Obec Žádovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://obeczadovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2020 Veřejná vyhláška
15. 10. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce
15. 10. 2020 Mimořádné opatření
15. 10. 2020 Sbírka zákonů ze dne 12.10.2020
09. 10. 2020 Dražební vyhláška
04. 10. 2020 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje v obci Žádovice
02. 10. 2020 Nařízení mimořádného opatření KHS JMK č.3/2020
16. 09. 2020 Vyrozumění členů OVK
16. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
16. 09. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
16. 09. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
14. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb
12. 09. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce
08. 09. 2020 MěÚ Kyjov, odbor OSDŽA - Veřejná vyhláška
08. 09. 2020 Příloha k veřejné vyhlášce
05. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
04. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20. 08. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - dopis
20. 08. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.xls
11. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
11. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
11. 08. 2020 Dokument "MěÚ Kyjov, OŽPÚP - Ve..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Příloha č.1+příloha č2
29. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
29. 07. 2020 Příloha č.1 k č.j. 33784/2020-MZe-16212
29. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
29. 07. 2020 Příloha č.1 k č.j. 17110/2020-MZe-16212
08. 07. 2020 Záměr Obce Žádovice na prodej pozemku parc. č. 179, k.ú. Žádovice
03. 07. 2020 MěÚ Kyjov, OŽPÚP - Veřejná vyhláška, zrušení opatření obecné povahy
23. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce
10. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
10. 06. 2020 Komentář k Závěrečnému účtu
10. 06. 2020 Zpráva auditora vč. výkazu hospodaření
10. 06. 2020 Inventarizační zpráva za rok 2019
10. 06. 2020 Výkazy hospodaření MŠ
04. 06. 2020 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
03. 06. 2020 Záměr obce na pacht částí pozemků v k.ú. Vracov
25. 05. 2020 Záměr na prodej pozemků 816/2 a 817/1 v k.ú. Žádovice
25. 05. 2020 Záměr obce Žádovice na pacht částí pozemků v k.ú. Vracov
20. 05. 2020 MěÚ Kyjov, OŽPÚP - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
19. 05. 2020 MěÚ Kyjov, OSDŽA - Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2019
19. 05. 2020 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Severovýchod za rok 2019
15. 05. 2020 Dokument "Krajský úřad JMK - Ve..." již není dostupný.
08. 05. 2020 Dokument "Krajský úřad JMK - Ve..." již není dostupný.
05. 05. 2020 Pozvánka na Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žádovice
27. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 - VaK
27. 04. 2020 Finanční úřad JMK - Veřejná vyhláška
27. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
15. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

XML