Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Hybešova ve Vyškově
18. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Nádražní ve Vyškově
17. 04. 2024 Oznámení - výběrové řízení - referent stavebního úřadu MěÚ
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Soubor staveb D1 v úseku km 204,5-261,5 - oplocení
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Nosálovská Vyškov
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Stavba polních cest HC20,HC5 v k.ú. Habrovany
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/377728 a MK ulice Dědická ve Vyškově
15. 04. 2024 Svolání X.zasedání Zastupitelstva města Vyškova
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - Cukrovarská cyklostezka Vyškov - Kozlany v k.ú. Hlubočany
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Na Hraničkách Vyškov
13. 04. 2024 Oznámení - adresný záměr propachtování části pozemku p.č. 1520/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Masarykovo náměstí ve Vyškově
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Tržiště ve Vyškově
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v rámci úpravy pasportu dopravního značení v obci Olšany
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - ,, Urbanistické řešení lokality rodinných domů v Radslavicích"
09. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 v Habrovanech
08. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/379 ulice Purkyňova ve Vyškově
08. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice U Kapličky, ul. Lipová v Rousínově
08. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu města Vyškova za rok 2023
08. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 22.4.2024 - Vyškov - Osvobození 31
08. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23.4.2024 - Vyškov - Hasičská, M. Gorkého, Na Hraničkách, Puškinova, Purkyňova
08. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23.4.2024 - Vyškov
05. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce - D 46 - HRANICE KRAJE, etapa 1 a etapa 2
05. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Na Hraničkách ve Vyškově
04. 04. 2024 Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje - 24.zasedání
04. 04. 2024 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 25.zasedání
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Kostelní ve Vyškově
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v k.ú. Vyškov, místní část Lhota
04. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu upraveného zadání Územního plánu Račice - Pístovice
03. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
03. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Zelená Hora pořizované zkráceným postupem
03. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Rousínov na udržitelný rozvoj území
28. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK Sídliště Osvobození a parkovišti ve Vyškově
28. 03. 2024 Oznámení - adresný záměr změnit Smlouvu o výpůjčce - Zásilkovna s.r.o.
27. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0462 Vyškov - Letiště
27. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43339 v k.ú. Nové Hvězdlice
26. 03. 2024 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
23. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 27.3.2024 - Vyškov, část ul. V Brňanech
23. 03. 2024 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
20. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 5.4.2024 - Vyškov - Dědická, Pazderna, U Splavu
19. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu v rámci cyklostezky v k.ú. Kučerov
19. 03. 2024 Dodatek č.1 k Pravidlům pro přidělování bytů ve vlastnictví města Vyškova
18. 03. 2024 Oznámení - výběrové řízení - referent stavebního úřadu
18. 03. 2024 Oznámení - výběrové řízení - odborný asistent - CO, krizové řízení
16. 03. 2024 Oznámení - adresný záměr výpůjčky části pozemku p.č. 9/5 v k.ú. Lhota
16. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 28.3.2024 - Vyškov - Dědice
14. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Kostelní ve Vyškově
13. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Revoluční ve Vyškově
13. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Ve..." již není dostupný.

XML