Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - Rodinný dům Luleč - novostavba SO 01 Vodovodní přípojka, Bílek
21. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 2/2005
18. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Změny schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2019
18. 01. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci – 203 Ex 23145/18-74
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018
18. 01. 2019 Rozpočet města Vyškova na rok 2019
17. 01. 2019 Územní rozhodnutí , Příprava území a terénní úpravy pro parkoviště pro zaměstnance a manipulační plochy Vyškov, Vyškovské nemovitosti s.r.o.
17. 01. 2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška) – 114 EXD 79/18-2
17. 01. 2019 Oranžové hřiště: děti budou šplhat na rozhledničce
17. 01. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci – 203 Ex 21690/10-77
17. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 4.2.2019 - Rychtářov
17. 01. 2019 Oznámení - záměr pronájmu prostorů v objektu č.p. 108/3, ul. Husova, Vyškov - obchodní činnost
16. 01. 2019 Oznámení - adresný záměr změnit Nájemní smlouvu - SMM Vyškova, p.o. - MIXA VENDING, s.r.o.
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Frančíková Marie
16. 01. 2019 Svoz bioodpadu a směsného komunálního odpadu v únoru
15. 01. 2019 Svolání 1.mimořádného zasedání Zastupitelstva města Vyškova
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428 a II/431 v úseku Ivanovice - Švábenice a Manerov - Bohdalice
15. 01. 2019 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Vyškova – program
15. 01. 2019 Odpověď na žádost o informace – Kancelář starosty a tajemníka 15. 1. 2019
15. 01. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku v k.ú. Račice, Zouhar
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/379 ul. Purkyňova ve Vyškově
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v Bohdalicích
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Masarykovo náměstí ve Vyškově
14. 01. 2019 Odpověď na žádost o informace – Odbor investiční 11. 1. 2019
11. 01. 2019 Aukční vyhláška - soubor movitých věcí - 200 ks skleněných čirých placatých lahví - 1l, šroubovací víčka
11. 01. 2019 Aukční vyhláška - soubor movitých věcí - 500 ks skleněných čirých placatých lahví - 1l , šroubovací víčka
11. 01. 2019 Aukční vyhláška - soubor movitých věcí - 500 ks skleněných čirých lahví klasického tvaru - 1 l, šroubovací víčka
11. 01. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu Boškůvky, Buš
11. 01. 2019 Vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj
11. 01. 2019 Textová část odůvodnění změny
11. 01. 2019 Srovnávací znění textové části
11. 01. 2019 Výkres záborů půdního fondu odůvodnění
11. 01. 2019 výkres veřejně prospěšných staveb
11. 01. 2019 Hlavní výkres
11. 01. 2019 výkres základního členění území
11. 01. 2019 Textová část návrhu změny
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vyškov a vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Vyškov na udržitelný rozvoj území
10. 01. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Terénní úpravy Opatovice, Českomoravský štěrk, a.s.,
10. 01. 2019 Přehled plesů a karnevalů pro děti 2019
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK a silnici III/37935 ve Vyškově
10. 01. 2019 úplné znění - textová část
10. 01. 2019 úplné znění - základní členění území
10. 01. 2019 úplné znění - hlavní výkres
10. 01. 2019 úplné znění - veřejněprospěšné stavby a opatření
10. 01. 2019 úplné znění - koordinační výkres
10. 01. 2019 Opatření obecné povahy-text
10. 01. 2019 Textová část výrok
10. 01. 2019 Základní členění území
10. 01. 2019 Hlavní výkres
10. 01. 2019 Doprava

XML