Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - dědicové po zemřelé Kubíčkové Boženě, nar. 3.4.1913
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - "Rousínov - Sušilovo náměstí, II.etapa"
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přecnodné úpravy provozu na silnici III/37731 v obci Podivice
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na křitovatce sil. III/37928 MK v obci Nemojany
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. Brněnská ve Vyškově
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v Rousínově, místní část Vítovice
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rousínově
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0473 v Rousínově
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - lokalita v Brňanech ve Vyškově
18. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 29.3.2023 - Vyškov - Předměstí
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 mezi obcí Tučapy a Komořany
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejné přístupné účelové komunikaci ( stezka ) vedoucí na sídl. Sochorova v k.ú. Vyškov
15. 03. 2023 Oznámení – adresný záměr prodeje pozemku p. č. 3670/6 v k. ú. Vyškov
15. 03. 2023 Oznámení - záměr prodeje částí pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Vyškov
14. 03. 2023 Oznámení - záměr prodeje pozemků p. č. 149/4 a 150 v k. ú. Lhota
13. 03. 2023 Oznámení - záměr prodeje pozemku označeného dle GP č. 564-468/2022 jako p. č. 1325/4 v k. ú. Rychtářov
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v Rousínově - m.č. Vítovice
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK u autobusového nádraží v Rousínově
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37738 a MK ve Vyškově - m.č. Opatovice
10. 03. 2023 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 3961/72 v k.ú. Dědice u Vyškova
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37928 a MK v Nemojanech
07. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
07. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v k.ú. Olšany
02. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz stání na místních komunikacích - Čištění komunikací, chodníků a parkovišt po zimní údržbě 2022 - 2023
02. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Luleč
01. 03. 2023 Oznámení - výběrové řízení - strážník Městské policie
01. 03. 2023 Oznámení - výběrové řízení - správce informačních a komunikačních technologií
01. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 16. 3. 2023 - Vyškov - Předměstí
28. 02. 2023 Svolání III.zasedání Zastupitelstva města Vyškova
28. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
27. 02. 2023 Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti města Vyškova v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 02. 2023 Oznámení - adresný záměr uzavřít nájemní smlouvu - Maják- středisko volného času Vyškov, přísp.org. Vyškov
27. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 13.3.2023 - Vyškov - Dědice, Nosálovice , Vyškov - Město
24. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
24. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ve Chválkovicích na Hané
23. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0462 ve Vyškově
23. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Nerudova ve Vyškově
23. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vyškov, část obce Nosálovice, ul. Karla Čapka
22. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vyškov, část obce Nosálovice, ul. Karla Čapka
18. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu III. Zprávy o uplatňování Územního plánu Ivanovice na Hané za období 02/2019 - 03/2023
18. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu II. Zprávy o uplatňování Územního plánu Tučapy na období 02/2019 - 02/2023
18. 02. 2023 "D1 Odpočívka Vyškov, vpravo" - zveřejnění oznámení záměru ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
17. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Komořany - Podbřežice
17. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkoviště u silnice I/47 v Ivanovicích na Hané
15. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 2.3.2023 - Vyškov, část ulice Kroměřížská
14. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 v k.ú. Komořany
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice V Sídlišti v Rousínově
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37933 ulice Nosálovská ve Vyškově
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na budoucí MK v Nemojanech
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 v k.ú. Komořany

XML