Město Dačice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://dacice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dačice
Krajířova 27
380 01 Dačice

Datová schránka: s5ebypd
E-mail: e-podatelna@dacice.cz, meu@dacice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 č. 147/19 Oznámení SM 33/2019 záměr propachtovat část pozemku v k.ú. Dačice
18. 04. 2019 č. 148/19 Dražební vyhláška
18. 04. 2019 č. 149/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace č. 3c (ulice Bratrská)
18. 04. 2019 č. 151/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - RBB Tour 2019
18. 04. 2019 č. 152/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/409, Písečné
18. 04. 2019 č. 150/19 Rozpočtové opatření č. 5/2019
18. 04. 2019 č. 146/19 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města Dačice
17. 04. 2019 č. 145/19 Oznámení SM 32/2019 - záměr pronajmout pozemek
16. 04. 2019 č. 144/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/410, Budeč
16. 04. 2019 č. 142/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/41022 v Nových Sadech
16. 04. 2019 č. 143/19 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradišťko u Dačic
12. 04. 2019 č. 141/19 Usnesení 14. zasedání rady města Dačice
11. 04. 2019 č. 140/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/40624 v Dačicích
10. 04. 2019 č. 139/19 Záměr OSB 9/2019 propachtovat část pozemku
10. 04. 2019 č. 138/19 Nabídka pronájmu volného bytu
09. 04. 2019 č. 135/19 Sdělení inormace o razhájení řízení podle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
09. 04. 2019 č. 136/19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
09. 04. 2019 č. 137/19 Záměr SM 31/2019 prodat v obci a k.ú. Dačice pozemky
08. 04. 2019 č. 133/19 Dražební vyhláška
08. 04. 2019 č. 134/19 Dražební vyhláška
06. 04. 2019 č. 132/19 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednaní - novostavba RD
05. 04. 2019 č. 130/19 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vrtaná studna hloubky 51 m
05. 04. 2019 č. 131/19 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Domovní ČOV pro novostavbu RD, ČOV AS - VARIOcomp 5K
05. 04. 2019 č. 129/19 Výběrové řízení ÚTA 5/19 - pracovník/pracovnice odboru životního prostředí
04. 04. 2019 č. 127/19 Záměr OSB 8/2019 pronajmout část pozemku - zahrada, k.ú. Dačice
04. 04. 2019 č. 128/19 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
04. 04. 2019 č. 126/19 Rozpočtové opatření č. 4/2019
04. 04. 2019 č. 125/19 Záměr OSB 7/2019 pronajmout nebytové prostory
02. 04. 2019 č. 124/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. třídy č. 151, 406 a 409, III. třídy č. 40626 a 40920, k.ú. Slavonice
01. 04. 2019 č. 123//19 20. zsedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
29. 03. 2019 č. 122/19 Usnesení 13. zasedání rady města Dačice
28. 03. 2019 č. 121/19 Rozhodnutí "Slavonice, kruhový objezd II, u nádraží ČD, směr Rakousko, vodohospodářská část"
27. 03. 2019 č. 120/19 DSO Vodovod Řečice: Rozpočtové opatření č. 1/2019
26. 03. 2019 č. 117/19 Oznámení SM 29/2019 - Směna pozemků v k.ú. Lipolec
26. 03. 2019 č. 118/19 Oznámení SM 30/2019 - Záměr prodat pozemek v k.ú. Dačice
26. 03. 2019 č. 119/19 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Nádražní v k.ú. Slavonice
26. 03. 2019 č. 116/19 Rozpočtové opatření č. 3/2019
25. 03. 2019 č. 114/19 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
25. 03. 2019 č. 115/19 Oznámení nálezu 2/2019 - mobilní telefon
21. 03. 2019 č. 110/19 Elektronická dražba
21. 03. 2019 č. 111/19 Elektronická dražba
21. 03. 2019 č. 112/19 Elektronická dražba
21. 03. 2019 č. 113/19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sídliště Svatopluka Čecha, Slavonice
20. 03. 2019 č. 107/19 Oznámení SM 28/2019: Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2018 a dostažené skutečnosti v témže roce
20. 03. 2019 č. 107/19 Oznámení SM 28/2019: Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2018 a dostažené skutečnosti v témže roce
20. 03. 2019 č. 108/19 Oznámení SM 27/2019: záměr prodat v obci Dačice a k.ú. Dačice část pozemku
20. 03. 2019 č. 109/19 Sdělení informace o zahájení řízení podle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
19. 03. 2019 č. 105/19 Oznámení SM 26/2019 - výpůjčka plynárenského zařízení
19. 03. 2019 č. 106/19 Zahájení územního řízení "Obchodní centrum Dačice"
19. 03. 2019 č. 104/19 Oznámení SM 22/19 - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích III. etapa - 13. kolo

XML