Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - funkce vedoucího úřadu - tajemník Úřadu městyse Pozořice
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkovišti restaurace Letiště u Kopinců
11. 11. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Zázemí dopravního hřiště Vyškov, Nosálovice, Karla Čapka, Město Vyškov
11. 11. 2019 Strážníci jezdí služebním autem v hybridní variantě
08. 11. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 26.zasedání
08. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25.11.2019 - Vyškov-Město, Vyškov-Předměstí
08. 11. 2019 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k.ú. Lhota a v k.ú. Opatovice u Vyškova
08. 11. 2019 Svolání VI.zasedání Zastupitelstva města Vyškova
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37729 ul. Víta Nejedlého Vyškov - Dědice
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37928 a MK v Nemojanech
08. 11. 2019 Program VI. zasedání Zastupitelstva města Vyškova
08. 11. 2019 Vyškov si 17. listopad připomene koncerty i dobovými záběry
08. 11. 2019 MŠ Hraničky: pětiletá rekonstrukce elektrických rozvodů skončila
07. 11. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - AC Vyškov, Hlubočany, AC2019002
06. 11. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Rodinný dům Víta Nejedlého, Vyškov, Ing. Vymazal
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Topolany
06. 11. 2019 IT i střecha: knihovna ukončila milionové investice
05. 11. 2019 Oznámení zahájení řízení - Demolice RD č.p. 467. Ježek
05. 11. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - dělení pozemku v k.ú. Vyškov, Sychra
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37935 ul. II.odboje Vyškov
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37728 ul. Dědická a MK ul. Revoluční ve Vyškově - Dědicích
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jiřího Wolkera ve Vyškově
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení "II/429 Bohdalice - Nesovice, III.stavba"
04. 11. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku v k.ú. Vyškov, Město Vyškov
04. 11. 2019 Zelenější město. Přibylo na 120 ovocných stromů
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu nana silnici: III/37930 a MK v k.ú. Olšany
31. 10. 2019 Kalendář akcí ve Vyškově - listopad 2019
31. 10. 2019 Vyškovský zpravodaj č. 11/2019
31. 10. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č.2 Územního plánu Studnice a vyhotovení úplného znění Územního plánu Studnice
30. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
30. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.11.2019 - Vyškov - Předměstí
30. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/37/2019 a jeho podmínkách - nemovitosti v k.ú. Pustiměř
29. 10. 2019 Zápis o losování pořadí volební strany na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva obce Zelená Hora náležející do územního obvodu registračního úřadu Vyškov
29. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - AC Vyškov, Rostěnice, C2019003
25. 10. 2019 STANOVISKO k návrhu koncepce "Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050"
25. 10. 2019 Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany, sdružení nezávislých kandidátů pod názvem : Sdružení nezávislých kandidátů Zelená Hora
25. 10. 2019 Sál kina půjde lépe vytopit, na řadě jsou sedačky
24. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/36/2019 a jeho podmínkách - nemovitosti v k.ú. Ivanovice na Hané
24. 10. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 25.zasedání
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Olšany, pořizované zkráceným postupem v souladu s § 55a a § 55b
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Cukrovarská ve Vyškově
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v Habrovanech
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/431 za obcí Bohdalice - most přes rostěnický potok
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0462 ul. Olomoucká ve Vyškově
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 ul. Kroměřížská ve Vyškově
23. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 11.11.2019 - Vyškov - Dědice
23. 10. 2019 Oznámení - adresný záměr výpůjčky pozemku p.č. 150 v k.ú. Vyškov - údržba
23. 10. 2019 Oznámení - adresný záměr výpůjčky pozemku p.č. 1520/257 v k.ú. Vyškov - údržba
23. 10. 2019 Oznámení - záměr změnit Nájemní smlouvu - SMM Vyškova X Městský fotbalový klub Vyškov
23. 10. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - RC Central Vyškov: Stavební úpravy a změna užívání - I.etapa

XML