Město Stříbro

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://mustribro.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1
349 01 Stříbro

Datová schránka: gkub5mb
E-mail: posta@mustribro.cz, stribro@ipodatelna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2021 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – MK Západní, Kladruby
15. 10. 2021 VV: oznámení o uložení písemnosti - Libor Bunk, Tomáš Junek, Martin Růžička
14. 10. 2021 Město Stříbro zveřejňuje záměr propachtování a pronájmu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen radou města Stříbra dne 11.10.2021
14. 10. 2021 VV: Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 Územního plánu Skapce
13. 10. 2021 Tajemník Městského úřadu Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent v silniční dopravě - Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro
13. 10. 2021 Tajemník Městského úřadu Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent v silniční dopravě - Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro
12. 10. 2021 Usnesení z 65. schůze Rady města Stříbra konané dne 30.08.2021 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 12.10.2021
12. 10. 2021 VV: oznámení o uložení zásilky - Karel Pauch
12. 10. 2021 Tajemník Městského úřadu Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent v silniční dopravě - Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro
12. 10. 2021 VV: oznámení o nálezu - svazek klíčů
08. 10. 2021 VV: opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně
07. 10. 2021 VV: oznámení o zahájení územního řízení - Kořen - obec, TC - kNN.
06. 10. 2021 Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
06. 10. 2021 VV: o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
06. 10. 2021 Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra, které se koná dne 13. října 2021 od 17:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře
06. 10. 2021 Plán dopravní obslužnosti města Stříbra 2021 - 2025
06. 10. 2021 VV: zahájení řízení o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Kostelec
04. 10. 2021 Telefonní spojení do volebních místností
04. 10. 2021 Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude zajištěna autobusová doprava voličů z částí města Stříbra Lhota, Jezerce, Milíkov, Máchovo Údolí, Otročín a Těchlovice
30. 09. 2021 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/230 v úseku Vrhaveč - hr. okresu (Lochousovice), silnice III/0211 v úseku Vrhaveč – hr. okresu (Radějovice)
30. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
30. 09. 2021 Usnesení ze 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 08.09.2021 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 30.09.2021
30. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
29. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060785154 dne 15. 10. 2021 od 11:15 do 13:30 hodin
29. 09. 2021 VV: oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Cebiv
24. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060785144 dne 15. 10. 2021 od 7:30 do 10:45 hodin
24. 09. 2021 Tajemník Městského úřadu Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa zkušební komisař a referent v silniční dopravě - Správní odbor Městského úřadu Stříbro
24. 09. 2021 Tajemník Městského úřadu Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka Sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“
24. 09. 2021 VV: opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - • na silnici II203, na p.p.č. 1962/13 v k.ú. Ostrov u Stříbra, v úseku nové okružní křižovatka u haly “Terra”
23. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
22. 09. 2021 VV: usnesení - Komplexní průzkum parazitofauny hlodavců čeledí Muridae a Arvicolidae na území ČR – interativní přístup
22. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
21. 09. 2021 VV: oznámení o uložení zásilky - Jan Bruha
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20. 09. 2021 VV: opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemní komunikaci - MK na p.p.č. 1504 a 1503/3 v k.ú. Bezdružice, v ul. U Tiskárny, MK na p.p.č. 1506/1 a 37/1 v k.ú. Bezdružice, v ul. V Podzámčí
20. 09. 2021 Město Stříbro oznamuje záměr prodeje distribučního zařízení – trafostanice TC 0181 Stříbro, který schválilo 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08.09.2021
20. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
17. 09. 2021 Usnesení z 62., 63. a 64. schůze Rady města Stříbra bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 17.09.2021
16. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060796518 dne 7. 10. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin
16. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
15. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060792320 dne 5. 10. 2021 od 7:30 do 13:30 hodin
15. 09. 2021 VV: opatření obecné povahy týkající se kalamitní situace v lesích na území ČR
15. 09. 2021 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice III19329
10. 09. 2021 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 08. a 09. října 2021
09. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
09. 09. 2021 VV: opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na p.p.č. 2171 a p.p.č. 2001 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, v ulici Kostelní
09. 09. 2021 VV: oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek - místní úpravy provozu: na silnici II203, na p.p.č. 1962/13 v k.ú. Ostrov u Stříbra, v úseku nové okružní křižovatka u haly “Terra”
08. 09. 2021 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
07. 09. 2021 Dokument "VV: dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 09. 2021 Dokument "VV: územní rozhodnutí..." již není dostupný.

XML