Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Víc laviček v centru Vyškova. Město využije stín stromů
16. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd okres Vyškov
14. 03. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 20.zasedání
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby "Kozlany, silnice II/429 - podélné parkovací pruhy"
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci
14. 03. 2019 Tradiční trhy se vrací. Znovu nabídnou široký výběr zboží
14. 03. 2019 Svoz bioodpadu a směsného komunálního odpadu v dubnu
13. 03. 2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Luleč
13. 03. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku k.ú. Hoštice, Obec Hoštice – Heroltice
13. 03. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku k.ú. Pustiměř, Bureš
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
12. 03. 2019 Vyhlášení termínu ochranné deratizace jaro 2019
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 356/3 v k.ú. Vyškov
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 1286/25 v k.ú. Rychtářov
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 430/2 v k.ú. Rychtářov
12. 03. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby – 203 Ex 08002/06-131
12. 03. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Multifunkční hala Vyškov - přístavba a nástavba Vyškov, Vyškov-Předměstí č.p. 803, Tovární 8B, GRAVITECH s.r.o.
12. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet města Vyškova za rok 2017
12. 03. 2019 Výroční zpráva 2018 o poskytování informací
12. 03. 2019 Nová ulice ponese jméno válečného pilota Lea Anderleho
12. 03. 2019 Usnesení - zemřelý Petr Novák - řízení o určení data smrti
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 274 a pozemku p. č. 277/2 dle GP č. 298-32/2018 v k.ú. Opatovice u Vyškova
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 2421/300 dle GP č. 5125-56/2018 v k.ú. Vyškov
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 3482/1 v k.ú. Vyškov
12. 03. 2019 Oznámení - záměr prodeje pozemků p. č. 1107/1 a 1107/2 a pozemku p. č. 3659/4 dle GP č. 5154-305/2018 v k.ú. Vyškov
11. 03. 2019 Synagoga v centru je unikát. Má se víc otevřít lidem
08. 03. 2019 Výzva k obsazení prodejních míst na Velikonočních trzích
08. 03. 2019 Zastupitelé zkoušejí hlasovat na zasedání elektronicky
08. 03. 2019 Zastupitelé rozdělili neziskovkám přes 7,2 milionu korun
07. 03. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání (elektronické dražby) – 188 EX 194/18-114
07. 03. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby – garáž Nouzka – 239/2018-A
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4316 v obci Rostěnice - Zvonovice
07. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25.3.2019 - Vyškov - Pazderna
07. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 21.3.2019 - Vyškov - Dědice
07. 03. 2019 Vyškov je podnikání zaslíbený. V kraji skončil druhý
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37928 v obci Nemojany
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu v obci Pustiměř - lokalita pro výstavbu RD
06. 03. 2019 Oznámení - adresný záměr propachtování části pozemku p.č. 361/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
06. 03. 2019 Oznámení - adresný záměr propachtování pozemku p.č. 955/5 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
06. 03. 2019 Oznámení - adresný záměr propachtování pozemku p.č. 1333/36 v k.ú. Dědice - zahrádkářský účel
06. 03. 2019 Oznámení - adresný záměr propachtování části pozemku p.č. st. 28 v k.ú. Dědice u Vyškova - skladovací prostory
06. 03. 2019 Oznámení - adresný záměr pronájmu čísti pozemku p.č. 2064/95 v k.ú. Vyškov - parkovací stání
06. 03. 2019 Oznámení - záměr pronájmu pozemků v k.ú. Vyškov - provozování zemědělské výroby - Rostěnice a.s.
06. 03. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu v Pustiměři, UP Real Estate s.r.o.
05. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/9/2019 a jeho podmínkách - nemovitý majetek v k.ú. Lysovice
05. 03. 2019 Usnesení OS Vyškov – dražba nemovitostí – 9 E 736/2004-718
05. 03. 2019 Usnesení OS Vyškov – další dražba nemovité věci – 12 E 1/2018-37
05. 03. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - dělení pozemku v k.ú. Radslavice, Obec Radslavice
05. 03. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy v bytovém domě Tyršova 662/35,663/37, Vyškov, Bytové družstvo KRUHÁČ, Vyškov

XML