Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Bohdalicích
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci Vyškov - Marchanice
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Cukrovarská Vyškov
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Tyršova ve Vyškově
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Purkyňova a Puškinova ve Vyškově
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/429 Bohdalice - Nesovice
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37730 v obci Pustiměř
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rousínově - Vítovice
24. 03. 2020 Regionální inovační strategie JMK (na období 2021 až 2027))
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Ruprechtov
24. 03. 2020 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 3708/3 dle GP č. 5441-259/2019 v k.ú. Vyškov
24. 03. 2020 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 1261/6 v k.ú. Dědice u Vyškova
24. 03. 2020 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 3679/4 dle GP č. 4968-43/2018 v k.ú. Vyškov
24. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 31.3.2020 - Vyškov - část sídliště Osvobození
24. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 26.3.2020 Vyškov - město
24. 03. 2020 Oznámení - adresný záměr změnit Nájemní smlouvu o nájmu pozemků č. 24/2012/OMH
24. 03. 2020 Oznámení - adresný záměr pronájmu postor sloužících k podnikání - Pohřebnictví Hnátek s.r.o.
23. 03. 2020 Krizové opatření starosty města Vyškova č. 1/2020
23. 03. 2020 Opatření číslo 3/2020 tajemníka Městského úřadu Vyškov - stanovení úředních hodin
23. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 4/2020 o regulaci hlučných činností
23. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
23. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
23. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vyškova č. 1/2019 o nočním klidu.
23. 03. 2020 Záměr nepeněžitého vkladu majetku města Vyškova do Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
23. 03. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Vyškova v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
23. 03. 2020 Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
23. 03. 2020 Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského Kraje
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - I/47 Ivanovice na Hané, úprava křižovatky se silnicí II/428 a parkovací zálivy
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve Švábenicích
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/428 - Dětkovice - průtah
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 a veřejně přístupné účelové komunikaci Vyškov - Marchanice
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/431 v rámci rekonstrukce dálnice D46
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce benefiční běh ve Vyškově
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 a MK v obci Drnovice
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK Slovanská - parkoviště ve Vyškově - m.č. Hamiltony
23. 03. 2020 Zveřejnění oznámení - přímé zadání veřejných služeb - VYDOS BUS a.s.
23. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Změny schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2020
23. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Schválený rozpočet města Vyškova na rok 2020
23. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Střednědobý výhled rozpočtu města Vyškova na roky 2021 -2023
23. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet města Vyškova za rok 2018
23. 03. 2020 Oznámení - záměr práva stavby k pozemkům p. č. 3739/5 a 3739/6 v k.ú. Vyškov
29. 12. 2019 Vyškovský zpravodaj č. 1/2020
23. 12. 2019 Tři herní plochy pro děti získaly novou podobu
20. 12. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/39/2019 a jeho podmínkách - pozemková parcela v k.ú. Hoštice
20. 12. 2019 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí , Dělení pozemků v k.ú. Bohdalice, Obec Bohdalice - Pavlovice
19. 12. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, Novostavba RD Manerov, Poledník
19. 12. 2019 Oznámení zahájení řízení, Vyškov v Brňanech, demolice objektu č. 169, E.ON Distribuce
19. 12. 2019 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí , Dělení pozemků v k.ú. Zvonovice, Marák

XML