávky

Datová schránka: hdnbi2n
E-mail: obec@pasohlavky.cz, podatelna@pasohlavky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2021 Obec Pasohlávky - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Pasohlávky dne 23.6.2021
15. 06. 2021 Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad - Oznámení o zahájení územního řízení -Veřejná vyhláška - Rozvod optické sítě v obci Ivaň
14. 06. 2021 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. informují o stavu kvality pitné vody ze zdroje Nová Ves
09. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva č. 7/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2021
09. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2021
09. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2021
09. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2021
07. 06. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 15/2021
07. 06. 2021 Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro akci : Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na střední nádrže VD Nové Mlýny, č.j. MUPO-24024/2021/OD/KOP
04. 06. 2021 EG.D. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie
03. 06. 2021 DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava - Návrh střednědobý výhled rozpočtu
03. 06. 2021 Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu akce: "Rekonstrukce mostu ev. č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky" rekonstrukce objízdných tras sil. III/39614
02. 06. 2021 DSO Čistší střední Podyjí - Návrh závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2020
01. 06. 2021 DSO Mikulovsko - Rozpočtový výhled na léta 2022, 2023, 2024
01. 06. 2021 Obec Pasohlávky - Návrh závěrečného účtu Obce Pasohlávky
01. 06. 2021 DSO Mikulovsko - Zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2020 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2020
31. 05. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
31. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 14/2021
31. 05. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška č. j. MZE - 33053/2021/15121
31. 05. 2021 Sdružení obcí Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
27. 05. 2021 Městský úřad Pohořelice - odbor územního plánování a stavební úřad - Oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška
26. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru č. 14/2021
20. 05. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
19. 05. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
19. 05. 2021 Obec Pasohlávky - zveřejnění záměru obce č. 13/2021
17. 05. 2021 Město Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad - Územní rozhodnutí č. 21/2021 - Veřejná vyhláška
17. 05. 2021 Město Pohořelice - Odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy- Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikace u hotelu Termal, Pasohlávky pro akci "I/52 Pasohlávky - úprava stykové křižovatky"
06. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
05. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 1/2021
05. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 12/2021
05. 05. 2021 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška
03. 05. 2021 Obecně závazné vyhláška
03. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
03. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
03. 05. 2021 Obec Pasohlávky - Ceník stočného 2021
23. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 10/2021
23. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 11/2021
22. 04. 2021 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Veřejná vyhláška
20. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Pasohlávky dne 27.4.2021
19. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 9/2021
13. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru č. 6/2021 - tisková oprava
12. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 8/2021
12. 04. 2021 DSO Mikulovsko - Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021
08. 04. 2021 Městský úřad Pohořelice - odbor územního plánování a stavební úřad - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška
08. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z účelového Bytového fondu obce Pasohlávky
01. 04. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru č. 7/2021
29. 03. 2021 Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Rekonstrukce mostu ev. č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky "rekonstrukce objízdných tras sil. III/39613
24. 03. 2021 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň - Závěrečný účet za rok 2020
24. 03. 2021 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
19. 03. 2021 Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 5/2021

XML