Město Roztoky

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://roztoky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Datová schránka: ticbbnc
E-mail: mu@roztoky.cz, epodatelna@roztoky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 17
24. 02. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP
24. 02. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP
24. 02. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
24. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu: ul. Přemyslovská
21. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 - změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
21. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3164 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP
21. 02. 2020 Ohlášení přerušení dodávky elektřiny v ul. Zaorálkova, Obránců míru
20. 02. 2020 Oznámení o uložení písemností
20. 02. 2020 Oznámení města Roztoky ve věci pronájmu nebytových prostor parc.č. 2192 v k.ú. Roztoky
19. 02. 2020 Pozvánka na ZM dne 26.2.2020
18. 02. 2020 Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2654 v k.ú. Žalov
18. 02. 2020 URM 11.2.2020
17. 02. 2020 NÁVRH ZMĚNY č. 4 ÚP KLECAN, okres Praha-východ – PŘIZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
14. 02. 2020 VV: Územní opatření o stavební uzávěře Žalov - Za Cihelnou
14. 02. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP SÚ HMP
14. 02. 2020 Výroční zpráva 2019 - Stížnosti a petice
14. 02. 2020 Výroční zpráva 2019 - poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
13. 02. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 02. 2020 VV - pracovní návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání námitek
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a 519 SOKP
05. 02. 2020 Hromadný předpisný seznam na místní poplatek za komunální odpad
05. 02. 2020 Dokument "VV - oznámení o ulože..." již není dostupný.
05. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o omezení provozu na silnici II/242 Masopust 2020
27. 01. 2020 Oznámení města Roztoky ve věci záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě - nebyt. prostory Havlíčkova 713
27. 01. 2020 Návrh rozpočtu 2020 DSO Údolí Vltavy
22. 01. 2020 Oznámení o společném jednání Z-2440/00
22. 01. 2020 Pozvánka na ZM 29.1.2020
21. 01. 2020 URM 15.1.2020
13. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP SÚ HMP
08. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 21.1.2020 v ul. Třebízského a Spěšného
08. 01. 2020 Oznámení přerušení dodávky elektřiny dne 29.1.2020 v ul. Lidická 372
02. 01. 2020 Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023
02. 01. 2020 Čerpání rozpočtu 2019
20. 12. 2019 URM z 18.12.2019
19. 12. 2019 OZV č. 3/2019 o místních poplatcích
18. 12. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.1.2020 ul. Bezručova
12. 12. 2019 Oznámení města Roztoky - záměr propachtování části pozemku parc.č. 3766/1 v k.ú. Žalov
10. 12. 2019 URM z 4.12.2019
10. 12. 2019 VPS smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie
10. 12. 2019 Pozvánka na ZM dne 18.12.2019 -
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Kalamitní poškození lesních porostů
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
04. 12. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP
03. 12. 2019 Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje pozemku parc.č. 2366/2 v k.ú. Roztoky
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
29. 11. 2019 Rozpočtový výhled města do roku 2023
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020

XML