Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Usnesení – dražba nemovitých věcí – 169 EX 426/11-124
20. 05. 2019 Usnesení – dražební vyhláška – elektronická dražba – nemovité věci – 098 EX 03129/12-102
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 v Rousínově
20. 05. 2019 Oznámení zahájení řízení – haly pro výkrm drůbeže Kučerov, Rostěnice a.s.
20. 05. 2019 Oznámení zahájení řízení – Optické kabelové rozvody Topolany, INFOS LEAS, spol. s r.o.
20. 05. 2019 Oznámení zahájení řízení – Optické kabelové rozvody Vážany, INFOS LEAS, spol. s r.o.
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Brněnská ve Vyškově
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Moravská ve Vyškově
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Jabloňová ve Vyškově
17. 05. 2019 Oznámení - adresný záměr uzavřít nájemní smlouvu - Aquapark - umístění automatů na teplé nápoje a kusové zboží
17. 05. 2019 Nové stánky si odbyly premiéru na velikonočních trzích
16. 05. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku v k.ú. Vyškov, Město Vyškov
16. 05. 2019 Rozhodnutí územní rozhodnutí - OBYTNÝ SOUBOR LETNÍ POLE – VYŠKOV, IMOS TRADE a.s.
16. 05. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 22.zasedání
15. 05. 2019 Oznámení - záměr propachtování části pozemku p.č. 2331/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
15. 05. 2019 Oznámení - nový adresný záměr propachtování pozemku p.č. 2817/19 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
15. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.5.2019 - Vyškov-Město - Masarykovo náměstí
15. 05. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ubytovací zařízení PomeRanch Ruprechtov, Ruprechtov 245, okr. Vyškov, Trávníček
15. 05. 2019 Oznámení zahájení řízení - Kozlany, kabelizace veřejného osvětlení
14. 05. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba 2x RD v Pustiměři, UP Real Estate s.r.o.
14. 05. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku v k.ú. Topolany Vyškova, Bastl
14. 05. 2019 Informae o návrhu veřejnoprávní smlouvy - SMC Vyškov - Spojovací přístřešek Vyškov, Vyškov-Město č.p. 503, Cukrovarská 21, SMC Industrial Automation CZ, s.r.o.
14. 05. 2019 Vyškovské školy zatraktivňují pro děti svá hřiště i zahrady
13. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby – 203 Ex 23145/18-98
13. 05. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí– 176 EX 04188/17-050
13. 05. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí– 176 EX 04188/17-051
13. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 28.5.2019 - Vyškov - Nosálovice
13. 05. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku k.ú. Pustiměř, Moraviatisk Vyškov spol. s r.o.
13. 05. 2019 12 Výkres širších vztahů Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Studnice pořizované zkráceným postupem
13. 05. 2019 11 Výkres záborů ZPF Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 10 Koordinační výkres výřez Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 9 Koordinační výkres Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 8 Srovnavaci text Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 7 Textová část odůvodnění Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 6 Výkres vpso Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 5 Koncepce VAK Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 4 Koncepce energetika Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 3 Koncepce dopravní infrastruktury Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 2 Hlavní výkres Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 1 výkres základního členění území Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 0 Textová závazná část Změna č. 2 ÚP Studnice
13. 05. 2019 Základní škola Nádražní: dělníci vymění přes 200 kusů oken
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci konání Rally Vyškov 2019
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Rousínově
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4286 a veřejně přístupné účelové komunikaci v úseku Hoštice - Ivanovice na Hané
10. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška města Vyškova číslo 1/2019 o nočním klidu
10. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška města Vyškova číslo 2/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
10. 05. 2019 Petardy dolétaly, město reguluje používání pyrotechniky
09. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23.5.2019 - Vyškov - ul. Albrechtova, Dvořákova, Smetanovo nábřeží, Sokolská, Tyršova, Žižkova

XML