Město Stříbro

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://mustribro.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1
349 01 Stříbro

Datová schránka: gkub5mb
E-mail: posta@mustribro.cz, stribro@ipodatelna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu dne 06.09.2019
19. 08. 2019 VV: oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Benešovice vodovod
19. 08. 2019 VV: oznámení o nálezu - kamera
16. 08. 2019 VV: dražební vyhláška - František Hrabák
16. 08. 2019 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - – silnice III/1992
16. 08. 2019 VV: doručení návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Bezdružice
15. 08. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu dne 03.09.2019
14. 08. 2019 VV: oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Erpužice
12. 08. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu dne 29.08.2019
12. 08. 2019 VV: dražební vyhláška - Vaněk Vítězslav
12. 08. 2019 VV: oznámení nálezu - jízdní kolo
09. 08. 2019 VV: oznámení o uložení písemnosti: Hácha Tomáš, Harmáček Jakub, Henešová Alexandra
08. 08. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu v období od 15.08.2019 do 27.08.2019
08. 08. 2019 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/605
07. 08. 2019 VV: oznámení o uložení písemnosti - Filip Pavel, Forait Ladislav
07. 08. 2019 Usnesení o nařízení dražební vyhlášky - Brabec Milan, Brabcová Věra
07. 08. 2019 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/193 v úseku hranice okr. Tachov, silnice II/605 v k.ú. Sulislav, v k.ú. Sytno a v k.ú. Stříbro
07. 08. 2019 Oznámení: Rozpočtové opatření č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region
05. 08. 2019 VV: oznámení o uložení písemnosti - Černý Marek, Denis Pavel, Denisová Petra, Dolejš Jiří, Dyk Jiří
05. 08. 2019 Výzva účastníkům výběrového řízení o veřejnou zakázku "Vybudování zázemí pro víceúčelové hřiště s ledovou plochou a pro cvičiště JSDH Stříbro" k podání nabídky
01. 08. 2019 Oznámení o nálezu - mobilní telefon
01. 08. 2019 Oznámení o nálezu - klíče od osobního automobilu
25. 07. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu v období od 09.08.2019 do 13.08.2019
24. 07. 2019 Usnesení ze 14., 15. a 16. schůze Rady města Stříbra byla na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněna dne 24.07.2019
24. 07. 2019 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
22. 07. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu v období od 25.07.2019 do 09.08.2019
19. 07. 2019 VV: oznámení účastníkům řízení o možnosti vyjádřit se k vydání povolení na stavbu "VTL Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda"
19. 07. 2019 VV: přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, silnice II/230 za obcí Těchlovice směr Černošín
19. 07. 2019 Výzva účastníkům výběrového řízení o veřejnou zakázku "Revitalizace návesního rybníka v Otročíně" k podání nabídky
17. 07. 2019 VV: přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, silnice III/20316 Kladruby-Milevo
17. 07. 2019 Záměr prodeje movitého majetku města Stříbra - po bývalé MŠ Pastýřská
17. 07. 2019 Dokument "VV: oznámení o uložen..." již není dostupný.
15. 07. 2019 Bylo zveřejněno usnesení ze 8. zasedání ZMě konaného dne 26.06.2019
15. 07. 2019 Dokument "VV: dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 07. 2019 Město Stříbro oznamuje ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr prodeje pozemku, který schválilo 8. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.06.2019
11. 07. 2019 Pozvánka na setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb
09. 07. 2019 VV: projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec
08. 07. 2019 Vyhlášení termínu pro podání žádostí o dotaci nebo finanční dar z rozpočtu Města Stříbro na rok 2020
04. 07. 2019 Seznam plánovaných odstávek dodávky elektrického proudu v období od 05.07.2019 do 24.07.2019
03. 07. 2019 Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr propachtování a pronájmu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen radou města Stříbra dne 01.07.2019
03. 07. 2019 Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 01.07.2019
03. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro
03. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“
03. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“
02. 07. 2019 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/201, III/201 61 a III/201 62, v úseku k.ú. Nová ves – Bezdružice, za účelem označení úplné uzavírky v rámci akce: KRUŠNOHORSKÝ POHÁR 2019 – AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY
02. 07. 2019 VV: stavební povolení - MOST ev. č. 193 – 012 za obcí Trpísty - Rekonstrukce
02. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření na internetových stránkách
02. 07. 2019 VV: výzva k podání nabídky na stavební práce - Stříbro, Vodičkova - oprava vodovodu
02. 07. 2019 VV: oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek - Černoším
02. 07. 2019 VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/605

XML