Obec Vysočany

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://vysocany.com

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vysočany
Vysočany 130
679 13 Vysočany

Datová schránka: dkaa2zc
E-mail: obecniurad@vysocany.com

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
23. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
23. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
23. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 1
23. 06. 2020 Rozvaha - příloha č. 2
23. 06. 2020 Výkaz zisku a ztráty - příloha č. 3
23. 06. 2020 Příloha - příloha č. 4
23. 06. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC - příloha č. 5
19. 06. 2020 MUDr. Danuše Semrádová - Zubní Sloup
18. 06. 2020 Návrh zú svazek Drahansko a okolí 2019
18. 06. 2020 DSO Drahansko - konečná zpráva z PH
18. 06. 2020 Svazek obcí Drahansko a okolí - příloha 2019
18. 06. 2020 Svazek obcí Drahansko a okolí FIN 2-12
18. 06. 2020 Výkaz zisku a ztráty 12/2019
18. 06. 2020 Rozvaha 2019
16. 06. 2020 Odečty vodoměrů
15. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2019
15. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2019
15. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
11. 06. 2020 Výpis usnesení č. 10/2020
11. 06. 2020 Záznam hlasování
10. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1_2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2_2020, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2_2019 o místním poplatku ze psů
05. 06. 2020 Oznámení o sběru potravin, dětského oblečení a dětské drogerie
05. 06. 2020 Veřejná vyhláška
05. 06. 2020 Situace přechodné úpravy provozu
05. 06. 2020 Sběr velkoobjemového odpadu a železného šrotu
02. 06. 2020 Obec Vavřinec - Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky
22. 05. 2020 Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vysočany
20. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
20. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
15. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - zv..." již není dostupný.
08. 05. 2020 Zveřejnění záměru obce prodat majetek dle §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
08. 05. 2020 Dokument "Oznámení..." již není dostupný.
30. 04. 2020 Veřejná výzva - výběrové řízení
27. 04. 2020 Uzavření Sběrného dvoru ve Veselici
27. 04. 2020 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek dle §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška
22. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
22. 04. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č.1
22. 04. 2020 Rozvaha - příloha č. 2
22. 04. 2020 Výkaz zisku a ztráty - příloha č. 3
22. 04. 2020 Příloha - příloha č. 4
22. 04. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC - příloha č. 5
09. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
09. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška
09. 04. 2020 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu a vyřazených pneumatik bez disků
02. 04. 2020 Nakladani s odpady v době koronaviru - pokyn MŽP

XML