Obec Rynoltice

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://rynoltice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rynoltice
Rynoltice 199
463 53 Rynoltice

Datová schránka: pzfawug
E-mail: rynoltice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Krajský úřad Libereckého kraje – Usnesení veřejnou vyhláškou – stavba „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ (V 17.2.2020)
14. 02. 2020 MML odbor životního prostředí-Oznámení – zahájení řízení „LI 048 021 Rynoltice, Polesí – rekonstrukce vodovodu“ – SVS a.s., v zastoupení SČVK, a.s. (V 24.1.2020 – S 13.2.2020)
12. 02. 2020 Členská schůze Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 25.2.2020 (V 12.2.2020)
12. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 (V 12.2.2020)
10. 02. 2020 Členská schůze Mikroregionu Mezi kopci dne 14.2.2020 v Dubnici (V 7.2.2020)
04. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019 (V 3.2.2020)
04. 02. 2020 AOPK ČR – Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav (V 3.2.2020)
30. 01. 2020 Informace o konání veřejného zasedání ZO 5.2.2020 (V 29.1.2020)
27. 01. 2020 Finanční úřad pro Liberecký kraj, Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020
27. 01. 2020 1.1.2020 je poslední den pro podání daňového přiznání k dani z nem. věcí
27. 01. 2020 Tisková zpráva Všechny finanční úřady budou mít otevřeno celý týden
22. 01. 2020 Dokument "AOPK ČR – Oznámení o ..." již není dostupný.
15. 01. 2020 MML odbor dopravy-veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2020 – silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec (V 15.1.2020)
14. 01. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 (V 17.12.2019)
08. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019 (V 16.12.2019)
08. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Mezi kopci – povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. (V 7.1.2020)
20. 12. 2019 Oznámení Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o zveřejnění finančních dokumentů – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021/2022 a Rozpočet na rok 2020 (V 20.12.2019)
20. 12. 2019 Oznámení-zahájení řízení o změně stavby před dokončením – RD na p.p.č. 1449/3 v k.ú. Jítrava (V 20.12.2019)
20. 12. 2019 MML odbor dopravy-veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na celý rok 2020 (V 19.12.2019)
18. 12. 2019 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2201, v k.ú. Jítrava (V 17.12.2019)
18. 12. 2019 Schválený rozpočet na rok 2020 – závazné ukazatele (V 17.12.2019)
17. 12. 2019 OZV č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
17. 12. 2019 OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
16. 12. 2019 OZV č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
16. 12. 2019 OZV č. 5/2019, o místním poplatku ze psů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
16. 12. 2019 OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
16. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 (V 16.12.2019)
14. 12. 2019 OZV č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rynoltice – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
14. 12. 2019 OZV č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
14. 12. 2019 OZV č. 5/2019, o místním poplatku ze psů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
14. 12. 2019 OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019)
12. 12. 2019 Členská schůze Mikroregionu Mezi kopci dne 19.12.2019 v Rynolticích (V 12.12.2019)
12. 12. 2019 Finanční úřad pro Liberecký kraj – Pozemkové úpravy k.ú. Jítrava – nahlášení změn nebo podání daňového přiznání do 31.1.2020
12. 12. 2019 leták obnova KO
12. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (V 10.12.2019)
06. 12. 2019 Obnova prostranství u ZŠ a MŠ Rynoltice na víceúčelové hřiště
05. 12. 2019 Informace o konání veřejného zasedání ZO 11.12.2019 (V 4.12.2019)
03. 12. 2019 Členská schůze Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 10.12.2019 (V 2.12.2019)
03. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Mezi kopci na rok 2020 (V 2.12.2019)
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 – závazné ukazatele (V 26.11.2019)
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 (V 26.11.2019)
25. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 1826 (z pozemku p.č. 1826 byl oddělen geometrickým plánem č. 435-67/2019 pozemek p.č. 1826/2), v k.ú. Jítrava (V 25.11.2019)
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2020 a rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022 (V 18.11.2019)
12. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice (V 12.11.2019)
12. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 (V 12.11.2019)
12. 11. 2019 Dokument "MML odbor stavební úř..." již není dostupný.
12. 11. 2019 Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (V 12.11.2019)
15. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice (V 14.10.2019)
15. 10. 2019 Cyklostezka sv. Zdislavy, úsek Jítrava
14. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice (V 14.10.2019)

XML