Město Dačice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://dacice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dačice
Krajířova 27
380 01 Dačice

Datová schránka: s5ebypd
E-mail: e-podatelna@dacice.cz, meu@dacice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 č. 105/19 Oznámení SM 26/2019 - výpůjčka plynárenského zařízení
19. 03. 2019 č. 106/19 Zahájení územního řízení "Obchodní centrum Dačice"
19. 03. 2019 č. 104/19 Oznámení SM 22/19 - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích III. etapa - 13. kolo
18. 03. 2019 č. 103/19 Veřejná vyhláška - oznámení projednávání návrhu zadání Územního plánu Červený Hrádek
18. 03. 2019 č. 99/19 Usnesení 12. zasedání rady města Dačice
15. 03. 2019 č. 98/19 Opatření obecné povahy stanovení ochranného pásma vodního zdroje: ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HV-7 pro obec Český Rudolec
15. 03. 2019 č. 100/19 OSB 6/2019 Záměr dát do výpůjčky nebytové prostory garáže
15. 03. 2019 č. 101/19 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku MěÚ Dačice - užitkový automobil PEUGEOT BOXER
15. 03. 2019 č. 102/19 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku MěÚ Dačice - osobní automobil ŠKODA FABIA
14. 03. 2019 č. 96/19 Oznámení - záměr prodeje pozemků
14. 03. 2019 č. 97/19 Nabídka pronájmu volného bytu - Tř. 9. května čp. 162, Dačice V
13. 03. 2019 č. 93/19 Veřejná vyhláška - uložení písemností Dušan Křivánek
13. 03. 2019 č. 94/19 Sdělení informace o zahájení řízení dle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
13. 03. 2019 č. 95/19 Oznámení nálezu - dotykový mobilní telefon HUAWEI
13. 03. 2019 č. 92/19 Rozpočtové opatření č. 2/2019
12. 03. 2019 č. 90/19 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Mařížská, k.ú. Slavonice
12. 03. 2019 č. 91/19 Dražební vyhláška
12. 03. 2019 č. 89/19 Nabídka volného bytu v Domě s pečovatelskou službou
08. 03. 2019 č. 87/19 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u žel. přejezdu v km 54,303 v k.ú. Dačice
08. 03. 2019 č. 88/19 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u žel. přejezdu v km 41,600 v k.ú. Mutišov
07. 03. 2019 č. 85/19 Výzva k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2019
07. 03. 2019 č. 86/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy a místní komunikace na území sprvní oblasti Dačice
06. 03. 2019 č. 84/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Modernizace silnice III/41013 v obci Borová
05. 03. 2019 č.83/19 Veřejná vyhláška Magistrátu města Brna
04. 03. 2019 č. 82/19 Sdělení informace o zahájení řízení podle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
01. 03. 2019 č. 81/19 Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku
01. 03. 2019 č. 78/19 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého
01. 03. 2019 č. 79/19 Usnesení 11. zasedání rady města Dačice
01. 03. 2019 č. 80/19 Přehled usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Dačice
28. 02. 2019 č. 77/19 Oznámení OSB 5/2019
28. 02. 2019 č. 76/19 Stavební povolení - Modernizace silnice II/406, kranice kraje - Dačice
26. 02. 2019 č. 74/19 SM 21/2019 Plán jarní ohniskové deratizace města Dačice
26. 02. 2019 75/19 Rozpočtové opatření č. 1 LKO Borek
26. 02. 2019 č. 72/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. třídy č. 152, Slavonice
26. 02. 2019 č. 73/19 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
21. 02. 2019 č. 71/19 Usnesení 10. zasedání rady města Dačice konané dne 20.2.2019
20. 02. 2019 č. 70/19 Oznámení OSB 4/2019 - pronájem nebytových prostor
19. 02. 2019 č. 69/19 Oznámení SM 20/2019 - prodej poezmků v k.ú. Malý Pěčín
18. 02. 2019 č. 68/19 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14. 02. 2019 č. 67/19 Oznámení o pokračování vodoprávního řízení - upustění od místního šetření "Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko, vodohospodářská část"
14. 02. 2019 Dokument "č. 65/19 Oznámení o m..." již není dostupný.
14. 02. 2019 Dokument "č. 66/19 Oznámení o m..." již není dostupný.
12. 02. 2019 č. 64/19 Nabídka volného bytu
11. 02. 2019 č. 61/19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení
11. 02. 2019 č. 62/19 Zahájení územního řízení: Dolní Bolíkov - rekonstrukce VO
11. 02. 2019 č. 63/19 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí
08. 02. 2019 č. 58/19 Sdělení o zahájení řízení dle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
08. 02. 2019 č. 59/18 Usnesení 9. zasedání rady města Dačice
08. 02. 2019 č. 60/19 Oznámení OSB 3/2019: pronájem nebytových prostor
06. 02. 2019 Dokument "č. 55/19 Veřejná vyhl..." již není dostupný.

XML