Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37730, III/37729 a MK v Pustiměři
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/431 a MK ul. Křečkovská Vyškov
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK - křižovatka ul. Na Vyhlídce a ul. Fučíkova ve Vyškově
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Víta Nejedlého ve Vyškově - Dědicích
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Jiřího Wolkera ve Vyškově
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd na území JMK
24. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška města Vyškova číslo 7/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 1/2019 o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vyškova č. 1/2020
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/431 a II/429 v Bohdalicích - Pavlovicích
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Kopečku v obci Luleč
23. 06. 2020 Osvědčení existence veřejně přístupné účelové komunikace - parcela 258/12 k.ú. Dědice u Vyškova
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/428 v k.ú. Ivanovice na Hané
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK - parkovišti v obci Habrovany
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Drnovice
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Medlovice
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Potoční ve Vyškově
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Hřbitovní Vyškov
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 v obci Habrovany
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Sušilovo náměstí v Rousínově
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37728 ulice Drahanská ve Vyškově - Dědicích
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dukelská, Trpínky ve Vyškově
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v křižovatce silnic II/431 a III/4291 v k.ú. Kozlany
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Karla Čapka ve Vyškově
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Jízdárenská Vyškov - Dědice
13. 06. 2020 Svolání X. zasedání Zastupitelstva města Vyškova
13. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.6.2020 - Vyškov - Křečkovice
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4311 ul. Tyršova ve Vyškově
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0503 v Rousínově - místní část Kroužek
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci náměstí Svobody ve Vyškově - Dědicích
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37728 a místní komunikaci Vyškov, místní část Rychtářov
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy pvovozu na MK v Dětkovicích
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Kostelní ve Vyškově
05. 06. 2020 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 31. zasedán
05. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rousínově
05. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v úseku Hoštice - Heroltice
05. 06. 2020 Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor - objekt Aquaparku Vyškov
04. 06. 2020 Oznámení - adresný záměr uzavřít nájemní smlouvu - Volejbal Vyškov, z.s. - skladovací kontejnery - areál Mlýnská 737/10 v k.ú. Dědice u Vyškova
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK Moravská a Květná ve Vyškově
03. 06. 2020 Oznámení - adresný záměr uzavřít nájemní smlouvu - Tenisový klub Vyškov, z.s. - tenisové šatny ve sportovním areálu Mlýnská 737/10 v k.ú. Dědice u Vyškova
03. 06. 2020 Oznámení - záměr propachtování pozemků v k.ú. Dědice - zahrádkářský účel
03. 06. 2020 Oznámení - adresný záměr propachtování části pozemku p.č. 3510/1 k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
02. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodené úpravy provozu na silnici III/37926 v obci Nemojany
02. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 9. -10.6.2020 - odběratelská trafostanice Vyškov Štěrkovny
31. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12.6.2020 - Vyškov - Předměstí
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0462 v obci Drysice
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Pustiměř
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/379 a III/37924 v obci Podomí
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - náměstí Svobody ve Vyškově - Dědicích
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37930 a MK v obci Olšany
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4316 v obci Rostěnice - Zvonovice
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnicích ve Vyškově, Pustiměři, Pístovicích, Topolanech, Hamiltonech, Tučapech (silnice III/37933, III/37729, III/37365,III/ 37739, III/37929, III/04712)

XML