Obec Janová

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://janova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Janová
Janová 200
755 01 Janová

Datová schránka: wh5b6qj
E-mail: obec@janova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
15. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
12. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
12. 02. 2020 Rozpočtové opatření č.1 obec Janová
12. 02. 2020 Výroční zpráva obce Janová za rok 2019
12. 02. 2020 Hodnotící zpráva za rok 2018
11. 02. 2020 Hodnotící zpráva obce Janová za rok 2019
11. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10. 2. 2020
10. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
08. 02. 2020 Veřejná vyhláška o určení opatrovníka
04. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
04. 02. 2020 Výroční zpráva obce Janová za rok 2019
04. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
04. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
04. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 / 2019 SVHV
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 11 / 2019
04. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky
04. 02. 2020 Ceny pozemků a koeficient pro obec Janová na rok 2020
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 / 2020 SVHV
04. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10. 2. 2020
17. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Závěrečný účet SOMV za rok 2018
09. 01. 2020 Střednědobý výhledu rozpočtu obce Janová na rok 2020 - 2022
09. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o ur..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Rozpočet SVHV na rok 2020
09. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 / 2019 SVHV
09. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 11 / 2019
09. 01. 2020 SOMV - Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
04. 01. 2020 Oznámení o změně provozní doby obecního úřadu Janová v období vánočních svátků
04. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
04. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
04. 01. 2020 Ceny pozemků a koeficient pro obec Janová na rok 2019
04. 01. 2020 Povinné čipování psů
04. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
04. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2015 - Nakládání s odpady
04. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Janová 7/2007 - O místním poplatku za ubytovací kapacity
04. 01. 2020 Rozpočtové opatření SOMV č. 3/2019
04. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 10
04. 01. 2020 Rozpočtové opatření SVHV č. 4/2019
04. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 9
04. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.8

XML