Město Dačice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://dacice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dačice
Krajířova 27
380 01 Dačice

Datová schránka: s5ebypd
E-mail: e-podatelna@dacice.cz, meu@dacice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2019 č. 69/19 Oznámení SM 20/2019 - prodej poezmků v k.ú. Malý Pěčín
18. 02. 2019 č. 68/19 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14. 02. 2019 č. 67/19 Oznámení o pokračování vodoprávního řízení - upustění od místního šetření "Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko, vodohospodářská část"
14. 02. 2019 č. 65/19 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Jelínek Miroslav
14. 02. 2019 č. 66/19 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Jelínek Miroslav
12. 02. 2019 č. 64/19 Nabídka volného bytu
11. 02. 2019 č. 61/19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení
11. 02. 2019 č. 62/19 Zahájení územního řízení: Dolní Bolíkov - rekonstrukce VO
11. 02. 2019 č. 63/19 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí
08. 02. 2019 č. 58/19 Sdělení o zahájení řízení dle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
08. 02. 2019 č. 59/18 Usnesení 9. zasedání rady města Dačice
08. 02. 2019 č. 60/19 Oznámení OSB 3/2019: pronájem nebytových prostor
06. 02. 2019 č. 55/19 Veřejná vyhláška ustanovení opatrovníka pro správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu
06. 02. 2019 č. 56/19 Oznámení SM 19/2019 - záměr prodat část pozemku v k.ú. Dačice
06. 02. 2019 č. 57/19 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města Dačice
06. 02. 2019 č. 54/19 Sdělení informace o zahájení řízení podle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
04. 02. 2019 č. 53/19 Informace o kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2018
31. 01. 2019 č. 52/19 Oznámení SM 18/2019 - dočasný pronájem budovy v k.ú. Dačice
28. 01. 2019 č. 48/19 Oznámení SM 13/2019: zřízení práva stavby v k.ú. Dačice
28. 01. 2019 č. 49/19 Oznámení SM 14/2019: prodej plynárenského zařízení v k.ú. Dačice
28. 01. 2019 č. 50/19 Oznámení SM 17/2019: pronájem části pozemku v k.ú. Dačice
28. 01. 2019 č. 51/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy a místních komunikacích na území správní oblasti Dačice
28. 01. 2019 č. 46/19 Oznámení OSB 2/2019: prodej staršího použitého nepotřebného majetku
28. 01. 2019 č. 47/19 Dražební vyhláška - k.ú. Bílkov
25. 01. 2019 č. 43/19 Usnesení 8. zasedání rady města Dačice
25. 01. 2019 č. 44/19 Oznámení SM 5/2019 - prodej nepotřebného majetku: automobil Škoda FABIA
25. 01. 2019 č. 45/19 Oznámení SM 6/2019 - prodej nepotřebného majetku: automobil Peugeot Boxer
23. 01. 2019 č. 41/19 Oznámení SM 12/2019 - směna pozemků, k.ú. Dačice
23. 01. 2019 č. 42/19 Sdělení informace o zahájení řízení dle § 115. odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějích předpisů
23. 01. 2019 č. 42/19 Sdělení informace o zahájení řízení dle § 115. odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějích předpisů
23. 01. 2019 č. 39/19 Návrh opatření obecné povahy stanovení ochranného pásma vodního zdroje: ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HV-7 pro obec Český Rudolec
23. 01. 2019 č. 40/19 Oznámení SM 11/2019 - prodej v k.ú. Dačice
22. 01. 2019 č. 38/19 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2018
22. 01. 2019 č. 36/19 Výběrové řízení UTA 3/19: pracovník - pracovnice finančního odboru
22. 01. 2019 č. 37/19 Elektronická dražba
21. 01. 2019 č. 34/19 Oznámení o zahájení řízení o místní úpravě provozu na pozemních komunikacích - silnice II/152/ulice Mařížská/ v k.ú. Slavonice
21. 01. 2019 č. 35/19 Oznámení SM 10/2019 - prodej v k.ú. Dačice
19. 01. 2019 č. 32/19 Oznámení o zahájení řízení o místní úpravě provozu na pozemních komunikacích - u železničního přejezdu, k.ú. Dačice
19. 01. 2019 č. 33/19 Oznámení o zahájení řízení o místní úpravě provozu na pozemních komunikacích - u železničního přejezdu, k.ú. Mutišov
18. 01. 2019 č. 27/19 Oznámení SM 8/2019 - prodej části pozemku, k.ú. Dačice
18. 01. 2019 č. 28/19 Stavební povolení "Modernizace silnice II/410, hranice kraje - Budeč - hranice kraje"
18. 01. 2019 č. 29/19 Sdělení informace o zahájení řízení podle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
18. 01. 2019 č. 30/19 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
17. 01. 2019 č. 31/19 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
17. 01. 2019 č. 22/2019 Oznámení OSB 1/2019 - pronájem nebytových prosotor
17. 01. 2019 č. 23/19 Oznámení SM 7/2019 - pronájem části pozemku v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic
17. 01. 2019 č. 24/19 Elektronická dražba
16. 01. 2019 č. 26/19 Výběrové řízení ÚTA 2/19 - pracovník, pracovnice odboru životního prostředí
16. 01. 2019 č. 25/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III. třídy číslo 4016, obec Heřmaneč
14. 01. 2019 č. 21/2019 Nabídka pronájmu startovacího bytu - byt č. 7, ul. Bratrská č.p. 175/I, Dačice

XML