Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 12. 2019 Vyškovský zpravodaj č. 1/2020
23. 12. 2019 Tři herní plochy pro děti získaly novou podobu
20. 12. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/39/2019 a jeho podmínkách - pozemková parcela v k.ú. Hoštice
20. 12. 2019 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí , Dělení pozemků v k.ú. Bohdalice, Obec Bohdalice - Pavlovice
19. 12. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, Novostavba RD Manerov, Poledník
19. 12. 2019 Oznámení zahájení řízení, Vyškov v Brňanech, demolice objektu č. 169, E.ON Distribuce
19. 12. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí , Dělení pozemků v k.ú. Zvonovice, Marák
19. 12. 2019 Dokument "Rozhodnutí – AC Vyško..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Usnesení VII. ZM
18. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Schválený rozpočet města Vyškova na rok 2020
18. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Střednědobý výhled rozpočtu města Vyškova na roky 2021 -2023
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK - parkovišti sídliště Osvobození ve Vyškově
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0476, II/430 v Rousínově
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Hoštice - Heroltice
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Křižanovice u Vyškova a vyhotovení úplného znění Územního plánu Křižanovice u Vyškova
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Vyškova číslo 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Vyškova číslo 6/2019 o místních poplatcích
18. 12. 2019 Sportovní hala i bývalá ubytovna prošly zateplením
18. 12. 2019 Odpověď na žádost o informace - Kancelář starosty a tajemníka 16. 12. 2019
18. 12. 2019 Odpověď na žádost o informace - Kancelář starosty a tajemníka 22. 11. 2019
18. 12. 2019 Rozpočet města Vyškova na rok 2020
17. 12. 2019 Oznámení - adresný záměr změnit Nájemní smlouvy o nájmu pozemků - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vyškov - Marchanice
17. 12. 2019 Oznámení - adresný záměr změnit Nájemní smlouvu o nájmu pozemku č. 20/2011/OMH - SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
17. 12. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí , Dělení pozemků v k.ú. Dědice u Vyškova, Vítková
17. 12. 2019 Kulturní dům: zastupitelé se rozhodli jít cestou přístavby
17. 12. 2019 Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2021 - 2023
17. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Vyškova na roky 2021 - 2023
17. 12. 2019 Schválený rozpočet počítá s kinem i skautským domem
17. 12. 2019 Odpověď na žádost o informace - Odbor dopravy 11. 12. 2019
17. 12. 2019 Odpověď na žádost o informace - Kancelář starosty a tajemníka 16. 12. 2019 - příloha
17. 12. 2019 Odpověď na žádost o informace - Kancelář starosty a tajemníka 16. 12. 2019
16. 12. 2019 Poradenská a informační služba České obchodní inspekce
16. 12. 2019 Záchytné parkoviště
16. 12. 2019 Telefonní seznam
16. 12. 2019 Možnost platby kartou na pokladně městského úřadu a v TIC
15. 12. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zelená Hora okres Vyškov
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37729 v obci Pustiměř
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Habrovany
13. 12. 2019 Volný čas na Vyškovsku
13. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů
13. 12. 2019 Závěr roku: městský úřad bude otevřený i na Silvestra
13. 12. 2019 Kam za sportem ve Vyškově
13. 12. 2019 Partnerská města Vyškova
13. 12. 2019 Restaurace, hospůdky, kavárny, cukrárny, čajovny, bistra, bary a vinárny
12. 12. 2019 Dokument "Rozhodnutí – AC Vyško..." již není dostupný.
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK - ul. Moravská ve Vyškově
11. 12. 2019 Aquapark či pohodlné sedačky v kině. Rozpočet je nachystaný
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy

XML