Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Albrechtova ve Vyškově
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - parkovišti ulice Nádražní ve Vyškově
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rousínově, m.č. Kroužek
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 v obci Nemojany
23. 02. 2021 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ochranné prostředky dýchacích cest
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Drnovice
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 a MK ulice Brněnská ve Vyškově
22. 02. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent odboru investičního MěÚ Vyškov (investiční technik)
22. 02. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent dopravy MěÚ Vyškov (agenda silničního správního úřadu)
20. 02. 2021 Usnesení - Zastavení řízení - Záplavové území vodního toku Rostěnický potok, Drnůvka, Lulečský potok, bezejmenný Lb přítok od Zvonovic, Lysovický potok, Bohdalický potok bezejmenný Pb přítok Bohdalického potoka a Runza
20. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího pvodí Dyje 2021 - 2027
18. 02. 2021 Svolání XIV.zasedání Zastupitelstva města Vyškova
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby „ZTV Ivanovice na Hané“
16. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37933 ulice Nosálovská ve Vyškově
16. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37728 v obci Nemojany
16. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/428 v obci Dětkovice
16. 02. 2021 Oznámení - záměr propachtování části pozemku p.č. 1328/4 k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
16. 02. 2021 Oznámení - adresný záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Vyškov - účel podnikatelský
16. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 4.3.2021 - Vyškov - Dědice - Pazderna
15. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích
10. 02. 2021 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z : Aktualizace 2020
09. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla - Krásensko stoková síť a ČOV
08. 02. 2021 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 3.zasedání
08. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
05. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25. 2. 2021 - Vyškov, část ul. Křečkovská
04. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
02. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
02. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Křečkovská ve Vyškově
02. 02. 2021 Oznámení - adresný záměr změnit Nájemní smlouvu - pronájem nebytových prostor
02. 02. 2021 Oznámení - adresný záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání
02. 02. 2021 Oznámení - adresný záměr pronájmu nemovitého majetku - nebytových prostor v objektu č.p. 124 ve Vyškově, část Vyškov - město, předaném k hospodaření Knihovně Karla Dvořáčka, příspěvkové organizaci - provozování výukových služeb pro neziskové organizace
02. 02. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení 1..." již není dostupný.
30. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Usnesení - určení data smrti zemřelého Jaroslava Pihery, narozeného dne 16.8.1962
30. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Michal Romaniuk, nar. 28.5.1980 - určení data smrti
30. 01. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení 1..." již není dostupný.
26. 01. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent odboru investičního MěÚ Vyškov (investiční technik)
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428 v Ivanovicích na Hané
25. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Změny schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2021
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Rousínově - m.č. Čechyně
19. 01. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (agenda veřejného opatrovnictví), úvazek 0,5
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK ve Švábenicích
15. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Drnovská ve Vyškově
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/431 ulice Křečkovská
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Rousínov
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kostelní ve Vyškově
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o prodloužení termínu řízení a změně termínu konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pořizované zkráceným postupem - třetí prodloužení
13. 01. 2021 Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027 - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
13. 01. 2021 Plán dílčího povodí Morava a přítoků Váhu 2021 - 2027 - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
12. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML