Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/379 a III/37926 v obci Drnovice
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37729 před ZŠ Morávkova Vyškov - Dědice
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Sídliště Osvobození ve Vyškově
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37365 v obci Račice - Pístovice
12. 05. 2021 Rozhodnutí - Stavební povolení - RESIDENCE LÍPOVÉ SADY s.r.o.
07. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4314 v obci Rostěnice - Zvonovice
06. 05. 2021 Oznámení - výběrové řízení - strážník městské policie
06. 05. 2021 Oznámení - výběrové řízení - pracovník turistického informačního centra
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - lokalita Kašparov (Vyškov - Drnovice)
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Nádražní - parkoviště ve Vyškově
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37728 v obci Nemojany
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ulice Revoluční ve Vyškově - Dědicích
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Nádražní ve Vyškově
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43339 ve Hvězdlicích
03. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4288 ve Švábenicích
03. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37728 a MK Revoluční Vyškov - Dědice
30. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/04713 a MK v obci Boškůvky
30. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Luleč
30. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Polní ve Vyškově
30. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet města Vyškova za rok 2020
27. 04. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - zjištění existence bezejmenného vodního toku IDVT 10203721 v k.ú. Dědice u Vyškova a k.ú. Vyškov
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK - parkoviště v Ivanovicích na Hané
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ulice Kostelní ve Vyškově
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Brněnská (chodník) ve Vyškově
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/428 ve Švábenicích
22. 04. 2021 Oznámení - Zahájení společného řízení - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Příhony, Habrovany
22. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ulice Purkyňova - parkoviště ve Vyškově
20. 04. 2021 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 4.zasedání
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37928 a III/37926 v obci Nemojany
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Kolonka v obci Luleč
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Ve Dvoře v obci Luleč
16. 04. 2021 Svolání XV.zasedání Zastupitelstva města Vyškova
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Bohdalice - Pavlovice
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Luční ve Vyškově
15. 04. 2021 Dokument "Dražební jednání pro ..." již není dostupný.
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Ivanovicích na Hané
13. 04. 2021 Oznámení - adresný záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č.p.490, Puškinova, obec Vyškov
13. 04. 2021 Oznámení - adresný záměr propachtování částí pozemků p.č. 2619/1 a p.č. 2620/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
13. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
13. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Olšany
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - parkovišti sídliště Osvobození ve Vyškově
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - parkovišti sídliště Osvobození ve Vyškově
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 a MK v obci Habrovany
09. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu města Vyškova za rok 2020
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/428 a MK v obci Dětkovice
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - úprava pasportu DZ v obci Tučapy
31. 03. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent státní správy a samosprávy - ekonom odboru životního prostředí MěÚ Vyškov
31. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 14.4.2021 - Vyškov - Dědice, Nosálovice - Vyškov - Město, Vyškov - Předměstí

XML