Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení - "Rousínov - řešení části návsi a lokality Trávníky v městské části Čechyně"
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4316 v obci Rostěnice - Zvonovice
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4285 a MK v obci Hoštice - Heroltice
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/379 a MK v obci Drnovice
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4284 a MK v obci Orlovice
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Kašíkova ve Vyškově
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ulice Maxima Gorkého ve Vyškově
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4286 Hoštice - Ivanovice na Hané
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - „Prodejna potravin Vyškov, Dědice, Dědická“
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37925 a MK v obci Račice - Pístovice
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 a III/37928 a MK v obci Nemojany
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Luční ve Vyškově
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - Technická a dopravní infrastruktura pro obytnou zástavbu - III.etapa v k.ú. Medlovice
19. 07. 2021 Oznámení - výběrové řízení - odborný referent - CO, krizové řízení
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/431 Zouvalka
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/4316 v obci Rostěnice - Zvonovice
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Masarykovo náměstí ve Vyškově
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/431 a MK v obci Bohdalice - Pavlovice
12. 07. 2021 Dokument "Usnesení – dražební v..." již není dostupný.
09. 07. 2021 Svolání 4.mimořádného zasedání Zastupitelstva města Vyškova
08. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 2064/196 ostatní plocha v k.ú. Vyškov
08. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 2064/195 ostatní plocha v k.ú. Vyškov
08. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemků p.č. 345/11 zastavěná plocha a nádvoří a p.e. 345/2 orná půda v k.ú. Lhota
07. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 2064/200 v k.ú. Vyškov
07. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 2064/199 v k.ú. Vyškov
07. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 2064/198 v k.ú. Vyškov
07. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje eásti pozemku p.č. 2064/197 v k.ú. Vyškov
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0462 a veřejně přístupné účelové komunikaci areál letiště Vyškov
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK a veřejně přístupné účelové komunikaci - Kašparov Vyškov - Drnovice
02. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 3573/1 v k.ú. Vyškov
02. 07. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 566/13 v k. ú. Vyškov
01. 07. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ - sociální pracovník
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici, MK a veřejně přístupné účelové komunikaci v rámci realizace akce I/47 Ivanovice na Hané
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a veřejně přístupné účelové komunikaci v rámci realizace stavby I/47 Ivanovice na Hané
29. 06. 2021 Oznámení - záměr na směnu pozemků p. č. 554/7, 554/8, 556/17 a 646/15 v k. ú. Opatovice u Vyškova
29. 06. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemků p. č. 566/14, 567/173, 567/265 a 567/267 v k. ú. Vyškov
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37730, III/37729 a MK v Pustiměři
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37931 a MK v Rousínově - Kralovopolské Vážany
29. 06. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 3627/2 v k. ú. Dědice u Vyškova
29. 06. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 2149/112 v k. ú. Dědice u Vyškova
25. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška města Vyškova číslo 1/2021 o nočním klidu
25. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - výběrové řízení - odborný referent odboru finančního (hlavní správce rozpočtu)
25. 06. 2021 Oznámení - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu aquaparku Vyškov - zajištění provozu restaurace a mokrého občerstvení
25. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - adresný záměr propachtování pozemků v k.ú. Vyškov - zahrádkářské účely
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 v Habrovanech
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci realizace I/47 v Ivanovicích na Hané
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37729 v obci Pustiměř
22. 06. 2021 Oznámení - adresný záměr propachtování části pozemku p.č. 2546/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
16. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML