Město Dačice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://dacice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dačice
Krajířova 27
380 01 Dačice

Datová schránka: s5ebypd
E-mail: e-podatelna@dacice.cz, meu@dacice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2019 č. 255/19 Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavby - novostavba sporotní haly v ul. Vápovská v Dačicích
19. 06. 2019 č. 251/19 Dražební vyhláška
19. 06. 2019 č. 253/19 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Realizace cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic
19. 06. 2019 č. 254/19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci č. 19c a č. 16c v k.ú. Slavonice od 1.7. do 30.11.2019
19. 06. 2019 č. 252/19 Závěrečný účet města Dačice za rok 2018
17. 06. 2019 č. 245/19 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
17. 06. 2019 č. 246/19 Veřejná dražební vyhláška
17. 06. 2019 č. 247/19 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice Bezručova a Tyršova, Dačice
17. 06. 2019 č. 248/19 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Černíč
17. 06. 2019 č. 249/19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - k.ú. Slavonice - silnice II/152, II/406 dne 28.6.2019
17. 06. 2019 č. 250/19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - k. ú. Slavonice - místní komunikace č. 1c ve dnech 19.7. a 10.8.2019
14. 06. 2019 č. 244/19 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Realizace cest CB, k.ú. Chumec u Dačic
13. 06. 2019 č. 242/19 Usnesení 19. zasedání rady města Dačice
13. 06. 2019 č. 243/19 Souhlas s ohlášenou stavbou - Oprava chodníků v Máchově ulici v Dačicích
13. 06. 2019 č. 241/19 Rozpočtové opatření č. 2 DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
11. 06. 2019 č. 239/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Za Lávkami, Dačice
11. 06. 2019 č. 240/19 Oznámení SM 48/2019 - záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Lipolec
10. 06. 2019 č. 236/19 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Dačice
10. 06. 2019 č. 237/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III. třídy č. 02319 v k.ú. Horní Bolíkov
10. 06. 2019 č. 238/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Máchova, Dačice
07. 06. 2019 č. 234/19 Usnesení 18. zasedání rady města konané dne 5. 6. 2019
07. 06. 2019 č. 235/19 Výběrové řízení na obsazení volného místa - pracovník/pracovnice odboru stavební úřad
06. 06. 2019 č. 233/19 Oznámení záměru pronajmout v obci Dačice, k. ú. Lipolec zahradu
06. 06. 2019 č. 231/19 Rozpočtové opatření č. 8/2019
06. 06. 2019 č. 232/19 Rozpočtové opatření č. 9/2019
06. 06. 2019 č. 230/19 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
05. 06. 2019 č. 228/19 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města Dačice dne 12.6.2019
05. 06. 2019 č. 229/19 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - II. ZO ČZS Dačice - vodovod a kanalizace
04. 06. 2019 č. 225/19 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Dačice
04. 06. 2019 č. 226/19 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého
04. 06. 2019 č. 227/19 Oznámení SM 46/2019 záměr směnit pozemek v k.ú. Dačice
04. 06. 2019 č. 223/19 Pozvánka na Valnou hromadu 1/2019
04. 06. 2019 č. 224/19 Návrh závěrečného účtu 2018 Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
03. 06. 2019 č. 221/19 Záměr SM 45/2019 pronajmout mobilní stánek
03. 06. 2019 č. 222/19 Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043
31. 05. 2019 č. 219/19 Záměr OSB 12/2019 pronajmout nebytové prostory
31. 05. 2019 č. 220/19 Rozpočtové opatření č. 2/2019 DSO Vodovod Landštejn
29. 05. 2019 č. 217/19 Oznámení SM 43/2019 - pronájem pozemku, k.ú. Dačice
29. 05. 2019 č. 218/19 Záměr SM 44/2019 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice čp. 87
28. 05. 2019 č. 216/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Slavonice
27. 05. 2019 č. 210/19 Oznámení OSM 39/2019 - prodej nepotřebného majetku automobil PEUGEOT BOXER
27. 05. 2019 č. 211/19 Oznámení OSM 40/2019 - prodej nepotřebného majetku automobil ŠKODA FABIA
27. 05. 2019 č. 212/19 Zveřejnění informace o ozámení - Dubová stráň na období 2019-2029
27. 05. 2019 č. 213/19 Návrh závěrečného účtu města Dačice za rok 2018
27. 05. 2019 č. 214/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Za Lávkami v Dačicích
27. 05. 2019 Dokument "č. 215/19 Dražební vy..." již není dostupný.
24. 05. 2019 č. 206/19 Oznámení SM 41/2019 - záměr prodat pozemek, k.ú. Dačice
24. 05. 2019 č. 207/19 Oznámení SM 42/2019 - záměr prodat pozemek, k.ú. Dačice
24. 05. 2019 č. 208/19 Usnesení 17. zasedání rady města Dačice
24. 05. 2019 č. 209/19 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hradišťko u Dačic - pozvánka na úvodní jednání

XML