Město Dačice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://dacice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dačice
Krajířova 27
380 01 Dačice

Datová schránka: s5ebypd
E-mail: e-podatelna@dacice.cz, meu@dacice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 č. 329/19 Zahájení společného řízení - obchodní centrum Dačice
23. 08. 2019 č. 330/19 Zahájení územního řízení - Optická síť Dolní Němčice - rozvod trubek HDPE
22. 08. 2019 č. 327/19 Oznámení SM 54/2019: záměr prodat část pozemku, k.ú. Chlumec u Dačic
22. 08. 2019 č. 328/19 Rozpočtové opatření č. 13/2019
21. 08. 2019 č. 325/19 Výběrové řízení - vedoucí odboru životního prostředí
21. 08. 2019 č. 326/19 Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hradištko
19. 08. 2019 č. 324/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Na Podolí, Jemnice
16. 08. 2019 č. 322/19 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
16. 08. 2019 č. 323/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/409 a III/41023, Písečné
15. 08. 2019 č. 321/19 Usnesení 22. zasedání rady města Dačice
14. 08. 2019 č. 320/19 Oznámení nálezu srpen/2019
14. 08. 2019 č. 319/19 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Mikroregion Dačicko
13. 08. 2019 č. 318/19 Nabídka pronájmu sociálního bytu
12. 08. 2019 č. 316/19 Rozpočtové opatření č. 12/2019
12. 08. 2019 č. 317/19 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Dačice, ul. Příhodova
08. 08. 2019 č. 315/19 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k. ú. Borek
06. 08. 2019 č. 314/19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce mostu v Dačicích - dne 13.8.2019
02. 08. 2019 č. 312/19 Rozhodnutí o umístění stavby II. ZO ČZS Dačice - vodovod a kanalizace
02. 08. 2019 č. 313/19 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na Palackého náměstí v Dačicích dne 10.8.
01. 08. 2019 č. 310/19 Výběrové řízení - pracovník odboru dopravy - silniční hospodářství
01. 08. 2019 č. 311/19 Usnesení 21. zasedání rady města Dačice konané dne 31.7.2019
31. 07. 2019 č. 308/19 Oznámení SM 52/2019: prodej nepotřebného majetku
31. 07. 2019 č. 309/19 Výběrové řízení na obsazení volného místa pracovník/pracovnice finančního odboru
30. 07. 2019 č. 306/19 Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - ulice Švabinského, Vápovská a B. Smetany v Dačicích
30. 07. 2019 č. 307/19 Veřejná vyhláška - Oznámení projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dačice obsahující zadání změny č. Územního plánu Dačice
30. 07. 2019 č. 305/19 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
26. 07. 2019 Dokument "č. 304/19 Stavební po..." již není dostupný.
24. 07. 2019 č. 303/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 07. 2019 č. 300/19 Stanovisku k návrhu koncepce "Územní energetické koncepce Jihočeského kraje 2018-2043"
22. 07. 2019 č. 301/19 Návrh zadání Územního plánu Písečné
22. 07. 2019 Dokument "č. 302/19 Veřejná vyh..." již není dostupný.
19. 07. 2019 č. 299/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - náměstí Míru, ulice Dačická, ulice Nádražní, komunikace + parkoviště u kulturního domu v k.ú. Slavonice
18. 07. 2019 Dokument "č. 296/19 Stavební po..." již není dostupný.
18. 07. 2019 č. 297/19 Oznámení SM 51/2019 - záměr prodeje
18. 07. 2019 č. 298/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice B. Němcové, Slavonice
16. 07. 2019 č. 295/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na veřejně prístupné účelové komunikaci v k.ú. Slavonice
15. 07. 2019 č. 294/19 Nabídka volného bytu v Domě s pečovatelskou službou
12. 07. 2019 Dokument "č. 286/19 Exekuční př..." již není dostupný.
12. 07. 2019 Dokument "č. 287/19 Dražební vy..." již není dostupný.
12. 07. 2019 č. 289/19 Grantový program: Poskytování pečovatelské služby na rok 2020 a 2021
12. 07. 2019 č. 290/19 Grantový program: Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2020 a 2021
12. 07. 2019 č. 291/19 Grantový program: Zajištění provozu šatníku na rok 2020 - 2021
12. 07. 2019 č. 292/19 Grantový program: Zajištění provozu mateřského centra na rok 2020 - 2021
12. 07. 2019 č. 293/19 Grantový program: Poskytování osobní asistence na rok 2020 a 2021
12. 07. 2019 č. 288/19 Závěrečný účet za rok 2018 DSO Vodovod Landštejn
11. 07. 2019 č. 284/19 Záměr OSB 14/2019 - pronájem garáže č. 11
11. 07. 2019 č. 285/19 Rozpočtové opatření č. 11/2019
10. 07. 2019 č. 281/19 Oznámení SM 50/2019 - pronájem stavby
10. 07. 2019 č. 282/19 Veřejná vyhláška - Oznámení projednávání návrhu zadání Územního plánu Heřmaneč
10. 07. 2019 č. 283/19 Nabídka volného bytu v Domě s pečovatelskou službou

XML