Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci – 142 DS 00022/19-005
19. 07. 2019 Připomínkovací řízení dokumentu Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Vyškov pro období 2019-2021
19. 07. 2019 Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Vyškov 2019-2021
18. 07. 2019 Usnesení o provedení další elektronické dražby (dražební vyhláška) – 030 EX 8971/09-236
18. 07. 2019 Usnesení o provedení další elektronické dražby (dražební vyhláška) – 030 EX 988/05-713
18. 07. 2019 Oznámení - adresný záměr uzavřít nájemní smlouvu - Spodní bar s.r.o. - pozemek v letní plavecké části Aquaparku Vyškov
18. 07. 2019 Územní rozhodnutí - Optické kabelové trasy Infos (2018) - I. Dědice ulice Dědická, Kopřivova, Potoční, Palackého, Doktora Růžičky, V Hliníku, Minátky, Revoluční, U Mlýna, nám. Svobody Vyškov, Dědice, INFOS LEAS, spol. s r.o.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby "Rousíno - řešení části návsi a lokality Trávníky v městské části Čechyně"
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nemovitého majetku v objektu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, přísp.org., v k.ú. Dědice u Vyškova - doplňkové činnosti školy
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nemovitého majetku v objektu ZŠ Vyškov, Nádražní 5, přísp.org., v k.ú. Vyškov - doplňkové činnosti školy
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nemovitého majetku v objektu ZŠ Vyškov, Morávkova 40, přísp.org., v k.ú. Dědice u Vyškova - doplňkové činnosti školy
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nemovitého majetku v objektu ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, přísp.org., v k.ú. Vyškov - doplňkové činnosti školy
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nemovitého majetku v objektu ZŠ Vyškov, Tyršova 4, přísp.org.v k.ú. Vyškov - doplňkové činnosti školy
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nemovitého majetku - nebytových prostor v objektu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, přísp.org., v k.ú. Vyškov - doplňkové činnosti školy
17. 07. 2019 Pozvánka na 3. veřejné setkání 29. 7. 2019
16. 07. 2019 Oznámení - adresný záměr výpůjčky - pozemky v k.ú. Pístovice
16. 07. 2019 Oznámení - adresný záměr výpůjčky pzemku v k.ú. Rychtářov - A.S. Brno
16. 07. 2019 Oznámení - adresný záměr změnit Nájemní smlouvu o nájmu pozemků - Šoupalová Ivona
16. 07. 2019 Oznámení - záměr změnit Smlouvu o nájmu pozemků - ZOD Haná
16. 07. 2019 Oznámení - adresný záměr propachtování pozemku p.č. 743 v k.ú. Vyškov - zahrádkářské účely
16. 07. 2019 Oznámení - adresný záměr propachtování pozemku p.č. 3627/2 v k.ú. Dědice u Vyškova - zahrádkářské účely
16. 07. 2019 Oznámení - záměr propachtování pozemků v k.ú. Dědice u Vyškova - zahrádkářský účel
16. 07. 2019 Odpověď na žádost o informace - Odbor investiční 27. 6. 2019
16. 07. 2019 Svoz bioodpadu a komunálního odpadu v srpnu
16. 07. 2019 Svoz bioodpadu a komunálního odpadu v červenci
16. 07. 2019 Bývalý školní statek se dočká opravené komunikace
15. 07. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí – 139 EX 19682/15-059
15. 07. 2019 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání – 137 Ex 17707/15-176
15. 07. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – dělení pozemku k.ú. Pístovice, Bárek
15. 07. 2019 Odpověď na žádost o informace - Odbor dopravy 2. 7. 2019
15. 07. 2019 Odpověď na žádost o informace - Odbor správní a vnitřních věcí 9. 7. 2019
15. 07. 2019 Nové atrakce i zeleň. Úpravy zpříjemní pobyt venku
12. 07. 2019 Následky bouřky nad Vyškovem: škody za půl milionu
11. 07. 2019 Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na místo - ekonom odboru životního prostředí MěÚ Vyškov
11. 07. 2019 Územní rozhodnutí - Vyškov, Na Hraničkách, výměna olej. kab. NN, E.ON Distribuce a.s.
11. 07. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba RD Joklova 102/18 Vyškov, Křečkovice, MUDr. Bělohlávková
11. 07. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavba seníku a zastřešeného stání pro techniku, Bohdalice-Pavlovice, Novotný
11. 07. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy a přístavba objektu Bohdalice p.č. 351, Novotný
11. 07. 2019 Rozhodnutí - Haly pro výkrm drůbeže Kučerov, ROSTĚNICE a.s.
10. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25.07.2019 obec Vyškov, Nosálovice
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/4284 v obci Moravské Málkovice
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/37935 ul. Svatopluka Čecha, III/37728 ul. Dědická a na mk. Nerudova ve Vyškově
10. 07. 2019 Oznámení zahájení řízení – Parkoviště pro zaměstnance a manipulační plochy Vyškov-Předměstí, Vyškovské nemovitosti s.r.o.
09. 07. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba haly Z Vyškov, Vyškov-Město č.p. 470, Na Nouzce 7, HESTEGO
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Tyršova, Rousínov
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Lučeč
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici : III/37925 k.ú. Račice - Pístovice
08. 07. 2019 Výměna sprch pomůže vyřešit problémy s teplotou
04. 07. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení o..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - PASPORTU dopravního značení v Hlubočanech

XML