Město Dačice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://dacice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dačice
Krajířova 27
380 01 Dačice

Datová schránka: s5ebypd
E-mail: e-podatelna@dacice.cz, meu@dacice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2019 č. 21/2019 Nabídka pronájmu startovacího bytu - byt č. 7, ul. Bratrská č.p. 175/I, Dačice
12. 01. 2019 č. 16/19 Usnesení 7. zasedání rady města Dačice
12. 01. 2019 č. 17/19 Stavební povolení - Modernizace silnice III/40626, křiž. II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec
12. 01. 2019 č. 12/19 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizace silnice II/406, hranice kraje - Dačice
12. 01. 2019 č. 18/19 DSO Vodovod Landštejn - rozpočtové opatření č. 4
11. 01. 2019 č. 19/19 Rozpočet DSO Vodovod Landštejn na rok 2019
11. 01. 2019 č. 20/19 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Vodovod Landštejn na roky 2020-2021
11. 01. 2019 č. 13/19 Oznámení SM 2/2019 - Směna v k.ú. Dačice
10. 01. 2019 č. 14/18 Oznámení SM 3/2019 - prodej v k.ú. Dačice
10. 01. 2019 č. 15/18 Oznámení SM 4/2019 - směny v k.ú. Dačice
09. 01. 2019 č. 11/19 Stavební povolení - Modernizace silnice II/151, Valtínov - křiž. II/409
09. 01. 2019 č. 11/19 Stavební povolení - Modernizace silnice II/151, Valtínov - křiž. II/409
09. 01. 2019 č. 7/19 Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost - Thom Arnošt
08. 01. 2019 č. 8/19 Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost - Thom Arnošt
08. 01. 2019 č. 9/2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Borek u Dačic
08. 01. 2019 č. 10/2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
07. 01. 2019 č. 6/19 Usnesení o provedení el. dražby - k.ú. Chlumec u Dačic
05. 01. 2019 č. 4/19 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Dačice
05. 01. 2019 č. 5/19 Výběrové řízení 1/19
04. 01. 2019 č. 1/19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
04. 01. 2019 č. 2/19 Schválený rozpočet 2019 DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
04. 01. 2019 č. 3/19 Rozpočtové opatření 1/2018 DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
02. 01. 2019 č. 614/18 Veřejná vyhláška o možnostech převzetí písemnosti
21. 12. 2018 č. 612/18 Oznámení SM 81/2018
21. 12. 2018 č. 613/18 Rozpočtové opatření č. 28/2018
21. 12. 2018 č. 609/18 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Vodovod Landštejn na roky 2020-2021
21. 12. 2018 č. 610/18 Rozpočet DSO Vodovod Landštejn na rok 2019
21. 12. 2018 č. 611/18 Rozpočtové provizorium DSO Vodovod Landštejn na rok 2019
20. 12. 2018 Dokument "č. 608/18 Oznámení o ..." již není dostupný.
20. 12. 2018 č. 606/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" na rok 2019
20. 12. 2018 č. 607/18 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
19. 12. 2018 č. 604/18 Usnesení 6. zasedání rady města Dačice
19. 12. 2018 č. 605/18 Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem na rok 2019
18. 12. 2018 č. 601/18 Oznámení SM 81/2018 - prodej části pozemku, k.ú. Dačice
18. 12. 2018 č. 603/18 Schválený střednědobý výhled Mikroregion Dačicko
18. 12. 2018 č. 602/18 Schválený rozpočet na rok 2019 Mikroregion Dačicko
18. 12. 2018 č. 598/18 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí
18. 12. 2018 č. 599/18 Rozpočet města Dačice na rok 2019
17. 12. 2018 č. 600/18 Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na odbobí r. 2020 - 2022
13. 12. 2018 č. 595/18 Rozpočtové opatření č. 25/2018
13. 12. 2018 č. 596/18 Rozpočtové opatření č. 26/2018
13. 12. 2018 č. 597/18 Rozpočtové opatření č. 27/2018
13. 12. 2018 č. 593/18 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2018 č. 594/18 Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
08. 12. 2018 č. 592/18 Oznámení OSM 78/2018 - prodej nepotřebného majetku
08. 12. 2018 č. 591/18 Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem na rok 2020 a 2021
07. 12. 2018 č. 590/18 Usnesení 5. zasedání rady města Dačice konané dne 5.12.2018
06. 12. 2018 Dokument "č. 589/18 Usnesení o..." již není dostupný.
06. 12. 2018 č. 586/18 Nabídka pronájmu volného bytu - č. 1., ul. Nivy 162/IV, Dačice
06. 12. 2018 č. 587/18 Nabídka pronájmu volného bytu - č. 2., ul. Nivy 162/IV, Dačice

XML