Obec Nezdenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://nezdenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nezdenice
Nezdenice 72
687 32 Nezdenice

Datová schránka: yirbz8x
E-mail: nezdenice.obec@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7
27. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 46 a 47
25. 03. 2020 Doporučení k ochranným pomůckám
24. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 6
24. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 45
23. 03. 2020 Omezení dopravy ve Zlínském kraji s platností od 24. 3. 2020
23. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 44
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 5 ve věci Zdravotnické záchranné služby ZK
23. 03. 2020 Oznámení hejtmana Zlínského kraje č. 1 k č.j. NS-COVID - 19/5
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí Sportovní a kulturní areál Školka Nezdenice
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 19. 3. 2020
20. 03. 2020 Mimořádné opatření - doba pro seniory ze dne 19. 3. 2020
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 17. 3. a 18. 3. 2020
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. - 16. 3. 2020
19. 03. 2020 Informace pro obce Zlínského kraje - veřejná doprava
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK - ZÁKAZ pohybu osob BEZ ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech
19. 03. 2020 UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje
19. 03. 2020 Změna opatření vlády ze dne 16. 3.2020
19. 03. 2020 Krizová opatření - sbírka zákonů
19. 03. 2020 UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje
19. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
16. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020
16. 03. 2020 MUDr. Gottfriedová Tereza - Zdravotní středisko Nezdenice - informace
16. 03. 2020 Pravidla pro vstup a vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice
16. 03. 2020 Informace Finančního úřadu Zlín
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze den 12. 3. 2020 č. 197
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 - uzavření základních, středních, VOŠ a VŠ
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 - zákaz pořádání kulturních sportovních...akcí veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob - do odvolání
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 - strpění a součinnost obyvatelstva s provedením kontroly, odběrů vzorků...
09. 03. 2020 Aktuální informace KHS Zlínského kraje k 6. 3. 2020
09. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.3.2020
09. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020
09. 03. 2020 Informace pro občany o koronaviru (vícejazyčné)
05. 03. 2020 Mimořádné opatření - všem pořadatelům hromadných akcí na území ČR s předpokládanou účastí nad 5 000 osob
05. 03. 2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - výzva pro školská zařízení ze dne 5.3.2020
03. 03. 2020 Dokument "Usnesení 196EX 3320/0..." již není dostupný.
03. 03. 2020 VÝZVA OBYVATELŮM A INSTITUCÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE - COVID-2019
02. 03. 2020 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci ke dni 1. 3. 2020 - COVID - 19
28. 02. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí ÚPZSVM - aktualizovaný seznam nemovitostí
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení Sportovní a kulturní areál Školka Nezdenice - Ladislav Drgáč
14. 02. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2020
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 AOPK ČR
28. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
28. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2019 SMO Bojkovsko
23. 01. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení KUSP 78866/2019 ŽPZE-LS
14. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019
06. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
13. 12. 2019 Příloha č. 1 k č.j. 63920/2019-MZE-16212

XML