Obec Jezeřany-Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://jezerany-marsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice 1
671 75 Jezeřany-Maršovice

Datová schránka: ebubujc
E-mail: starosta@jezerany-marsovice.cz, mistostarosta@jezerany-marsovice.cz, ucetni@jezerany-marsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 11. 2020 J-M - Oznámení o provozu OÚ_4 (COVID-19)nové!
20. 11. 2020 MO - OP RL SOKOLNICE - VV OOP o zřízení ochranného pásma radiolokačního zařízení
20. 11. 2020 MO - OP RL SOKOLNICE - Žádost o zveřejnění VV OOP
16. 11. 2020 J-M - Návrh rozpočtu obce pro rok 2021nové!
16. 11. 2020 J-M - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2022-2023nové!
04. 11. 2020 J-M - Rozpočtové opatření č. 7/2020nové!
04. 11. 2020 J-M - Oznámení o zveřejnění R 2020, SVR 2021-2022, RO č. 13/2019 a č. 1,2,3,4,5,6,7/2020nové!
04. 11. 2020 J-M - Oznámení o provozu OÚ_3 (COVID-19)nové!
26. 10. 2020 J-M - Oznámení o provozu OÚ_2 (COVID-19)nové!
23. 10. 2020 VAK ZNOJEMSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech 2020 (R2020, SVR2021-2023, ZÚ2019, RO01,02,03_2020)nové!
19. 10. 2020 JMK - ZUR JMK - VV - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a č. 2 ZÚR JMKnové!
09. 10. 2020 J-M - Oznámení o provozu OÚ (COVID-19)nové!
06. 10. 2020 J-M - Rozpočtové opatření č. 6/2020nové!
06. 10. 2020 J-M - Oznámení o zveřejnění R 2020, SVR 2021-2022, RO č. 13/2019 a č. 1,2,3,4,5,6/2020nové!
23. 09. 2020 PI 02/2020 - Poskytnutí informacenové!
16. 09. 2020 VOLBY 2020 - Oznámení o době a místě konání volebnové!
09. 09. 2020 INFORMACE o konání Zasedání ZO č. 04/2020 (16.09.)nové!
08. 09. 2020 J-M - Rozpočtové opatření č. 5/2020nové!
08. 09. 2020 J-M - Oznámení o zveřejnění R 2020, SVR 2021-2022, RO č. 13/2019 a č. 1,2,3,4,5/2020nové!
03. 09. 2020 J-M - Oznámení o zveřejnění R 2020, SVR 2021-2022, RO č. 13/2019 a č. 1,2,3,4,5/2020nové!
03. 09. 2020 J-M - Rozpočtové opatření č. 5/2020 nové!
03. 09. 2020 VOLBY 2020 - Oznámení o svolání zasedání OVKnové!
10. 08. 2020 J-M - Rozpočtové opatření č. 4/2020nové!
10. 08. 2020 J-M - Oznámení o zveřejnění R 2020, SVR 2021-2022, RO č. 13/2019 a č. 1,2,3,4/2020nové!
03. 08. 2020 MěÚ MK - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchnové!
03. 08. 2020 MěÚ MK - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Přílohanové!
03. 08. 2020 VOLBY 2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrskůnové!
03. 08. 2020 VOLBY 2020 - Stanovení minimálního počtu členů OVKnové!
28. 07. 2020 Záměr obce propachtovat nemovitý majetek - pozemek p.č. 1306/42, 1079 m2, v k.ú. Jezeřanynové!
28. 07. 2020 Záměr obce propachtovat nemovitý majetek - pozemky p.č. 3001, 3007, 3010 a 3012, v k.ú. Maršovicenové!
28. 07. 2020 MZe - LH 2020 - VV OOP - č.j. 33784_2020-MZE-16212nové!
28. 07. 2020 MZe - LH 2020 - VV OOP - č.j. 33784_2020-MZE-16212 - Příloha č. 1nové!
24. 07. 2020 VAK ZNOJEMSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech 2020 (R2020, SVR2021-2023, ZÚ2019, RO01,02_2020)nové!
21. 07. 2020 VAK ZNOJEMSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech 2020 (R2020, SVR2021-2023, RO01_2020, ZÚ2019)nové!
15. 07. 2020 Záměr obce prodat nebo směnit nemovitý majetek - pozemky p.č. 845/19 a část 911/70 v k.ú. Maršovicenové!
15. 07. 2020 MěÚ MK - OOP, zákaz vstupu do části honitby Obora MK, kančí oboranové!
03. 07. 2020 J-M - Rozpočtové opatření č. 3/2020
03. 07. 2020 J-M - Oznámení o zveřejnění R 2020, SVR 2021-2022, RO č. 13_2019 a č. 1,2,3_2020
03. 07. 2020 MěÚ MK - LHO 2020-2029 - Veřejná vyhláškanové!
18. 06. 2020 J-M - OZV č. 1_2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů
18. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o pohybu psů na veřejném prostranstvíoblíbené!
09. 06. 2020 INFORMACE o konání Zasedání ZO č. 03_2020 (17.06.)nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 v užším rozsahunové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Rozvaha 2019nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Výkaz zisku a ztráty 2019nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Příloha 2019nové!
05. 06. 2020 VAK - ZÚ 2019 - Přehled o peněžních tocích 2019nové!

XML