Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Jednodušší údržba. Aquapark má elektronické sprchy
18. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 4.10.2019 - Vyškov - Dědice
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Ježkovice a vyhotovení úplného znění Územního plánu Ježkovice
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kozlany pořizované zkráceným postupem
18. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 3.10.2019 - Vyškov, Pustiměř
18. 09. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku v k.ú. Staré Hvězdlice, Bui
17. 09. 2019 Regenerace myslí na důchodce i na nejmenší děti. Práce začaly
17. 09. 2019 Svoz bioodpadu a komunálního odpadu v říjnu
16. 09. 2019 Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání – elektronická dražba (dražební vyhláška) – 185 EX 491/19-56
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 ulice Kroměřížská ve Vyškově
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Cukrovarská ve Vyškově
13. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 1.10.2019 - Vyškov - Dědice, Pazderna
13. 09. 2019 Usnesení - odročení dražebního jednání – 067 EX 124724/09-87
13. 09. 2019 Svolání Zastupitelstva města Vyškova - V.zasedání
13. 09. 2019 Program V. zasedání Zastupitelstva města Vyškova
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37729 ul. Víta Nejedlého Vyškov - Dědice
12. 09. 2019 Nástupiště budou přesunutá do zadní části nádraží
12. 09. 2019 Vyhlášení termínu provedení ochranné deratizace podzim 2019
12. 09. 2019 Svoz bioodpadu a komunálního odpadu v září
11. 09. 2019 Přebírání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Zelená Hora
11. 09. 2019 Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátních listin
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – dědicové po zemřelém Josefu Adamcovi
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Nemojany
10. 09. 2019 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech
10. 09. 2019 Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
10. 09. 2019 Oznámení o zahájení realizace stavby
10. 09. 2019 Žádost o vydání souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků
10. 09. 2019 Oznámení - adresný záměr výpůjčky pozemku p.č. 1520/254 v k.ú. Vyškov
10. 09. 2019 Oznámení - adresný záměr výpůjčky pozemku p.č. 874 v k.ú. Rychtářov
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4284 v obci Moravské Málkovice
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 20.9.2019 - Vyškov - Lhota, Opatovice, Pařezovice, Rychtářov
09. 09. 2019 Odpověď na žádost o informace - Stavební úřad 5. 9. 2019
06. 09. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 24.zasedání
05. 09. 2019 Usnesení 2. MZM
05. 09. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí – 139 EX 14541/11-136
05. 09. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání – dražební vyhláška – nemovité věci – 117 EX 644/07-276
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Žižkova ve Vyškově
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rousínově - Čechyně
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0462 za Vyškovem
05. 09. 2019 Úplná uzavírka místní komunikace III. třídy, Cukrovarská ulice
04. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 17.9.2019 - Vyškov - Nouzka, Vyškov - Město, U Jandovky - část
04. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 18.9.2019 - Vyškov - část obce, Dědice, Hamiltony, Lhota, Opatovice
04. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428 v Dětkovicích
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0478 v k.ú. Komořany a veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Tučapy
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37930 a místních komunikacích - PASPORT dopravního značení v Olšanech - úpravy
04. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 2/2009
04. 09. 2019 Ztráty a nálezy - SRPEN 2019
03. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/31/2019 a jeho podmínkách - pozemková parcela v k.ú. Hoštice

XML